Lista danych Canon Color Bubble Jet Bj3000u Series

Canon Color Bubble Jet BJ3000U Series data lists are a series of data lists created by Canon to provide users with information regarding the performance and settings of their BJ3000U Series printers. These lists provide users with detailed information such as paper sizes, print settings, resolution, paper type, and more. With this data, users can make informed decisions about how to use their printer for the best results. Canon Color Bubble Jet BJ3000U Series data lists also offer troubleshooting guidance if something is not working correctly. This ensures that users can get the most out of their printer and ensure that it is running efficiently.

Ostatnia aktualizacja: Lista danych Canon Color Bubble Jet Bj3000u Series

Możesz drukować raporty i listy, aby sprawdzić informacje, takie jak stan każdego działu oraz ustawienia urządzenia.

Drukowanie raportów o stanie wg departamentu

Raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału

Gdy włączona jest funkcja Zarządzanie identyfikatorami wydziału, można sprawdzić łączną liczbę wydruków dla każdego <ID działu>, drukując raport funkcji Zarządzanie identyfikatorami wydziału. Kontrola całkowitej liczby wydruków pozwala na lepsze zarządzanie zapasami papieru i toneru.

Konfiguracja raportów dotyczących wyników komunikacji

Istnieje możliwość drukowania raportów dotyczących wyników wysyłania/odbierania wiadomości e-mail, faksów i I-faksów lub zapisu w folderze udostępnionym i na serwerach FTP. Niektóre rodzaje raportów mogą być drukowane automatyczne, zaś inne są drukowane tylko w przypadku wystąpienia błędu.

Jeżeli w pozycji „Wynik” na wydrukowanej liście znajduje się wartość „NG”, oznacza to, że można sprawdzić szczegółowe informacje o błędzie, posługując się trzycyfrową liczbą poprzedzoną znakiem „#” wyświetlaną obok wyniku. Środki zaradcze dla każdego kodu błędu

W przypadku raportów drukowanych dla wiadomości e-mail/I-faksów prezentowany jest wynik transmisji między urządzeniem a serwerem pocztowym, a nie między urządzeniem a adresem odbiorcy.

Raport zarządzania połączeniami

Dzienniki faksów lub wiadomości e-mail dotyczące wysłanych dokumentów można sprawdzić, drukując Raport zarządzania połączeniami. Raport można drukować automatycznie co 40 transmisji lub ręcznie.

Raport wyników wysyłania faksów

Można sprawdzić wynik komunikacji polegającej na przesyłaniu faksów za pomocą Raportu wyników TX. Raport można drukować każdorazowo po zakończeniu transmisji lub tylko w przypadku wystąpienia błędu wysyłania.

Raport wyników wysyłania wiadomości e-Mail/I-Faksów/plików

Można sprawdzić wyniki komunikacji procesu wysyłania e-maili lub I-faksów i zapisywania dokumentów do folderu udostępnionego lub na serwerze FTP za pomocą Raportu wyników TX. Raport może zostać wydrukowany automatycznie, za każdym razem po przeprowadzeniu komunikacji. W razie potrzeby można skonfigurować ustawienie, aby raport można było wydrukować jedynie, gdy pojawia się błąd wysyłki.

Wynik komunikacji

Jeżeli błąd wystąpi podczas wysyłania wiadomości e-mail / I-faksu albo zapisu w folderze udostępnionym / na serwerze FTP, w raporcie nie będzie widoczny kod błędu. Aby sprawdzić kod błędu, należy wydrukować Raport zarządzania połączeniami. Raport zarządzania połączeniami

Raport wyników odbioru

Dzienniki otrzymanych faksów i I-faksów można sprawdzić, drukując Raport wyników odbioru. Raport można drukować każdorazowo po zakończeniu transmisji lub tylko w przypadku wystąpienia błędu odbierania.

Drukowanie list ustawień

Istnieje możliwość wydrukowania danych i ustawień zapisanych w urządzeniu w formie listy.

Lista książki adresowej

Listę odbiorców zarejestrowanych w książce adresowej jako <Wybieranie kodowane>, <Ulubione> oraz <Grupa> można sprawdzić, drukując listę książki adresowej.

Lista danych użytkownika/Lista danych menedżera systemu

Listę elementów ustawień (Lista menu ustawień) oraz dane zarejestrowane w urządzeniu można sprawdzić, drukując listę danych użytkownika lub listę danych menedżera systemu. Obie listy zawierają informacje o wersji oprogramowania sprzętowego, formacie i rodzaju papieru zapisanych w urządzeniu oraz ustawienia drukowania dla Raportu wyników TX, Raportu zarządzania połączeniami i Raportu wyników odbioru.

Lista danych użytkownika nie obejmuje określonych pozycji, takich jak Ustawienia sieciowe czy Ustawienia zarządzania. Aby sprawdzić wszystkie ustawienia, należy wydrukować element Lista danych menedżera systemu.

Lista zasad IPSec

Listę nazw zasad oraz ustawienia IPSec zarejestrowane w urządzeniu można sprawdzić, drukując listę zasad IPSec.

Drukowanie raportów dotyczących stanu eksploatacji urządzenia

Można drukować listę czcionek dostępnych w trybie PCL lub PS.

Lista czcionek PCL

Można sprawdzić listę czcionek dostępnych w trybie PCL.

Lista czcionek PS

Można sprawdzić listę czcionek dostępnych w trybie PS.

Czy za pomocą drukarki Canon Color Bubble Jet można drukować dokumenty z programu MS Publisher w systemie Windows 98?

FAQ ID: 9739

Data wydania: 10 lipca 2008

Pomocne informacje:

Rozwiązanie:

MODELE: Drukarki Canon Color Bubble Jet BJC30/BJC50/BJC70/BJC80/BJC210/BJC240/BJC250/BJC600/BJC600E/BJC800/BJC4000/BJC4100/BJC4200/BJC4300/BJC4400/BJC4550/BJC4650/BJC5500

Tak, można. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Będzie potrzebna najnowsza wersja sterownika drukarki, którą można pobrać z działu Centrum oprogramowania (Software Centre) w naszej witrynie.
 2. Przed rozpoczęciem instalacji sterownika upewnij się, czy została usunięta jego poprzednia wersja.
 3. Uruchom ponownie komputer i zainstaluj najnowszy sterownik drukarki.

Odpowiednie modele

 • BJ-10
 • BJ-130
 • BJ-20
 • BJ-200
 • BJ-200ex
 • BJ-230
 • BJ-30
 • BJ-300
 • BJ-330
 • BJ-80
 • BJC1000
 • BJC2000
 • BJC2100
 • BJC250
 • BJC3000
 • BJC4100
 • BJC4200
 • BJC4300
 • BJC50
 • BJC5000
 • BJC5100
 • BJC55
 • BJC5500
 • BJC600
 • BJC6000
 • BJC600e
 • BJC6100
 • BJC6200
 • BJC6500
 • BJC7000
 • BJC7100
 • BJC80
 • BJC8200
 • BJC85
 • BJC8500
 • Bubble Jet S100
 • Bubble Jet S200
 • Bubble Jet S200X
 • Bubble Jet S300
 • Bubble Jet S330 Photo
 • Bubble Jet S400
 • Bubble Jet S400X
 • Bubble Jet S450
 • Bubble Jet S4500
 • Bubble Jet S500
 • Bubble Jet S520
 • Bubble Jet S520X
 • Bubble Jet S530D
 • Bubble Jet S600
 • Bubble Jet S630
 • Bubble Jet S6300
 • Bubble Jet S750
 • Bubble Jet S800
 • Bubble Jet S820
 • Bubble Jet S820D
 • Bubble Jet S830D
 • Bubble Jet S900
 • Bubble Jet S9000
 • Bubble Jet i250
 • Bubble Jet i255
 • Bubble Jet i320
 • Bubble Jet i350
 • Bubble Jet i355
 • Bubble Jet i450
 • Bubble Jet i450X
 • Bubble Jet i455
 • Bubble Jet i455X
 • Bubble Jet i470D
 • Bubble Jet i475D
 • Bubble Jet i550
 • Bubble Jet i550X
 • Bubble Jet i560
 • Bubble Jet i560X
 • Bubble Jet i6100
 • Bubble Jet i6500
 • Bubble Jet i70
 • Bubble Jet i80
 • Bubble Jet i850
 • Bubble Jet i860
 • Bubble Jet i865
 • Bubble Jet i905D
 • Bubble Jet i9100
 • Bubble Jet i950
 • Bubble Jet i960
 • Bubble Jet i965
 • Bubble Jet i990
 • Bubble Jet i9950

Dziękujemy. Opinie użytkowników są dla nas cenne.

lub

Pobieranie sterowników, oprogramowania i instrukcji obsługi

Aby uzyskać dostęp do zasobów wymienionych powyżej (i nie tylko), w tym do aplikacji, oprogramowania układowego, sekcji często zadawanych pytań i kodów błędów, wyszukaj swój produkt poniżej lub wybierz jedną z naszych popularnych grup produktów.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

W celu uzyskania wsparcia możesz również przejrzeć nasze strony dotyczące pomocy technicznej dla firm.

Oprogramowanie EOS Webcam Utility firmy Canon

Używaj swojego aparatu Canon jako wysokiej jakości kamery internetowej – wystarczy, że zainstalujesz nasze oprogramowanie EOS Webcam Utility.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury naprawlub

Lista danych Canon Color Bubble Jet Bj3000u Series

Bezpośredni link do pobrania Lista danych Canon Color Bubble Jet Bj3000u Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Lista danych Canon Color Bubble Jet Bj3000u Series