Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Frigidaire Fftr2126ps

Instalacja lodówki Frigidaire Fftr2126ps wymaga wykonania kilku kroków. Pierwszym krokiem jest odłączenie lodówki od źródła zasilania. Następnie należy odkręcić i usunąć panel boczny. Następnie trzeba wyregulować nóżki skrzynki lodówki, aby zapewnić stabilność i wygodę użytkowania. Następny krok to podłączenie lodówki do źródła zasilania i uruchomienie jej. Po uruchomieniu należy ustawić temperaturę lodówki zgodnie z zaleceniami producenta. Na końcu należy zamontować wszystkie pokrywy i zamknięcia. Instalacja lodówki Frigidaire Fftr2126ps jest prosta i wymaga jedynie kilku kroków.

Ostatnia aktualizacja: Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Frigidaire Fftr2126ps

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWALABOR-ASTER AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA WSTĘP... 2 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS XP SP3... 3 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 10 INSTALACJA STEROWNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 10... 15 Sprawdził:

Konfiguracja Połączenia2012. 07. 17Aktualizacja: 2012. 10. 11, 12:50 Konfiguracjaja klienta PPPoE w Windows 7 1. Klikamy na ikonę połączeń sieciowych przy zegarze i otwieramy "Centrum sieci i udostępniania". Aby wyłączyć protokół

Instrukcja użytkowaniaASPEL S. A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www. aspel. com. pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Instalacja protokołu PPPoEInstalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

1. Instalacja ProgramuInstrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy: Włożyć

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

UNIFON podręcznik użytkownikaUNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon... 2 Instalacja aplikacji Unifon... 3 Korzystanie z aplikacji Unifon... 6 Test zakończony sukcesem... 9 Test zakończony niepowodzeniem... 14

PRZETWORNIK USB - RS232PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-200 Instrukcja obsługi PL Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie zdjęć Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master Poznaj lepiej swój aparat Informacje dodatkowe ( Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. W celu optymalnego wykorzystania funkcji aparatu, przed rozpoczęciem korzystania z niego prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi, by mogła służyć pomocą w trakcie użytkowania aparatu. ( Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych, aby lepiej zapoznać się z aparatem. ( Ze względu na stałe udoskonalanie produktów, firma Olympus zastrzega sobie prawo do uaktualniania i modyfikowania informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. ( Ilustracje pokazujące ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji, zostały wykonane na etapie projektowania i mogą się różnić od aktualnego produktu.

2 Spis treści Pierwsze kroki str. 3 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu str. 10 str. 16 Przetestuj funkcje przycisków aparatu, stosując się do ilustracji i wypróbowując je w aparacie. Zapoznaj się z wszystkimi informacjami na temat menu, od podstawowych operacji po zawansowane funkcje każdego menu oraz ich różne ustawienia. Drukowanie zdjęć str. 28 Naucz się drukować wykonane zdjęcia. Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master str. 37 Naucz się przenosić zdjęcia do komputera i zapisywać je w pamięci. Poznaj lepiej swój aparat Informacje dodatkowe str. 50 str. 59 Dowiedz się więcej o aparacie i znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące wykonywania poszczególnych operacji. Zapoznaj się z wygodnymi funkcjami, zasadami bezpieczeństwa i sposobami bardziej sprawnego wykorzystywania Twojego aparatu. 2 PL

3 Rozpakowanie zawartości opakowania Cyfrowy aparat fotograficzny Pasek do noszenia aparatu LI-12B Bateria litowo-jonowa LI-10C Ładowarka do baterii Kabel USB Pozostałe wyposażenie Kabel AV OLYMPUS Master CD-ROM Podstawowa instrukcja obsługi Zaawansowana instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Zawartość opakowania może różnić się w zależności od regionu, w którym dokonano zakupu. Pierwsze kroki Zamocuj pasek ( Zaciągnij mocno pasek, aby nie obluzował się. PL 3

4 Przygotuj baterię a. Naładuj baterię. 3 Bateria litowo-jonowa Ładowarka do baterii Wskaźnik ładowania 1 Świeci (czerwonym kolorem): Trwa ładowanie Świeci (zielonym kolorem): Ładowanie zostało zakończone (Czas ładowania: ok. 2 godzin) Kabel zasilania Ścienne gniazdo zasilania 2 Pierwsze kroki ( Bateria dostarczana jest w stanie częściowo naładowanym. b. Włóż baterię do aparatu stroną oznakowaną symbolem Instalacja baterii. 4 5 Aby wyjąć baterię, przesuń zatrzask w kierunku wskazywanym przez strzałkę. ( Szczegółowe informacje na temat instalowania opcjonalnej karty pamięci xd-picture Card (zwanej dalej»kartą«), znajdziesz w»wkładanie i wyjmowanie karty«(str. 62) 4 PL

5 Włączanie zasilania Ten rozdział opisuje sposób włączania aparatu w trybie fotografowania. a. Ustaw tarczę wyboru trybu fotografowania na h. Podczas nagrywania sekwencji wideo Tryby wykonywania zdjęć Podczas wykonywania zdjęć h h B E M f g Aparat określa optymalne ustawienia i wykonuje zdjęcie. Ta funkcja zmniejsza rozmazanie wywołane ruchem obiektu lub aparatu podczas wykonywania zdjęcia. Jest to tryb odpowiedni do fotografowania ludzi. Odpowiedni do fotografowania krajobrazów. Jest to tryb odpowiedni do wykonywania ludzi nocą. Wykonywanie zdjęć przez wybranie scenerii odpowiadającej sytuacji. Można ustawić żądane parametry przy użyciu asystenta wyświetlonego na ekranie. Pierwsze kroki b. Naciśnij przycisk o. X Y M D TIME Przycisk o:-- Y/M/D / CANCEL MENU Ten ekran wyświetla się, jeżeli nie jest ustawiona data i godzina. ( Aby wyłączyć aparat, naciśnij ponownie przycisk o. PL 5

6 Ustawianie daty i godziny O ekranie ustawiania daty i godziny Y-M-D (rok-miesiąc-dzień), X Y M D TIME:-- Y/M/D / Godzina Minuta Format daty (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) CANCEL MENU Anulowanie ustawień Pierwsze kroki a. Naciśnij przyciski O< i NY, aby wybrać [Y]. ( Pierwsze dwie cyfry roku są stałe. Przycisk O< X Y M D TIME:-- Y/M/D / Przycisk NY CANCEL MENU b. Naciśnij przycisk Y#. Przycisk Y# c. Naciśnij przyciski O< oraz NY, aby wybrać [M]. d. X Y M D TIME:-- CANCEL MENU Y/M/D / 6 PL

7 e. Naciśnij przyciski O< i NY, aby wybrać [D]. X Y M D TIME:-- Y/M/D / f. g. Naciśnij przyciski O< i NY, aby ustawić parametry»godzina«i»minuty«. CANCEL MENU X Y M D TIME:30 Y/M/D / CANCEL MENU SET OK h. i. Naciśnij przyciski O< i NY, aby ustawić rok, miesiąc i dzień. X Y M D TIME:30 Y/M/D / Pierwsze kroki CANCEL MENU SET OK j. Po ustawieniu wszystkich parametrów, naciśnij i. ( Godzina wyświetlana jest w formacie 24-godzinnym. ( Aby ustawienie godziny było bardzo dokładne, naciśnij przycisk i w chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 00 sekund. [] Przycisk i HQ [IN IN] 4 PL 7

8 Fotografowanie a. Przytrzymaj aparat. Poziome trzymanie aparatu Pionowe trzymanie aparatu b. Ostrość. Ustaw ten wskaźnik na fotografowanym obiekcie. Pierwsze kroki Przycisk migawki Naciśnij do połowy [] HQ [IN] 4 Wyświetlana jest liczba zdjęć możliwych do zapisania. Zielona lampka świeci się, gdy ostrość i ekspozycja są zablokowane. c. Wykonaj zdjęcie. Przycisk migawki Wciśnij do końca Lampka odczytu karty miga. 8 PL

9 Przeglądanie zdjęć a. Naciśnij przycisk q. Przycisk q Klawisze strzałek [IN] HQ Kolejne zdjęcie Poprzednie zdjęcie Usuwanie zdjęć a. Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć, w sposób opisany wyżej w punkcie a. Naciśnij przycisk S. ': Pierwsze kroki ERASE YES NO Przycisk S BACK MENU SET OK c. Naciśnij przycisk O<, wybierz [YES] i naciśnij i. Przycisk < ERASE YES NO Przycisk i BACK MENU SET OK PL 9

10 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków a c 8 7d Samowyzwalacz b Tryb fotografowania Korekta ekspozycji +2. 0 Operacje wykonywane przy użyciu przycisków 1 Przycisk o Włączanie i wyłączanie aparatu Włączanie zasilania: Tryb makro/super makro HQ Aparat włącza się w trybie fotografowania. Włącza się monitor. Wysuwa się obiektyw. 2 Spust migawki Wykonywanie zdjęć Wykonywanie zdjęć Ustaw tarczę wyboru trybu fotografowania w dowolnym położeniu z wyjątkiem n, a następnie lekko naciśnij spust migawki (do połowy). Zielona lampka świeci się, gdy ostrość i ekspozycja są zablokowane (blokada ostrości). Wciśnij teraz do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Zielona lampka HQ Blokowanie ustawienia ostrości i komponowanie zdjęcia (blokada ostrości) Skomponuj zdjęcie przy zablokowanej ostrości, a następnie wciśnij do końca spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Gdy miga zielona lampka, oznacza to, że ostrość nie jest prawidłowo ustawiona. Spróbuj ponownie zablokować ustawianie ostrości. 4 Tryb fotografowania z lampą błyskową 10 PL

11 Rejestrowanie sekwencji wideo Ustaw tarczę wyboru trybu fotografowania na n i lekko naciśnij przycisk migawki, aby zablokować ostrość, a następnie wciśnij przycisk migawki do końca, aby rozpocząć nagrywanie. W celu zatrzymania nagrywania naciśnij ponownie przycisk migawki. 3 Przycisk q (odtwarzanie) Wybieranie trybu odtwarzania / Włączanie aparatu Przełącza aparat na tryb odtwarzania. Na ekranie wyświetlone zostanie ostatnie wykonane zdjęcie. Naciskaj klawisze strzałek, aby przeglądać inne zdjęcia. Użyj przycisku zoomu, aby przechodzić między trybami wyświetlania całych zdjęć i wyświetlania indeksu ikon. Jeśli aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk q, aby włączyć aparat w trybie odtwarzania. g»k/q Włączanie aparatu przy pomocy przycisków K/q«(str. 25) g»movie PLAY Odtwarzanie sekwencji wideo«(str. 22) 4 Przycisk K (fotografowanie) Wybieranie trybu fotografowania / Włączanie aparatu Przełączanie na tryb fotografowania. Jeśli aparat jest wyłączony, naciśnij przycisk K, aby włączyć go w trybie fotografowania. 25) 5 Tarcza wyboru trybu fotografowania Przełączanie trybu fotografowania Ustaw tarczę wyboru trybu fotografowania i wykonuj zdjęcia. h Wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem ustawień automatycznych Aparat określa optymalne ustawienia i wykonuje zdjęcie. h Wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem funkcji cyfrowej stabilizacji obrazu Ta funkcja zmniejsza rozmazanie wywołane ruchem obiektu lub aparatu podczas wykonywania zdjęcia. i, l, M Wykonywanie zdjęć w zależności od sytuacji Zdjęcia można wykonywać, ustawiając odpowiednio aparat na tryb portretu, krajobrazów oraz scen nocnych i portretów. f Wykonywanie zdjęć przez wybranie scenerii odpowiadającej sytuacji Zdjęcia można wykonywać, wybierając spośród 10 typów scenerii odpowiednio do sytuacji. Naciśnij przycisk i, aby dokonać ustawienia. j SPORT / N INDOOR / b CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / c FIREWORKS / V BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS / i AUCTION Operacje wykonywane przy użyciu przycisków PL 11

12 j N W R 1 SPORT BACK MENU SET OK Ekran wyboru scenerii zawiera przykładowe obrazy i tryb fotografowania najlepiej odpowiadający poszczególnym sceneriom. Aby przełączyć scenerię po dokonaniu wyboru, ustaw tarczę wyboru trybu fotografowania w innym położeniu, a następnie ponownie przestaw na f. Wyświetlany jest ekran wyboru. Przejście do innej scenerii spowoduje zmianę większości ustawień na standardowe wartości danej scenerii. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków g Aby dokonać ustawień, zastosuj się do wskazówek asystenta Możesz ustawiać parametry fotografowania przy pomocy asystenta wyświetlanego na monitorze. SHOOTING GUIDE 1/3 1 Brightening subject. 2 Shooting into backlight. 3 Blurring background. 4 Adjusting area in focus. 5 Shooting subject in motion. SET OK Naciśnij przycisk MENU, aby ponownie wyświetlić asystenta. Aby zmienić ustawienia bez korzystania z asystenta, zmień tryb fotografowania na inny. Ustawienie wprowadzone z wykorzystaniem asystenta zmieni się na ustawienie domyślne po naciśnięciu przycisku MENU lub zmianie trybu za pomocą tarczy wyboru trybu fotografowania. Przycisk n Rejestrowanie sekwencji wideo Rejestrowanie filmów. Dźwięk jest nagrywany razem z sekwencjami wideo. Podczas nagrywania do dyspozycji jest wyłącznie zoom cyfrowy. Ustaw [R] [OFF] na zdjęciu z zoomem optycznym. g»r Ustawianie opcji rejestrowania dźwięku podczas nagrywania sekwencji wideo«(str. 26) Podczas nagrywania sekwencji wideo ten wskaźnik świeci się czerwonym światłem. 00:36 Na monitorze wyświetlany jest pozostały czas nagrywania. Gdy pozostający czas nagrywania wyniesie 0, nagrywanie zakończy się automatycznie. 12 PL

13 6 Dźwignia zoomu Zmniejsza i zwiększa pole widzenia podczas fotografowania lub odtwarzania całych zdjęć Tryb fotografowania: Rozszerzanie pola widzenia: Ustaw dźwignię zoomu na W. Przybliżanie obiektu (zoom optyczny: 5x, zoom optyczny x zoom cyfrowy: 20x) Zawężenie pola widzenia: Ustaw dźwignię zoomu na T. HQ HQ Tryb odtwarzania: Przełączanie funkcji przeglądania zdjęć W Pasek zoomu Część biała: Obszar zoomu optycznego Część czerwona: Obszar zoomu cyfrowego Odtwarzanie pojedynczych zdjęć Do przeglądania zdjęć służą klawisze strzałek. T HQ T: W W W W T T T Wyświetlanie indeksu Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać zdjęcie do wyświetlenia, a następnie naciśnij i, aby odtworzyć wybrane zdjęcie w całości. Powiększanie obrazu Przesuwaj dźwignię w kierunku T, aby stopniowo powiększyć obraz, nawet 10-krotnie w stosunku do jego pierwotnego rozmiaru. Przesuwaj dźwignię w kierunku W, aby zmniejszyć obraz. Naciśnięcie klawiszy strzałek podczas odtwarzania w powiększeniu powoduje przewijanie obrazu we wskazanym kierunku. Wracając do podglądu pojedynczych zdjęć, naciśnij i. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków PL 13

14 7 Przycisk MENU Wyświetlanie menu głównego Wyświetla menu główne. 8 Klawisze strzałek (ONXY) Klawisze strzałek służą do wybierania scenerii, zdjęć przeznaczonych do wyświetlenia oraz pozycji menu. 9 Przycisk i Ten przycisk służy do potwierdzania dokonanego wyboru. 0 Przycisk O< Drukowanie Wyświetl zdjęcie do wydruku w trybie odtwarzania, podłącz aparat do drukarki i naciśnij przycisk O<. g»drukowanie bezpośrednie (PictBridge)«(str. 28) a Przycisk X& Wykonywanie zdjęć z małej odległości Naciśnij przycisk X& w trybie fotografowania, aby wybrać tryb makro. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków OFF Wyłączanie trybu Wyłącza tryb makro. makro & Tryb makro Ten tryb umożliwia fotografowanie z odległości nawet 20 cm (gdy obiektyw jest ustawiony na najmniejszą ogniskową) i z odległości 50 cm (gdy obiektyw ustawiony jest na największą ogniskową) od obiektu. % Tryb super makro Tryb ten umożliwia wykonywanie zdjęć z odległości nawet 5 cm od obiektu. Ogniskowa jest ustawiana automatycznie i nie może zostać zmieniona. b Przycisk NY Fotografowanie z użyciem samowyzwalacza Naciśnij NY w trybie fotografowania, aby włączyć lub wyłączyć samowyzwalacz. Y Włączenie samowyzwalacza OFF Wyłączenie samowyzwalacza Po dokonaniu ustawienia naciśnij przycisk migawki do końca. Anulowanie funkcji samowyzwalacza. Lampa samowyzwalacza świeci się przez mniej więcej 10 sekund, a następnie miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym wykonywane jest zdjęcie. Aby anulować wybór trybu samowyzwalacza, naciśnij NY. Tryb samowyzwalacza jest automatycznie wyłączany po wykonaniu zdjęcia. 14 PL

15 c Przycisk Y# Fotografowanie z użyciem lampy błyskowej Naciśnij przycisk Y# w trybie fotografowania, aby wybrać tryb lampy błyskowej. Naciśnij i, aby dokonać ustawienia. AUTO Błysk automatyczny! Błysk z redukcją efektu czerwonych oczu Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego lub tylnego oświetlenia. Funkcja ta generuje przedbłyski mające na celu redukcję efektu czerwonych oczu. # Błysk dopełniający Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. $ Lampa błyskowa wyłączona Lampa błyskowa nie będzie działać nawet przy słabym oświetleniu. d Przycisk S Kasowanie zdjęć W trybie odtwarzania wybierz zdjęcie przeznaczone do skasowania i naciśnij S. Po skasowaniu nie ma możliwości przywrócenia usuniętego obrazu. Przed skasowaniem sprawdź każde zdjęcie, by uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych zdjęć. g»protect Zabezpieczanie zdjęć«(str. 23) Operacje wykonywane przy użyciu przycisków PL 15

16 Operacje wykonywane przy użyciu menu Przycisk K (tryb fotografowania) Przycisk q (tryb odtwarzania) Przycisk i Przycisk MENU Klawisze strzałek (ONXY) Informacje na temat menu Naciśnięcie MENU wyświetla na monitorze menu główne. Opcje wyświetlone w menu głównym różnią się zależnie od trybu pracy aparatu. Główne menu (w trybie fotografowania) Pozycje menu SETUP Operacje wykonywane przy użyciu menu RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK SETUP MEMORY FORMAT BACKUP W PIXEL MAPPING K/q ENGLISH NO BACK MENU SET OK Wybierz [SETUP] i naciśnij przycisk i, aby wyświetlić menu szczegółowe, z którego wybiera się ustawienia. Gdy tryb jest ustawiony na g, naciśnij przycisk m, aby wyświetlić ekran asystenta fotografowania. 16 PL

17 Wskazania dotyczące obsługi Podczas wykonywania operacji w ramach menu wymagający naciśnięcia przycisk i jego funkcja są wyświetlone w dolnej części ekranu monitora. Zastosuj się do instrukcji asystenta. RESET EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE SET OK BACK m: Wraca do poprzedniego menu. EXIT m: Zamyka menu. ONXY: Naciskaj klawisze strzałek (ONXY), aby wybrać ustawienie. SET i: Ustawia wybraną pozycję. Wskazania dotyczące Przycisk Przycisk i obsługi m Klawisze strzałek (ONXY) Korzystanie z menu Jako przykład objaśniony jest sposób korzystania z menu przy ustawieniu [VIDEO OUT]. 1 Ustaw tarczę wyboru trybu fotografowania na tryb inny niż g. 2 Naciśnij m, aby wyświetlić główne menu. Naciśnij Y, aby wybrać [SETUP], a następnie przycisk i. Pozycja [VIDEO OUT] znajduje się w menu [SETUP]. MODE SET OK Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 17

18 3 Naciśnij ON aby wybrać [VIDEO OUT], a następnie przycisk i. Nie można wybierać ustawień, które są nieaktywne. Naciśnij X, aby przełączyć kursor w tryb wyświetlania stron. Naciśnij ON, aby zmienić stronę. Naciśnij Y lub i, aby powrócić do wyboru pozycji. SETUP MEMORY FORMAT BACKUP W PIXEL MAPPING K/q ENGLISH NO BACK MENU SET OK Wyświetlanie stron: Ten znak jest wyświetlony, jeżeli na następnej stronie znajduje się więcej pozycji menu SETUP R OFF X ':30 VIDEO OUT NTSC AF ILLUMINAT. OFF BACK MENU SET OK Wybrana pozycja zostanie wyświetlona w innym kolorze. 4 Naciśnij ON, aby wybrać [NTSC] lub [PAL], a następnie przycisk i. Pozycja menu jest ustawiona, aparat wyświetla poprzednie menu. Naciśnij kilkakrotnie m, aby wyjść z menu. Aby anulować zmiany i kontynuować pracę z menu, naciśnij m przed naciśnięciem i. SETUP R X VIDEO OUT AF ILLUMINAT. NTSC PAL BACK MENU SET OK Operacje wykonywane przy użyciu menu Menu trybu fotografowania *1 PANORAMA RESET IMAGE QUALITY SETUP EXPOSURE SILENT COMP. MODE EXIT MENU SET OK g»menu konfiguracji (SETUP)«(str. 24) 4 5 Niektóre pozycje menu są niedostępne w zależności od położenia tarczy wyboru trybu fotografowania. g»funkcje dostępne w trybach fotografowania i sceneriach«(str. 58) Domyślne ustawienia fabryczne są wyświetlone w kolorze szarym (). K *1 Jest tu wymagana (opcjonalna) karta xd-picture Card. 18 PL

19 1 IMAGE QUALITY Zmiana jakości obrazu Dobór jakości zdjęć Jakość obrazu / rozmiar obrazu Jakość sekwencji wideo Stopień kompresji SHQ Niski stopień kompresji HQ Kompresja standardowa SQ Kompresja standardowa SQ Kompresja standardowa Jakość obrazu / rozmiar obrazu HQ SQ Zastosowanie Jest to przydatne przy drukowaniu dużych zdjęć na papierze A3 lub pełnowymiarowym. Jest to przydatne przy komputerowym przetwarzaniu obrazów, takich jak na przykład dobór kontrastu lub korekta efektu czerwonych oczu. Jest to przydatne przy wydrukach na papierze A4 lub w formacie listowym. Jest to przydatne przy edycji komputerowej zdjęć, takiej jak na przykład obrót obrazu lub dodawanie tekstu do zdjęcia. Jest to przydatne przy wydrukach w formacie kartki pocztowej. Tryb ten jest przydatny do przesyłania zdjęć jako załączników do wiadomości. 2 PANORAMA Tworzenie zdjęć panoramicznych Funkcja fotografowania panoramicznego umożliwia tworzenie obrazów panoramicznych przy użyciu oprogramowania OLYMPUS Master, znajdującego się na dołączonej do aparatu płycie CD-ROM. Do fotografowania panoramicznego jest potrzebna karta Olympus xd-picture Card. Łączenie zdjęć od lewej do prawej Łączenie zdjęć od dołu do góry Y: Kolejne zdjęcie zostanie dołączone do O: Kolejne zdjęcie jest dołączane do prawej krawędzi. górnej krawędzi. X: Kolejne zdjęcie zostanie dołączone do N: Kolejne zdjęcie jest dołączane do lewej krawędzi. dolnej krawędzi. Użyj klawiszy strzałek, żeby określić; do której krawędzi chcesz dołączać zdjęcia, a następnie skomponuj zdjęcia tak, by ich krawędzie zachodziły na siebie. Część poprzedniego zdjęcia w miejscu łączenia z następnymi jest wycinana z kadru. Wykonując zdjęcia należy zapamiętać, jak kończy się dany kadr, aby odpowiednio nakładało się na niego kolejne zdjęcie. PL 19 Operacje wykonywane przy użyciu menu

20 W ujęciu panoramicznym może znaleźć się do 10 zdjęć. Naciśnij i aby wyjść z trybu fotografowania panoramicznego. 3 RESET Przywracanie domyślnych ustawień funkcji fotografowania NO / YES Przywraca fabryczne ustawienia funkcji fotografowania. Przywracanie domyślnych ustawień Operacje wykonywane przy użyciu menu Funkcja Fabryczne ustawienie domyślne Patrz str. Lampa błyskowa AUTO str. 15 Tryb makro OFF str. 14 Korekta ekspozycji 0. 0 str. 20 Jakość obrazu HQ str. 19 Samowyzwalacz OFF str. 14 Tryb cichej pracy OFF str. 20 Sceneria j SPORT str EXPOSURE COMP. Korekta ekspozycji EXPOSURE COMP BACK MENU Parametr ustaw przy użyciu XY, a następnie naciśnij przycisk i. Y: Koryguje wartość parametru na plus. X: Koryguje wartość parametru na minus. 5 SILENT MODE Wyłączanie dźwięków funkcyjnych OFF / ON SET OK Wyłącz sygnały funkcyjne, ostrzeżenia i odgłosy migawki podczas fotografowania lub odtwarzania zdjęć. 20 PL

21 Menu trybu odtwarzania Gdy wybrane jest zdjęcie *1 *1, *2 3 * q *1 Nie można ustawić, gdy wybrano sekwencję wideo. *2 Wymaga karty xd-picture Card (opcjonalnej). 4 ROTATE PROTECT RESIZE SLIDE- SHOW PRINT ORDER SETUP g»menu SETUP«(str. 24) EXIT MENU ERASE SILENT MODE SET OK 5 g»wyłączanie dźwięków funkcyjnych«(str. 20) Gdy wybrano sekwencję wideo 2 4 ROTATE RESIZE PRINT ORDER PROTECT MOVIE PLAY SETUP g»menu konfiguracji (SETUP)«(str. 24) EXIT MENU ERASE SILENT MODE SET OK 5 g»silent MODE Wyłączanie dźwięków funkcyjnych«(str. 20) Domyślne ustawienia fabryczne są wyświetlone w kolorze szarym (). 1 SLIDESHOW Automatyczne odtwarzanie zdjęć Naciśnij i, aby rozpocząć pokaz zdjęć. W przypadku sekwencji wideo wyświetlany jest tylko pierwszy kadr każdej z nich. Aby zatrzymać pokaz zdjęć, naciśnij i. Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 21

22 2 MOVIE PLAY Odtwarzanie sekwencji wideo: MOVIE PLAY OK 4 Wybierz [MOVIE PLAY] w menu głównym, a następnie naciśnij i, aby odtworzyć sekwencję wideo. Inną opcją jest wybranie zdjęcia przy pomocy ikony wideo (A) i naciśnięcie i, aby odtworzyć sekwencję wideo. Operacje w trakcie odtwarzania sekwencji wideo HQ Czas odtwarzania / całkowity czas zapisu::00 / 00:36 O: Zwiększa głośność. N: Zmniejsza głośność. Y: Po naciśnięciu przewija odtwarzaną sekwencję do przodu. X: Po naciśnięciu przewija odtwarzaną sekwencję do tyłu. Naciśnij i, aby zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij i, aby ponownie odtworzyć sekwencję wideo. Działania podczas wstrzymania odtwarzania Operacje wykonywane przy użyciu menu HQ::00 / 00:36 O: Wyświetla pierwszą klatkę. N: Wyświetla ostatnią klatkę. Y: Przytrzymanie przycisku odtwarza sekwencję wideo. X: Przytrzymanie przycisku odtwarza sekwencję wideo w kierunku odwrotnym. Aby anulować odtwarzanie sekwencji wideo w jej trakcie albo podczas pauzy, naciśnij MENU. 22 PL

23 3 ROTATE Obracanie zdjęć +90 / 0 / 90 Zdjęcia wykonane aparatem trzymanym pionowo są wyświetlane w orientacji poziomej. Dzięki tej funkcji można obracać zdjęcia tak, aby były one wyświetlane pionowo. Nowe ustawienia kierunku zdjęć są zapisywane trwale do pliku. ROTATE ROTATE ROTATE +90 EXIT OK Wybierz obraz przy pomocy XY, a następnie wybierz ustawienie [+90]/[0]/[ 90] przy pomocy ON, aby obrócić zdjęcie. Możesz obracać kilka kolejnych klatek. EXIT OK 0 90 EXIT OK 4 PROTECT Zabezpieczanie zdjęć OFF PROTECT / ON OFF ON EXIT OK Zabezpieczonych zdjęć nie można usuwać przy mocy funkcji kasowania pojedynczych zdjęć czy kasowania wszystkich zdjęć, są one jednak usuwane podczas formatowania. Wybierz zdjęcie przy pomocy XY i zabezpiecz je, wybierając [ON] i ON. Możesz zabezpieczyć kilka kolejnych klatek. 5 ERASE Kasowanie wybranych zdjęć / kasowanie wszystkich zdjęć Zabezpieczonych zdjęć nie można usunąć. Przed skasowaniem tego rodzaju zdjęć należy najpierw usunąć zabezpieczenie. Po skasowaniu nie ma możliwości przywrócenia usuniętego zdjęcia. Należy więc przed skasowaniem sprawdzić zdjęcie, by uniknąć przypadkowego usunięcia ważnych zdjęć. Gdy kasujesz zdjęcie zapisane w pamięci wewnętrznej, nie wkładaj karty do aparatu. Gdy kasujesz zdjęcie zapisane na karcie, włóż kartę wcześniej do aparatu. SEL. IMAGE... Kasowanie przez wybieranie pojedynczej klatki SEL. IMAGE Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij i, aby dodać. Naciśnij i ponownie, aby anulować wybór. Po zakończeniu wybierania naciśnij S. Wybierz [YES] i naciśnij przycisk i. Operacje wykonywane przy użyciu menu BACK MENU OK GO PL 23

24 ALL ERASE... Kasowanie wszystkich zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej i na karcie Wybierz [YES] i naciśnij przycisk i. 6 RESIZE Zmniejszanie rozmiaru zdjęcia / Zmienia wielkość zdjęcia i zapisuje je jako nowy plik. 7 PRINT ORDER Zaznaczanie obrazów do druku (DPOF) Funkcja ta umożliwia zapisywanie wraz ze zdjęciami znajdującymi się na karcie pamięci danych dotyczących drukowania (ilość odbitek i data oraz godzina). g»ustawienia drukowania (DPOF)«(str. 33) Menu konfiguracji (SETUP) Operacje wykonywane przy użyciu menu Tryb fotografowania RESET EXIT MENU ROTATE PROTECT EXIT MENU PANORAMA IMAGE QUALITY EXPOSURE SILENT COMP. MODE RESIZE SLIDE- SHOW ERASE SETUP SET Tryb odtwarzania PRINT ORDER SETUP SILENT MODE SET OK OK SETUP MEMORY FORMAT (FORMAT *1) BACKUP *1 W PIXEL MAPPING *2 K/q s BEEP 8 SHUTTER SOUND *2 VOLUME *3 R *4 X VIDEO OUT AF ILLUMINAT. *1 Wymaga karty xd-picture Card (opcjonalnej). *2 Tej pozycji nie można wybierać w trybie odtwarzania. *3 Tego punktu nie można wybierać w trybie fotografowania. *4 Tej opcji nie można ustawić w trybie fotografowania. 24 PL

25 MEMORY FORMAT (FORMAT)... Formatowanie wewnętrznej pamięci/karty Podczas formatowania pamięci wewnętrznej lub karty kasowane są wszystkie dane włącznie z zabezpieczonymi obrazami. Przed sformatowaniem należy zapisać ważne dane lub przenieść je do komputera. Przed sformatowaniem pamięci wewnętrznej sprawdź, czy w aparacie nie znajduje się żadna karta. Jeżeli chcesz sformatować kartę, upewnij się, że jest ona rzeczywiście włożona do aparatu. Karty innego producenta niż OLYMPUS lub karty, która zostały sformatowane w komputerze należy przed użyciem sformatować w aparacie. BACKUP... Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę Włóż opcjonalną kartę do aparatu. Kopiowanie danych nie kasuje zdjęcia z pamięci wewnętrznej. Wykonanie kopii danych wymaga nieco czasu. Przed rozpoczęciem czynności, upewnij się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający. Lub użyj zasilacza. W... Wybór języka wyświetlacza Można wybrać wersję językową dla wyświetlanych komunikatów ekranowych. Dostępne wersje językowe komunikatów ekranowych różnią się zależnie od kraju, na rynek którego przeznaczony jest aparat. Możesz dodać inne języki do Twojego aparatu poprzez oprogramowanie OLYMPUS Master. PIXEL MAPPING... Regulacja funkcji przetwarzania obrazów Operacja mapowania pikseli pozwala aparatowi sprawdzać i regulować funkcje CCD (analizatora obrazu) i przetwarzania obrazu. Nie ma potrzeby częstego korzystania z tej funkcji. Zaleca się przeprowadzenie tej operacji raz w roku. Po wykonaniu lub przeglądaniu zdjęcia należy odczekać co najmniej jedną minutę, aby zapewnić odpowiednie działanie funkcji mapowania pikseli. Jeżeli podczas mapowania pikseli aparat zostanie wyłączony, należy rozpocząć opisaną procedurę ponownie. Wybierz [PIXEL MAPPING]. Po wyświetleniu wyrazu [START], naciśnij i. K/q... Włączanie aparatu przy pomocy przycisków K/q Aparat włącza się poprzez naciśnięcie przycisku K lub q. YES / NO s... Regulacja jasności monitora BRIGHT / NORMAL Operacje wykonywane przy użyciu menu BEEP... Regulacja głośności dźwięku przyciskania przycisków OFF (Brak dźwięku) / LOW / HIGH PL 25

26 8... Regulacja głośności dźwięku ostrzegawczego aparatu OFF (Brak dźwięku) / LOW / HIGH SHUTTER SOUND... Wybieranie dźwięku spustu migawki OFF (Brak dźwięku) / LOW / HIGH VOLUME... Regulacja dźwięku podczas odtwarzania SETUP 1 s 2 BEEP 3 8 SHUTTER SOUND VOLUME BACK MENU SET OK Naciskaj ON, aby ustawić głośność. Głośność można ustawić na pięć zakresów, od 1 do 5 bądź WYŁ. R... Ustawianie opcji rejestrowania dźwięku podczas nagrywania sekwencji wideo OFF / ON Zoom optyczny nie może być używany do nagrywania sekwencji wideo przy ustawieniu [ON] (nagrywanie). Możliwe jest tu tylko używanie zoomu cyfrowego. Operacje wykonywane przy użyciu menu X... Ustawianie daty i godziny Data i godzina są zapisywane z każdym zdjęciem i są używane przy tworzeniu nazw plików. Jeśli data i godzina nie zostaną ustawione, za każdym razem przy włączaniu aparatu pojawia się ekran [X]. X Y M D TIME:-- CANCEL MENU Y/M/D / Anulowanie ustawień Y-M-D (rok-miesiąc-dzień) Godzina Minuta Format daty (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y) Pierwsze dwie cyfry roku są stałe. Godzina wyświetlana jest w formacie 24-godzinnym. Aby dokładnie ustawić czas, mając ustawiony kursor na opcji»minuty«albo»format daty«, naciśnij i w momencie, gdy wyświetlacz zegara wskazuje 0 sekund. 26 PL

27 VIDEO OUT... Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora NTSC / PAL Ustawienia fabryczne różnią się w zależności od regionu, w którym jest sprzedawany aparat. Aby odtwarzać obrazy z aparatu na telewizorze, ustaw wyjście wideo zgodnie z typem sygnału obsługiwanym przez Twój telewizor. Rodzaje telewizyjnego sygnału wideo według krajów lub regionów. Przed podłączeniem aparatu do telewizora sprawdź rodzaj sygnału wideo. NTSC: Ameryka Północna, Japonia, Tajwan, Korea PAL: Kraje europejskie, Chiny Odtwarzanie zdjęć na ekranie telewizora Wyłącz aparat i telewizor przed ich połączeniem. Złącze wielofunkcyjne Pokrywa złączy Connect to the TV s video input terminal (yellow). Ustawiania w aparacie Włącz aparat i naciśnij przycisk q, aby wybrać tryb odtwarzania. Na ekranie telewizora wyświetlane jest ostatnio wykonane zdjęcie. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlić. AF ILLUMINAT... Błysk dopełniający używany przy słabym oświetleniu OFF ON Kabel AV (w zestawie) Ustawiania w telewizorze Włącz telewizor i ustaw go w trybie odbioru wejściowego sygnału wideo. Szczegółowe informacje na temat przełączania telewizora na odbiór wejściowego sygnału wideo można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora. Wspomaganie AF nie włącza się. Wspomaganie AF włącza się automatycznie, jeżeli spust migawki jest wciśnięty do połowy. Operacje wykonywane przy użyciu menu PL 27

28 Drukowanie zdjęć Drukowanie bezpośrednie (PictBridge) Po podłączeniu aparatu do drukarki obsługującej standard PictBridge możesz bezpośrednio wydrukować zdjęcia. Wybierz na monitorze aparatu zdjęcia do wydruku oraz żądaną liczbę odbitek. W instrukcji obsługi drukarki możesz sprawdzić, czy jest ona kompatybilna ze standardem PictBridge. Co oznacza nazwa PictBridge? Jest to standardowy protokół połączeń między aparatami cyfrowymi i drukarkami różnych producentów, umożliwiający bezpośrednie drukowanie zdjęć. Dostępne tryby drukowania, formaty papieru itp. zmieniają się zależnie od wykorzystywanej drukarki. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi drukarki. Informacje na temat rodzajów papieru, pojemników na tusz itd. znajdują się w instrukcji obsługi drukarki. Drukowanie zdjęć Drukowanie zdjęć Funkcja [EASY PRINT] służy do wydrukowania zdjęcia wyświetlanego na monitorze. Stosowane są standardowe ustawienia drukarki. Data i nazwa pliku nie będą wydrukowane. STANDARD Wszystkie drukarki obsługujące PictBridge mają ustawienia wydruku standardowego. Po wybraniu pozycji [<STANDARD] na ekranie ustawień (str. 31), zdjęcia zostaną wydrukowane zgodnie z tymi ustawieniami. Bardziej szczegółowe informacje na temat standardowych ustawień drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki lub należy o nie spytać producenta urządzenia. 1 W trybie odtwarzania wyświetl na monitorze zdjęcie, które chcesz wydrukować. 2 Włącz drukarkę i podłącz kabel USB dostarczony razem z aparatem do złącza wielofunkcyjnego aparatu i złącza USB drukarki. Złącze wielofunkcyjne Pokrywa złączy Kabel USB (w zestawie) Wyświetlony zostanie ekran [EASY PRINT START]. Informacje na temat włączenia drukarki oraz położenia portu USB znajdują się w jej instrukcji obsługi. 28 PL

29 3 Naciśnij O<. Rozpocznie się drukowanie. Po zakończeniu drukowania wyświetlony zostanie ekran wyboru zdjęć. Aby wydrukować kolejne zdjęcie, naciśnij XY, a następnie naciśnij przycisk O<. Po skończonym drukowaniu, gdy wyświetlany jest ekran wyboru zdjęć, odłącz kabel USB od aparatu. EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT EXIT < OK PRINT 4 Odłącz kabel USB od aparatu. 5 Odłącz kabel USB od drukarki. Z funkcji [EASY PRINT] można korzystać nawet wtedy, gdy aparat jest wyłączony lub znajduje się w trybie fotografowania. Podłącz kabel USB do aparatu, który jest wyłączony lub znajduje się w trybie fotografowania. Wyświetlony zostanie wówczas ekran umożliwiający wybór funkcji połączenia USB. Wybierz pozycję [EASY PRINT]. g»easy PRINT«(str. 28), krok»custom PRINT«2. (str. 30) Drukowanie zdjęć PL 29

30 Inne tryby i ustawienia drukowania (CUSTOM PRINT) 1 Wyświetl pokazany z prawej strony ekran zgodnie z krokami 1 i 2 w str. 28, a następnie naciśnij i. 2 Wybierz [CUSTOM PRINT] i naciśnij i. Wskazania dotyczące obsługi EASY PRINT START PC / CUSTOM PRINT < OK USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK 3 Ustaw parametry druku zgodnie z instrukcją obsługi. Wybór trybu drukowania Drukowanie zdjęć PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER Drukuje wybrane zdjęcie. Drukuje wszystkie zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Drukuje jedno zdjęcie w wielu formatach na pojedynczym arkuszu papieru. Drukuje indeks wszystkich zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Drukuje zdjęcia zgodnie z danymi zaznaczania do wydruku, które zostały zapisane na karcie. Jeśli nie wykonano żadnych zaznaczeń, opcja ta nie jest dostępna. 33) 30 PL

31 Ustawienia papieru do drukowania PRINTPAPER SIZE STANDARD BACK MENU BORDERLESS STANDARD SET OK SIZE Wybieranie rozmiaru papieru spośród dostępnych w danej drukarce. BORDERLESS Wybieranie obrazu z obramowaniem lub bez. W trybie [MULTI PRINT] nie można wybrać obramowania. OFF () Zdjęcie jest drukowane na środku strony (z białą ramką). ON () Wydrukowane zdjęcie zajmuje całą stronę. PICS / SHEET Dostępne tylko w trybie [MULTI PRINT]. Liczba drukowanych kopii zależy od drukarki. Uwaga Jeśli nie zostanie wyświetlany ekran [PRINTPAPER], w pozycjach [SIZE], [BORDERLESS] i [PICS/SHEET] będą wybrane ustawienia standardowe [STANDARD]. Wybór zdjęcia do drukowania PRINT OK SINGLEPRINT < MORE PRINT SINGLE PRINT MORE Drukuje jeden egzemplarz wybranego zdjęcia. Po wybraniu [SINGLE PRINT] lub [MORE], zdjęcia drukowane są zgodnie z rezerwacją. g Przejdź do kroku 4. Zaznacza wyświetlane zdjęcie do wydruku. Ustawienie liczby drukowanych kopii oraz danych, jakie mają się pojawiać na wydruku, dla wyświetlanego zdjęcia. Uwaga Naciskając XY wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować. Możesz także skorzystać z przycisku zoom i wybrać zdjęcie na ekranie indeksu. Ustawianie ilości drukowanych kopii oraz danych na wydruku PRINT INFO < 1 DATE WITHOUT FILE NAME WITHOUT P BACK MENU SET OK Liczba odbitek Ustawia liczbę wydruków. Dla jednego zdjęcia można zażyczyć sobie wydruk do 10 odbitek. DATE () Jeśli wybierzesz opcję [WITH], to zdjęcie zostanie wydrukowane z data. FILE NAME () Jeśli wybierzesz opcję [WITH], zdjęcia zostaną wydrukowane z nazwą pliku. Drukowanie zdjęć PL 31

32 4 Wybierz [OK], a następnie naciśnij i. Po zakończeniu drukowania, wyświetlany jest ekran [PRINT MODE SELECT]. PRINT OK CANCEL Anulowanie drukowania BACK MENU SET OK PRINT TRANSFERRING CANCEL OK Ekran podczas transferu danych Naciśnij przycisk CONTINUE CANCEL SET OK i. Wybierz [CANCEL], a następnie naciśnij i. 5 Na ekranie [PRINT MODE SELECT] naciśnij MENU. Wyświetlony zostanie komunikat. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX EXIT MENU SET OK 6 Odłącz kabel USB od aparatu. Aparat wyłączy się. Drukowanie zdjęć 7 Odłącz kabel USB od drukarki. 32 PL

33 Ustawienia drukowania (DPOF) Zaznaczanie zdjęć do wydruku Funkcja zaznaczania do wydruku pozwala na zapisanie wraz ze zdjęciami znajdującymi się na karcie pamięci takich danych dotyczących drukowania jak liczba odbitek czy informacja o dacie i godzinie. Mając tak zapisane dane zaznaczania wydruku można bez trudu wydrukować odbitki zdjęć zarówno korzystając z domowej drukarki kompatybilnej ze standardem DPOF, jak również w laboratoriach fotograficznych obsługujących ten standard. DPOF jest formatem używanym do automatycznego zapisania informacji o wydruku z cyfrowego aparatu fotograficznego. Do wydruku mogą być zaznaczane tylko zdjęcia zapisane na karcie. Włóż do aparatu kartę z zapisanymi zdjęciami przed zaznaczaniem zdjęć do wydruku. Zdjęcia zapisane razem z danymi rezerwacji do wydruku można wydrukować korzystając z następujących procedur. Drukowanie w laboratorium fotograficznym obsługującym standard DPOF Zdjęcia są drukowane zgodnie z informacją zapisaną w zaznaczeniu. Drukowanie z wykorzystaniem drukarki obsługującej standard DPOF Można wydrukować odbitki zdjęć bezpośrednio z karty zawierającej dane zaznaczeniu do wydruku bez korzystania z pośrednictwa komputera osobistego. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki. W niektórych przypadkach niezbędny może być również adapter karty PC. Uwaga Zaznaczenie DPOF ustawione na innym urządzeniu nie może być zmienione w tym aparacie. Zmiany należy wprowadzać korzystając z pierwotnego urządzenia. Jeśli karta zawiera zaznaczenia DPOF ustawione przez inne urządzenie, wprowadzenie zaznaczen tym aparatem może spowodować zastąpienie wcześniejszych ustawień. Funkcja zaznaczenia DPOF daje możliwość zaznaczenia do 999 zdjęć na jednej karcie. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne na wszystkich typach drukarek oraz w każdym laboratorium fotograficznym. Korzystanie z usług drukowania bez używania standardu DPOF Zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej nie można wydrukować w zakładzie fotograficznym. Zdjęcia należy skopiować na kartę przed zaniesieniem ich do zakładu fotograficznego. g»backup Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę«(str. 25) Drukowanie zdjęć PL 33

34 Rezerwacja do wydruku pojedynczych zdjęć Aby wykonać rezerwację danego zdjęcia do wydruku, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. 1 Naciśnij MENU w trybie odtwarzania i wyświetl menu główne. 2 Wybierz [PRINT ORDER] oraz [<], <PRINT ORDER a następnie naciśnij i. Drukowanie zdjęć Wskazania dotyczące obsługi 3 Naciskaj XY, aby wybrać klatki, które mają zostać zaznaczone do druku, a następnie naciśnij ON, aby ustawić ilość odbitek. Nie można zaznacza do wydruku zdjęć oznaczonych symbolem A. Aby zaznaczyć do druku inne zdjęcia, powtarzaj opisane powyżej czynności. 4 Po zakończeniu przeprowadzania zaznaczania do wydruku naciśnij i. 5 Wybierz ustawienie wydruku daty i godziny oraz naciśnij i. NO Wszystkie zdjęcia są drukowane bez daty i godziny. DATE Wybrane zdjęcia są drukowane wraz z datą fotografowania. TIME Wybrane zdjęcia są drukowane wraz zgodziną fotografowania. 6 Wybierz [SET], a następnie naciśnij i. < U BACK MENU MOVE X NO DATE TIME BACK MENU <PRINT ORDER 2 ( 4) SET CANCEL 10 SET OK HQ: SET OK SET OK BACK MENU SET OK 34 PL

35 Zaznaczanie wszystkich klatek do wydruku Służy do zaznaczania do wydruku wszystkich zdjęć zapisanych na karcie. Liczba odbitek zostaje ustawiona na drukowanie po jednym egzemplarzu każdego zdjęcia. 2 Wybierz [PRINT ORDER] oraz [U], a następnie naciśnij i. 3 Wybierz ustawienie daty i godziny oraz naciśnij i. DATE Wszystkie zdjęcia są drukowane wraz z datą fotografowania. TIME Wszystkie zdjęcia są drukowane wraz z godziną fotografowania. 4 Wybierz [SET], a następnie naciśnij i. Resetowanie danych zaznaczania do wydruku Można ponownie ustawić wszystkie dane zaznaczania do wydruku lub tylko dane dotyczące wybranych zdjęć. 1 Wybierz menu główne oraz [PRINT ORDER] i naciśnij i. Ponowne ustawianie danych zaznaczenia do wydruku dla wszystkich zdjęć 2 Wybierz [<] lub [U] i naciśnij i. 3 Wybierz [RESET], a następnie naciśnij i. PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED RESET KEEP BACK MENU SET OK Drukowanie zdjęć PL 35

36 Ponowne ustawianie danych zaznaczenia do wydruku dla wybranego zdjęcia 2 Wybierz [<], a następnie naciśnij i. 3 Wybierz [KEEP], a następnie naciśnij i. 4 Naciskając XY wybierz zdjęcie, które jest zaznaczone do wydruku, a którego zaznaczenie chcesz anulować, a następnie naciśnij N, aby zmniejszyć liczbę drukowanych odbitek do zera. Aby wycofać rezerwację do druku innych zdjęć, powtarzaj opisane powyżej czynności. 5 Po zakończeniu kasowania zaznaczen do druku naciśnij i. 6 Wybierz ustawienie daty i godziny oraz naciśnij i. Ustawienie to zostanie zastosowane do pozostałych zdjęć zaznaczonych do wydruku. 7 Wybierz [SET], a następnie naciśnij i. Drukowanie zdjęć 36 PL

37 Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master Transfer Po podłączeniu aparatu do komputera poprzez znajdujący się w komplecie kabel USB można przenosić obrazy z aparatu do komputera, korzystając z oprogramowania OLYMPUS Master. Przed przystąpieniem do tych działań należy przygotować poniższe elementy. OLYMPUS Master CD-ROM Kabel USB Komputer z portem USB Zainstaluj oprogramowanie OLYMPUS Master Podłącz aparat do komputera korzystając z kabla USB Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS Master Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master Co to jest OLYMPUS Master? Aplikacja OLYMPUS Master służy do komputerowej edycji zdjęć wykonywanych cyfrowymi aparatami fotograficznymi. Oprogramowanie to umożliwia: gstr. 38 gstr. 41 gstr. 42 Pobierz pliki graficzne do komputera gstr. 43 Odłącz aparat od komputera gstr. 44 Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master ( Pobieranie zdjęć z aparatu fotograficznego lub nośnika danych ( Przeglądanie zdjęć i sekwencji wideo Można prezentować zdjęcia w formie pokazu slajdów i odtwarzać sekwencje wideo. ( Zarządzanie zdjęciami Można zarządzać zdjęciami na ekranie kalendarza. Dany obraz można wyszukać na podstawie daty lub słów kluczowych. ( Edycja zdjęć Można obracać zdjęcia, przycinać je i zmieniać ich wielkość. ( Można edytować zdjęcia wykorzystując funkcję filtra oraz funkcje korekcji ( Drukowanie zdjęć Można drukować zdjęcia i tworzyć indeksy, kalendarze, pocztówki. ( Wykonywanie ujęć panoramicznych Można komponować ujęcia panoramiczne przy użyciu zdjęć wykonanych w trybie panoramy. Szczegółowe informacje na temat innych funkcji i czynności znajdują się w»pomocy«oraz instrukcji obsługi oprogramowania OLYMPUS Master. PL 37

38 Instalacja oprogramowania OLYMPUS Master Przed zainstalowaniem oprogramowania OLYMPUS Master należy sprawdzić, czy komputer spełnia poniższe wymagania systemowe. Jeśli chodzi o kompatybilność nowych systemów operacyjnych, patrz strona internetowa OLYMPUS, której adresy podane są na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Wymagania systemowe Windows Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master System operacyjny Procesor RAM Twardy dysk Złącza Monitor Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP Pentium III 500 MHz lub nowszy 128 MB lub więcej (zalecane 256 MB lub więcej) 300 MB lub więcej Port USB 1024 x 768 pikseli, kolorów lub więcej Uwaga System operacyjny Windows 98 nie jest obsługiwany. Transfer danych jest gwarantowany tylko na komputerach z przeinstalowanym systemem operacyjnym. Aby zainstalować oprogramowanie w systemach Windows 2000 Professional / XP, należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. W komputerze powinny być również zainstalowane aplikacje QuickTime 6 (lub nowsza wersja) oraz Internet Explorer 6 (lub nowsza wersja). Jeśli chodzi o system operacyjny Windows XP, oprogramowanie pracuje w Windows XP Professional / Home Edition. Jeśli chodzi o system operacyjny Windows 2000, oprogramowanie pracuje w Windows 2000 Professional. Jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 98SE, sterownik USB jest instalowany automatycznie. Macintosh System operacyjny Procesor RAM Twardy dysk Złącza Monitor Mac OS 10. 2 lub nowsza wersja Power PC G3 500 Mhz lub nowszy 128 MB lub więcej (zalecane 256 MB lub więcej) 300 MB lub więcej Port USB 1024 x 768 pikseli, kolorów lub więcej Uwaga Systemy operacyjne Mac w wersjach niższych od OS X 10. 2 nie są obsługiwane. Działanie oprogramowania jest gwarantowane tylko w przypadku komputerów Macintosh, które są wyposażone we wbudowany port USB. W komputerze powinna być zainstalowana aplikacja QuickTime 6 (lub nowsza wersja) oraz Safari 1. 0 (lub nowsza wersja). Przed rozpoczęciem opisywanych poniżej operacji, należy pamiętać, by usunąć zainstalowany nośnik przeciągając go do kosza. W przeciwnym wypadku komputer może działać niestabilnie lub wymagać ponownego uruchomienia. Odłączanie kabla łączącego aparat z komputerem. Wyłączanie aparatu. Otwieranie pokrywy komory baterii i karty w aparacie. 38 PL

39 Windows 1 Włącz komputer i umieść w napędzie płytę CD-ROM. Pojawi się ekran instalacyjny oprogramowania OLYMPUS Master. Jeśli ekran instalacyjny nie zostanie automatycznie wyświetlony, kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę»mój komputer«. Następnie kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM. 2 Kliknij»OLYMPUS Master«. Automatycznie pojawi się okno instalacji aplikacji QuickTime. Aplikacja QuickTime jest niezbędna do korzystania z oprogramowania OLYMPUS Master. Jeśli w komputerze jest zainstalowana aplikacja QuickTime 6 (lub nowsza jej wersja), okno instalacyjne nie będzie wyświetlane. W takim przypadku przejdź do kroku 4. 3 Kliknij»Next«(Dalej), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy zostanie wyświetlone okno z umową licencyjną aplikacji QuickTime, zapoznaj się z treścią umowy i kliknij przycisk»agree«(akceptuję). Wyświetlone zostanie okno instalacji OLYMPUS Master. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Gdy zostanie wyświetlone okno z umową licencyjną oprogramowania OLYMPUS Master, zapoznaj się z treścią tej umowy i kliknij»yes«(tak), aby kontynuować instalację. Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master Gdy wyświetli się okno dialogowe»user Information«(Informacje o użytkowniku), wprowadź swoje nazwisko w polu»name«i numer seryjny w polu»olympus Master Serial Number«; następnie wybierz swój kraj i kliknij»next«. Numer seryjny podany jest na etykiecie przyklejonej do pakietu CD-ROM. Gdy wyświetlone zostanie okno DirectX z umową licencyjną, zapoznaj się z jej treścią i kliknij»yes«(tak). Pojawi się okno dialogowe instalacji aplikacji Adobe Reader, z pytaniem, czy instalować tę aplikację. Adobe Reader jest potrzebny do przeglądania niniejszej instrukcji obsługi OLYMPUS Master. Jeśli w komputerze jest już zainstalowana aplikacja Adobe Reader, nie pojawia się wspomniane okno instalacyjne. Kliknij»OK«, aby zainstalować aplikację Adobe Reader. PL 39

40 Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Pojawi się okno kończenia procesu instalacji. Kliknij»Finish«(Zakończ). 6 W oknie zapytania o ponowne ponownie uruchomienie systemu wybierz opcję natychmiastowego ponownego uruchomienia komputera i kliknij»ok«. Komputer zostanie uruchomiony ponownie. Wyjmij płytę CD-ROM z napędu CD-ROM i umieść ją w bezpiecznym miejscu. Macintosh 1 Włącz komputer i umieść w napędzie płytę CD-ROM. Pojawi się okno napędu CD-ROM. Jeśli ekran instalacyjny nie zostanie automatycznie wyświetlony, kliknij dwukrotnie na znajdującą się na pulpicie ikonę CD-ROM. 2 Podwójnie kliknij ikonę»installer«(program instalacyjny). Program instalacyjny OLYMPUS Master rozpoczyna działanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Gdy zostanie wyświetlone okno z umową licencyjną oprogramowania OLYMPUS Master, zapoznaj się z treścią tej umowy i kliknij»continue«(dalej) oraz»agree«(akceptuję), aby kontynuować instalację. 3 Kliknij»Finish«(Zakończ). Wyświetlony zostanie pierwszy ekran. 4 Kliknij»Restart«(Uruchom ponownie). 40 PL

41 Podłączanie aparatu do komputera 1 Sprawdź, czy aparat jest wyłączony. Monitor jest wyłączony. Obiektyw jest schowany. 2 Dostarczonym kablem USB połącz złącze USB aparatu z portem USB komputera. Lokalizację portów USB w komputerze należy sprawdzić w instrukcji obsługi komputera. Aparat włączy się automatycznie. Aparat włączy się automatycznie, a na monitorze aparatu pojawi się ekran umożliwiający wybór rodzaju połączenia USB. 3 Wybierz [PC], a następnie naciśnij i. Monitor Multi-connector Pokrywa złączy 4 Komputer rozpozna aparat jako nowe PC urządzenie. EASY PRINT Windows Gdy aparat zostanie po raz pierwszy podłączony do komputera, komputer próbuje go rozpoznać. W celu potwierdzenia komunikatu kliknij»ok«. Komputer rozpozna aparat jako»dysk wymienny«. Macintosh CUSTOM PRINT EXIT SET OK Pliki obrazu cyfrowego są zazwyczaj kontrolowane przez aplikację iphoto. Gdy aparat zostanie po raz pierwszy podłączony do komputera, uaktywni się aplikacja iphoto. Należy wtedy ją zakończyć i uruchomić aplikację OLYMPUS Master. USB Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master Uwaga Gdy aparat jest podłączony do komputera, jego funkcje nie są dostępne. Połączenie aparatu do komputera przy użyciu koncentratora USB może zdestabilizować system. W takich przypadkach nie należy korzystać z koncentratora, a podłączyć aparat bezpośrednio do komputera. PL 41

42 Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS Master Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master Windows 1 Kliknij dwukrotnie znajdującą się na pulpicie ikonę»olympus Master«. Wyświetlone zostanie główne menu. Jeśli oprogramowanie OLYMPUS Master uruchamiane jest po raz pierwszy po zainstalowaniu, przed wyświetleniem głównego menu pojawia się okno dialogowe»registration«(rejestracja). Postępuj stosownie do poleceń i wypełnij formularz rejestracyjny. Macintosh 1 Kliknij dwukrotnie ikonę»olympus Master«znajdującą się w folderze»olympus Master«. Gdy aplikacja OLYMPUS Master zostanie uruchomiona po raz pierwszy, przed pojawieniem się menu głównego zostanie wyświetlone okno z informacjami o użytkowniku»user Information«. Wprowadź swoje nazwisko w polu»name«oraz numer seryjny w polu»olympus Master Serial Number«i wybierz swój kraj. Po oknie informacji o użytkowniku»user Information«wyświetlone zostanie okno dialogowe»registration«(rejestracja). Główne menu aplikacji OLYMPUS Master Przycisk»Transfer Images«(Transfer obrazów) Pobiera zdjęcia z aparatu lub innego nośnika danych. 2 Przycisk»Browse Images«(Przeglądanie obrazów) Wyświetlone zostanie okno»browse«(przeglądaj). 3 Przycisk»Online Print«(Drukowanie online) Wyświetlane jest okno druku online. 4 Przycisk»Print Images at Home«(Drukowanie zdjęć w domu) Wyświetlone zostanie menu drukowania. 5 Przycisk»Update Camera«(Aktualizacja oprogramowania aparatu) Oprogramowanie firmowe aparatu może być uaktualniane do ostatniej wersji. 6 Przycisk»Create and Share«(Tworzenie i udostępnianie) Wyświetla menu edycji. 7 Przycisk»Update Software«(Aktualizacja oprogramowania) Oprogramowanie OLYMPUS Master może być uaktualniane do ostatniej wersji. 8 Przycisk»Backup Images«(Kopia zapasowa obrazów) Tworzy kopie zapasowe obrazów. 9 Przycisk»Upgrade«(Aktualizacja) Wyświetla okno opcjonalnej aktualizacji aplikacji do wersji OLYMPUS Master Plus. 42 PL

W poprzednim wpisie krótko opisałem czym jest R i do czego można go użyć. Dzisiaj zajmiemy się instalacją R a także zrobimy pierwsze kroki w tym środowisku.

Instalacja

Linux

Pod Linuksem można użyć managerów pakietów. Pod Ubuntu szukamy, np. przy użyciu programu synaptic pakietu r-base a następnie go instalujemy. Przy okazji warto zwrócić uwagę, na ilość dodatków które można zainstalować. Pokażą się, jeśli w polu wyszukiwania wpiszemy r-cran.

Można też przeprowadzić instalację z linii komend:

sudo apt-get install r-cran

W innych dystrybucjach instalacja powinna przebiegać analogicznie. Można też pakiety pobrać ze strony projektu (patrz instalacja pod Windows i Mac).

Windows i MacOS X

Na stronie projeku R, po lewej stronie w menu, znajduje się link CRAN, który prowadzi do listy serwerów lustrzanych z całego świata które oferują nam dostęp do pożądanych przez nas plików. Możemy wybrać serwer leżący w Polsce (np. serwer wrocławski), lub jakikolwiek inny.

Po wybraniu serwera ukaże się strona, na której znajdziemy linki prowadzące do plików z oprogramowaniem na systemy Linux, MacOS X oraz Windows. Podążamy za linkiem właściwym dla naszego systemu operacyjnego, pobieramy pliki i instalujemy,

Pierwsze starcie – czyli R jako kalkulator

Po zainstalowaniu, uruchamiamy pakiet R. Możemy w tym celu użyć pod Linuksem terminala wpisując komendę R, można też zainstalować RKWard i tam otworzyć R Console.

Rys 1: RKWard pod Linuksem

Pod MacOS X i Windows można uruchomić interfejs graficzny, klikając w odpowiednią ikonę. Wtedy naszym oczom ukazuje się mniej więcej takie okno:

Rys 2: wersja pod MacOS X

Rys 3: Wersja pod Windows

Na dole, obok znaku zachęty > mruga kursor, zapraszając nas do działania. Nie nadwerężając więc jego cierpliwości, wpisujemy pierwszą komendę:

> 8*8

i naciskamy enter.

Pojawia się wynik:

[1] 4

Oznaczenie [1] na razie ignorujemy, obok jak widać pojawił się wynik.

A teraz spróbujmy czegoś odrobinę bardziej złożonego:

> 2^4+6*2/(4+7)
[1] 17. 09091

Dla porządku wyjaśnijmy co znaczą poszczególne operatory:

  • + dodawanie
  • – odejmowanie
  • * mnożenie
  • / dzielenie
  • () nawiasy (Uwaga! Nie używamy nawiasów kwadratowych w tym kontekscie)

Wpiszmy teraz:

> 5. 01e6

Otrzymamy:

[1] 5010000

Jak widać R akceptuje też tzw. notację naukową.

Przy warto zauważyć i zapamiętać, że do oznaczenia ułamków dziesiętnych używamy kropki a nie przecinka.

Jeśli wpiszemy na przykład:

> 2*5, 5

Otrzymamy komunikat:

Error: unexpected ', ' in "2*5, "

Policzmy teraz pierwiastek i silnię:

Najpierw pierwiastek kwadratowy z 4:

> sqrt(4)
[1] 2

Silnia z 4, czyli 4! :

> factorial(4)
[1] 24

Tak właśnie wygląda wywołanie funkcji:

nazwa_funkcji(parametry)

Funkcje to w uproszczeniu fragmenty kodu, które wykonują określone zadania. Funkcja ma swoją nazwę która służy do jej wywołania. Funkcje mogą przyjmować jeden lub więcej argumentów, które umieszczamy w nawiasie, oddzielając je przecinkami. Niektóre funkcje nie przyjmują żadnych argumentów, wtedy nawiasy są puste.

Argumentami mogą być na przykład liczby, na których funkcja przeprowadza następnie operacje.

Wpiszmy teraz polecenie:

> seq(1, 10)

Wynik będzie wyglądał tak:

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Funkcja seq() służy do generowania sekwencji liczb. W powyższym przykładzie przyjęła dwa argumenty które, jak łatwo zauważyć, oznaczają początek i koniec sekwencji.

Kolejność wpisywanych liczb ma tu kluczowe znaczenie, zamieniając je miejscami uzyskamy sekwencję odwrotną:

> seq(10, 1)
[1] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gdybyśmy chcieli uzyskać sekwencje składająca się z co trzeciej liczby z zakresu od 1 do 20, moglibyśmy wpisać także trzeci parametr oznaczający wielkość kroku (by):

> seq(1, 20, 3)
[1] 1 4 7 10 13 16 19

Być może bardziej przejrzyste będzie wpisanie:

> seq(1, 20, by=3)

Wtedy znaczenie trzeciego parametru jest bardziej oczywiste.

Oczywiście można w ten sposób oznaczyć wszystkie parametry, w takim przypadku ich kolejność nie ma znaczenia:

> seq(to=20, by=2, from=1)
[1] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

No dobrze – mógłbyś zapytać drogi czytelniku mojego bloga – ale skąd mam wiedzieć, jakie parametry przyjmuje dana funkcja i jak się one nazywają? Czy mam je wszystkie pamiętać?

Ależ nie, nie trzeba ich wszystkich pamiętać. Z pomocą przychodzi nam funkcja (a jakże! ) help().

Wpisz w oknie polecenie:

> help(seq)

W tym wypadku funkcja help() przyjmuje jako argument nazwę funkcji. Otworzy się okienko z opisem działania funkcji i parametrów które przyjmuje. Na końcu można znaleźć przykłady jej zastosowania.

Funkcje, a raczej wyniki ich działania, można używać jako elementów układanki:

> 2+cos(1)^2*12
[1] 5. 503119

cos() to oczywiście funkcja licząca cosinus. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że mamy też do dyspozycji funkcje liczące inne funkcje trygonometryczne, np. sin(), tan(), acos().

Można też zrobić tak:

> seq(1, 10)*2
[1] 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Na koniec jeszcze jedna praktyczna uwaga. Jeśli chcemy wrócić do któregoś z wcześniejszych poleceń wystarczy wciskać strzałkę w górę na klawiaturze. W ten sposób cofamy się do poprzednich poleceń. Dzięki temu, jeśli np. pomyliliśmy się przy wpisywaniu długiego równania, albo chcemy zmienić w nim liczby, nie musimy wszystkiego klepać od początku. Wystarczy poprawić część polecenia i wcisnąć Enter

;

Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Frigidaire Fftr2126ps

Bezpośredni link do pobrania Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Frigidaire Fftr2126ps

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Kroki operacyjne - Instrukcja instalacji Frigidaire Fftr2126ps