Faq i rozwiązywanie problemów Frigidaire Fgb24l2abd

Kiedy kupujesz urządzenie Frigidaire Fgb24l2abd, możesz się spodziewać, że będzie ono bezproblemowe i wygodne w użytkowaniu. Ale jeśli pojawiają się jakieś problemy lub wątpliwości, możesz skorzystać z sekcji FAQ firmy Frigidaire, aby uzyskać szybką i wyczerpującą odpowiedź. Sekcja FAQ firmy Frigidaire jest bogata w informacje, które pomogą Ci przezwyciężyć wszelkie problemy dotyczące Twojego urządzenia Fgb24l2abd. Ich wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi pomogą Ci szybko rozwiązać problemy, a także zwiększą Twoją wiedzę na temat Twojego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Faq i rozwiązywanie problemów Frigidaire Fgb24l2abd

  • Przewodniki
  • Pobierz aplikację
  • Konto Todoist
  • Ustawienia konta
  • Twoje dane
  • Porady i wskazówki
  • Przewodniki
  • Zadania i planowanie
  • Projekty i sekcje
  • Filtry i etykiety
  • Komentarze i pliki
  • Przypomnienia i powiadomienia
  • Produktywność i Karma
  • Współdzielenie projektów i współpraca
  • Funkcje dostępne w Android i iOS
  • Subskrypcje
  • Ceny promocyjne
  • Pytania związane z płatnościami
  • Co nowego?
  • Znane problemy
  • Przeglądarki
  • Pluginy dla aplikacji pocztowych
  • Windows
  • Synchronizowanie...
  • FAQ
  • Automatyzacja
  • Przeglądarki
  • Kalendarze
  • Komunikacja
  • E-mail
  • Zarządzanie plikami
  • Planowanie
  • Produktywność
  • Monitorowanie czasu

 • Co nowego? (8 lutego)

  Przeczytaj artykuł

 • Co nowego? (December 15 Draft)

  Przegląd roku 2022

  Co nowego?

  Zmiany w cenniku Todoist 2022

  Przeczytaj artykuł

Jeśli występują problemy z dźwiękiem, poniższe sugestie mogą okazać się pomocne. Porady są przedstawione w określonej kolejności. Zacznij od pierwszej, a jeśli nie pomoże ona w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnej.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij od uruchomienia automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie przeprowadza diagnostykę i podejmuje odpowiednie kroki w celu rozwiązania większości problemów z dźwiękiem.

Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie jest w stanie rozwiązać problemu z dźwiękiem, spróbuj skorzystać z wymienionych możliwych rozwiązań:

Jeśli dostępnych jest wiele urządzeń wyjściowych audio, sprawdź, czy jest wybrane właściwe. Oto odpowiednia procedura:

 1. Wybierz ikonę Głośniki na pasku zadań.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Głośniki , być może znajduje się ona w obszarze przepełnienia. Wybierz pozycję Pokaż ukryte ikony , aby tam sprawdzić. 

 2. Następnie wybierz strzałkę , aby otworzyć listę urządzeń audio podłączonych do komputera.

  Sprawdź, czy dźwięk jest odtwarzany przez preferowane urządzenie audio, na przykład głośnik lub słuchawki.

Jeśli to nie pomoże, przejdź do następnej porady.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem może rozwiązać problem z dźwiękiem automatycznie.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów:

Przejdź do pozycji Wyszukaj na pasku zadań, wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem, a następnie wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

Wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, po czym kontynuuj pracę w programie rozwiązywania problemów. 

Narzędzie do rozwiązywania problemów można także uruchomić z poziomu Ustawień dźwięku:

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk > Rozwiązywanie typowych problemów z dźwiękiem , a następnie wybierz pozycję Urządzenia wyjściowe lub Urządzenia wejściowe.

Jeśli skorzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów nie pomogło, przejdź do kolejnej porady.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji:

Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update , a następnie wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Otwórz Windows Update

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli jest wyświetlany stan „Wszystko jest aktualne”, przejdź do kolejnej wskazówki poniżej.

Jeśli jest wyświetlany stan „Aktualizacje są dostępne”, wybierz pozycję Zainstaluj teraz.

Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy dźwięk działa prawidłowo.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, przejdź do następnej porady.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

Sprawdź połączenia głośników i słuchawek pod kątem luźnych kabli. Upewnij się, że są podłączone wszystkie kable.

Jeśli jest kilka gniazd 5 mm, do których można podłączać kable (szczególnie w przypadku systemów dźwięku przestrzennego), upewnij się, że wszystkie kable są podłączone do właściwych gniazd.

Jeśli nie jest oczywiste, który przewód powinien zostać podłączony do którego gniazda, skontaktuj się z producentem sprzętu lub sprawdź po kolei najbardziej naturalne połączenia.

Uwaga: Niektóre systemy używają zielonego gniazda do podłączenia wyjścia i różowego gniazda do podłączenia mikrofonu, a inne mają oznaczenia "słuchawki" lub "mikrofon".

Upewnij się, że zasilanie jest włączone.

Upewnij się, że wyciszanie jest nie jest włączone, a następnie spróbuj zwiększyć głośność wszystkich regulatorów głośności.

Uwaga: Niektóre głośniki i aplikacje mają własne regulatory głośności. Koniecznie sprawdź je wszystkie.

Spróbuj podłączyć głośnik i słuchawki do innego portu USB.

Możliwe, że głośniki nie będą działać po podłączeniu słuchawek. Odłącz słuchawki i sprawdź, czy to pomoże.

Jeśli nadal występują problemy z dźwiękiem, zapoznaj się z kolejnymi sekcjami przedstawiającymi dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów.

Upewnij się, że urządzenia audio nie są wyciszone i nie zostały wyłączone.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym klawiszem) ikonę Głośniki na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Otwórz mikser głośności.

Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Upewnij się, że żaden regulator nie jest wyciszony. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, zobaczysz znak „x” obok regulatora głośności . Aby wyłączyć wyciszenie wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz regulację głośności i dostosuj ją do żądanego poziomu głośności. 

Wybierz ikonę Wyłącz wyciszenie głośników  .

Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Więcej ustawień dźwięku i wybierz kartę Odtwarzanie (wyjście) lub Nagrywanie (wejście). net/pl-pl/media/62855780-a6b0-4941-84fc-60f7a064372b. png" alt="Uzyskaj dostęp do właściwości urządzenia wyjściowego dźwięku w ustawieniach dźwięku systemu Windows 11. " loading="lazy"/>

Wybierz urządzenie, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Obok pozycji Użycie urządzenia sprawdź, czy dla urządzeń wyjściowych i wejściowych wybrano z listy pozycję Użyj tego urządzenia (włącz) . net/pl-pl/media/b9076179-4ee9-422c-a3a8-3b4c08d6fca7. png" alt="Włącz urządzenie audio we właściwościach głośników w systemie Windows 11. " loading="lazy"/>

Problemy ze sprzętem mogą być spowodowane przez nieaktualne sterowniki lub nieprawidłowe ich działanie. Upewnij się, że sterownik audio jest aktualny i w razie potrzeby zaktualizuj go. Jeśli to nie pomoże, spróbuj odinstalować sterownik audio (zostanie on automatycznie ponownie zainstalowany). Jeśli to nie pomoże, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows. Jeśli występują problemy z dźwiękiem po zainstalowaniu aktualizacji, spróbuj przywrócić sterownik audio.

Aby automatycznie zaktualizować sterownik audio:

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.

Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby ją rozwinąć.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki lub głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć aktualizację. net/pl-pl/media/f529914a-8f22-02c7-655f-7e35d4f499b3. png" alt="Kliknij prawym przyciskiem myszy listę urządzeń i wybierz polecenie Aktualizuj sterownik" loading="lazy"/>

Jeśli system Windows nie wykryje nowego sterownika, poszukaj go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonaj podane instrukcje. Jeśli to nie zadziała, spróbuj odinstalować sterownik audio.

Aby odinstalować sterownik audio:

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Podejmij próbę usunięcia sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj

Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Pamiętaj, aby przed ponownym uruchomieniem zapisać dokumenty i wszelkie inne bieżące prace.

Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie automatycznie wyświetlony monit o ponowne zainstalowanie sterownika audio.

Aby przeprowadzić ponowne uruchomienie, wybierz pozycję Start > Zasilanie > Uruchom ponownie .

Jeśli te opcje nie pomogą, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows.

Aby użyć ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows:

Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier , aby ją rozwinąć.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych na komputerze sterowników.

Wybierz urządzenie audio, którego sterownik chcesz zaktualizować, wybierz pozycję Dalej, a następnie zastosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby go zainstalować. net/pl-pl/media/aecf7023-683c-61a7-35b4-5f105725a59a. png" alt="Wybierz sterownik i wybierz pozycję Dalej, aby użyć ogólnego sterownika audio" loading="lazy"/>

Jeśli te czynności nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę internetową producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio/dźwięku danego urządzenia. Poniżej przedstawiono przykładową stronę pobierania sterowników producenta urządzenia dźwiękowego. net/pl-pl/media/d6f8d2d8-ff27-c7cb-64c8-33936a6fb441. png" alt="Przykład sterowników firmy Dell i plików do pobrania dla producenta OEM" loading="lazy"/>

Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji występują problemy z dźwiękiem

Jeśli dźwięk działał przed uruchomieniem usługi Windows Update, a teraz nie działa, spróbuj przywrócić sterownik dźwięku.

Aby przywrócić sterownik audio:

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik. net/pl-pl/media/d2d36bd0-f681-fc12-4a3e-256b9543e8e6. png" alt="Wycofywanie sterownika audio w Menedżerze urządzeń" loading="lazy"/>

Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycję Tak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

Jeśli wycofanie sterownika audio nie pomogło lub nie było możliwe, możesz spróbować przywrócić komputer na podstawie punktu przywracania systemu.

Wykonaj przywracanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu:

Gdy firma Microsoft instaluje aktualizacje w Twoim systemie, tworzymy punkt przywracania systemu na wypadek problemów. Spróbuj wykonać przywracanie na podstawie tego punktu i zobacz, czy spowoduje to rozwiązanie problemów z dźwiękiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Przywracanie na podstawie punktu przywracania systemu” w artykule Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli używasz zewnętrznego monitora, który nie ma wbudowanych głośników, upewnij się, że monitor nie jest już wybrany jako domyślne urządzenie wyjściowe. jeśli jest, nie będzie słychać dźwięku. Możesz to sprawdzić po ustawieniu domyślnego urządzenia wyjściowego audio. Jak to zrobić:

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników.

Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk w Panelu sterowania, a następnie wybierz opcję Dźwięk.

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. net/pl-pl/media/26d57167-d79a-8722-acd1-9495b5b1b562. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

Jeśli ustawienie urządzenia audio jako domyślnego nie pomoże, zobacz kolejne porady, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Czasami użycie ulepszeń dźwięku może spowodować problemy. Ich wyłączenie może rozwiązać problem. 

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Wybierz kartę Zaawansowane i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz) i następnie wybierz pozycję Właściwości. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. 

Jeśli wyłączenie ulepszeń audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie z listy wyników wybierz tę pozycję.

Wybierz kolejno każdą z następujących usług, zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Uruchom ponownie, a następnie wybierz pozycję Tak

Windows Audio

Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows

Zdalne wywoływanie procedur (RPC)

Jeśli ponowne uruchomienie tych usług nie rozwiąże problemu, więcej informacji można znaleźć w następnych sekcjach.

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Na karcie Zaawansowane w obszarze Domyślny Format zmień ustawienie, a następnie wybierz pozycję OK i przetestuj urządzenie audio. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie zmienić ustawienie. net/pl-pl/media/bdc2e7b5-2182-1144-84f9-54c45c8b6730. png" alt="Zmień ustawienia formatu dźwięku urządzenia audio" loading="lazy"/>

Jeśli spróbowanie różnych formatów audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Wiele aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia urządzenia.

Aby sprawdzić, czy zainstalowane zostały oczekujące aktualizacje i czy konieczne jest ponowne uruchomienie komputera:

Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

Wybierz jedną z tych opcji ponownego uruchomienia, aby zainstalować aktualizacje.

Czy potrzebujesz pomocy z usługą Windows Update? Zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows.

Jeśli ponowne uruchomienie nie pomoże, zobacz kolejną sekcję, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Niektóre problemy z dźwiękiem mogą być spowodowane problemami z koderem-dekoderem audio IDT High Definition Audio CODEC. Można to naprawić ręczną aktualizacją sterownika, która pozwala wybrać wskazany przez użytkownika sterownik dźwięku.

Uwaga: Nie wszystkie systemy mają koder-dekoder audio IDT High Definition Audio CODEC.

Aby sprawdzić, czy masz taki koder-dekoder, oraz aby ręcznie zaktualizować sterownik:

Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze.

Zobaczysz listę wstępnie zainstalowanych sterowników. Wybierz pozycję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Prywatność i zabezpieczenia.

W obszarze Uprawnienia aplikacji wybierz pozycję Mikrofon.

Upewnij się, że przełączniki Dostęp do mikrofonu i Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu Włączone.

Jeśli problem dotyczy określonej aplikacji, przewiń w dół do pozycji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest Włączony .

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz rozwiązywanie problemów z dźwiękiem, wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, a następnie przejdź przez kolejne kroki narzędzia do rozwiązywania problemów. 

Narzędzie do rozwiązywania problemów można również uruchomić z poziomu ustawień dźwięku. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System  > Dźwięk  > Rozwiąż problemy.

Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź dostępność aktualizacji.

Otwórz Windows Update

Uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy dźwięk działa prawidłowo.

Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, obok regulatora głośności zobaczysz czerwone kółko przekreślone linią. W takim przypadku wybierz regulator głośności, aby wyłączyć wyciszenie. 

Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

Wybierz urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości urządzenia. Pamiętaj, aby wybrać pozycjęWłaściwości urządzenia zarówno dla urządzeń wejściowych jak i wyjściowych.

Upewnij się, pole wyboru Wyłącz nie jest zaznaczone dla urządzeń wejściowych i wyjściowych. net/pl-pl/media/f2a2848c-c72b-d1c1-498b-96ca6dd045d0. png" alt="Wyczyszczono pole wyboru wyłączenia właściwości urządzenia" loading="lazy"/>

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki czy głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. net/pl-pl/media/e07029ea-c454-ab95-c6a3-a607f27cb084. png" alt="Automatycznie wyszukaj zaktualizowane oprogramowanie sterownika w celu zaktualizowania sterownika audio" loading="lazy"/>

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj. net/pl-pl/media/4692e7df-c782-ba51-d22b-f719d9353100. png" alt="Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia i odinstaluj" loading="lazy"/>

Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem pamiętaj o zapisaniu dokumentów i innych elementów, nad którymi pracujesz.

Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy sterowników na komputerze.

Jeśli te kroki nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio dla danego urządzenia.

Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycjęTak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli tak, nie będzie słychać dźwięku. Jak to zrobić:

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz Właściwości.

Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz), a następnie wybierz pozycję Właściwości. Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. net/pl-pl/media/445d8aa9-2f28-1c06-facb-a40b2b879080. png" alt="Wyłącz wszystkie ulepszenia lub efekty dźwiękowe" loading="lazy"/>

Wybierz kolejno następujące usługi, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie:

Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

Aby sprawdzić, czy zainstalowano aktualizacje oczekujące na ponowne uruchomienie komputera

Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze. Wybierz opcję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie Dalej.

Wybierz opcję Start  > Ustawienia > Prywatność, a następnie opcję Mikrofon z menu.

W obszarze Zezwalaj na dostęp do mikrofonu na tym urządzeniu wybierz pozycję Zmień. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji Włącz.

Jeśli problem występuje z określoną aplikacją, przewiń w dół do pozycji Wybierz aplikacje ze sklepu Microsoft Store, które mogą uzyskiwać dostęp do Twojego mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest również włączony.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

 • Zasilanie i akumulator
 • Menu i komunikaty na ekranie
 • Fotografowanie
 • Odtwarzanie
 • Połączenia/Inne

Zasilanie i akumulator

Akumulator jest zimny: ogrzej akumulator, wkładając go do kieszeni lub w inne ciepłe miejsce, po czym włóż go ponownie do aparatu na chwilę przed zrobieniem zdjęcia.

Styki akumulatora są zabrudzone: oczyść styki miękką i suchą ściereczką.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ jest wybrane dla OPCJE ZASILANIA: wybierz OSZCZĘDZANIE, aby zmniejszyć pobór energii z akumulatora.

wybrane jako tryb fotografowania: wybierz tryb , aby zmniejszyć pobór energii z akumulatora.

Wybrano opcję ŚLEDZENIE w menu TRYB AF: wybierz inny tryb autofokusa

C jest wybrane jako tryb ustawiania ostrości: wybierz inny tryb ustawiania ostrości.

Akumulator był ładowany wiele razy: akumulator osiągnął kres okresu użytkowania. Kup nowy akumulator.

Pierścień zoomu (włącznik) nie jest obrócony poprawnie: obróć pierścień zoomu do położenia OFF, następnie obróć pierścień ponownie do położenia pomiędzy 28 a 112.

Aparat przełączył się w tryb uśpienia: naciśnij spust migawki do połowy.

ProblemRozwiązanie
Aparat się nie włącza.

Pierścień zoomu (włącznik) nie jest obrócony poprawnie: obróć pierścień zoomu w położenie OFF, następnie obróć pierścień ponownie do położenia pomiędzy 28 a 112.

Akumulator jest rozładowany: naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany zapasowy akumulator.

Akumulator jest włożony nieprawidłowo: wyjmij akumulator i włóż go ponownie w poprawnej pozycji.

Zatrzask pokrywy komory akumulatora nie jest zamknięty: zamknij zatrzask pokrywy komory akumulatora.

Aparat został włączony natychmiast po jego wyłączeniu: naciśnij spust migawki do połowy.

Akumulator szybko się rozładowuje. Aparat nagle się wyłącza.
Menu i komunikaty na ekranie nie są wyświetlane w języku polskim. Wybierz POLSKI dla

Fotografowanie

Po naciśnięciu spustu migawki aparat nie robi zdjęcia.

Pamięć jest pełna: włóż nową kartę pamięci lub usuń zdjęcia.

Pamięć nie jest sformatowana: sformatuj kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną.

Styki karty pamięci są zabrudzone: oczyść styki miękką i suchą ściereczką.

Karta pamięci jest uszkodzona: włóż nową kartę pamięci.

Aparat wyłączył się automatycznie: włącz aparat.

Podczas próby zarejestrowania zdjęcia panoramicznego kontrolka świeciła się na pomarańczowo: poczekaj, aż kontrolka zgaśnie.

Po zrobieniu zdjęcia monitor LCD ciemnieje. Podczas ładowania lampy błyskowej monitor LCD może ciemnieć. Poczekaj, aż lampa błyskowa skończy się ładować. Aparat nie ustawia ostrości.

Fotografowany obiekt jest zbyt blisko aparatu: wybierz tryb makro.

Fotografowany obiekt jest zbyt daleko od aparatu: wyłącz tryb makro.

Fotografowany obiekt jest nieodpowiedni dla układu autofokusa: użyj blokady ostrości.

Tryb makro jest niedostępny. Wybierz inny tryb fotografowania. Inteligentne wykrywanie twarzy jest niedostępne.

Inteligentne wykrywanie twarzy jest niedostępne w aktualnie wybranym trybie fotografowania: wybierz inny tryb fotografowania.

Aparat nie wykrywa twarzy.

Twarz fotografowanej osoby jest zasłonięta okularami przeciwsłonecznymi, kapeluszem, długimi włosami lub innymi przedmiotami: usuń przeszkody.

Twarz fotografowanej osoby zajmuje tylko niewielką część kadru: zmień kompozycję kadru tak, aby twarz fotografowanej osoby zajmowała większą część kadru.

Głowa fotografowanej osoby jest ustawiona pod kątem lub poziomo: poproś fotografowaną osobę, by trzymała głowę prosto.

Aparat jest nachylony: trzymaj aparat poziomo.

Twarz fotografowanej osoby jest słabo oświetlona: zrób zdjęcie w jasnym świetle.

Wybrano nieodpowiedni obiekt do fotografowania. Wybrany obiekt jest bliżej środka kadru niż główny fotografowany obiekt. Zmień kompozycję kadru lub wyłącz wykrywanie twarzy i wykadruj zdjęcie z użyciem blokady ostrości. Lampa błyskowa nie emituje błysku.

Lampa błyskowa jest niedostępna w aktualnie wybranym trybie fotografowania: wybierz inny tryb fotografowania.

Aparat pracuje w trybie super makro lub zdjęć seryjnych: wyłącz tryb super makro i tryb zdjęć seryjnych.

Aparat działa w trybie dyskretnym: wyłącz tryb dyskretny.

Lampa błyskowa nie jest podniesiona: podnieś lampę błyskową.

Niektóre tryby lampy błyskowej są niedostępne.

Żądany tryb lampy błyskowej jest niedostępny w aktualnie wybranym trybie fotografowania: wybierz inny tryb fotografowania.

Lampa błyskowa nie oświetla całkowicie fotografowanego obiektu.

Fotografowany obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej: ustaw fotografowany obiekt w zasięgu lampy błyskowej.

Okienko lampy błyskowej jest zasłonięte: trzymaj aparat poprawnie.

Wybrano krótki czas otwarcia migawki: wybierz dłuższy czas otwarcia migawki.

Zdjęcia są nieostre.

Obiektyw jest zabrudzony: oczyść obiektyw.

Obiektyw jest zasłonięty: nie zasłaniaj niczym obiektywu. com/pl/manual/common_images/icn_ff90-s_20. gif" alt=""/> jest wyświetlane podczas fotografowania, a ramka ostrości jest wyświetlana na czerwono: sprawdź ostrość przed zrobieniem zdjęcia.

Na zdjęciach widać kolorowe cętki.

Wybrano długi czas otwarcia migawki w wysokiej temperaturze: jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki.

Aparat był używany bez przerwy w wysokiej temperaturze lub wyświetlone jest ostrzeżenie o temperaturze: wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie.

Obraz na ekranie wizjera jest nieostry.

Korekcja dioptrażu nie jest ustawiona poprawnie: przesuwaj suwak korekcji dioptrażu do góry i w dół, aż obraz w wizjerze będzie ostry.

Dźwięki wytwarzane przez aparat są nagrywane na filmach.

Przycisk trybu ustawiania ostrości jest w pozycji C. Wybierz inny tryb ustawiania ostrości.

Inteligentne wykrywanie twarzy jest włączone: wyłącz Inteligentne wykrywanie twarzy.

Odtwarzanie

Zdjęcia są ziarniste. Zdjęcia zostały wykonane innym modelem aparatu lub aparatem innego producenta. Powiększenie podczas odtwarzania jest niedostępne. Zdjęcie zostało zapisane z ustawieniem lub pochodzi z innego modelu aparatu lub aparatu innego producenta. Filmy są odtwarzane bez dźwięku.

Głośność odtwarzania jest zbyt niska: dostosuj poziom głośności.

Mikrofon był zasłonięty: trzymaj aparat poprawnie podczas nagrywania.

Głośnik jest zasłonięty: trzymaj aparat poprawnie podczas odtwarzania.

Wybrane zdjęcia nie są usuwane. Niektóre zdjęcia wybrane do usunięcia są chronione. Usuń ochronę przy użyciu urządzenia, w którym została ona włączona. Numeracja zdjęć została nieoczekiwanie wyzerowana. Otwarto pokrywę komory akumulatora, kiedy aparat był włączony. Przed otwarciem pokrywy komory akumulatora wyłączaj aparat.

Połączenia/Inne

Brak obrazu lub dźwięku.

Aparat nie został podłączony poprawnie: podłącz aparat poprawnie.

Wejście na telewizorze jest ustawione na „TV”: ustaw wejście na „HDMI”.

Głośność telewizora jest zbyt niska: dostosuj poziom głośności.

Komputer nie wykrywa aparatu. Sprawdź, czy aparat i komputer są prawidłowo połączone. Nie można przesłać zdjęć w formacie RAW lub JPEG do komputera. Do przesłania zdjęć użyj oprogramowania dołączonego do aparatu. Nie można drukować zdjęć.

Drukarka jest wyłączona: włącz drukarkę.

Drukowana jest tylko jedna kopia lub drukarka nie drukuje daty. Drukarka nie jest zgodna ze standardem PictBridge. Aparat nie reaguje na elementy sterujące.

Chwilowa usterka aparatu: wyjmij akumulator i włóż go ponownie.

Aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Wyjmij akumulator i włóż go ponownie. Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy FUJIFILM. Brak dźwięku. Wyłącz tryb dyskretny.

Faq i rozwiązywanie problemów Frigidaire Fgb24l2abd

Bezpośredni link do pobrania Faq i rozwiązywanie problemów Frigidaire Fgb24l2abd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Faq i rozwiązywanie problemów Frigidaire Fgb24l2abd