Konfiguracja i ustawienia Epson Lq 2090iin

Konfiguracja i ustawienia drukarki Epson LQ-2090II są łatwe do przeprowadzenia i można je wykonać za pomocą dołączonego oprogramowania Epson. Najpierw należy podłączyć drukarkę do komputera i uruchomić oprogramowanie. Po tym, jak program zostanie uruchomiony, można wybrać urządzenie i wybrać wszystkie ustawienia, które chce się zmienić, zarówno te dotyczące samej drukarki, jak i ustawień drukowania. Ustawienia drukarki obejmują ustawienia jakości druku, kolory drukowania, poziom czerni i jasności, wielkość wydruku, zarządzanie drukowaniem i aktualizacje oprogramowania. Ustawienia drukowania obejmują wybór typu papieru, orientację, marginesy, proporcje i jakość. Po dokonaniu wszystkich ustawień można przejść do drukowania wybranych dokumentów.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i ustawienia Epson Lq 2090iin

 1. Naciśnij przycisk przewijania , aby wybrać menu do zmodyfikowania ustawień, a następnie naciśnij przycisk «ENTER (ZATWIERDŹ)».

 2. Naciśnij przycisk «ENTER (ZATWIERDŹ)».

  Naciśnij przycisk «ON LINE (ON LINE)», aby wyjść z trybu menu.

Drukowanie z pamięci USB

Element

Ustawienie fabryczne

Opis

Wybierz plik wydruku

-

Wybierz pliki do drukowania.

Ustawienia druku

Podajnik papieru

Podajnik1

Określa używany podajnik papieru.

Liczba kopii

1

Pozwala ustawić liczbę kopii.

Dwustronne

Włączone lub Wyłączone *1

Ustawia drukowanie dwustronne.

Składanie

Dłuższa krawędź

Ustawia pozycję składania w drukowaniu dwustronnym.

Dopasuj

Włączone

Określa, czy papier ma pasować.

Tryb koloru

Kolor

Wybierz drukowanie Kolor lub Mono (Skala szarości).

: Wartości fabrycznych ustawień domyślnych różnią się w zależności od kraju lub regionu.

Drukuj

Wydruk udostępniony

Element zostanie wyświetlony, gdy istnieje udostępniany dokument. Wybierz plik, wprowadź hasło i wykonaj wydruk.

Wydruk pryw.

Element zostanie wyświetlony, gdy istnieje prywatny dokument.

Konfiguracja

Licznik podajnika

Podajnik uniwersalny

Podaje łączną liczbę stron wydrukowanych na papierze z każdego podajnika.

Podajnik2 - 5: Element wyświetlany tylko w przypadku zainstalowania opcjonalnych podajników.

Podajnik2

Podajnik3

Podajnik4

Podajnik5

Rolka podająca — licznik

Wskazuje liczbę stron podanych z każdego podajnika.

Po wymianie rolek podajnika papieru wyzeruj licznik w menu Konfig. admin.

Podajniki 2–5 są wyświetlane po instalacji odpowiadających podajników opcjonalnych.

Całk. liczba obr. A4/Letter

Łączna liczba stron do wydruku w kolorze po konwersji do stron o formacie A4/Letter.

Mono

Łączna liczba stron do wydruku monochromatycznego po konwersji do stron o formacie A4/Letter.

Żywotność Zapasu

Toner cyjan (n. nK)*

Procentowo podaje pozostałą ilość tonera.

* Zależy od typu pojemnika z tonerem.

Toner magenta (n. nK)*

Toner żółty (n. nK)*

Toner czarny (n. nK)*

Bęben cyjan

Procentowo podaje pozostałą żywotność bębna każdego koloru.

Bęben magenta

Bęben żółty

Bęben czarny

Pas transferu

Procentowo podaje pozostałą żywotność zespołu PASA TRANSFERU.

Zespół utrwalający

Procentowo podaje pozostałą żywotność ZESPOŁU UTRWALAJĄCEGO.

Sieć

Informacja

Patrz „Konfiguracja - Sieć” poniżej.

Komunikacja bezprzewodowa

(Infrastruktura)

(Tryb AP)

System

Numer seryjny

Wyświetla numer seryjny drukarki.

Nr inwentarzowy

Wyświetla numer aktywu drukarki.

Numer serii

Wyświetla numer partii.

Wersja oprogramowania sprzętowego

Wyświetla numer wersji oprogramowania sprzętowego drukarki.

Wersja CU

Wyświetla numer wersji oprogramowania sprzętowego CU (jednostki kontrolnej).

Wersja PU

Wyświetla numer wersji oprogramowania sprzętowego PU (jednostki drukującej).

Wersja panelu

Wyświetla numer wersji oprogramowania sprzętowego panelu operatora.

RAM

Wyświetla całkowity rozmiar pamięci RAM, zainstalowanej w drukarce.

Pamięć Flash

Wyświetla całkowity rozmiar pamięci Flash, zainstalowanej w drukarce.

Data i godzina

Wskazuje aktualną datę i godzinę.

  Konfiguracja > Sieć

Informacje o sieci

Nazwa drukarki

Wyświetla pełną nazwę drukarki.

Skrócona nazwa druk

Wyświetla skróconą nazwę drukarki.

Włączanie bramy domyślnej

Wyświetla ważną bramkę domyślną.

Komunikacja przewodowa

Wyświetla status (aktywny/nieaktywny) przewodowej sieci LAN.

Adres IPv4

Wyświetla adres IPv4 sieci.

Maska podsieci

Wyświetla maskę podsieci sieci.

Adres bramy

Gdy w pozycji [Enabling Default Gateway (Aktywuj Domyślną Bramę)] ustawisz opcję [Wired (Komunikacja)], wyświetlony zostanie adres bramy sieci.

Adres MAC

Wyświetla adres MAC drukarki.

Wersja NIC

Wyświetla wersję oprogramowania układowego sieci.

Wersja WEB

Wyświetla wersję zdalną sieci.

Adres IPv6 (Lokalny)

Wyświetla adres IPv6 (lokalny) sieci.

Adres IPv6 (adres bezstanowy)

Wyświetla adres IPv6 (adres bezstanowy) sieci.

Adres IPv6 (adres pełnostanowy)

Wyświetla adres IPv6 (adres pełnostanowy) sieci.

Informacje o (infrastrukturze) bezprzewodowej

Wyświetla wersję oprogramowania układowego bezprzewodowej sieci LAN.

Bezprzewodowa (Infrastruktura)

Wyświetla status (aktywny/nieaktywny) bezprzewodowej sieci LAN (tryb Infrastruktura).

SSID

Wyświetla SSID miejsca docelowego połączenia.

Zabezpieczenia

Wyświetla funkcje zabezpieczenia bezprzewodowego LAN.

Stan

Wyświetla stan bezprzewodowej sieci LAN.

Pasmo

Wyświetla używane pasmo bezprzewodowej sieci LAN.

Kanał

Wyświetla używany numer kanału bezprzewodowej sieci LAN.

RSSI

Wyświetla siłę sygnału odbieranego. Wartość procentowa siły sygnału.

Wyświetla adres IPv4 bezprzewodowej sieci LAN.

Wyświetla maskę podsieci bezprzewodowej sieci LAN.

Gdy w pozycji [Enabling Default Gateway (Aktywuj Domyślną Bramę)] ustawisz opcję [Wireless (Infrastructure) ((Infrastruktura)bezprzewodowa)], wyświetlony zostanie adres bramy bezprzewodowej sieci LAN.

Wyświetla adres MAC bezprzewodowej sieci LAN I/F.

Adres IPv6 (Lokalny)

Informacje o Bezprzewodowym (Tryb AP)

Bezprzewodowy (Tryb AP)

Wyświetla status (aktywny/nieaktywny) bezprzewodowej sieci LAN (Tryb AP).

Hasło

Wyświetla SSID połączenia. (Jeśli ustawienia użytkownika trybu AP zostały ujawnione. )

Liczba połączonych

Wyświetla liczbę połączonych urządzeń.

Wyświetla adres IPv4.

Drukuj informacje

Konfiguracja

Drukuje informacje o konfiguracji drukarki.

Drukuje informacje o ustawieniach sieci.

Lista plików

Drukuje listę plików zadania.

Czcionki PS

Drukuje listę przykładowych czcionek PostScript Emulation (C834/C844/ES8434).

Lista czcionek PCL

Drukuje listę przykładowych czcionek PCL.

Czcionki IBM PPR

Drukuje listę czcionek IBM PPR.

Czcionki EPSON FX

Drukuje listę czcionek EPSON FX.

Raport użycia

Drukuje wszystkie dzienniki zadań.

Raport materiałów

Drukuje raport materiałów.

Dziennik błędów

Drukuje dziennik błędów.

Lista profili kolorów

Drukuje listę profili kolorów.

Dziennik pracy

Wydrukuj historię prac.

TEST CMYK 1

Drukuje test CMYK.

Menu

Menu > Konfig. podajników

Podajnik uniw. -konfiguracja

Format papieru

A4[LEF (LEF)] or Letter[LEF (LEF)] *2

Pozwala wybrać format papieru dla podajnika uniwersalnego.

Wymiar X

210 mm lub 8, 5" *2

Pozwala wprowadzić szerokość niestandardowego formatu papieru dla podajnika uniwersalnego.

Wymiar Y

297 mm lub 11, 0" *2

Pozwala wprowadzić długość niestandardowego formatu papieru dla podajnika uniwersalnego.

Typ nośnika

Zwykły

Pozwala wprowadzić typ papieru dla podajnika uniwersalnego.

Gramatura nośnika

Lekki

Pozwala wprowadzić gramaturę papieru dla podajnika uniwersalnego.

Użycie podajnika

Gdy niezgodność

Pozwala ustawić używanie podajnika uniwersalnego.

Konfig. Podajnik1

Format kasety

Pozwala wybrać format papieru dla podajnika 1.

Pozwala wprowadzić szerokość niestandardowego formatu papieru dla podajnika 1.

Pozwala wprowadzić długość niestandardowego formatu papieru dla podajnika 1.

Pozwala wybrać typ papieru dla podajnika 1.

Pozwala wybrać gramaturę papieru dla podajnika 1.

Papier Legal

Legal14

Pozwala ustawić format papieru legal dla podajnika 1.

Inny format

16K (184 x 260 mm) [SEF (SEF)]

Pozwala ustawić inny standardowy format papieru dla podajnika 1.

Konfig. Podajnika2/3/4/5 *

* Wyświetlane tylko w przypadku zainstalowania opcjonalnych podajników.

Pozwala wybrać format papieru dla podajnika 2/3/4/5.

210 mm lub 8, 5" *1

Pozwala wprowadzić szerokość niestandardowego formatu papieru dla podajnika 2/3/4/5.

297 mm lub 11, 0" *1

Pozwala wprowadzić długość niestandardowego formatu papieru dla podajnika 2/3/4/5.

Pozwala wybrać typ papieru dla podajnika 2/3/4/5.

Pozwala wybrać gramaturę papieru dla podajnika 2/3/4/5.

Pozwala ustawić format papieru legal dla podajnika 2/3/4/5.

Pozwala ustawić inny standardowy format papieru dla podajnika 2/3/4/5.

Pozwala wybrać podajnik.

Auto przełącz. pod.

Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego przełączania podajników.

Kolejność podajników

Do dołu

Pozwala ustawić kolejność podajników dla funkcji automatycznego wyboru podajnika/automatycznego przełączania podajników.

Ostatnia strona duplex

Pomiń pustą stronę

W przypadku wybrania opcji [Skip Blank Page (Pomiń pustą stronę)] ostatnia strona zadań drukowania o nieparzystej liczbie stron jest drukowana w trybie drukowania jednostronnego.

W przypadku wybrania opcji [Always Print (Drukuj zawsze)] drukarka zawsze drukuje dokument w trybie dwustronnym, jeśli taki tryb zostanie wybrany. Niektóre aplikacje mogą nie działać prawidłowo.

Wartości fabrycznych ustawień domyślnych różnią się w zależności od kraju lub regionu.

W przypadku wyświetlanych wartości jednostkę ustawia się w menu [Admin Setup (Konfig. )] > [Tray Setup (Konfiguracja podajnika)] > [Unit of Measurement (Jednostka miary)].

Menu > Dostosowywanie systemu

Czas oszczędzania energii

1 min.

Pozwala ustawić w minutach czas oczekiwania przed przejściem drukarki do trybu oszczędzania energii.

Dostępny zakres: 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min

Czas przejścia do trybu uśpienia

15 min.

Pozwala ustawić czas oczekiwania przed przejściem drukarki z trybu oszczędzania energii do trybu uśpienia.

Czas autowyłączenia

4 godziny

Pozwala ustawić czas oczekiwania przed przejściem drukarki z trybu gotowości do wyłączenia.

Dostępny zakres: 1 godz., 2 godz., 3 godz., 4 godz., 8 godz., 12 godz., 18 godz., 24 godz.

Tryb cichy

Określa operację przygotowania druku, podczas wchodzenie w stan gotowości z trybu uśpienia.

[On (Włączone)]: Jest cicho, jeśli drukowanie nie jest przygotowywane.

[Off (Wyłączone)]: Występuje dźwięk obracania się bębna, podczas przygotowywania druku, lecz możliwe jest szybkie rozpoczęcie pierwszego druku.

Kasowanie ostrzeżeń

ONLINE

Pozwala ustawić czas, który musi upłynąć, zanim zostaną usunięte umożliwiające skasowanie ostrzeżenia.

Autokontynuacja

Wyłączone

Włącza i wyłącza funkcję automatycznego przywracania drukarki do pracy po wystąpieniu błędów przepełnienia pamięci lub żądania podajnika.

Oczekiwanie na podawanie ręczne

60 sekund

Pozwala ustawić w sekundach czas oczekiwania drukarki na podanie papieru do podajnika ręcznego.

Dostępny zakres: Wył., 30 sek., 60 sek.

Czas oczekiwania

40 sekund

Pozwala ustawić w sekundach czas oczekiwania przed wymuszeniem drukowania zadania od chwili przerwania odbioru danych.

Dostępny zakres: Wył., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek., 40 sek., 50 sek., 60 sek., 90 sek., 120 sek., 150 sek., 180 sek., 210 sek., 240 sek., 270 sek., 300 sek.

Przekroczono czas oczekiwania lokalny

Ustawia jak długo każdy port jest pozostawiany otwarty po zakończeniu zadania. (Nie obejmuje sieci).

Można ustawić czas od 0 do 300 sek. (skoki co 5 sekund).

Przekroczono czas oczekiwania sieci

90 sekund

Ustawia jak długo port sieciowy jest pozostawiany otwarty po zakończeniu zadania.

Mało tonera

Kontynuuj

Ustawia kontynuację lub przerwanie drukowania w przypadku małej ilości tonera.

Druk bez toner tonerów kolor

Alarm

Określa działanie, gdy toner koloru jest pusty.

[Alarm (Alarm)]: Urządzenie zatrzymuje się, porzucając zadanie druku w kolorze. Wymień pojemnik z tonerem na nowy.

[Cancel (Anuluj)]: Automatycznie anuluje nowe zadanie druku w kolorze.

Odtw. po zacięciu

Włącza i wyłącza podejmowanie przez drukarkę ponownej próby wydruku stron utraconych z powodu zacięcia papieru po usunięciu problemu.

Gdy ustawisz opcję [Off (Wyłączone)], przetwarzanie druku obejmujące strony, w przypadku których doszło do zacięcia papieru, zostanie anulowane.

Raport o błędach

Włącza i wyłącza drukowanie szczegółów błędu po wystąpieniu błędu wewnętrznego.

Zrzut szesnastkowy

Wykonaj

Drukuje dane odebrane od komputera hosta w formacie zrzutu heksadecymalnego (szesnastkowego).

Wyłączenie zasilania przełącza drukarkę z trybu zrzutu szesnastkowego do trybu drukowania normalnego.

Menu > Dostosowywanie druku > Dostosowanie pozycji druku

Regulacja X

0, 00 mm

Dostosowuje pozycję drukowanego obrazu każdego podajnika.

Regulacja X: Reguluje pozycję całego drukowanego obrazu prostopadle do kierunku ruchu papieru. Dostępny zakres: ±2, 00 mm (przyrost 0, 25).

Regulacja Y: Reguluje pozycję całego drukowanego obrazu równolegle do kierunku ruchu papieru.

Ustawienie Dupleks X: Reguluje położenie obrazu na odwrocie wydruku dwustronnego prostopadle do kierunku ruchu papieru.

Dupleks-regulacja Y: Reguluje położenie obrazu na odwrocie wydruku dwustronnego równolegle do kierunku ruchu papieru.

Podajnik2/3/4/5: Wyświetlane tylko w przypadku zainstalowania opcjonalnych podajników.

Regulacja Y

Dupleks-regulacja X

Dupleks-regulacja Y

Podajnik2/3/4/5

Menu > Regulacja druku

Ustawienia czerni dla papieru zwykłego

0

Dostosowuje dokładnie, jeśli kontrast czerni stanie się słaby, a także w przypadku widoczności zmaz lub linii po wydruku na zwykłym papierze.

Jeśli zauważysz wiele plamek lub linii, zmniejsz wartość. Jeśli jasna część stanie się jasna, zwiększ wartość. Ustaw w zakresie od -2 do +2.

Ustawienia koloru dla papieru zwykłego

Dostosowuje dokładnie, jeśli kontrast kolorów stanie się słaby, a także w przypadku widoczności zmaz lub linii po wydruku na zwykłym papierze.

Folii Ustawienia czerni

Dostosowuje dokładnie, jeśli kontrast czerni stanie się słaby, a także w przypadku widoczności zmaz lub linii po wydruku na specjalnym papierze.

Folii Tryb kolorów

Dostosowuje dokładnie, jeśli kontrast koloru stanie się słaby, a także w przypadku widoczności zmaz lub linii po wydruku na specjalnym papierze.

Ustawienia SMR

Cyjan

Koryguje odchylenia efektów drukowania spowodowane temperaturą i wilgotnością otoczenia oraz różnicami w gęstości i częstotliwości drukowania. Ustawienie to należy zmodyfikować, jeśli jakość drukowania jest nierówna. Ustaw w zakresie od -3 do +3.

Magenta

Żółty

Czarny

Ustawienia tła

Koryguje odchylenia efektów drukowania spowodowane temperaturą i wilgotnością otoczenia oraz różnicami w gęstości i częstotliwości drukowania. Ustawienie to należy zmodyfikować, jeśli tło wydruków jest ciemne.

Ustawienia HU

Opcję należy ustawić, gdy wznowiona zostanie eksploatacja drukarki po długiej przerwie.

Czyszczenie bębna

Wskazuje, czy wykonywać obrót bębna przed drukowaniem w celu ograniczenia występowania bocznych białych linii na wydruku. Należy pamiętać, że obracanie bębna skraca żywotność komponentu.

Tryb wysokiej wilgotności

Papier może się zwijać, jeśli podczas wychodzenia papieru wokół panuje duża wilgotność. Zwijanie można ograniczyć, konfigurując [Mode1 (Tryb1)] lub [Mode2 (Tryb2)].

Tryb1/Tryb2:

Ustaw ten tryb, gdy chcesz ograniczyć problem z zawijającym się papierem w trybie [OFF (WYŁĄCZONE)].

Jeśli efekt jest niesatysfakcjonujący w przypadku [Mode 1 (Tryb 1)], sprawdź [Mode 2 (Tryb 2)].

[Efekt: WYŁĄCZONE < Tryb 1 < Tryb 2]

<Uwaga>

W tym trybie nagrzewanie trwa dłużej po ustawieniu trybu WYŁĄCZONE. Czas drukowania również ulega wydłużeniu.

[Czas wydruku: WYŁĄCZONE < Tryb 1 < Tryb 2]

[Mode 1 (Tryb 1)] i [Mode 2 (Tryb 2)] wymagają zmian procesu i mogą skrócić czas eksploatacji bębnów obrazu.

Kontrola wilgotności

Włącza i wyłącza kontrolę kondensacji. Po ustawieniu [Mode 1 (Tryb 1)] lub [Mode 2 (Tryb 2)] papier pochłania dodatkową objętość cieczy w przypadku dużej wilgotności i zapobiega zawilgotnieniu górnych arkuszy. Drukowanie pierwszej strony może trwać dłużej.

Prędkość papieru wąskiego

Tryb1

Ustawia szybkość drukowania dla wąskiego papieru. png" alt=""/>Tryb 1:

Tryb zalecany podczas drukowania wielu wąskich arkuszy (216 mm lub węższe).

<Uwaga>

Wąski papier drukuj po ustawieniu niskiej szybkości. (grubość papieru: lekki–gruby papier). png" alt=""/>Tryb 2:

Tryb zalecany podczas drukowania niewielu wąskich arkuszy. Tryb umożliwia drukowanie na wąskich arkuszach w normalnej szybkości.

Podczas drukowania na wielu wąskich arkuszach urządzenie często przechodzić do trybu czuwania w celu dostosowania temperatury utrwalania przed przejściem do następnego arkusza. png" alt=""/>Tryb 3:

Tryb ogranicza możliwość awarii druku na krawędzi papieru podczas drukowania na szerokich arkuszach po wydrukowaniu wielu wąskich arkuszy.

Urządzenie przechodzi do trybu czuwania w celu dostosowania temperatury utrwalania podczas zmiany z arkuszy wąskich na szerokie.

Tryb dbania o ultra cienki papier

Ustaw, aby ograniczyć problemy związane z marszczeniem papieru podczas drukowania. Szybkość druku może spaść (grubość papieru: lekki papier).

Kalibracja

Aut. tryb gęstości

Wybiera [On (Włączone)] lub [Off (Wyłączone)] w przypadku automatycznego dostosowywania gęstości.

Kompensacja gęstości

Dostosowanie gęstości należy przeprowadzać od razu po wyborze menu.

Kompensacja niedopasowania

Rozpoczyna się dostosowywanie rejestracji koloru.

Konfiguracja gęstości

Gęstość cyjanu

Dostosuj gęstość wydruku każdego koloru.

Ustaw w zakresie od -3 do +3. Ustawienie wartości + zwiększa gęstość wydruku, a ustawienie wartości - zmniejsza gęstość wydruku.

Gęstość magenty

Gęstość żółtego

Gęstość czerni

Drukuj wzór kalibracji koloru

Drukuje stronę testową, aby możliwe było wstawienie zmienionej wartości w innych menu dostrajania C/M/Y/K.

Kalibr. cyjan

Jasny

Dostosowuje wartość Jasny/Średni/Ciemny każdego koloru w zakresie -3–+3.

+: Dostosowuje, aby efekt był ciemniejszy.

-: Dostosowuje, aby efekt był jaśniejszy.

Średni

Ciemny

Kalibr. magenta

Kalibr. żółty

Kalibr. czarny

Przygotowywanie pliku do drukowania

Podczas drukowania zdjęć bez obramowania część zdjęcia zostanie przycięta, ponieważ użycie tej opcji zwiększa obraz tak, że przekracza on nieznacznie rozmiar papieru.

Plik z obrazem należy dopasować do rozmiaru papieru. Jeśli w aplikacji można ustawiać marginesy, przed drukowaniem należy upewnić się, że są one ustawione na zero.

Papier przeznaczony do drukowania bez obramowania

Jeśli chcesz drukować zdjęcia bez obramowania, sprawdź informacje zawarte w poniższej tabeli, ponieważ opcja drukowania bez obramowania nie jest dostępna dla wszystkich rozmiarów papieru.

Epson Glossy Photo Paper (Błyszczący papier fotograficzny)

Epson Ultra Glossy Photo Paper (Wysokobłyszczący papier fotograficzny)

Epson Matte Paper - Heavyweight (Papier matowy - wysoka gramatura)

A3+, A3, A4

Epson Premium Glossy Photo Paper (Wysokiej jakości błyszczący papier fotograficzny)

A3+, A3, A4, 10 × 15 cm (4 × 6 cali), 13 × 18 cm (5 × 7 cali), 16:9 rozm. szeroki (102 × 181 mm)

Epson Premium Semigloss Photo Paper (Wysokiej jakości półbłyszczący papier fotograficzny)

A3+, A3, A4, 10 × 15 cm (4 × 6 cali)

Epson Photo Paper (Papier fotograficzny)

A4, 10 × 15 cm (4 × 6 cali), 13 × 18 cm (5 × 7 cali)

Uwaga:

Drukowanie bez obramowania trwa dłużej niż normalne drukowanie.

W dolnym i górnym fragmencie wydruku jakość może być niższa, a w przypadku drukowania na papierze innego rodzaju, niż wymienione powyżej, obszar ten może być rozmazany. Przed drukowaniem dużych zadań zaleca się wydrukowanie pojedynczego arkusza w celu sprawdzenia jakości.

Ładowanie papieru lub kopert

Poniższy rozdział zawiera szczegółowe informacje dotyczące ładowania papieru.

Jeśli używany jest specjalny papier firmy EPSON, n należy zapoznać się z treścią poniższego rozdziału.

Więcej informacji na temat powierzchni nadruku znajduje się w karcie Dodatek dostępnej w prawym górnym rogu okna Przewodnik użytkownika. Następnie wybierz opcje Informacje o produkcie oraz Parametry techniczne.

Podstawowe ustawienia drukarki w systemie Windows

Zrzuty ekranowe znajdujące się w tej sekcji mogą się różnić w zależności od modelu.

Otwieranie okna ustawień sterownika drukarki za pomocą aplikacji

Postępuj zgodnie z opisaną niżej procedurą, aby skonfigurować profil drukowania podczas wydruku.

 1. W aktualnie używanej aplikacji wybierz polecenie umożliwiające drukowanie. Aby otworzyć okno dialogowe Drukuj (Print), należy na ogół wybrać z menu Plik (File) polecenie Drukuj (Print).
 2. Wybierz nazwę modelu i kliknij przycisk Preferencje (Preferences) (lub Właściwości (Properties)). Zostanie wyświetlone okno ustawień sterownika drukarki.

  Uwaga

  • W zależności od używanej aplikacji nazwy poleceń i nazwy menu mogą być różne, a liczba czynności do wykonania może być większa. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w podręczniku użytkownika dotyczącym używanej aplikacji.
Otwieranie okna ustawień sterownika drukarki za pomocą menu StartAby wykonać czynności konserwacyjne urządzenia, takie jak czyszczenie głowicy drukującej, lub skonfigurować profil drukowania wspólny dla wszystkich aplikacji, należy wykonać poniższą procedurę. Wybierz elementy z menu Start w sposób przedstawiony poniżej:W przypadku korzystania z systemu Windows 7 wybierz kolejno: menu Start -> Urządzenia i drukarki (Devices and Printers). W przypadku korzystania z systemu Windows Vista wybierz menu Start -> Panel sterowania (Control Panel) -> Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) -> Drukarki (Printers). W przypadku korzystania z systemu Windows XP wybierz menu start -> Panel sterowania (Control Panel) -> Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) -> Drukarki i faksy (Printers and Faxes). Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę nazwy używanego modelu, a następnie z wyświetlonego menu wybierz polecenie Preferencje drukowania (Printing preferences). 0/PL/PPG/images/i_important. gif" alt=""/>Ważne

W oknie ustawień sterownika drukarki otwartym za pomocą przycisku Właściwości drukowania (Printer properties) (Windows 7) lub Właściwości (Properties) (Windows Vista, Windows XP) wyświetlane są karty dotyczące funkcji systemu Windows, np. karta Porty (Ports) (lub Zaawansowane (Advanced)). Karty te nie pojawiają się w przypadku otwarcia przy użyciu polecenia Preferencje drukowania (Printing preferences) lub przez aplikację. Informacje dotyczące kart funkcji systemu Windows można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu Windows.

Konfiguracja i ustawienia Epson Lq 2090iin

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i ustawienia Epson Lq 2090iin

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i ustawienia Epson Lq 2090iin

Otwórz plik, który chcesz wydrukować.

Przejdź do ustawień drukarki.

Kliknij kartę Main (Główne). com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/files/step_4. gif"/>

Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Paper Source (Źródło papieru).

Opcje Paper Source (Źródło papieru) mogą nie występować w niektórych modelach. com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/files/step_5. gif"/>

Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Document Size (Rozmiar papieru). Można również zdefiniować niestandardowy rozmiar papieru. Szczegółowe informacje zawiera pomoc online. com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/files/step_6. gif"/>

Zaznacz pole wyboru Borderless (Bez obramowania), aby wydrukować zdjęcia bez obramowania.

Aby określić, jak daleko obraz będzie wychodził poza krawędź papieru, kliknij przycisk Settings (Ustawienia), wybierz ustawienie Auto Expand (Automatyczne rozszerzanie) opcji Method of Enlargement (Metoda powiększania), a następnie ustaw suwak Amount of Enlargement (Stopień powiększenia). com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/files/step_7. gif"/>

Wybierz opcję Portrait (Pionowo) lub Landscape (Poziomo), aby zmienić orientację wydruku.

Podczas drukowania kopert należy wybrać opcję Landscape (Poziomo). com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/files/step_8. gif"/>

Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Paper Type (Typ papieru).

Jakość wydruku jest automatycznie dostosowywana do wybranej opcji Paper Type (Typ papieru). com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/files/step_9. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno ustawień drukarki.

Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach zaawansowanych, należy zapoznać się z odpowiednią sekcją. com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/files/step_10. gif"/>

Wydrukuj zawartość pliku.

Podstawowe ustawienia drukarki w systemie Mac OS X 10. 5 lub 10. 6

Podczas drukowania kopert należy za pomocą aplikacji obrócić dane o 180 stopni.

Przejdź do okna dialogowego Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/ca7700400h. gif"/>

Kliknij przycisk i rozwiń okno dialogowe.

Wybierz używaną drukarkę w ustawieniu Printer (Drukarka), a następnie wybierz odpowiednie ustawienia. com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/cc6870002u. gif"/>

W zależności od programu wybór niektórych elementów z okna dialogowego może być niemożliwy. W takim przypadku kliknij Page Setup (Ustawienia strony) w menu File (Plik) aplikacji i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

Wybierz XXX (Borderless) (Bez obramowania) jako Paper Size (Rozmiar papieru), aby drukować fotografie bez obramowania.

Z menu podręcznego wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia druku). com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/cc6500006u. gif"/>

Skonfiguruj ustawienia drukowania. Więcej szczegółów na temat opcji Print Settings (Ustawienia druku) znajduje się w pomocy online.

Kliknij przycisk Print (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

Podstawowe ustawienia drukarki w systemie Mac OS X 10. 4

Podczas drukowania kopert należy obrócić dane o 180 stopni. W celu obrócenia danych należy kliknąć przycisk druku poziomego odwrotnego, czyli skrajny prawy przycisk opcji Orientation (Orientacja).

Przejdź do okna dialogowego Page Setup (Ustawienia strony). com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/cc6870004u. gif"/>

Wybierz używaną drukarkę w ustawieniu Format for, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia.

Podczas drukowania kopert należy kliknąć przycisk druku poziomego odwrotnego, czyli skrajny prawy przycisk opcji Orientation (Orientacja).

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony). com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/ca4970338h. gif"/>

Wybierz używaną drukarkę w ustawieniu Printer (Drukarka). Następnie wybierz odpowiednie ustawienie opcji Copies & Pages (Kopie i strony). com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/cc6500007u. gif"/>