Dokument rozwiązania Ge Jk3000 27

Dokument rozwiązania GE JK3000 27 to dokument opisujący techniczne rozwiązanie firmy GE dla silników turbinowych JK3000 27. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące technicznych cech silnika, w tym wymiarów, wersji, mocy, obciążenia, wskaźników wydajności, wymagań dotyczących emisji i wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Ponadto zawiera on informacje o przeglądach, konserwacji i naprawach silnika, a także komponenty i materiały potrzebne do wykonania instalacji. Dokument rozwiązania JK3000 27 jest przydatnym narzędziem dla inżynierów, którzy pracują nad projektowaniem, instalowaniem i eksploatacją silników turbinowych.

Ostatnia aktualizacja: Dokument rozwiązania Ge Jk3000 27

Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 3309784442074306181

[Go Back]

Zabezpieczanie rozwiązań pakietu Office - Visual Studio (Windows) | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 4 min

Dotyczy: Visual Studio Visual Studio dla komputerów Mac Visual Studio Code

Model zabezpieczeń rozwiązań pakietu Office obejmuje kilka technologii: środowisko uruchomieniowe programu Visual Studio Tools for Office, ClickOnce, Centrum zaufania w pakiecie Microsoft Office i strefę witryn z ograniczeniami w programie Internet Explorer. W poniższych sekcjach opisano sposób działania różnych funkcji zabezpieczeń:

 • Udzielanie zaufania do rozwiązań pakietu Office

 • Udzielanie zaufania do dokumentów

 • Udzielanie zaufania podczas korzystania z Instalatora Windows

 • Konkretne zagadnienia dotyczące zabezpieczeń rozwiązań pakietu Office

 • Zabezpieczenia podczas programowania

 • Visual Studio Tools for Office Runtime

  Dotyczy: Informacje przedstawione w tym temacie dotyczą projektów na poziomie dokumentu i projektów dodatków VSTO. Zobacz Funkcje dostępne dla aplikacji pakietu Office i typu projektu.

  Udzielanie zaufania do rozwiązań pakietu Office

  Udzielanie zaufania do rozwiązań pakietu Office oznacza modyfikowanie zasad zabezpieczeń każdego użytkownika końcowego w celu zaufania rozwiązaniu pakietu Office na podstawie następujących dowodów:

 • Certyfikat używany do podpisywania manifestu wdrożenia.

 • Adres URL manifestu wdrożenia.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udzielanie zaufania do rozwiązań pakietu Office.

  Udzielanie zaufania do dokumentów

  Dostosowanie na poziomie dokumentu wymaga, aby dokument był w katalogu wyznaczonym jako zaufana lokalizacja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udzielanie zaufania do dokumentów.

  Udzielanie zaufania podczas korzystania z Instalatora Windows

  Za pomocą Instalatora Windows można utworzyć plik MSI w celu zainstalowania rozwiązań pakietu Office w katalogu Program Files, który wymaga uprawnień administratora. W przypadku rozwiązań pakietu Office w katalogu Program Files środowisko uruchomieniowe programu Visual Studio 2010 Tools for Office uznaje te rozwiązania pakietu Office za zaufane i nie wyświetla monitu zaufania ClickOnce.

  Konkretne zagadnienia dotyczące zabezpieczeń rozwiązań pakietu Office

  Funkcje zabezpieczeń udostępniane przez program. NET Framework 4,. NET Framework 4. 5 i pakiet Microsoft Office mogą pomóc w ochronie przed różnymi możliwymi zagrożeniami bezpieczeństwa w rozwiązaniach pakietu Office. com/pl-pl/visualstudio/vsto/specific-security-considerations-for-office-solutions? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Konkretne zagadnienia dotyczące zabezpieczeń dla rozwiązań pakietu Office.

  Zabezpieczenia podczas programowania

  Aby ułatwić proces programowania, program Visual Studio ustawia zasady zabezpieczeń wymagane do uruchamiania i debugowania rozwiązania na komputerze za każdym razem, gdy kompilujesz projekt. W niektórych scenariuszach może być konieczne wykonanie dodatkowych kroków zabezpieczeń w celu opracowania projektu.

  Rozwiązania na poziomie dokumentu

  W pełni kwalifikowana ścieżka dokumentu musi zostać dodana do listy zaufanych lokalizacji w aplikacji pakietu Microsoft Office, jeśli tworzysz następujące typy projektów:

 • Rozwiązania na poziomie dokumentu, które znajdują się w sieciowym udziale plików, takim jak \\servername\sharename.

 • Rozwiązania na poziomie dokumentu dla programu Word, które używają plików. doc lub docm.

  Dołączanie podkatalogów podczas dodawania lokalizacji dokumentu do listy zaufanych lokalizacji lub dołączanie folderów debugowania i kompilacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Pomocy usługi Microsoft Office Online Tworzenie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji plików.

  Certyfikaty tymczasowe

  Program Visual Studio tworzy certyfikat tymczasowy, jeśli certyfikat podpisywania jeszcze nie istnieje. Ten certyfikat tymczasowy należy używać tylko podczas programowania i kupować oficjalny certyfikat do wdrożenia.

  Certyfikat tymczasowy jest generowany po utworzeniu projektu pakietu Office. Przy następnym naciśnięciu klawisza F5 projekt zostanie ponownie utworzony, ponieważ projekt jest oznaczony jako zmieniony po dodaniu certyfikatu.

  Po pewnym czasie może istnieć wiele certyfikatów tymczasowych, dlatego od czasu do czasu należy wyczyścić certyfikaty tymczasowe.

  Środowisko uruchomieniowe programu Visual Studio Tools for Office ma funkcje umożliwiające zweryfikowanie tożsamości wydawcy i uprawnień przyznanych do dostosowania. Weryfikuje te uprawnienia za pomocą sekwencji kontroli zabezpieczeń.

  Zabezpieczenia podczas ładowania dostosowań

  Po załadowaniu dostosowania na poziomie dokumentu środowisko uruchomieniowe programu Visual Studio Tools for Office zawsze sprawdza, czy dokument znajduje się na liście zaufanych lokalizacji. Ponadto środowisko uruchomieniowe sprawdza, czy rozwiązanie żąda funkcji FullTrust w manifeście aplikacji. Nie wykonuje żadnych dodatkowych kontroli zabezpieczeń podczas ładowania dostosowania.

  Sekwencja kontroli zabezpieczeń podczas instalacji

  Po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu rozwiązania pakietu Office środowisko uruchomieniowe programu Visual Studio Tools for Office wykonuje zestaw kontroli zabezpieczeń w określonej sekwencji w celu podjęcia decyzji o zaufaniu. Rozwiązanie jest instalowane lub aktualizowane tylko wtedy, gdy środowisko uruchomieniowe określa, że rozwiązanie jest zaufane.

  Proces instalacji można uruchomić na jeden z czterech sposobów: uruchamiając program instalacyjny, otwierając manifest wdrożenia, otwierając host aplikacji pakietu Microsoft Office lub uruchamiając polecenieVSTOInstaller. exe.

  Pierwsza kontrola zabezpieczeń dotyczy tylko rozwiązań na poziomie dokumentu. Dokument rozwiązania na poziomie dokumentu musi znajdować się w zaufanej lokalizacji. Jeśli dokument znajduje się w zdalnym udziale plików sieci lub ma rozszerzenie nazwy pliku . doc lub . docm, lokalizacja dokumentu musi zostać dodana do listy zaufanych lokalizacji.

  Następny zestaw kontroli zabezpieczeń pochodzi ze środowiska uruchomieniowego programu Visual Studio Tools for Office i technologii ClickOnce. Aby przejść te testy, rozwiązania pakietu Office muszą żądać uprawnień FullTrust, być podpisane przy użyciu certyfikatu, który nie znajduje się na liście niezaufanego wydawcy i znajdować się w lokalizacji, która nie znajduje się w strefie z ograniczeniami w programie Internet Explorer. Jeśli certyfikat znajduje się na liście Zaufany wydawca, rozwiązanie jest instalowane natychmiast. W przeciwnym razie, jeśli nie powiodło się jedno z testów, rozwiązanie kontynuuje końcowy zestaw kontroli. com/pl-pl/visualstudio/vsto/media/installing. png? view=vs-2022" alt="VSTO security for installing solutions" title="VSTO security for installing solutions" data-linktype="relative-path"/>

  Jeśli monit zaufania ClickOnce jest dozwolony, a rozwiązanie nie zostało jeszcze przyznane zaufanie, środowisko uruchomieniowe umożliwi podjęcie decyzji o zaufaniu przez użytkownika końcowego. Jeśli użytkownik udziela zaufania do rozwiązania, wpis zostanie dodany do listy dołączania użytkowników. Wszystkie rozwiązania na liście dołączania użytkowników mają pełne zaufanie i można je zainstalować i uruchomić.

  Począwszy od programu Visual Studio 2010, lista dołączania jest pomijana, jeśli rozwiązanie pakietu Office jest instalowane przy użyciu Instalatora Windows (MSI) w katalogu Program Files. com/pl-pl/visualstudio/vsto/trusting-office-solutions-by-using-inclusion-lists? view=vs-2022" data-linktype="relative-path">Trust Office solutions by using inclusion list (Ufaj rozwiązaniom pakietu Office przy użyciu list dołączania). com/pl-pl/visualstudio/vsto/media/setup-vstoinstaller. png? view=vs-2022" alt="VSTO security - using the Setup program to install" title="VSTO security - using the Setup program to install" data-linktype="relative-path"/>

  Zobacz też

 • Udzielanie zaufania do rozwiązań pakietu Office
 • Udzielanie zaufania do dokumentów
 • Ufaj rozwiązaniom pakietu Office przy użyciu list dołączania
 • Instrukcje: konfigurowanie zabezpieczeń listy dołączania
 • Instrukcje: podpisywanie rozwiązań pakietu Office
 • Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami rozwiązań pakietu Office
 • Manifesty aplikacji dla rozwiązań pakietu Office
 • Manifesty wdrażania dla rozwiązań pakietu Office
 • Dokumentacja technologii ClickOnce
 • Wdrażanie rozwiązania pakietu Office

Dodatkowe zasoby

Dokument rozwiązania Ge Jk3000 27

Bezpośredni link do pobrania Dokument rozwiązania Ge Jk3000 27

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument rozwiązania Ge Jk3000 27