Aktualizacja oprogramowania Caf Cchs950p

Aktualizacja oprogramowania CCHS950P Cafe stanowi kluczowy element zarządzania systemem informatycznym. Oprogramowanie CCHS950P Cafe jest zaprojektowane z myślą o ułatwieniu zarządzania systemem, w tym tworzenia raportów, dostępu do informacji i wykonania różnych operacji. Aktualizacja oprogramowania może pomóc w zwiększeniu wydajności i bezpieczeństwa systemu, a także w dostosowaniu go do potrzeb użytkowników. Może to także zapewnić lepszy dostęp do funkcji i aplikacji, które są dostępne za pośrednictwem systemu. Aktualizacja oprogramowania CCHS950P Cafe jest szybka i łatwa w wykonaniu, a także pozwala na korzystanie z szerokiej gamy najnowszych funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania Caf Cchs950p

Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe?

Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą oprogramowania P-touch Update Software.

 • Aby korzystać z oprogramowania P-touch Update Software, należy je pobrać z sekcji [Pobieranie].
 • Aby uruchomić oprogramowanie P-touch Update Software, musisz mieć połączenie z Internetem. Oprogramowanie i zawartość tej strony mogą się różnić. Po zainstalowaniu oprogramowania P-touch Update na pulpicie zostanie zainstalowana odpowiednia ikona. Nie wyłączaj zasilania podczas przesyłania danych lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, wykonaj następujące czynności:

  Włącz drukarkę i podłącz kabel USB.
  W przypadku systemu Windows 10
  Naciśnij przycisk Start, wybierz ([wszystkie aplikacje] -) [Brother P-touch] - [P-touch Aktualizacja oprogramowania] lub kliknij dwukrotnie pozycję [P-touch Aktualizacja oprogramowania] na pulpicie.

  W przypadku systemu Windows 8 / Windows 8. 1
  kliknij pozycję [Aktualizacja oprogramowania P-touch] na ekranie [Aplikacje] lub kliknij dwukrotnie pozycję [Aktualizacja oprogramowania P-touch] na pulpicie.

  W przypadku systemu Windows Vista / Windows 7
  kliknij dwukrotnie ikonę [Aktualizacja oprogramowania P-touch].


  Kliknij ikonę [Aktualizacja urządzenia].


  Wybierz drukarkę i upewnij się, że [urządzenie jest prawidłowo podłączone. ] A następnie kliknij przycisk [OK].


  Wybierz język, sprawdź oprogramowanie sprzętowe, które chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].Nie wyłączaj drukarki ani nie odłączaj kabla podczas przesyłania danych.

  .
  Sprawdź zawartość, która ma zostać uaktualniona, a następnie kliknij przycisk [Start], aby rozpocząć aktualizację.


  Ten ekran jest wyświetlany na komputerze podczas aktualizacji oprogramowania.

  Nie wyłączaj urządzenia podczas procesu aktualizacji.

  Kliknij przycisk [OK], aby zakończyć aktualizację.

Powiązane modele

PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Z Encyklopedia Zarządzania

Aktualizacja oprogramowania
Polecane artykuły
 • Automatyczna indeksacja
 • ASP. NET
 • Programowanie
 • Webmaster
 • Odzyskiwanie danych
 • Kontrola wersji
 • Java
 • Program antywirusowy
 • Program komputerowy

Aktualizacja oprogramowania (ang. Software update) - jest to zestaw zmian w programie komputerowym lub zestaw danych, zaprojektowany w celu aktualizacji, naprawy lub ulepszenia danego oprogramowania. Obejmuje to naprawdę błędów, poprawę funkcjonalności, użyteczności lub wydajności.

A. Johnson oznajmia, że warto zapoznać się z kluczowymi elementami oraz zasadami przed aktualizacją[1].

Rodzaje oprogramowania

Praktycznie na wszystkich platformach komputerowych, oprogramowanie można podzielić na kilka ogólnych kategorii, w zależności od wspólnej funkcji, typu lub zakresu zastosowania. Istnieją trzy ogólne sfery:

Zastosowania lub wykonywanych zadań

 • Aplikacje (ang. Application software) - oprogramowanie, które wykorzystuje system komputerowy do wykonywania specjalnych funkcji lub funkcji rozrywkowych wykraczających poza podstawową obsługę samego komputera.
 • Oprogramowanie systemowe (ang. System software) - oprogramowanie, które zarządza prawidłowym zachowaniem sprzętu komputerowego lub wykorzystywane do prawidłowego działania innych oprogramowań.
 • Złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) - niepożądane oprogramowanie, opracowane w celu uszkodzenia lub zakłócania pracy komputera. Programy Malware są w pewnym stopniu powiązane z przestępstwami komputerowymi, natomiast niektóre programy są tworzone w formie żartu.

Platformy, na której oprogramowanie jest wykorzystywane

 • Aplikacje desktopowe (ang. Desktop applications) - takie jak Microsoft Office, przeglądarki internetowe (również na smartfonach), czyli programy użytkowe poszerzające funkcjonalność komputera.
 • Oprogramowanie serwerowe (ang. Server software) - zarządza przechowywaniem danych oraz ich przesyłem w sieci.
 • Javascript - oprogramowanie mające swoje zastosowanie na stronach internetowych.
 • Wtyczki (ang. Plugins) i rozszerzenia to oprogramowanie, które rozszerza lub modyfikuje funkcjonalność innego oprogramowania i wymaga użycia tego samego oprogramowania w celu jego działania.

Narzędzia do programowania również są oprogramowaniem w postaci programu lub aplikacji. Twórcy używają ich do tworzenia, debugowania lub konserwacji własnych oprogramowań.

Rodzaje aktualizacji

Każde urządzenie, które posiadamy może otrzymać aktualizacje. Wyróżniamy aktualizacje takie jak:

 • Hotfix - poprawka lub aktualizacja szybkiej naprawy (ang. QFE update), która zawiera, paczkę informacji (często w postaci jednego lub więcej plików), które służą do rozwiązania problemu w oprogramowaniu. Hotfix jest używany zazwyczaj, gdy błąd oprogramowania jest na tyle poważny, że nie mógłby czekać na wprowadzenie kolejnej aktualizacji.
 • Aktualizacja zabezpieczeń (ang. Security update) - jest to aktualizacja, stosowana w celu usunięcia luki w zabezpieczeniach. Zapobiega wykorzystania słabego punktu przez osoby niepowołane.
 • Service pack - jest to zbiór aktualizacji, poprawek lub ulepszeń oprogramowania dostarczanego w postaci pojedynczego pakietu instalacyjnego. Firmy często wydają pakiet serwisowy, gdy liczba poszczególnych poprawek do danego programu osiąga określony limit. Jest to o wiele łatwiejszy sposób, niż instalacja wielu aktualizacji.

Według K. Pytela, każdy powinien robić regularnie aktualizacje sterowników[2].

Etapy aktualizacji

Według K. Vaniea aktualizacje można podzielić na 6 etapów takich jak[3]:

 • Świadomość (ang. Awareness) - pierwszym etapem aktualizacji jest świadomość, że program tego wymaga. O aktualizacji użytkownik zazwyczaj dowiaduje się z powiadomień lub wtedy kiedy aktualizacja zacznie instalować się automatycznie. Oczywiście, istnieje możliwość sprawdzenia ręcznie, czy jest dostępna nowa wersja danego oprogramowania. php/Podejmowanie_decyzji" title="Podejmowanie decyzji">Podejmowanie decyzji (ang. Deciding) - po zapoznaniu się z informacją o aktualizacji, użytkownik musi zdecydować czy chce zainstalować ją teraz, przełożyć w czasie czy całkowicie zrezygnować. Wiele osób, zanim przystąpi do procesu, poszukuje informacji, opinii w sieci, aby się upewnić, że aktualizacja nie pogorszy działanie oprogramowania.
 • Przygotowanie (ang. Preparation) - Aby poprawnie przygtować się do aktualizacji, należy upewnić się, że urządzenie ma zasilanie, a także utworzyć kopii zapasowej na wypadek, gdyby aktualizacja nie powiodła się lub nie spełniała oczekiwań użytkownika. Ważnym elementem jest również wystarczająca ilość miejsca na dysku, musimy zadbać, aby tego nie zabrakło.
 • Instalacja (ang. Installation) - ten proces może wymagać interakcji użytkownika, oraz mocy obliczeniowej komputera. Aktualizacja wymaga czasu w trakcie którego, użytkownik nie może korzystać z oprogramowania. Zalecane jest zamknięcie innych programów lub w ogóle nie używanie komputera podczas instalacji aktualizacji, gdyż może to spowolnić proces lub nawet spowodować awarie systemu. Większość aktualizacji wymaga uruchomienia ponownie systemu, w celu zakończenia procesu instalacji.
 • Rozwiązywanie błędów (ang. Troubleshooting) - Częstym problemem występującym w instalatorze jest to, że może zakończyć się niepowodzeniem, pozostawiając użytkownikowi dwie możliwości, przejście procedury rozwiązywania problemu lub przywróć wcześniejszą wersję oprogramowania. Jeżeli po aktualizacji, program nie działa prawidłowo, możemy zdecydować się na reinstalacje oprogramowania lub skorzystanie z kopii zapasowej systemu.
 • Stan po aktualizacji (ang. Post-state) - po aktualizacji, każdy może wystawić własną opinie na podstawie doświadczeń podczas instalacji. Według ankiety osoby, które miały pozytywne doświadczenia, bezproblemowo mogli zaktualizować oprogramowanie oraz polepszyła się wydajność programu. Natomiast Ci co mieli negatywne doświadczenia, opisywali więcej problemów, gorszą wydajność oraz jak aktualizacja wpłynęła negatywnie na inne oprogramowanie.

Zagrożenia związane z aktualizacja

Głównym założeniem programistów jest stworzenie aktualizacji w celu ulepszenia produktu, niestety wiążą się z tym zagrożenia - w tym przypadku zagrożeniem jest możliwość pogorszenia przez aktualizację.

Aktualizacje oprogramowania wprowadzają ryzyko, że nowa wersja będzie zawierała błąd, powodując całkowitą awarie programu lub tylko częściową. Tak naprawdę każde oprogramowanie może być narażone na awarie, od darmowych programów, po ważne systemy rządowe.

Uaktualnienia mogą również spowodować negatywną opinie wśród użytkowników. Osoby korzystające z danego oprogramowania mogą preferować starszą wersję, z którą są zaznajomieni i przyzwyczajeni, nawet jeśli nowsza wersja działa zgodnie z przeznaczeniem. Często nowsze aktualizacje usuwają niektóre funkcje, zastępując je nowymi, natomiast nie zawsze wpływa to pozytywnie na funkcjonalność oprogramowania.

Ostatnim ryzykiem aktualizacji oprogramowania jest możliwość uszkodzenia urządzenie w przypadku awarii zasilania, gdy aktualizacja jest w trakcie instalacji. Jest to szczególnie duży problem w przypadku urządzeń, w których aktualizacje są zazwyczaj all-or-nothing (np. aktualizacja systemu operacyjnego). Są to aktualizacje, które nie nadają się do użytku, jeśli są tylko w części zapisane oraz mają ograniczoną możliwość odzyskania danych po nieudanej aktualizacji.

A. Johnson objaśnia, że dzięki aktualizacjom oprogramowania można zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Jeśli aktualizacja będzie wadliwa, urządzenie może się zepsuć lub stanowić łatwy cel dla osób niepowołanych[4].

Aby zabezpieczyć się przed awariami systemu, należy zawsze zadbać o kopię zapasową. Dzięki niej, unikniemy utratę ważnych danych.

Przypisy

 1. A. Johnson 2017, s. 1
 2. K. Pytel 2010, s. 68
 3. K. Vaniea 2016, s. 3218-3224
 4. A. 2-3

Bibliografia

 • Johnson A. (red. ) 2017, Software Update as a Mechanism for Resilience and Security: Proceedings of a Workshop, National Academies Press, Waszyngton
 • Mathur A., Chetty M. (2017), Impact of User Characteristics on Attitudes Towards Automatic Mobile Application Updates, Santa Clara
 • Pytel K. ) 2010, Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 1, WSiP, Warszawa
 • Sysło M. (2012), Technologia informacyjna w edukacji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 3
 • Vaniea K., Rashidi Y. (2016), Tales of Software Updates: The process of updating software, CHI 2016, San Jose, CA, USA

Autor: Kacper Kowalewski, Zuzanna Czudaj, Martyna Kaleta.

Najlepsze programy do pobrania

 • 1

  Windows Update Downloader 2. 1002

  Windows Update Downloader to darmowy program do pobierania aktualizacji dla systemów Windows. Aplikacja WUD pozwala ręcznie...

  program do aktualizacji programów, program do aktualizacji systemu Windows, program do aktualizacji pakietu biurowego Microsoft Office

  Liczba pobrań: 21 772

  Pobierz »

 • 2

  Secunia Personal Software Inspector (PSI) 3. 11005

  Secunia Personal Software Inspector była popularnym wśród użytkowników na całym świecie programem do sprawdzania dostępności...

  aktualizacja, PSI, program do aktualizacji programów

  Liczba pobrań: 19 431

  Pobierz »

 • 3

  FileHippo App Manager 2. 0 Beta 4

  File Hippo App Manager jest aplikacją, która dba o aktualność systemu operacyjnego. Skanuje komputer w poszukiwaniu...

  FileHippo App Manager

  Liczba pobrań: 13 208

  Pobierz »

 • 4

  SUMo 5. 516

  SUMo to praktyczny program do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego w systemach operacyjnych Windows. Aplikacja jest w...

  program do aktualizacji programów, download, pobierz

  Liczba pobrań: 9 203

  Pobierz »

 • 5

  Windows Hotfix Downloader 8. 0

  Windows Hotfix Downloader to darmowy program do pobierania poprawek dla systemów operacyjnych Windows 7 i 8. Za pomocą...

  program do aktualizacji programów, program do aktualizacji systemu Windows, program do aktualizacji pakietu biurowego Microsoft Office

  Liczba pobrań: 6 949

  Pobierz »

 • 6

  UpdateStar 12. 1923

  UpdateStar Freeware Edition to darmowy program do aktualizowania zainstalowanego oprogramowania na komputerach klasy PC....

  program do aktualizacji programów

  Liczba pobrań: 6 807

  Pobierz »

 • 7

  Microsoft OneNote 2010 (KB2493983)

  Microsoft OneNote 2010 (KB2493983) to darmowa i ważna aktualizacja do programu pozwalającego na prowadzenie cyfrowego notesu z...

  aktualizacja oprogramowania

  Liczba pobrań: 4 233

  Pobierz »

 • 8

  Software Update 5. 51

  Software Update to bardzo przydatny program, który usprawnia cały proces wyszukiwania dostępności nowych wersji dla...

  aktualizacja, program do aktualizacji programów

  Liczba pobrań: 3 189

  Pobierz »

 • 9

  Dell SupportAssist for Home 3. 2

  Domowi użytkownicy komputerów firmy Dell powinni natychmiast pobrać za darmo najnowszą aktualizację do oficjalnego programu...

  Aktualizacja krytyczna, Dell SupportAssist, poprawki bezpieczeństwa

  Liczba pobrań: 2 229

  Pobierz »

 • 10

  Software Informer 1. 1344

  Software Informer to program ułatwiający aktualizowanie programów zainstalowanych na komputerze. Aplikacja korzystając z...

  aktualizacja oprogramowania, aktualizacja programów

  Liczba pobrań: 2 149

  Pobierz »

 • 11

  Software Update Pro 5. 51

  Software Update Pro to rozbudowany program do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego w Windows. Aplikacja została...

  program do aktualizacji oprogramowania

  Liczba pobrań: 1 809

  Pobierz »

 • 12

  Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

  Liczba pobrań: 1 672

  Pobierz »

 • 13

  IObit Software Updater Free 4. 221

  IObit Software Updater to program do aktualizacji oprogramowania. Posiadanie starych aplikacji jest ryzykowne, bo sami narażamy...

  program do aktualizacji oprogramowania

  Liczba pobrań: 1 359

  Pobierz »

 • 14

  WHDownloader 0. 3

  WHDownloader (wcześniej Windows Hotfix Downloader) to darmowe i nie wymagające instalacji oprogramowanie przyspieszające proces...

  program do aktualizacji programów, program do aktualizacji systemu Windows, program do aktualizacji pakietu biurowego Microsoft Office

  Liczba pobrań: 1 014

  Pobierz »

 • 15

  UpdateStar Premium Edition 11. 1297

  UpdateStar Premium Edition to zaawansowana wersja programu do wyszukiwania i pobierania nowych wersji aplikacji zainstalowanych...

  program do aktualizacji oprogramowania, program do sprawdzania wersji oprogramowania

  Liczba pobrań: 873

  Pobierz »

 • 16

  VersionTracker Pro 4. 243

  VersionTracker Pro to program, dzięki któremu będziemy na bieżąco informowani o nowych wersjach i aktualizacjach do systemu i...

  program do aktualizacji oprogramowania

  Liczba pobrań: 575

  Pobierz »

 • 17

  Ketarin 1. 0

  Ketarin to darmowy i niewielki program do automatycznego aktualizowania pakietów instalacyjnych programów. Po dodaniu...

  program do aktualizacji programów

  Liczba pobrań: 544

  Pobierz »

 • 18

  Patch My PC 4. 1

  Patch My PC to program do aktualizacji oprogramowania. To prosty i wygodny sposób na instalację oraz aktualizację ponad 300...

  aktualizacja, program do aktualizacji oprogramowania

  Liczba pobrań: 544

  Pobierz »

 • 19

  UCheck 4. 0

  UCheck to program do aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na komputerze. UCheck przeskanuje zainstalowane aplikacje i...

  program do aktualizacji programów

  Liczba pobrań: 262

  Pobierz »

 • 20

  Buduj z Głową 2. 2013

  Buduj z Głową to publikacja elektroniczna wydawana na DVD/USB, skierowana do branży budowlanej, administracji państwowej oraz...

  aktualizacja, kosztorys, program do tworzenia kosztorysów

  Liczba pobrań: 125

  Pobierz »

 • 21

  Avira Free Software Updater 2. 35837

  Aplikacja do aktualizacji programów zainstalowanych na komputerach z systemem Windows. Dzięki niej oszczędzimy czas na ich...

  program do aktualizacji oprogramowania, Avira Software Updater

  Liczba pobrań: 106

  Pobierz »

 • 22

  Carambis Software Updater Pro 2. 5412

  Carambis Software Updater Pro to intuicyjny w obsłudze program do aktualizacji zainstalowanego oprogramowania w systemach...

  program do aktualizacji oprogramowania

  Liczba pobrań: 90

  Pobierz »

 • 23

  Dell SupportAssist for Business 2. 1

  Użytkownicy biznesowi korzystający na codzień z komputerów firmy Dell powinni zainstalować aktualizację do oficjalnego programu...

  Aktualizacja krytyczna, Dell SupportAssist, poprawki bezpieczeństwa

  Liczba pobrań: 41

  Pobierz »

 • 24

  RuckZuck 1. 4

  RuckZuck to darmowy program do automatyzacji instalacji i aktualizacji oprogramowania na komputerach z systemem Microsoft...

  program do automatycznej instalacji oprogramowania, automatyzacja instalacji programów, program do automatyzacji instalacji oprogramowania

  Liczba pobrań: 33

  Pobierz »

 • 25

  Soft4Boost Update Checker 9. 739

  Soft4Boost Update Checker to program do aktualizacji oprogramowania w systemach Windows. Dzięki tej aplikacji będziemy mogli z...

  aktualizacja oprogramowania, aktualizacje programów

  Liczba pobrań: 21

  Pobierz »

 • 26

  Sledgehammer 2. 0

  Pobierz aplikację Sledgehammer i raz na zawsze pozbądź się nieprzyjemnych styuacji, spowodowanych niechcianym restartem...

  WUMT Wrapper Script, Windows Update MiniTool, Windows Update blocker

  Liczba pobrań: 21

  Pobierz »

 • 27

  OUTDATEfighter 1. 97

  Posiadanie starych wersji programów zagraża naszemu bezpieczeństwu, gdyż w ten sposób wystawiamy się na ataki ze strony...

  deinstalacja oprogramowania, odinstalowywanie programów, program do aktualizacji oprogramowania

  Liczba pobrań: 19

  Pobierz »

 • 28

  upToDate Downloader 1. 12

  Jeśli dosyć ręcznego pobierania i katalogowania programów, a lubisz mieć ich kopię na swoim dysku to zainteresuj się aplikacją...

  program do aktualizacji programów, program do aktualizacji sterowników, pobieranie programów

  Liczba pobrań: 18

  Pobierz »

Aktualizacja oprogramowania Caf Cchs950p

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania Caf Cchs950p

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania Caf Cchs950p