Dokumentacja techniczna Podręcznik 2m2 Sl442

Dokumentacja techniczna Podręcznik 2m2 Sl442 to profesjonalny podręcznik napisany przez specjalistów 2m2, aby pomóc użytkownikom rozwiązywać problemy i wykorzystywać ich produkty w pełni. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do konfiguracji, instalacji i konserwacji produktów 2m2. Podręcznik jest dostępny w kilku językach i jest przeznaczony do użytku przez profesjonalnych i nieprofesjonalnych użytkowników. Jest on dostępny w wersji drukowanej, jak i w postaci plików PDF i ePub, co ułatwia dostęp do informacji. Podręcznik Sl442 zawiera dokładne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i konserwacji produktów 2m2. Zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia i aktualizowania kont użytkowników, zarządzania ustawieniami, konfigurowania zasobów i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczna Podręcznik 2m2 Sl442

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

Dokumentacja techniczna

Instrukcje montażu i serwisu urządzeń Viessmann, wytyczne projektowe, karty produktów - wszystkie dokumenty w jednym miejscu

ViBooks

W naszej bazie znajdą Państwo dokumentację Viessmann w formacie PDF:

- instrukcje i wskazówki montażu
- instrukcje obsługi
- instrukcje serwisu
- dane techniczne
- karty produktu
- wytyczne projektowe

Wyszukiwanie za pomocą numeru artykułu/produkcji

Wyszukiwanie dokumentów można także przeprowadzić za pomocą numeru artykułu/produkcji danego urządzenia Viessmann. Znajduje się on na tabliczce znamionowej produktu.


Opis:

Subiekt nexo PRO (licencja elektroniczna na 1 stanowisko) + Podręcznik „Subiekt nexo + Rachmistrz nexo – Prowadzenie dokumentacji”

Charakterystyka:

Subiekt nexo PRO to rozszerzona wersja Subiekta nexo – programu do obsługi sprzedaży. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, które spełnią nawet bardzo nietypowe wymagania.

Subiekt nexo PRO pozwala na obsługę przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Umożliwia zaawansowane nadawanie cen towarom poprzez cenniki główne i dodatkowe. Wyróżnia się rozbudowaną obsługą zamówień – m. in. widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które ułatwiają logistykę zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców. Program jest bardziej otwarty i elastyczny. Pozwala np. dodawać pola własne do różnych elementów programu, a także własne raporty i wzorce wydruku.

Podręcznik „Subiekt nexo + Rachmistrz nexo – Prowadzenie dokumentacji" jest przeznaczony dla użytkownikach programów oraz uczniów i studentów poznających systemy w toku nauki i zdających egzaminy zawodowe. W jasny i czytelny sposób pokazuje, jak w teorii i praktyce należy dokumentować zdarzenia gospodarcze, przeprowadzać inwentaryzację i prowadzić czynności związane z zasobami majątku firmy. Warstwa teoretyczna książki opiera się na obowiązujących przepisach prawnych, a tuż po niej następuje czytelne wyjaśnienie zagadnienia na zrozumiałych przykładach. Dla utrwalenia wiadomości dostępne są też zadania i ćwiczenia, które można wykonać, by lepiej przygotować się do pracy z programem.

Podstawowe możliwości Subiekta nexo PRO:

 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; faktura pro forma;
 • faktura sprzedaży z wielu magazynów;
 • rozbudowany system zamówień – każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, również wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;
 • kartoteka asortymentu – towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece;
 • kartoteka klientów obejmująca również informacje typu CRM;
 • prowadzenie elastycznej polityki cenowej – możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; cena, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;
 • obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;
 • kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane);
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą wymiany plików, a także online (wybrane banki);
 • prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, kompensaty;
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);
 • automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;
 • pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo PRO i Rewizor nexo PRO;
 • możliwość użycia drukarki fiskalnej jako biurowej i drukowanie na niej dowolnych dokumentów jako wydruków niefiskalnych. Listę drukarek, oferujących taką możliwość, można znaleźć tutaj;
 • szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na dokumentach oraz w kartotece klientów za pomocą pełnego śladu rewizyjnego;
 • realizacja zamówień od klientów w przesunięcia międzymagazynowe.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Subiekta nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK - pobierz);
 • zaawansowane pola własne do obiektów systemu;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków;
 • brak ograniczeń dla plików biblioteki załączników i flag własnych;
 • role użytkowników ułatwiające odpowiednie nadawanie uprawnień;
 • profilowanie dostępu użytkowników do magazynów i oddziałów;
 • definiowanie widoków dla użytkowników;
 • możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wyróżnionym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu zarówno zestaw jego indywidualnych symboli, jak i terminy dostawy);
 • obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić za pomocą specjalnej funkcji pomiędzy elementami z tego samego zbioru;
 • kosztorysowanie i sprzedaż usług z wykazem materiałów niezbędnych do ich realizacji;
 • precyzja ceny do 6 miejsc po przecinku;
 • możliwość zdefiniowania cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo);
 • obsługa oddziałów firmy (z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego);
 • sprzedaż z dostaw, rezerwacja dostaw w dokumentach, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych;
 • parametr pokazywania lub ukrywania partii asortymentu z przekroczonym terminem ważności;
 • automatyczne numerowanie partii (generowanie automatycznych kodów dostaw) podczas wprowadzania do magazynu;
 • możliwość ukrycia asortymentu na wybranych magazynach przy sprzedaży, wydaniach magazynowych i zamówieniach;
 • wydawanie asortymentu wg HIFO (najdroższe dostawy rozchodowane w pierwszej kolejności);
 • korekta kosztu dostaw;
 • możliwość zbiorczej realizacji wielu zamówień jednym dokumentem;
 • widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia”;
 • widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu” oraz „Asortyment na zleceniach” do wydajnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców;
 • minimalna wymagana kwota do zrealizowania zamówienia od klienta;
 • kontrola kolejności realizacji zamówień ze względu na datę wystawienia zamówień;
 • kompletowanie zamówień czyli rezerwowanie dostaw niezbędnych do zrealizowania zamówienia;
 • rozszerzone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty;
 • możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na wiele kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);
 • rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
 • kompensaty wielowalutowe;
 • sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
 • sesje rozliczeniowe – narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami;
 • raport „Dostawy przeterminowane” prezentujący asortyment po dacie ważności.

Co zawiera podręcznik

Książka została podzielona na kilka części, a w każdej z nich szczegółowo zostały omówione tematy kluczowe do pracy z Subiektem nexo.

Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych:

 • dokumenty operacji gospodarczych, ich cechy i klasyfikacja, poprawianie błędów,
 • dokumentacja obrotu gotówkowego, bezgotówkowego i obrotu magazynowego oraz dotycząca rozrachunków,
 • ustalenie zysku ze sprzedaży,
 • zadania.

Inwentaryzacja:

 • czym jest inwentaryzacja, w jakim celu się ją przeprowadza i jakie są jej rodzaje,
 • zasady, metody, terminy i etapy przeprowadzania inwentaryzacji,
 • dokumentacja,
 • różnice inwentaryzacyjne i ich wycena,
 • kompensata,
 • zadania utrwalające wiadomości.

Rzeczowe składniki majątku:

 • omówienie zasobów majątkowych,
 • środki trwałe (ustalenie ich wartości początkowej, metody naliczania odpisów amortyzacyjnych, przyjęcie środka trwałego do użytkowania i jego likwidacja, nieodpłatne przekazanie środka trwałego, ulepszenie w środkach trwałych, księga inwentarzowa i tabela amortyzacyjna),
 • ewidencjonowanie, operacje na środkach trwałych prowadzone w Rachmistrzu nexo PRO.

Ćwiczenia

 • zestaw ćwiczeń utrwalających zdobytą wiedzę.

Wymagania systemowe

InsERT Subiekt nexo PRO - aktualne wymagania systemowe.

SNP1LEKNPD
Komplet23 (23%)szt. InsERT nexo PRO

Dokumentacja techniczna Podręcznik 2m2 Sl442

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczna Podręcznik 2m2 Sl442

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczna Podręcznik 2m2 Sl442