Konserwacja i usuwanie usterek Brother 882 W20

Konserwacja i usuwanie usterek Brother 882 W20 to ważne zadanie dla każdego użytkownika tego urządzenia. Aby zapewnić, że Brother 882 W20 działa bezproblemowo, należy regularnie czyścić części urządzenia i sprawdzać, czy wszystkie części są w dobrym stanie technicznym. Regularne czyszczenie i weryfikowanie części to także dobra okazja do sprawdzenia, czy urządzenie nie ma usterek. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, należy je usunąć, aby uniknąć poważnych problemów z urządzeniem. Jeśli nie jesteś pewien, jak usunąć usterkę, możesz skontaktować się z producentem, aby uzyskać dalszą pomoc.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Brother 882 W20

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

W stanie gotowości na wyświetlaczu LCD wyświetlane są następujące komunikaty. Komunikaty informują o potrzebie wymiany materiałów eksploatacyjnych przed ich całkowitym zużyciem. Aby zapobiec jakimkolwiek problemom, zaleca się zakup nowych elementów eksploatacyjnych przed przerwaniem pracy drukarki.

Komunikaty wyświetlacza LCD

Element eksploatacyjny do wymiany

Przybliżony czas życia

Sposób wymiany

Nazwa modelu

Mało toneru(X)

Kaseta tonera

X = C, M, Y, K
C = Błękitny
M
= Purpurowy
Y = Żółty
K
= Czarny

<Czarny>

2 200 stron1 2

<Błękitny, Purpurowy, Żółty>

1 400 stron1 2

Zobacz Komunikat o niskim poziomie tonera.

TN-230BK, TN-230C, TN-230M, TN-230Y

Bęben zużyty

4 zespoły bębna

15 000 stron1 3 4

Zobacz Komunikaty dotyczące niskiej żywotności bębna.

DR-230CL5

Bęben zużyty(X)

1 zespół bębna

X = C, M, Y, K
C = Błękitny
M
= Purpurowy
Y = Żółty
K
= Czarny

15 000 stron1 3 4

Zobacz

DR-230CL-BK6, DR-230CL-CMY7

Zużyty pas

Zespół pasa

50 000 stron1

Zobacz Komunikat dotyczący zużycia pasa.

BU-200CL

Peł. poj. zuż. ton

Zasobnik na zużyty toner

50 000 stron1

Zobacz Komunikat dotyczący zużycia zasobnika na zużyty toner.

WT-200CL

Należy wymieniać niektóre elementy i regularne czyścić drukarkę.

Komunikaty wyświetlacza LCD

Element eksploatacyjny do wymiany

Przybliżony czas życia

Sposób wymiany

Nazwa modelu

Wymień toner

Kaseta tonera

<Czarny>

2 200 stron1 2

<Błękitny, Purpurowy, Żółty>

1 400 stron1 2

Zobacz Komunikat o Wymianie toneru.

TN-230BK, TN-230C, TN-230M, TN-230Y

WYMIEŃ BĘBNY

4 zespoły bębna

15 000 stron1 3 4

Zobacz Komunikaty dotyczące wymiany bębna.

DR-230CL5

WYMIEŃ BĘBNY (X)

1 zespół bębna

X = C, M, Y, K
C = Błękitny
M
= Purpurowy
Y = Żółty
K
= Czarny

15 000 stron1 3 4

Zobacz

DR-230CL-BK6, DR-230CL-CMY7

Błąd bębna8
<wiadomość przewijana>
Wymień zespół bębna.

Zespół bębna

15 000 stron1 3 4

Zobacz

Wymień pas

Zespół pasa

50 000 stron1

Zobacz Komunikat dotyczący wymiany pasa.

BU-200CL

Krótki papier

Zasobnik na zużyty toner

50 000 stron1

Zobacz Komunikat dotyczący wymiany zasobnika na zużyty toner.

WT-200CL

Wymień nagrz.

Moduł nagrzewnicy

50 000 stron1

Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Brother w celu wymiany zespołu nagrzewnicy.

Wym. zest. nagrz. 1

Zestaw podajnika papieru

50 000 stron1

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub Działem Obsługi Klienta w celu wymiany zestawu podajnika papieru 1.

Informacja

Informacje dotyczące zwrotu zużytych kaset tonera w programie Brother znajdują się na stronie pod adresem http://www. eu/recycle/. Jeśli nie chcesz zwrócić zużytej kasety tonera, prosimy pozbyć się jej zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać jej do śmieci. W przypadku wątpliwości, proszę skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem oczyszczania miasta.

Zalecane jest, aby zużyte materiały eksploatacyjne zawijać w papier, co pozwoli zapobiec wysypaniu się lub rozlaniu ich zawartości.

Jeżeli używany jest papier, który nie odpowiada parametrom zalecanego papieru, żywotność elementów eksploatacyjnych oraz drukarki może być krótsza.

Przewidywana żywotność każdej kasety tonera i zasobnika na zużyty toner określona jest zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Częstotliwość wymiany zależy od poziomu skomplikowania drukowanych stron, procentowego pokrycia obszaru drukowania oraz użytego typu nośnika.

Kasety tonera

Nowa kaseta tonera może wydrukować około 2 200 (czarny) lub około 1 400 stron (żółty, purpurowy, błękitny)1.

Informacja

Kasety tonera dostarczone z drukarką są kasetami początkowymi. Kaseta początkowa może wydrukować około 1 000 stron 1.

Ilość używanego tonera różni się w zależności od zawartości strony i ustawień gęstości wydruku.

Po zmianie ustawień gęstości wydruku na drukowanie jaśniejsze lub ciemniejsze, ilość używanego tonera również się zmieni.

Kasetę tonera należy rozpakować bezpośrednio przed zainstalowaniem jej w drukarce.

Komunikat o niskim poziomie tonera

Mało toneru(X)

Jeżeli wyświetlacz LCD pokazuje komunikat Mało toneru, toner drukarki jest prawie na wyczerpaniu. Kup i przygotuj nową kasetę przed pojawieniem się komunikatu Wymień toner, który informuje o kończącym się okresie eksploatacji toneru. (X) pokazuje kolor tonera, który jest na wyczerpaniu. ((K)=Czarny, (Y)=Żółty, (M)=Purpurowy, (C)=Błękitny). Informacje na temat wymiany kaset tonera zawiera część Wymiana kasety tonera.

Po każdym zadaniu drukowania przez około jedną minutę wyświetlany jest komunikat Mało toneru (X).

Komunikat o Wymianie toneru

Po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD następującego komunikatu należy wymienić kasetę tonera:

Wymień toner

Przewijana wiadomość na wyświetlaczu wskazuje, który kolor wymaga wymiany.

Wymiana kasety tonera

Informacja

Aby zapewnić wysoką jakość drukowania, zalecamy używanie wyłącznie oryginalnych kaset tonera firmy Brother. W celu zakupienia kaset z tonerem prosimy skontaktować się ze swoim przedstawicielem handlowym.

Zaleca się wyczyszczenie drukarki przy każdorazowej wymianie kasety tonera. Zobacz Czyszczenie.

1

Wyłącz przycisk zasilania drukarki. Całkowicie otwórz pokrywę górną, unosząc uchwyt (1).

2

Wyjmij zespół bębna i kasetę tonera dla koloru pokazywanego na wyświetlaczu.

3

Wciśnij oznaczoną kolorem zielonym dźwignię blokady (1) i wyjmij kasetę tonera z zespołu bębna.

OSTRZEŻENIE

NIE WOLNO wrzucać kasety tonera do ognia. Może eksplodować, powodując obrażenia.

Do czyszczenia wewnętrznej lub zewnętrznej strony urządzenia NIE NALEŻY stosować łatwopalnych substancji, aerozoli ani organicznych rozpuszczalników/cieczy zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Czyszczenie drukarki – patrz

Uważaj, aby nie wdychać tonera.

WAŻNE

Zaleca się umieszczenie zespołu bębna i kasety tonera na czystej płaskiej powierzchni, na kawałku papieru lub tkaniny, aby zabezpieczyć się przed rozsypaniem tonera.

Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki z powodu wyładowań elektrostatycznych, NIE WOLNO dotykać elektrod przedstawionych na rysunkach.

Obchodź się z kasetą ostrożnie. Jeżeli toner wysypie się na dłonie lub ubranie, natychmiast go wytrzyj lub zmyj zimną wodą.

Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE WOLNO dotykać części przedstawionych na rysunku jako zacienione.

Informacja

Włóż kasetę tonera do szczelnej torby, aby toner nie wydostał się na zewnątrz.

Informacje dotyczące zwrotu zużytych kaset tonera w programie Brother znajdują się na stronie pod adresem

4

Wyczyść główny drut ładujący wewnątrz zespołu bębna, delikatnie przesuwając kilkakrotnie zieloną płytkę od prawej do lewej strony i z powrotem.

Informacja

Przesuń płytkę do położenia wyjściowego () (1). W przeciwnym wypadku na wydrukowanych stronach mogą powstawać pionowe paski.

5

Rozpakuj nową kasetę z tonerem. Delikatnie potrząśnij nim kilkakrotnie na boki, aby toner w kasecie równomiernie się rozłożył.

WAŻNE

Kasetę tonera należy rozpakować bezpośrednio przed zainstalowaniem jej w drukarce. Jeżeli kaseta pozostanie rozpakowana przez dłuższy czas, wówczas czas życia tonera będzie krótszy.

Jeżeli rozpakowany zespół bębna jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub oświetlenie w pomieszczeniu, może ulec uszkodzeniu. gif"/> UWAGA

Umieść kasetę tonera w zespole bębna natychmiast po zdjęciu osłony ochronnej. Aby zapobiec pogorszeniu jakości wydruku, NIE WOLNO dotykać części przedstawionych na rysunku jako zacienione.

Wnętrze drukarki
(widok z góry)

Wnętrze drukarki
(widok z tyłu)

WAŻNE

W przypadku rynku w USA i Kanadzie

Firma Brother nie zaleca ponownego napełniania kaset tonera dostarczonych razem z drukarką. Zalecane jest również używanie wyłącznie oryginalnych kaset tonera firmy Brother. Korzystanie lub próby korzystania z potencjalnie niezgodnych tonerów i/lub kaset w drukarkach firmy Brother może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub niezadowalającą jakość druku. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych użyciem toneru i/lub kaset z tonerem innych producentów. Aby zapewnić ochronę dla zakupionego urządzenia oraz uzyskać najwyższą wydajność drukarki firmy Brother, zalecamy użycie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Brother.

WAŻNE

W przypadku rynku w Wielkiej Brytanii i innych krajach

Urządzenia firmy Brother zostały zaprojektowane do pracy z tonerem o szczególnych specyfikacjach i osiągną maksimum swoich możliwości, jeżeli będą używane z oryginalnymi kasetami firmy Brother. Firma Brother nie może zagwarantować optymalnej wydajności, jeżeli używany jest toner lub kasety tonera o innych specyfikacjach. Z tego powodu firma Brother nie zaleca używania z w tym urządzeniu kaset innych niż oryginalne kasety firmy Brother.

Jeżeli uszkodzenie zespołu bębna lub innych części urządzenia jest rezultatem używania wyrobów innych producentów, wszelkie naprawy z tego wynikłe mogą nie podlegać gwarancji. gif"/>

6

Zdejmij pokrywę ochronną.

7

Umieść dokładnie nową kasetę tonera w zespole bębna, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.

Informacja

Upewnij się, że kaseta tonera została umieszczona dokładnie. W przeciwnym razie może oddzielić się od zespołu bębna.

8

Wsuń zespół bębna i kasetę tonera do drukarki. Upewnij się, że kolor kasety tonera odpowiada kolorowi etykiety na drukarce.

C - Błękitny

M - Purpurowy

Y - Żółty

K - Czarny

9

Zamknij górną pokrywę drukarki.

10

Włącz ponownie przycisk zasilania drukarki. gif"/> Informacja

NIE WOLNO wyłączać drukarki ani otwierać górnej pokrywy dopóki na wyświetlaczu LCD nie pojawi się komunikat GOTOWA.

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Znaleziono około 34 wyników dla: dcp błąd 46

 • Brother MFC-490cw błąd 46 i wejście w tryb serwisowy

  Pierwszy krok to wyciągnięcia kabla zasilającego przy załączonej drukarce, odczekanie kilku chwil, wciśnięcie przycisku MENU (nie Start! ) i podłączenie kabla. Co robić dalej pokazano na YouTube w filmiku pt. "How to Reset Purge Counter on Brother DCP-J315W Printer" (niestety mam za mało postów, żeby...

  Drukarki, ksero Początkujący 03 Cze 2019 22:24Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7596

 • Brothrer DCP-135c błąd 46. Nie można czyścić

  Witam! Mam brothera dcp-135c. Po włączeniu wyskakuje komunikat: "Nie można czyścić 46. ". Podręcznik użytkownika mi nie pomógł. Co z tym zrobić? Proszę o pomoc

  11 Lis 2010 19:23Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 8453

  Drukarka Brother DCP 560 CN - licznik czyszczenia (błąd 46)

  Dziękuję.Chcę podziękować oldschool'owi, który w poście z dnia 21 maja 2010 01:50 wyjaśnił jak zerować modele DCP-350C, DCP-135 i DCP-110C. Okazało się, że dotyczy to także modelu DCP 560 CN. Nie mogłem drukować - był komunikat "czyszczenie niemożliwe 46". Po wymianie wkładu absorbera (włożyłem...

  Drukarki, ksero Regeneracja 14 Kwi 2014 19:49Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 12714

  Brother DCp-150c i błąd 46

  na youyube Clear "Error 46: Unable to Clean" on Brother Printers

  11 Sty 2014 14:38Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 8777

  Brother DCP-540CN błąd 46

  zobacz na youtube ten film u mnie zadziałało "Clear "Error 46: Unable to Clean" on Brother Printers"

  11 Sty 2014 14:40Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4975

  Brother DCP-135C - Błąd 46 "wkładka pochłaniacza atramentu jest pełna"

  Wciskasz MENU-START MONO-MENU-START MONO, następnie strzałką w górę aż będzie 80, wciskasz OK, potem klawiszem START MONO aż będzie PURGE, potem strzałką góra aż będzie "2" - wciskasz OK, strzałką w górę "7" - wciskasz OK, strzałką w górę "8" wciskasz OK, strzałką w górę "3" wciskasz OK. Licznik PURGE...

  24 Mar 2017 08:26Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 10923

  Brother DCP-135C - error 51

  Witam serdecznie.Może zacznę od tego, że mam nieco utrudnione zadanie, tzn. Piszę w czyimś imieniu, z kim mam kontakt tylko przez gg.Sprawa dotyczy jak w tytule pojawiającego się błędu 51. Nadomiar złego jest o tyle skomplkowana, że ja również ( tak jak osoba prosząca mnie o pomoc) mam blade...

  17 Sie 2022 11:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 34983

  Brother dcp-385c bład 46 - czyszczenie nie możliwe

  Mam drukarkę brother dcp-385c wyświetla mi się błąd 46 ''czyszczenie nie możliwe" co mam zrobić aby zaczęła działać normalnie?

  23 Mar 2015 08:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3765

  Brother DCP-135C Machine Error 50, 51, 46

  usunąć błąd 46 wykonałam poniższą procedurą,wytyczne:wyciągnąć wtyczkę zasilacza - umieścić z powrotem wtyczkę zasilania przytrzymując przycisk "menu" i trzymaj go (15 sek)- teraz wchodzimy w tryb konserwacji i "ERROR 46" pojawia się na wyświetlaczu- wybierz 8 za pomocą przycisków strzałek, naciśnij...

  13 Kwi 2015 14:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 15663

  brother dcp -130c printer error

  WitamMam pewien problem, a mianowicie. Jakiś czas temu zaczęły się problemy z drukarką. Wyskakiwał błąd nie moż. czyś. 51. Wyczytałem, iż można przeczyścić głowicę i poprzez kilkakrotne przeczyszczenie głowicy wchodząc w tryb serwisowy uczyniłem to i faktycznie pomogło. Na jakiś tydzień, może dwa....

  16 Lut 2012 16:56Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 24221

  brother DCP-540N czyszczenie niemożliwe 46

  błąd 46 - replace the ink absorber box.

  15 Lip 2008 06:09Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 18520

  Na wyświetlaczu drukarki Brother pojawił się napis "NIE MOŻ. CZYŚ. 46"

  Użytkuję drukarkę Brother-DCP135C. W tej chwili nie mogę z niej korzystać bo pojawia się komunikat: "NIE MOŻ. 46".Jeśli na wyświetlaczu drukarki Brother pojawi się napis w stylu „Nie można czyś. Błąd 46″, oznacza to że przepełnił się absorber, czyli pojemnik z gąbką, który...

  08 Paź 2011 11:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 37155

  Brother MFC 795CW kod 46 czyszczenie niemożliwe.

  Instrukcja pomogła, po prosu trzeba zresetować flash i pure numerycznie 2783. Tyczy się to też drukarki DCP 115C.Dodano po 43U mnie wyskakiwał również błąd 46, wszystko działa.

  28 Sty 2013 12:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 11400

  Brother DCP-130C problem ze zlokalizowaniem absorbera

  Jak wejść w menu serwisowe żeby zresetować licznik. Po wyczyszczeniu absorbera dalej wyświetla się błąd 46Temat do zamknięcia.

  14 Wrz 2010 09:37Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8274

  Brother DCP-J315W - Słaba jakość jednego z kolorów (magenta)

  Witam po przerwie,przyszły mi dziś nowe tusze więc wziąłem się do działania, ale...... przy drugim puszczeniu czyszczenia z mainstance wyskoczył mi błąd 46 i komunikat na drukarce pochł. atr. pełny. Z tego co doczytałem jest przepełniony pochłaniacz atramentu.Domyślam się że chodzi o tą gąbeczke...

  28 Cze 2013 16:56Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 16029

  Brother DCP-J315W - wymiana pampersa

  wypłukałem pampersa jednak załozyłem go jeszcze jak był troche mokry zrestartowałem purge ale wyskakuje błąd 46 jakieś pomysły?edit:Jednak juz działa nalezało ponownie zrestartować purge bo za pierwszym razem sie nie zapisało (a tak nawiasem mówiąć miałem 5478 - sporo).Po 2 resetowaniu,...

  11 Sie 2021 20:22Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 22608

  Odblokowanie drukarki brother DCP-165C

  Drukarka brother DCP-165C zablokowała się na czyszczeniu dysz w głowicy drukującej. Na wyświetlaczu Drukarki wyświetla się komunikat „ZAJRZYJ DO PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA W ROZDZIALE USUWANIE BŁĘDÓW CZYŚ 46”W podręczniku zamieszczonym na płycie którą dostałem w komplecie z zakupioną drukarką...

  22 Lut 2012 13:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 11461

  dcp 115c unable to clean oraz Machine error 46

  Mam drukarke dcp 115c po wyłączeniu i wejsciu w maintence wpisaniu tych 2783 rzeczywiście resetuje ale pozniej po kilku sekundach wyskakuje błąd machine error 46 tak samo jest jak sie wchodzi w serwisówkę Może ktoś wie o co chodzi oczywiscie drukarka w dalszym ciągu nie drukuje kilka razy próbowałem...

  01 Lut 2013 10:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3852

  Brother DCP-130C - Nie Moż Czyś 46

  Witam.Mam problem z Brotherem DCP-130C.Wyświetla błąd "Nie Moż Czyś 46"Próbowałem zastosować procedurę:- Wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z urządzenia- Nacisnąć przycisk MENU- Z naciśniętym przyciskiem MENU podłączyć wtyczkę- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis: >>Maintenance<<Naciskać...

  06 Lip 2017 08:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7083

  Brother DCP-115C Unable to clean/init a wymiana/czyszczenie pampersa

  Jak to dobrze, że jest internet. Mam drukarkę DCP-115C już 7 lat bez problemów. Właśnie wyskoczył mi komunikat o niemożliwości czyszczenia głowicy. Jak zwykle zaglądam do instrukcji, robię co napisane i nic. I właśnie w necie na elektrodzie znalazłem radę jak tego dokonać. Czułem, że to jest...

  Drukarki, ksero FAQ 18 Wrz 2021 13:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 31793

  Brother DCP-j4110DW - Brak reakcji na POWER

  Drukarka jak wyżej Brother DCP-j4110JW. Odmawia włączenia się, aczkolwiek czasami załapie ale tylko częściowo.Problem zaczął się gdy podmieniłem tusz na tusz od CANONA, wszystko było OK, ale nie do końca usunąłem stary tusz z pojemnika przed głowicą i kolor YELLOW się zżelował w pojemniczku...

  17 Kwi 2014 12:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3084

  BROTHER DCP-145C = nie można czyś 46

  Być może serwis po skasowaniu błędu stwierdził, że głowica jest uszkodzona, tak też się mogło zdarzyć. Najlepiej odebrać drukarkę z serwisu i podłączyć w domu, jeżeli będzie się wyświetlał dalej ten sam błąd to znaczy, że nawet nic z nią nie zrobili. Ale być może, że pojawił się błąd 4F lub 49, wtedy...

  23 Paź 2013 12:11Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 14256

  Brother DCP-330C - czyszczenie niemożliwe - kod 46

  ten sposób wejścia w kody nie działa - po włączeniu drukarki próbowałem wielokrotnie i nic się nie dzieje - nie wchodzi w tryb serwisowy tylko cały czas pokazuje błąd...

  Drukarki, ksero Profesjonalne 15 Kwi 2009 11:46Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 15549

  Brother DCP 350C błąd czyszczenia 51

  znalazłem na forum takie instrukcje, u mnie działały:Czyszczenie głowicy DCPNaciskać przycisk...

  04 Maj 2014 15:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6591

  Brother DCP-135C - Absorber

  Posiadam urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-135C. Przy włączeniu drukarki na wyświetlaczu pokazał mi się taki komunikat:"Nie można czyś 46 Zajrzyj do podręcznika w dziale usuwania błędów"Przeglądałem strony i wyczytałem, że jest to problem z absorberem. Należy go wyczyścić bądź wymienić....

  30 Sie 2015 11:46Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 8769

  Drukarka BROTHER DCP-145C. Po włączeniu komunikat błędu. Jak wyczyścic głowice?

  A co wy na to jak doleję rozcieńczalnika. Drukarka musi zacząć drukować. Czy warto robić taki test drożności.Jak w tym Brotherze czyści się głowicęMam Ink Cleainer IC 03 INA czarnego atramentu mam 250ml butelka.Dodano po 2A jeszcze jedna sprawa. Co z wykrzyknikiem który miga.Tak wiem...

  28 Maj 2016 19:04Odpowiedzi: 39 Wyświetleń: 6597

  Czyszczenie niemożliwe Brother DCP-357C

  Witam. Mam taki komunikat "Czyszczenie niemożliwe 46" w drukarce Brother DCP-357C. Próbowałem wejść w tryb serwisowy ale nie da rady, drukarka na dzień dobry komunikuje błąd "! ". Można latać po menu standardowym. Co robić? Zaglądać do środka? Zbiorniczek na zużyty tusz przepełniony? Jakieś inne sugestie?

  09 Wrz 2010 12:14Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 20032

  Brother DCP-357C i błąd 4F

  Witam,W moim przypadku w rozwiązaniu problemu pomogła poniższa instrukcja:"The error 4F indicates a bad Print Head. This can also be a purge count issue as well. The following instructions to reset it below have been known to fix this issue if it's not the Print Head:1. Press the Menu, then...

  03 Lis 2015 19:22Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 27640

  Brother DCP T500W error 48, 44 po ręcznym czyszczeniu głowicy.

  Wczoraj drukarka mnie zasypała błędami: 44, 46, 48.Dzisiaj włączyłem sprzęt i wyskoczył błąd 40 (zacięcie papieru), poruszałem krańcówką z tyłu podajnika i sprzęt ruszył.Zobaczymy jak długo podziała.Tusz: czarny i czerwony, działa w miarę prawidłowo, natomiast żółty i niebieski jest przytkany...

  16 Mar 2020 14:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7386

  Brother DCP-350C błąd "46 niemożliwe czyszczenie"

  Dzień dobry, w drukarce mfc 6490cw wyczyścił się licznik zgodnie z opisem, lecz nadal wyświetla się komunikat czyszczenie iemozliwe 46☹️

  07 Lut 2023 15:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 77931

  Mam problem z wirusem ktory wyłacza komputer....

  A mógł by mi ktoś powiedzieć jak je sprawdzić te logi OTL bo nie wiem. Ale najlepiej krok po kroku jak do niech się dostać. DziekujeDodano po 17OTL logfile created on: 2011-02-21 09:44:55 - Run 1OTL by OldTimer - Version 3. 2. 20. 6 Folder = C:\Documents and Settings\Bartek\PulpitWindows...

  Pogotowie Antywirusowe 21 Lut 2011 11:37Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 6712

  - Komputer strasznie muli.

  Komputer od lat ma tragiczne parametry, ale dla dziadków używających jedynie przeglądarki internetowej się nadawał. Od niedawna muli na potęge, i system (okna explorer) i przeglądarka, i wszystko.Mogę przeinstalowac dziadkom system, ale nie chce mi się tego robić jeśli i tak winą jest wada, awaria...

  Komputery Hardware 30 Mar 2017 18:18Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 3231

  Strona internetowa jest niedostępna ERR_CONNECTION_REFUSED

  Witam! Mam taki sam problem. Dziala tylko Facebook i Youtube.Nie mam nawet możliwości wrzucenia logów z FRST.Sprobuje przez tel:FRSTRezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:27-02-2016Uruchomiony przez Michal (administrator) MICHAL-KOMPUTER (01-03-2016 20:41:46)Uruchomiony...

  06 Mar 2016 23:27Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1782

  Dysk Hitachi-problemy z zawieszaniem.

  --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------... Wersja EVEREST v2. 405/plStrona domowaTyp raportu...

  Naprawa nośników i odzysk danych 30 Maj 2012 20:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3804

Konserwacja i usuwanie usterek Brother 882 W20

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Brother 882 W20

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Brother 882 W20