Instrukcja dopasowania i montażu Electrolux Efa 90673

Instrukcja dopasowania i montażu Electrolux Efa 90673 jest prostym i wygodnym sposobem, aby dostosować i zamontować urządzenie Electrolux Efa 90673. Instrukcja jest dostępna w formacie PDF i zawiera wszystkie potrzebne informacje, w tym: jak podłączyć urządzenie, jak ustawić wszystkie opcje i jak założyć filtr. Instrukcja zawiera także informacje o warunkach gwarancji i instrukcje dotyczące konserwacji i czyszczenia urządzenia. Instrukcja jest prosta w obsłudze i zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące dopasowania i montażu urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja dopasowania i montażu Electrolux Efa 90673

PL - Instrukcja montażu i obsługi

Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia należy postępować według

wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. Producent uchyla się od

wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek instalacji

niezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji. Okap został

zaprojektowany wyłącznie do użytku domowego.

Ostrzeżenia

Uwaga! Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej przed ukończeniem

montażu.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji

należy odłączyć okap od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka lub

wyłączając główny wyłącznik zasilania.

Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne wykonywać w rękawicach

ochronnych.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy

umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w

użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub

zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Nie należy nigdy używać okapu bez prawidłowo zamontowanych filtrów!

Okap nie powinien być NIGDY używany jako płaszczyzna oparcia chyba, że

taka możliwość została wyraźnie wskazana.

Pomieszczenie, w którym okap jest używany łącznie z innymi urządzeniami

spalającymi gaz lub inne paliwo powinno posiadać odpowiednią wentylację.

Zasysane powietrze nie powinno być odprowadzane do kanału

wykorzystywanego

do

odprowadzania

urządzenia gazowe lub na inne paliwo.

Surowo zabrania się przygotowywania pod okapem potraw z użyciem

otwartego ognia (flambirowanie).

Użycie otwartego ognia jest groźne dla filtrów i stwarza ryzyko pożaru, a

zatem nie wolno tego robić pod żadnym pozorem.

Podczas smażenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do

przegrzania oleju, aby nie uległ samozapaleniu.

Dostępne części mogą ulec znacznemu nagrzaniu, jeżeli będą używane

razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.

W zakresie koniecznych do zastosowania środków technicznych i

bezpieczeństwa

dotyczących

przestrzegać przepisów wydanych przez kompetentne władze lokalne.

Okap powinien być często czyszczony zarówno na zewnątrz jak i od

wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek

dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji).

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz wymiany i

czyszczenia filtrów powoduje powstanie zagrożenia pożarem.

Celem uniknięcia porażenia prądem nie należy używać lub pozostawiać

okapu bez prawidłowo zamontowanych żarówek.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody lub

pożary spowodowane przez urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania

zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Unijną

2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(WEEE).

Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia, przyczynią się

Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu

na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku

niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol

na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że tego produktu

nie można traktować jak innych odpadów komunalnych. Należy oddać go do

właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i

elektronicznych.

Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego

wpływu złomowanych urządzeń na środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać

szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia,

należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania

miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

spalin

wytwarzanych

należy

Obsługa

Okap został wykonany do działania w wersji zasysającej z wydalaniem

zewnętrznym

Instalacja okapu

Ten typ okapu musi być zamontowany do sufitu.

Urządzenie jest ciężkie. Przenoszenie i instalacja okapu powinny być

wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia

na urządzeniu grzejnym a najniższą częścią okapu kuchennego powinna

wynosić nie mniej niż 50cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej

niż 65cm w przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego.

Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest większa

odległość, należy dostosować się do takich wskazań.

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce

umieszczonej w wewnętrznej części okapu. Jeśli okap jest wyposażony we

wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka zgodnego z obowiązującymi

normami i umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, również po

zakończonej instalacji.

Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do

sieci) lub wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, również po

zakończonej instalacji, należy zastosować znormalizowany wyłącznik

dwubiegunowy, który umożliwi całkowite odcięcie od sieci elektrycznej w

warunkach nadprądowych kategorii III, zgodnie z zasadami instalacji.

Uwaga! Przed ponownym podłączeniem obwodu okapu do zasilania i

sprawdzeniem poprawności jego działania należy się zawsze upewnić, czy

przez

przewód zasilający jest prawidłowo zamontowany.

Okap jest wyposażony w specjalny przewód zasilający.

W razie uszkodzenia tego przewodu, należy go zamówić w biurze obsługi

serwisowej.

Działanie okapu

Okap jest wyposażony w panel sterowania z regulacją prędkości turbiny

zasysającej oraz włącznikiem oświetlenia przestrzeni roboczej pod okapem.

W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym jest szczególnie

zanieczyszczone, należy używać okapu ustawionego na najwyższą

ściśle

prędkość. Zaleca się uruchomienie okapu 5 minut przed przystąpieniem do

gotowania jakichkolwiek potraw i pozostawienie go włączonym jeszcze

przez ok. 15 minut po zakończeniu gotowania.

Alarm Temperatury

Okap jest wyposażony w czujnik temperatury, który uruchamia silnik w

przypadku, kiedy temperatura w okolicy wyświetlacza jest zbyt wysoka.

Stan ten pozostaje do momentu, kiedy temperatura nie spadnie poniżej

progu alarmowego.

Sterowanie umieszczone jest w panelu czołowym urządzenia:

1.

Przycisk ON/OFF silnik

Wcisnąć ten przycisk, aby włączyć okap, zostaje wybrana szybkość

(moc) ssania 1.

Kiedy okap jest włączony (przy jakiejkolwiek szybkości) wcisnąć ten

przycisk, aby wyłączyć okap.

2.

Przycisk wyboru szybkości

Kiedy okap jest wyłączony, wcisnąć go, aby wybrać szybkość (moc)

ssania 1.

Wciskając ponownie można wybrać możliwe szybkości (moce) ssania:

Szybkość (moc) ssania 1: na monitorze pojawia się cyfra "1".

Szybkość (moc) ssania 2 na monitorze pojawia się cyfra "2".

Szybkość (moc) ssania 3: na monitorze pojawia się cyfra "3".

Intensywna szybkość (moc) ssania: na monitorze pojawia się cyfra

"4" (migocząca)

Intensywna szybkość (moc) ssania aktywuje się na czas ograniczony

(około 5 minut) po upływie, którego okap przechodzi automatycznie na

szybkość (moc) ssania 2.

Aby dezaktywować intensywną szybkość (moc) ssania przed upływem

38

lub filtrującej o recyrkulacji wewnętrznej

.

Inspiracje

3 zdjęcia dla "montaż zmywarki do zabudowy electrolux"

Artykuły21 artykułów dla "montaż zmywarki do zabudowy electrolux"

Ławka z palet – samodzielny montaż krok po kroku
Homebook. pl

Ławka z palet – samodzielny montaż krok po kroku homebook. pl - Ławka z palet – samodzielny montaż krok po kroku DIY - Zrób to sam Moda na eko trwa w najlepsze i zatacza

4 pytania, które warto zadać przed zakupem płyty indukcyjnejElectrolux4 pytania, które warto zadać przed zakupem płyty indukcyjnej electrolux - **Płyty indukcyjne Electrolux** są również bardzo **bezpieczne w użytkowaniu**, gdyż nie nagrzewają się **Electrolux oferuje najcieńsze płyty indukcyjne na rynku** – to modele **SLIM-FIT**, których głębokość Płyty indukcyjne Electrolux są wyposażone w **pola Infinite®**, czyli **elastyczne pola grzejne**, które W praktyce docenimy płyty indukcyjne Electrolux za funkcje, które odpowiadają indywidualnym wymaganiom Dodatkowym walorem płyt indukcyjnych Electrolux jest to, że **podczas gotowania nagrzewają się wyłącznie

Zabudowa ściany w salonie – sprawdź pomysły na nowoczesną zabudowę całej ściany w pokoju

Zabudowa ściany w salonie – sprawdź pomysły na nowoczesną zabudowę całej ściany w pokoju homebook. pl -. ## Zabudowa ściany w salonie szafą Zabudowa ściany z [szafą](https://www. pl/produkty/ Dzięki temu będzie ona doskonale wkomponowana w resztę zabudowy. ## Zabudowa ściany w salonie półkami ściany TV w salonie Zabudowa ściany z telewizorem w salonie i zabudowa ściany w małym pokoju mają takie W dodatku zabudowa ściany jest niezwykle praktyczna.. ## Zabudowa ściany w salonie – o czym pamiętać przy jej planowaniu?

Zmywarka dostosowana do Twoich potrzeb - jaką wybrać? [KONKURS]

Zmywarka dostosowana do Twoich potrzeb - jaką wybrać? [KONKURS] homebook. pl - Na [zmywarkę do zabudowy](https://www. bosch-home. pl/produkty/zmywanie/zmywarki-do-zabudowy) możemy się Zmywarka dostosowana do Twoich potrzeb - jaką wybrać? kompaktowe](https://www. pl/lista-produktow/zmywanie/zmywarki-wolnostojace/zmywarki-kompaktowe [Zmywarki wolnostojące](https://www. pl/produkty/zmywanie/zmywarki-wolnostojace) mają dwa oblicza Jaka zmywarka pasuje do Twojej kuchni?

Szafy do zabudowy: jak projektować?Szafy do zabudowy: jak projektować? homebook. pl - Szafy do zabudowy – przemyślany projekt to podstawa -- Montaż szafy w zabudowie to jeden z popularniejszych Rozwiązaniem może być montaż większej szafy wnękowej, która pomieści akcesoria AGD, sprzęt sportowy czy Szafy do zabudowy: jak projektować? Sposób otwierania drzwi szafy do zabudowy --- Szafa może otwierać się na różne sposoby – typ drzwi Oferta producentów specjalizujących się w tego typu zabudowie jest bardzo bogata – możemy dopasować kolor

Jaki odkurzacz wybrać – pionowy czy klasyczny? Sprawdzamy zalety dwóch topowych modeliSprawdzamy zalety dwóch topowych modeli electrolux - 2020_ELX_PL_pl_Pure-Q9_Campaign-Theme_HC-&-SDA_Wellbeing_FloorCare-FC_PureQ9_Q4_elx-ELX)** od marki **Electrolux -- Drugim odkurzaczem, który góruje w rankingach najlepszych modeli, jest stworzony przez markę **Electrolux

Nowoczesna płyta indukcyjna, czyli sposób na inteligentne gotowanieNowoczesna płyta indukcyjna, czyli sposób na inteligentne gotowanie electrolux - Płyta indukcyjna **[SLIM-FIT](https://www. euro. com. pl/plyty-do-zabudowy/electrolux-lit60430bw. bhtml)* utm_source=Electrolux&utm_medium=XML&utm_content=884962&utm_campaign=2019-01&utm_term=PLYTY-DO-ZABUDOWY W płycie grzewczej **[SLIM-FIT](https://www. mediaexpert. pl/plyty-do-zabudowy/plyta-indukcyjna-electrolux-eiv644 Co więcej, dzięki technologii **OptiFlex™** montaż jest bardzo prosty i szybki. Technologia wykorzystywana w płytach marki Electrolux sprawia, że są połączeniem efektywności z wysokim

Montaż płyt gk na klej krok po kroku

Montaż płyt gk na klej krok po kroku homebook. pl - Montaż na klej jest również zabroniony w zabudowie sufitów oraz ścianek ze skosami.. suchej zabudowy. Montaż płyty gipsowej wokół okna zaczynamy od dołu. Montaż płyt gk pozwala zamaskować i wyrównać stare tynki. Alternatywą dla kleju gipsowego jest **montaż płyt na piankę**.

Jak wybrać okap kuchenny do zabudowy?Jak wybrać okap kuchenny do zabudowy? homebook. pl - Jak wybrać okap kuchenny do zabudowy? Okap podszafkowy do zabudowy --------------------------------------------- Okapy podszafkowe do zabudowy Jak wybrać okap kuchenny do zabudowy - wyciąg czy pochłaniacz? Oczywiście tam, gdzie brakuje samodzielnego przewodu kominowego, czyli np. w zabudowie blokowej. W poniższym artykule pod lupę weźmiemy okapy do zabudowy, które czynią z kuchni przestrzeń przyjazną,

O tych 5 rzeczach musisz pamiętać, by Twoje ubrania dłużej wyglądały jak noweO tych 5 rzeczach musisz pamiętać, by Twoje ubrania dłużej wyglądały jak nowe electrolux - Przeczytaj 5 poniższych porad **Electrolux**. **1. W **Electrolux** nie musisz się jednak martwić proporcjami i ilościami! Znajomość programów takich jak delikatne pranie czy suszenie w suszarkach bębnowych od **Electrolux** **Pralki Electrolux** wyposażone są również w wiele intuicyjnych rozwiązań, takich jak system **SensiCare **Suszarki Electrolux** wyposażone są w system **DelicateCare**, który wykorzystuje ciepłe powietrze

Zabudowa przedpokoju – jak zabudować wnękę w przedpokoju?

Zabudowa przedpokoju – jak zabudować wnękę w przedpokoju? homebook. pl - Dzięki temu **nie ma konieczności zakupu szafy, a samodzielny montaż jest prosty i tani**. ## Zabudowa Ile kosztuje zabudowa przedpokoju? ## Zabudowa przedpokoju – jakie ma zalety? Zabudowa przedpokoju – jak zabudować wnękę w przedpokoju? **Zabudowa do przedpokoju ma w zasadzie same zalety**.

Jak zamontować rynny? Montaż rynien – poradnik krok po kroku

Montaż rynien – poradnik krok po kroku homebook. pl - Czy montaż rynien jest trudny? Montaż pierwszych haków** Montaż rozpoczynamy od określenia miejsca, w których będzie znajdował się Montaż rynien – jak się przygotować? podstawowy montaż systemu rynnowego. Montaż rynien plastikowych – co warto wiedzieć?

Czy zmywarka może być smart? Ten model Cię zaskoczy!Czy zmywarka może być smart? Ten model Cię zaskoczy! homebook. pl - Czy zmywarka może być smart? Ten model Cię zaskoczy! Czy zmywarka może być smart? Jak najbardziej może! Smartfon powie Ci też, **kiedy należy kupić tabletki do zmywarki**. Kuchnia Inteligentny dom **Zmywarka** to najlepsze, co może spotkać każdego właściciela kuchni! Ile razy dziennie zmywarka idzie w ruch? Dwa? Trzy? W **PerfectDry** wystarczy jeden cykl!

Montaż drzwi wewnętrznych: jak zamontować drzwi pokojowe?

Montaż drzwi wewnętrznych: jak zamontować drzwi pokojowe? homebook. pl - Montaż drzwi – co nam będzie potrzebne? Montaż drzwi wewnętrznych: jak zamontować drzwi pokojowe? Montaż drzwi jest ostatnim etapem remontu pomieszczenia. Montaż ościeżnicy stałej -- Ościeżnica stała nie ma systemu regulacji. górnej posiada również elementy regulujące, które znacznie ułatwiają montaż.

Mała zmywarka – jaką kupić? Wybieramy zmywarki do małej kuchniMała zmywarka – jaką kupić? Wybieramy zmywarki do małej kuchni homebook. pl - [Zmywarki do zabudowy](/produkty/zmywarki-do-zabudowy) i wolnostojące przeznaczone do małej kuchni również do zabudowy sprzętów, wymiary zmywarki musisz dopasować idealnie pod nie. na blacie, wolnostojącą i do zabudowy, jest **zmywarka montowana pod zlewem**. **Do wyboru masz zmywarki do zabudowy i wolnostojące**. Na co zwracać uwagę przy zakupie? **Małe zmywarki do zabudowy lub wolnostojące są nieco tańsze** niż ich większe odpowiedniki, jednak nie

Zmywarka do zabudowy – co warto wiedzieć przed zakupem?Zmywanie to jeden z najbardziej nielubianych obowiązków domowych. Przypalone garnki, przyschnięty tłuszcz i trudne w usuwaniu osady dały się we znaki już niejednemu użytkownikowi kuchni. Na te problemy jest jednak skuteczna metoda – zmywarka! To rewolucyjny wynalazek, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. Nie dość, że z mistrzowską precyzją eliminuje niechciane zabrudzenia, to też ogranicza rachunki za wodę i energię. Co warto wiedzieć przed zakupem zmywarki i jakie funkcje ułatw...

Jak zadbać o ubrania i środowisko naturalne? Pierz świadomie i ekologiczniePierz świadomie i ekologicznie electrolux - **Electrolux** ma na to mnóstwo sposobów. Z pomocą przychodzi **innowacyjna technologia** stosowana w pralkach i suszarkach **Electrolux**, która Wykorzystywany w **Electrolux system DelicateCare** pielęgnuje tkaniny i pozwala nawet na suszenie ** W przypadku technologii **Electrolux** wartość ta zapewni takie same rezultaty jak pranie w 40°C w innej Znacznie lepszym wyjściem są **suszarki automatyczne Electrolux**, które pracują ekonomicznie i efektywnie

Montaż parapetów wewnętrznych: jak prawidłowo zamontować parapet?

Montaż parapetów wewnętrznych: jak prawidłowo zamontować parapet? homebook. pl - **Ile kosztuje montaż parapetów? Montaż parapetów wewnętrznych – cena -- Montaż parapetów wewnętrznych najlepiej zlecić ekipie zajmującej Jak przeprowadzić montaż parapetów wewnętrznych? Montaż parapetów wewnętrznych: jak prawidłowo zamontować parapet? Pamiętajmy, że samodzielny montaż zawsze niesie ze sobą ryzyko błędów.

6 zalet piekarników parowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć przed zakupem!

electrolux - O tych i innych zaletach piszemy wspólnie z marką **Electrolux**. Urządzenie **Electrolux SteamBoost** z funkcją **Steamify®** potrafi też o wiele więcej. **Razem z Electrolux wszystkie Twoje kulinarne efekty przejdą najśmielsze oczekiwania – niezależnie od Jednak i w tym przypadku **piekarniki parowe** okazują się praktycznym wynalazkiem – urządzenia Electrolux Pełną kontrolę nad smakiem przyrządzanych dań zapewniają również **płyty indukcyjne Electrolux** z funkcjami

Jak prać ubrania, by służyły dłużej? 5 praktycznych wskazówek5 praktycznych wskazówek electrolux - Wraz z firmą Electrolux postanowiliśmy przyjrzeć się temu problemowi z bliska i podpowiedzieć Ci, **w Liczne modele pralek i suszarek Electrolux zostały wyposażone w **specjalne programy parowe Steam Care Ty możesz zacząć właśnie od **zrównoważonego prania** – z nowoczesnymi sprzętami Electrolux to czysta Nic zatem dziwnego, że **funkcja AutoDose**, którą może pochwalić się wiele pralek Electrolux, jest tak Nowoczesne suszarki Electrolux są wyposażone w **specjalny system DelicateCare**, który zapobiega kurczeniu

TOP 5 modeli piekarników do zabudowy – na co postawić w 2021 roku?TOP 5 modeli piekarników do zabudowy – na co postawić w 2021 roku? homebook. pl - Piekarnik do zabudowy Siemens HB672GBS1 Mulitfunkcyjność i wygodę gwarantują też **piekarniki do zabudowy TOP 5 modeli piekarników do zabudowy – na co postawić w 2021 roku? Wybierając **piekarnik do zabudowy** postaw na wygodę! Piekarnik do zabudowy Samsung Dual Cook Flex Piekarnik **Samsung Dual Cook Flex** to podwójna wygoda Piekarnik do zabudowy HAIER HWO60SM6B5BH Na uwagę zasługuje również **piekarnik HAIER HWO60SM6B5BH**

Ostatnia aktualizacja 22. 11. 2022 09:41

Problem

  • Prawidłowy montaż łącznika E4YHMKP2, SKP11GW
  • Jak zamontować łącznik pralki z suszarką?

Dotyczy

  • Pralki ładowane od przodu
  • Suszarki

Rozwiązanie

Instrukcję montażu łącznika znajdziesz tutaj.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym dostępnym na kanale Electrolux na YouTube, poniżej zamieszczamy link do filmu.


Jak zainstalować łącznik

Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Instrukcja dopasowania i montażu Electrolux Efa 90673

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja dopasowania i montażu Electrolux Efa 90673

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja dopasowania i montażu Electrolux Efa 90673