Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Lavatherm 57560 Electronic

Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Lavatherm 57560 Electronic zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego instalowania, uruchamiania i konserwacji suszarki bębnowej Aeg. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, uruchamiania i konserwacji, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa przy użyciu urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące wszelkich możliwych usterek i problemów, jakie można napotkać podczas korzystania z suszarki bębnowej. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące okresowego czyszczenia i konserwacji urządzenia, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne działanie. Instrukcja jest bardzo przydatna dla wszystkich użytkowników suszarki bębnowej, ponieważ może im pomóc w uniknięciu problemów i zapewnić skuteczne użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Lavatherm 57560 ElectronicInstrukcja obsługi lodówki HITACHI R-H241PRU0

Ostrzeżenie i przestroga dotycząca bezpieczeństwa

Aby uniknąć obrażeń użytkownika, innych osób lub uszkodzenia mienia, należy przeczytać i przestrzegać ostrzeżeń i przestróg podanych poniżej oraz zawartych w niniejszej instrukcji.
Poniższe ostrzeżenia i przestrogi są podzielone na kategorie według poziomu możliwych obrażeń lub uszkodzeń, które mogą wystąpić w wyniku ignorowania wskazówek.
Symbole te są pokazane poniżej, wyraźnie pokazując znaczenie kierunków.

OSTRZEŻENIE

Ten piktogram oznacza „Istnieje duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń lub śmierci, jeśli zostanie zignorowane”.

UWAGA

Ten piktogram wskazuje „Istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia grzechu lub uszkodzenia mienia, jeśli zostanie zignorowane”

Poniższe symbole to exampim.

Ten symbol jest znakiem ostrzegawczym

Ten symbol oznacza „zabronione”. plus/wp-content/uploads/2021/10/HITACHI-R-H241PRU0-Refrigerator-Instruction-Manual_5. png" alt="" width="79" height="78" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://pl. png"/> Ten symbol oznacza „konieczne”.

Ten symbol oznacza środki ostrożności dotyczące lodówek łatwopalnych. plus/wp-content/uploads/2021/10/HITACHI-R-H241PRU0-Refrigerator-Instruction-Manual_6-300x290. png" alt="" width="707" height="683" data-ezsrcset="https://pl. png 300w, https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/10/HITACHI-R-H241PRU0-Refrigerator-Instruction-Manual_6. png 574w" sizes="(max-width: 707px) 100vw, 707px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://pl. png" srcset="https://pl. png 574w"/>

Przygotowania przed użyciem

Instalacja
 1. Zainstalować na sztywnej i równej podłodze.
 2. Proszę używać tej lodówki w temperaturze pokojowej od 10°C do 43°C. W przypadku zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu może nie zostać osiągnięta wystarczająca wydajność.
 3.  Nie instaluj lodówki w miejscu, w którym jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub inne źródła ciepła.
 4.  Instalować w atmosferze suchej lub z wentylacją powietrzną.
 5. Lodówka wymaga wystarczającej przestrzeni wentylacyjnej wokół ca Przestrzeń co najmniej 30 cm nad górą, 10 cm z tyłu i 5 cm po obu stronach, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.
 6. Uziemić lodówkę, aby uniknąć porażenia prądem i zakłóceń. Zawsze uziemiaj tę lodówkę. podczas używania go w miejscu o wysokiej wilgotności lub wilgoci (skonsultuj się ze sprzedawcami). plus/wp-content/uploads/2021/10/HITACHI-R-H241PRU0-Refrigerator-Instruction-Manual_36-300x102. png" alt="" width="518" height="176" data-ezsrcset="https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/10/HITACHI-R-H241PRU0-Refrigerator-Instruction-Manual_36. png 751w" sizes="(max-width: 518px) 100vw, 518px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://pl. png 751w"/>
 7.  Ustaw lodówkę poziomo, regulując nóżki poziomujące (regulator).

Przed użyciem

 1. Czyszczenie wnętrza lodówki. Delikatnie wytrzyj powierzchnię miękką szmatką.
 2. Podłącz lodówkę do ekskluzywnego gniazdka ściennego. Lodówkę można podłączyć do gniazdka wkrótce po jej zainstalowaniu. Na pewno używaj z oceną voltage i ekskluzywne gniazdko elektryczne.
 3. Odczekaj wystarczająco dużo czasu, aby schłodzić się wystarczająco długo przed przechowywaniem żywności. Pełne ochłodzenie zajmuje mi około 4 godzin, a przy wysokiej temperaturze otoczenia może zająć nawet około 24 godzin.

Optymalna żywność s

 1. Zachowaj wystarczająco dużo miejsca między jedzeniem. Kilka potraw umieszczonych zbyt blisko?
 2. Spraw, aby żywność wystarczająco ostygła przed włożeniem jej do lodówki. Włożenie ciepłego jedzenia do lodówki podnosi temperaturę wewnątrz i marnuje energię elektryczną.
 3. Nie blokuj wylotu zimnego powietrza. Wpłynie to niekorzystnie nawet na zimne powietrze wewnątrz. Co więcej, może to spowodować zamrożenie żywności w pobliżu otworu wentylacyjnego.
 4. Używanie opakowania do żywności lub zamkniętych pojemników zapobiega wysychaniu żywności podczas przejścia zapachów.

Lokalizacja przechowywania żywności; R-H351PRU0

OGŁOSZENIE

 • Powyższe temperatury są wartościami przybliżonymi w warunkach temperatury zewnętrznej 32°C, ustawienia temperatury w komorze chłodziarki „Normal”, w komorze zamrażarki „Normal”, przy zamkniętych drzwiach i bez przechowywania żywności.
 • Temperatury kieszeni drzwiowych mogą być nieco wyższe niż powyższe temperatury.

Lokalizacja przechowywania żywności: R-H241PRuo

OGŁOSZENIE

 • Powyższe temperatury są wartościami orientacyjnymi w warunkach temperatury zewnętrznej 32°C, ustawienie temperatury
  ■ ~ [•JI ['j'fP komora chłodziarki „Normalny”, komora zamrażarki „Normalny” przy zamkniętych drzwiach i bez przechowywania żywności.
 • Temperatury kieszeni drzwiowych mogą być nieco wyższe niż powyższe temperatury.

Jak działać

 • Kontrola temperatury
  Ta lodówka automatycznie kontroluje swoją temperaturę. proszę wyregulować pokrętło regulacji temperatury w następujący sposób.

 • Proszę ustawić tarczę w pozycji „Normalna” po ustawieniu „Najzimniejsze”. Żywność może zostać zamrożona, jeśli „Najzimniejszy” jest ustawiony na długą limonkę.
 • Jeśli ustawisz pokrętło w pozycji „Zimna” w celu uzyskania długiej limonki, temperatura żywności w komorze zamrażarki i lodówki może wzrosnąć.

Uwaga dotycząca zamrażania żywności w komorze lodówki

 • po umieszczeniu żywności i warzyw o dużej wilgotności w wewnętrznej części półki w pobliżu wylotu zimnego powietrza zostaną one zamrożone. Jeśli to możliwe, nie umieszczaj produktów o dużej wilgotności i warzyw w wewnętrznej części półki w pobliżu zimnego nawiewu.
 • gdy żywność i warzywa zamarzają, można zapobiec ich zamrożeniu, owijając je lub umieszczając w etui. Jeśli nadal są zamrożone, wyreguluj temperaturę, przekręcając pokrętło regulacji temperatury na „Zimne”.

Jak działać

Oprawa
 • Weź „Twist Ice Maker” i wlej wodę do pełnej linii.
 • strzałkę skrzydłową i wrzuć lód do „Banku Lodu”.

OGŁOSZENIE

Nie zdejmuj kostkarki do lodu z ramą i nie przekręcaj jej, jak pokazano na rysunku, w przeciwnym razie ulegnie uszkodzeniu.
Nie używaj „Banku Lodu” jako tacki do kostkarki do lodu, ponieważ ulegnie uszkodzeniu. plus/wp-content/uploads/2021/10/HITACHI-R-H241PRU0-Refrigerator-Instruction-Manual_43. png" alt="" width="504" height="433" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://pl. png"/>

Konserwacja

Czyszczenie (należy czyścić lodówkę raz w miesiącu)

 1. Odłącz lodówkę.
 2. Usuń całą żywność.
 3. Wytrzyj lodówkę do czysta.
  Najlepiej, jeśli smugi zostaną natychmiast wytarte. Zaleca się również czyszczenie niewyraźnych obszarów lodówki w view raz w roku.
  Użyj miękkiej szmatki zwilżonej letnią wodą, aby wytrzeć smugi
  Starannie wyczyść uszczelkę drzwi, ponieważ łatwo się brudzi.
 4. Jeśli na powierzchni umytych części pozostaną jakiekolwiek krople, wytrzyj je.
 5. Zwróć wszystkie części do ich oryginalnych lokalizacji.
 6. Sprawdź i wyczyść wtyczkę, przewód i gniazdko.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.

OGŁOSZENIE

 • Nawet jeśli wtyczka zasilania zostanie podłączona natychmiast po odłączeniu, sprężarka nie będzie działać przez 10 minut. Jeśli jednak wnętrze nie jest zimne, zacznie działać po około 30 sekundach.
 • Jeśli olej kuchenny rozmazuje się na lodówce, należy go wytrzeć. (plastikowa część może być pęknięta)

UWAGA

 • Następujące go nie używają. Części i farba są uszkodzone. Proszek do polerowania, mydło w proszku, olej,
  wrząca woda, pędzel, kwas, benzyna, rozcieńczalnik, alkohol i detergent alkaliczny itp.

Wymień części zamienne.

Kieszeń na jajka
1. Wykręć 2 śruby. 2. Wyjmij środkowy hak.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zadzwonisz do serwisu, sprawdź następujące elementy. plus/wp-content/uploads/2021/10/HITACHI-R-H241PRU0-Refrigerator-Instruction-Manual_50-300x203. png" alt="" width="1085" height="734" data-ezsrcset="https://pl. plus/wp-content/uploads/2021/10/HITACHI-R-H241PRU0-Refrigerator-Instruction-Manual_50-768x519. plus/wp-content/uploads/2021/10/HITACHI-R-H241PRU0-Refrigerator-Instruction-Manual_50. png 897w" sizes="(max-width: 1085px) 100vw, 1085px" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://pl. png 897w"/>

Hitachi Europe Ltd.
Grupa Mediów Cyfrowych (DMG)
Whitebrook Park, Dolna Cookham Road,
Maidenhead, Berkshire, SL6 BYA, Wielka Brytania
Kontaktowy adres e-mail: tech. assist@hitachi-eu. com

O lodówce bez fluorowęglowodorów.

 • Ta lodówka, w tym czynnik chłodniczy i izolator ciepła, wykorzystuje węglowodory (niefluorowęglowodory). Węglowodór to materiał, który nie rozrywa warstwy ozonowej i ma bardzo niewielki wpływ na globalne ocieplenie. Jest to materiał dotyczący globalnego środowiska).
 • Czynnik chłodniczy R600a jest palny. Ale czynnik chłodniczy jest uszczelniany przez obwód chłodniczy i nigdy nie wycieka przy zwykłym użyciu. W przypadku przypadkowego uszkodzenia obwodu chłodniczego, należy unikać używania ognia i produktów elektrycznych, otworzyć okno i przewietrzyć. Następnie skontaktuj się z centrum serwisowym Hitachi.

Sever znaki ostrzegawcze dotyczące utylizacji

Cyklopentan jest używany tak jak w izolacji. Gazy w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w sprawie bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu.

Informacje dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Oznaczenie pokazane po prawej stronie jest zgodne z dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2012/19/UE (WEEE).
Znak ten wskazuje na wymaganie, aby NIE wyrzucać sprzętu jako nieposortowanych odpadów komunalnych, ale należy korzystać z dostępnego systemu zwrotu i zbiórki. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy kupna. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji.

Powstaje rosa lub szron

HITACHI LODÓWKI OŚWIADCZENIE / OSTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być odpowiednio obsługiwane przez użytkownika końcowego bez jakichkolwiek problemów związanych z bezpieczeństwem lub niebezpiecznym użytkowaniem, pod warunkiem, że są one przeprowadzane w granicach i zgodnie z następującymi instrukcjami (patrz sekcja „Samodzielna naprawa”).
Dlatego też, o ile nie określono inaczej w sekcji „Samodzielna naprawa” poniżej, naprawy należy kierować do zarejestrowanych profesjonalnych warsztatów w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny warsztat to profesjonalny warsztat, któremu producent przyznał dostęp do instrukcji i wykazu części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach prawnych
zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE.
Jednak tylko agent serwisowy (tj. autoryzowane profesjonalne warsztaty), do którego można się skontaktować pod numerem telefonu podanym w instrukcji obsługi/karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy, może świadczyć usługi serwisowe na warunkach gwarancji. Informujemy zatem, że naprawy wykonywane przez profesjonalne warsztaty (nieautoryzowane przez importera) powodują utratę gwarancji.

Samonaprawa

Samodzielna naprawa może być wykonana przez użytkownika końcowego w zakresie następujących części zamiennych: klamki, zawiasy (jako część – nie jako akcesoria), tace, kosze i uszczelki drzwi. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych obrażeń, wspomnianą samodzielną naprawę należy wykonać zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi samodzielnej naprawy.
Dla własnego bezpieczeństwa odłącz produkt przed próbą samodzielnej naprawy.
Próby naprawy i naprawy dokonywane przez użytkowników końcowych w przypadku części nieuwzględnionych powyżej i/lub nieprzestrzegania wskazówek zawartych w instrukcjach użytkownika dotyczących samodzielnej naprawy, mogą powodować problemy z bezpieczeństwem, których nie można przypisać importerowi, i unieważnią gwarancję na produkt. Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymali się od prób przeprowadzania napraw wykraczających poza wymieniony wykaz części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z autoryzowanymi profesjonalnymi warsztatami lub zarejestrowanymi profesjonalnymi warsztatami. Wręcz przeciwnie, takie próby podejmowane przez użytkowników końcowych mogą powodować problemy z bezpieczeństwem i uszkodzenie produktu, a następnie spowodować pożar, powódź, porażenie prądem i poważne
mogą wystąpić obrażenia ciała.
Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie przestrzegają powyższego.
Dostępność części zamiennych do zakupionej lodówki Hitachi wynosi 7 lat, szczególnie w przypadku uszczelek drzwiowych jest to rozszerzone do
10 lat. W tym okresie oryginalne części zamienne będą dostępne do prawidłowego działania lodówki.

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

Referencje

 • ρχική - FG Europe

znajdujesz się w: falowniki, Hitachi / tagi: falowniki, HFEF, Hitachi, J300, L300P, NE-S1, przemienniki częstotliwości, SFEF, SJ200, SJ700, SJ700B, WJ200, X200

Falowniki Hitachi

Falowniki Hitachi zostały zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem możliwości sieciowych i międzynarodowych norm, takich jak CE i UL. Innowacyjne elementy falownika tj. :moduł ISPM, zaawansowane sterowanie wektorowe i state-of-the-art technologii magistrali pozwoliły na zaprojektowanie falowników dla wszystkich napędów i układów napędowych. Ponadto przemienniki Hitachi charakteryzuje: duża wydajność, łatwość obsługi i dostępność na całym świecie.

Falowniki Hitachi seria NE-S1, mały, prosty i ekonomiczny

Prawdziwie wszechstronny wśród przetwornic częstotliwości. Programowalna funkcja pozwala wprowadzić niemal każdą aplikację.

 • zakres mocy 0, 2-4 kW
 • łatwość w obsłudze – uruchomienie i zatrzymanie silnika jednym przyciskiem
 • identyfikacja statusu falownika za pomocą diod LED
 • niewielkie wymiary – maksymalne ograniczenie gabarytów umożliwiające instalację w małych szafkach
 • dokładny pomiar prądu silnika dzięki przekładnikom prądowym
 • dedykowany opcyjny panel sterowniczy
 • port 485/422 obsługujący protokół Modbus RTU, zewnętrzne panele opcyjnie i oprogramowanie Pro DriveNext
 • różnorodne funkcje
 • falownik posiada normy międzynarodowe

więcej

Falowniki HITACHI serii X200 – Małe rozmiary, duże możliwości

Ekonomiczne rozwiązanie dla zastosowań napędu do 7, 5 kW. Przemienniki X200 są jak najbardziej wskazane do pomp i wentylatorów, jak również do typowych zadań konstrukcyjnych maszyny. Charakteryzuje je:

 • sterowanie skalarne
 • zakres mocy: 0, 2 – 7, 5 kW,
 • częstotliwość wyjściowa: 0, 5 – 400 Hz,
 • czas przyspieszania i zwalniania: 0, 01s – 3000s,
 • bezpieczny STOP,
 • komunikacja – port RS 485,
 • obsługa protokołu ModBus RTU,
 • automatyczna regulacja napięcia AVR,
 • wbudowany filtr EMC,
 • cyfrowy wyświetlacz z potencjometrem,
 • zgodność z RoHS.
 • więcej

  Falowniki HITACHI serii SJ700B – nowość

  Prawdziwie wszechstronny wśród przetwornic częstotliwości.

 • następca doskonałego modelu serii L300P
 • zakres mocy: 7, 5 – 160 kW
 • częstotliwość wyjściowa: 0, 1 – 400 Hz
 • praca w trybie regulacji: prędkości, pozycji lub momentu
 • wbudowany filtr RFI
 • opcjonalne filtry o wysokiej tłumienności FPFB lub BTFB
 • bezpłatny program do parametryzacji i kopiowania
 • przyjazny środowisku zgodnie z RoHS
 • więcej

  Falowniki HITACHI serii WJ200 – nowość

  Serię WJ 200 charakteryzuje wysoka wydajności i łatwość obsługi. Sterowany wektorowo falownik przeznaczony do pracy do 15 kW. Ponadto warto wiedzieć, że przemiennik WJ200 to:

 • następca doskonałego modelu serii SJ200
 • obsługa protokołu ModBus RTU
 • automatyczna regulacja napięcia AVR
 • wbudowane funkcje sterownika PLC
 • rozbudowany regulator PID
 • praca z silnikiem PM
 • więcej

  Falowniki HITACHI serii SJ700 – Opanuj żywioły

 • zakres mocy: 0, 75 – 400 kW;
 • częstotliwość wyjściowa: 0, 1 – 400 Hz;
 • praca w trybie regulacji: prędkości, pozycji lub momentu;
 • moment rozruchowy 200% Mzn przy 0, 3 Hz;
 • (bezczujnikowe sterowanie wektorowe);
 • wbudowana obsługa protokołu Modbus RTU – port RS485;
 • opcjonalne karty dla sieci Profibus DP, Ethernet TCP(UDP)/IP,
 • LonWorks, DeviceNet;
 • wbudowane funkcje sterownika PLC („Easy Sequence”);
 • wbudowane funkcje SERVO;
 • wbudowany filtr RFI;
 • opcjonalne filtry o wysokiej tłumienności FPFB lub BTFB;
 • bezpłatny program do parametryzacji i kopiowania – ProDrive.
 • przyjazny środowisku zgodnie z RoHS.
 • więcej

  Falowniki seria L300P – Na „Plus” w każdej dziedzinie

  Falownik serii L300P, to oferta zaawansowanych technologii do kontroli systemów napędowych o stałej lub zmiennej charakterystyce obciążenia

 • Falowniki trudno dostępne. Zostały zastąpione nową serią SJ700B
 • Maksymalna moc współpracującego silnika od 1, 5[kW] – 132[kW]
 • Dopuszczalne przeciążenie prądowe – 120% prądu znamionowego przez 60s, 150% przez 0, 5s
 • sterowanie wg. wzorca U/f,
 • funkcję automat. oszczędzania energii,
 • regulator PID,
 • „lotny” start,
 • „szybki” STOP,
 • motopotencjometr,
 • makroaplikacje,
 • łącze RS 485.
 • więcej

  Falowniki HITACHI serii SJ200 – Nowa skala możliwości

  Maszyny magazynowe – typowe zastosowanie dla falownika SJ200. Mocne falowniki z wbudowanym filtrem, dzięki którym oszczędzasz koszty i przestrzeń.

 • Falowniki trudno dostępne. Zostały zastąpione nową serią WJ200
 • sterowanie wektorowe,
 • wysoki moment rozruchowy 200% Mzn,
 • czas przyspieszania i zwalniania: 0, 1s – 3600s,
 • nastawa częstotliwości: analogowa i cyfrowa,
 • rozbudowany regulator PID,
 • wyjmowany cyfrowy panel z potencjometrem.
 • SJ200 HFEF więcej

  SJ200 NFEF więcej

  Falowniki HITACHI serii J300 – Sprawdzone w każdych warunkach

 • szeroki zakres mocy 160-260kW
 • moment rozruchowy 150% Mzn
 • sterowanie U/f i wektorem pol
 • autostrojenie
 • motopotencjometr
 • łącze RS422
 • zabezpieczenie przed przeciążeniem
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniem w przypadku blokady mechanicznej sil
 • więcej

  Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Lavatherm 57560 Electronic

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Lavatherm 57560 Electronic

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, uruchomienia i konserwacji Aeg Lavatherm 57560 Electronic