Ogólna instrukcja instalacji Canon I Sensys Lbp6680x

Instalacja Canon I Sensys LBP6680x jest prosta i może być wykonana za pomocą jednego kabla USB. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że drukarka jest podłączona do źródła zasilania i że wszystkie sterowniki i oprogramowanie są zainstalowane w komputerze. Następnie należy podłączyć kabel USB do portu USB w drukarce i w komputerze, po czym nacisnąć przycisk „Start”, aby rozpocząć proces instalacji. Po zakończeniu instalacji drukarka będzie gotowa do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Ogólna instrukcja instalacji Canon I Sensys Lbp6680x

Zobacz poniższy poradnik dla Canon i-SENSYS MF4010. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

PLKPrzewodnikpodstawowyPrzed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem.Po przeczytaniu przewodnika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby byłpotrzebny w przyszłości.Przed rozpoczęciem korzystaniaz urządzeniaSposób postępowania z dokumentamiNośniki drukuKopiowanieDrukowanieSkanowanieKonserwacjaRozwiązywanie problemówUstawienia urządzeniaDodatekSeriaJakie są możliwości urządzenia?

Strona: 2

iInstrukcje obsługi urządzenia● Instalacja urządzenia● Instalacja oprogramowania● Funkcje podstawowe● Konserwacjawprowadzający● Ustawienia urządzenia● Dane techniczne(ten dokument)● Funkcje zaawansowane● Monitor systemu● Rozwiązywanie problemówzaawansowany● Funkcje skanowaniaPodręcznik sterownikaskaneraTen symbol oznacza, że dany przewodnik jest dostarczany w postaci pliku PDF nadołączonym dysku CD-ROM.● Do przeglądania przewodnika w formacie PDF jest wymagany program Adobe Reader lub AdobeAcrobat Reader. Jeśli program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader nie jest zainstalowany wsystemie, prosimy o pobranie go ze strony internetowej firmy Adobe Systems Inc.● Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przewodniki urządzenia były wolne od błędów i opuszczeń.Ponieważ jednak nasze produkty są ciągle rozwijane, w przypadku konieczności uzyskaniadokładnych danych technicznych prosimy o kontakt z firmą Canon.● Urządzenie przedstawione na rysunku na okładce może nieco odbiegać wyglądem od zakupionegourządzenia.CD-ROM

Strona: 3

iiJakiesąmożliwościurządzenia?Jakie są możliwościFunkcje kopiowaniaWybór trybu skanowania wzależności od typu skanowanegoobrazuJakość obrazu→ str. 4-3Dopasowanie poziomu zabarwieniaskanowanych obrazówZabarwienie→ str. 4-4Powiększanie lub pomniejszaniekopiowanych obrazówWielkość zmniejszenia/powiększenia→ str. 4-6Sortowanie kopii według kolejnościstronUkładanie kopii→ Przewodnik zaawansowanyABCA ADDDD4CCCC3BBBB2AAAA1

Strona: 4

iiiFunkcja drukarkiFunkcja skaneraKopiowanie dwóch dokumentów najeden arkuszKombinacja 2 na 1Drukowanie dokumentówz komputera→ Pomoc elektronicznaOkreślanie szczegółowych opcjiskanowania w celu dostosowaniado różnych obrazów→ Podręcznik sterownika skaneraDEF

Strona: 5

ivSpis treściInstrukcje obsługi urządzenia........................................................ iJakie są możliwości urządzenia?.................................................. iiFunkcje kopiowania......................................................... iiFunkcja drukarki.............................................................. iiiFunkcja skanera.............................................................. iiiSpis treści....................................................................................... ivJak korzystać z przewodnika....................................................... viiSymbole użyte w tym przewodniku................................. viiIlustracje użyte w tym przewodniku............................... viiiInformacje prawne......................................................................... ixZnaki towarowe............................................................... ixPrawa autorskie.............................................................. ixZrzeczenie się odpowiedzialności.................................. ix1 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia..................... 1-1Podzespoły urządzenia............................................................... 1-1Panel sterowania......................................................................... 1-4Główny panel sterowania.............................................. 1-4Wyświetlacz LCD (tryb gotowości)............................................ 1-6Tryb kopiowania............................................................ 1-6Tryb skanowania........................................................... 1-6Zasobnik z tonerem..................................................................... 1-7Sposób postępowania z zasobnikiem z tonerem.......... 1-8Ustawienia zegara........................................................................ 1-9Ustawianie trybu uśpienia............................................. 1-92 Sposób postępowania z dokumentami................................. 2-1Wymagania dotyczące dokumentów......................................... 2-1Obszar skanowania..................................................................... 2-2Ładowanie dokumentów............................................................. 2-3

Strona: 6

v3 Nośniki druku........................................................................... 3-1Wymagania dotyczące papieru.................................................. 3-1Obszar wydruku........................................................................... 3-2Zalecenia dotyczące papieru...................................................... 3-3Ładowanie papieru...................................................................... 3-4Na tacę podajnika uniwersalnego................................. 3-4Ustawianie formatu i typu papieru............................................. 3-74 Kopiowanie.............................................................................. 4-1Ustawienia skanowania............................................................... 4-3Jakość obrazu............................................................... 4-3Zabarwienie.................................................................. 4-4Wielkość zmniejszenia/powiększenia........................... 4-65 Drukowanie.............................................................................. 5-16 Skanowanie.............................................................................. 6-17 Konserwacja............................................................................ 7-1Czyszczenie urządzenia.............................................................. 7-1Obudowa...................................................................... 7-1Wnętrze........................................................................ 7-2Wałek utrwalacza.......................................................... 7-5Obszar skanowania...................................................... 7-6Wymiana zasobnika z tonerem................................................... 7-7Rozprowadzanie toneru................................................ 7-7Wymiana zasobnika z tonerem na nowy...................... 7-9Przenoszenie urządzenia.......................................................... 7-12

Strona: 7

vi8 Rozwiązywanie problemów.................................................... 8-1Usuwanie zacięć.......................................................................... 8-1Zacięcia papieru........................................................... 8-1Komunikaty na wyświetlaczu LCD............................................. 8-7Ogólne.......................................................................... 8-7Drukarka..................................................................... 8-11Jeśli nie można samodzielnie rozwiązać problemu............... 8-129 Ustawienia urządzenia............................................................ 9-1Ustawienia urządzenia................................................................ 9-1Otwieranie menu ustawień........................................... 9-1Menu ustawień............................................................................. 9-3USTAW. PAPIERU...................................................... 9-3WSPOLNE USTAW..................................................... KOPIOWANIA............................................... 9-4USTAWIENIA ZEGARA............................................... 9-4REGUL. /CZYSZCZ...................................................... 9-510 Dodatek................................................................................ 10-1Dane techniczne........................................................................ 10-1Ogólne........................................................................ 10-1Kopiarka...................................................................... 10-2Drukarka..................................................................... 10-3Indeks......................................................................................... 10-4

Strona: 8

viiJak korzystać z przewodnikaSymbole użyte w tym przewodnikuW instrukcjach obsługi urządzenia symbole ostrzeżenia, przestróg i uwag, o którychnależy pamiętać podczas pracy z urządzeniem, oznaczono następująco.OSTRZEŻENIEOznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozićśmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała.PRZESTROGAWyjaśnia, w jaki sposób unikać działań mogących wyrządzićszkodę użytkownikowi lub uszkodzić urządzenie.UWAGA Objaśnia ograniczenia dotyczące użytkowania oraz sposobyunikania drobnych problemów.Ponadto w tym przewodniku zastosowano określone formy zapisu mające na celuwyróżnienie przycisków i informacji pojawiających się na wyświetlaczu:– Nazwy i symbole przycisków naciskanych przez użytkownika umieszczono wnawiasach kwadratowych: [Stop/Resetuj].– Informacje widoczne na wyświetlaczu LCD umieszczono w nawiasach ostrych:<WLÓZ PAPIER>.Liczby odnoszące się do przycisków na rysunku panelu sterowania odpowiadająkolejnym krokom danej procedury.

Strona: 9

viiiIlustracje użyte w tym przewodnikuO ile nie wskazano inaczej, ilustracje użyte w tym przewodniku przedstawiają modelMF4010 bez dodatkowego, opcjonalnego wyposażenia.W przewodniku dla zilustrowania opisów użyto modelu MF4010.

Strona: 10

ixInformacje prawneZnaki towaroweCanon i logo Canon są znakami towarowymi Canon Inc.Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonym znakami towarowymi,znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.Prawa autorskieCopyright © 2007 Canon Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jestpowielanie, transmisja i kopiowanie niniejszej publikacji oraz jej przechowywanie wsystemach do wyszukiwania informacji lub tłumaczenie na jakikolwiek język naturalnylub komputerowy w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie,mechanicznie, magnetycznie, optycznie, chemicznie, ręcznie czy inaczej bezwcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy Canon Inc.Zrzeczenie się odpowiedzialnościInformacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRA_NEJANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (ZAWYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M. IN.GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DOSPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJPRZED NARUSZENIEM PRAWA. FIRMA CANON INC. NIE PONOSIODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODYBEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUBWYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.

Strona: 11

1-1PrzedrozpoczęciemkorzystaniazurządzeniaPrzed rozpoczęciemkorzystania z urządzeniaPodzespoły urządzeniaA Pokrywa płyty szklanejNależy ją otworzyć przed umieszczeniemdokumentu na płycie szklanej.B Panel sterowaniaUmożliwia sterowanie pracą urządzenia.C Taca wyprowadzania papieruOdbiera kopie i wydruki.D Taca podajnika papieruSłuży do ładowania papieru do drukowania.ABCD

Strona: 12

1-2E Płyta szklanaNa niej umieszcza się dokumenty.F Przedłużenie tacy wyprowadzaniapapieruUmożliwia zwiększenie długości tacywyprowadzania papieru.G Ogranicznik papieruZapobiega wypadaniu papieru z tacyW przypadku papieru formatu A4 należyotworzyć ogranicznik z pozycjispoczynkowej.H Prowadnice przesuwne tacy podajnikauniwersalnegoSłużą do ustawiania szerokości papieru.I Szyna prowadnicy papieruPodtrzymuje papier do drukowania.J Pokrywa przeciwkurzowaChroni papier znajdujący się na tacypodajnika papieru przed kurzem izabrudzeniem.K Taca podajnika uniwersalnegoPodaje papier do drukowania umieszczanyręcznie po jednym arkuszu.L Platforma skaneraOtwierana przy wymianie zasobnika ztonerem lub usuwaniu zacięć papieru.M Główny wyłącznik zasilaniaSłuży do włączania i wyłączania zasilania.HE FIMGJKL

Strona: 13

1-3N Port USBSłuży do podłączania kabla USB (UniversalSerial Bus - Uniwersalna magistralaszeregowa).O Pokrywa tylnaOtwierana przy usuwaniu zacięć papieru.P Gniazdo zasilaniaSłuży do podłączania przewoduzasilającego.NOP

Strona: 14

1-4Panel sterowaniaGłówny panel sterowaniaA Przycisk [Monitor systemu]Należy go nacisnąć w celu sprawdzeniastanu drukowania oraz liczników drukowaniai skanowania.B Przycisk [Przegląd ustawień]Należy go nacisnąć, aby sprawdzićustawienia funkcji kopiowania.C Przycisk [COPY]Należy go nacisnąć, aby przejść w trybkopiowania.D Przycisk [SCAN]skanowania.E Przycisk [Funkcje dodatkowe]Należy go nacisnąć, aby wybrać lubanulować tryby w funkcjach dodatkowych.F Przycisk [Powiększenie/zmniejszenie]Należy go nacisnąć, aby powiększyć lubzmniejszyć współczynnik kopia/oryginał.G Przycisk [Zabarwienie]Służy do regulacji intensywności kopii.H Przycisk [Jakość obrazu]Należy go nacisnąć, aby wybrać jakośćobrazu podczas kopiowania.I Przycisk [Układanie/2 na 1]Należy go nacisnąć, aby włączyć sortowaniekopii lub przejść w tryb kopiowania 2 na 1.J Przycisk [Oszczędzanie energii]Należy go nacisnąć w celu ręcznegouruchomienia lub anulowania trybu uśpienia.Przycisk świeci na zielono w trybie uśpienia igaśnie po anulowaniu tego trybu.K Przycisk [Stop/Resetuj]Należy go nacisnąć w celu anulowaniabieżącego zadania. Naciśnięcie tegoprzycisku powoduje także powrót urządzeniaw tryb gotowości.A B C D E F G I JT S R Q P N M L K

Strona: 15

1-5L Wskaźnik błęduMiga w przypadku wystąpienia błędu.M Wskaźnik przetwarzania/danychŚwieci w przypadku zadań oczekujących.N Przycisk [Start]Należy go nacisnąć, aby rozpocząćkopiowanie lub skanowanie.O Przyciski numeryczneSłużą do wprowadzania cyfr.P Przycisk [C] (Kasuj)Należy go nacisnąć, aby usunąć wprowadzoneznaki alfanumeryczne.Q Przycisk []Należy go nacisnąć, aby zwiększyć wartośćustawienia. Służy również do przejścia donastępnej pozycji menu.R Przycisk [OK]Należy go nacisnąć w celu akceptacji funkcjilub trybu.S Przycisk []Należy go nacisnąć, aby zmniejszyć wartośćpoprzedniej pozycji menu.T Wyświetlacz LCDWyświetla komunikaty i monity podczaspracy urządzenia. Wyświetla wybrane opcje,tekst i liczby podczas dostosowywaniaustawień.

Strona: 16

1-6Wyświetlacz LCD (tryb gotowości)Tryb kopiowaniaA Wielkość zmniejszenia/powiększeniaB Format papieruC Liczba arkuszyD ZabarwienieE Jakość obrazuTryb skanowaniaUWAGA– W zależności od potrzeb można zmienić ekran gotowości wyświetlany po włączeniu głównegowyłącznika zasilania. Szczegółowe informacje na ten temat, patrz „Menu ustawień” na str. 9-3.– Po włączeniu głównego wyłącznika zasilania urządzenia na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat<PROSZE CZEKAC>, a następnie <TRWA INICJOWANIE... > aż do wyświetlenia trybu gotowości.Możliwa jest także sytuacja, że tryb gotowości jest wyświetlany bez pojawienia się komunikatu <TRWAINICJOWANIE... >.– Kiedy urządzenie pozostaje bezczynne przez minutę, wyświetlacz automatycznie powraca do trybugotowości (funkcja automatycznego kasowania).1 0 0% A 4T E K S T / F O T O 1D EB C T R Y B S K A N O W A N I A

Strona: 17

1-7Zasobnik z toneremWydajność oryginalnego zasobnika z tonerem firmy Canon użytego w tymurządzeniu to około 2000 stron. Liczba stron została określona na podstawienormy ISO/IEC 19752* przy drukowaniu na papierze formatu A4 i domyślnympoziomie zabarwienia druku. Poziom zużycia toneru zależy od rodzajudrukowanych dokumentów. Jeśli dokumenty zawierają zwykle znaczne ilościgrafiki, tabel lub wykresów, czas eksploatacji zasobnika z tonerem może byćkrótszy w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na toner. W przypadkuwymiany zasobnika z tonerem należy upewnić się, że nowy zasobnik jestprzeznaczony do użytku z tym urządzeniem. Aby zakupić nowy oryginalnyzasobnik firmy Canon, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanymsprzedawcą lub biurem pomocy technicznej firmy Canon.* „ISO/IEC 19752” jest standardem międzynarodowym określającym „Sposób określenia wydajnościzasobnika z tonerem w czarno-białych drukarkach elektrofotograficznych i urządzeniachwielofunkcyjnych zawierających moduł drukowania” opracowanym przez ISO (InternationalOrganization for Standardization - Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna).Nazwa modeluObsługiwany oryginalny zasobnik firmyCanonWydajność drukuMF4010MF4018Zasobnik Canon FX10 Około 2000 stronNazwa zasobnika ztonerem: ZasobnikCanon FX10

Strona: 18

1-8Sposób postępowania z zasobnikiem z tonerem● Zasobnik z tonerem należy trzymać z dala od monitorów komputerów, napędówdyskowych i dyskietek. Znajdujący się w zasobniku magnes może te elementyuszkodzić.● Unikać miejsc narażonych na wysoką temperaturę, wilgotność lub szybkie zmianytemperatury.● Zasobnika nie należy wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promienisłonecznych lub silne światło przez czas dłuższy niż 5 minut.● Zasobnik należy przechowywać w jego torbie ochronnej. Nie należy otwierać torbyochronnej przed zainstalowaniem zasobnika z tonerem w urządzeniu.● Zachować oryginalną torbę ochronną zasobnika z tonerem. Może być onapotrzebna do powtórnego zapakowania i przenoszenia zasobnika.● Zasobnika nie należy przechowywać w otoczeniu zawierającym sole orazagresywne gazy, takie jak gazy z aerozoli.● Zasobnika z tonerem nie należy wyjmować z urządzenia bez potrzeby.● Nie należy otwierać przesłony zabezpieczającej bęben w zasobniku. W przypadkunarażenia powierzchni bębna na oddziaływanie światła i jego uszkodzenia, jakośćwydruków może ulec pogorszeniu.● Zasobnik należy zawsze chwytać za uchwyt, aby uniknąć dotknięcia przesłonyzabezpieczającej bęben.● Nie należy stawiać zasobnika z tonerem na boku ani go odwracać. W przypadkusklejenia się toneru w grudki, potrząsanie zasobnikiem może nie wystarczyć doponownego rozprowadzenia toneru.Zasobnika nie wolno wrzucać do ognia. Toner jest materiałem palnym.

Strona: 19

1-9Ustawienia zegaraUstawianie trybu uśpieniaKiedy urządzenie pozostaje bezczynne przez pewien czas, automatycznie przechodziw tryb uśpienia.1 Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].2 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać pozycję <USTAWIENIAZEGARA>, a następnie nacisnąć przycisk [OK].3 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać pozycję <AUTOMAT.CZUWANIE>, a następnie nacisnąć przycisk [OK].[OK]

Strona: 20

1-104 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać pozycję <WLACZ>,a następnie nacisnąć przycisk [OK].5 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać żądany czas, a następnienacisnąć przycisk [OK].Czas można ustawić w zakresie od 3 do 30 minut (z jednominutowymi przyrostami).Wartości można także wprowadzać za pomocą klawiatury numerycznej.6 Nacisnąć przycisk [Stop/Resetuj], aby powrócić do trybu gotowości.56

Strona: 21

1-11– Aby przejść z trybu uśpienia do normalnego trybu pracy, należy nacisnąć przycisk[Oszczędzanie energii] na panelu sterowania.– Aby ręcznie przejść w tryb uśpienia, należy nacisnąć przycisk [Oszczędzanie energii] na panelusterowania.– Urządzenie nie przejdzie w tryb uśpienia, jeśli:• pracuje,• świeci lub miga wskaźnik przetwarzania/danych,• na wyświetlaczu pojawił się kod błędu lub komunikat o błędzie i miga wskaźnik błędu,• zabrakło papieru na tacy podajnika papieru,• na tacy podajnika uniwersalnego znajduje się papier,• w urządzeniu doszło do zacięcia papieru.– Urządzenie wyjdzie z trybu uśpienia, jeśli:• zostanie naciśnięty przycisk [Oszczędzanie energii] na panelu sterowania,• z komputera zostanie wysłane zadanie drukowania i rozpocznie się drukowanie.

Strona: 22

1-12

Strona: 23

2-1SposóbpostępowaniadokumentamiSposób postępowaniaz dokumentamiWymagania dotyczące dokumentów*1Podczas kopiowania dokumentu przezroczystego takiego jak kalka kreślarska lub folia, po jejumieszczeniu na płycie szklanej stroną zadrukowaną do dołu należy ją przykryć arkuszem zwykłegobiałego papieru.● Na płycie szklanej nie należy umieszczać dokumentu przed całkowitymwyschnięciem kleju, atramentu lub korektora.Płyta szklanaTyp – Papier zwykły– Grube dokumenty– Fotografie– Małe dokumenty (np. karty katalogowe)– Specjalne typy papieru (np. kalka kreślarska*1, folie*1 itp. )– Książka (wysokość: maks. 24 mm)Format (szer. × dł. ) maks. 216 × 297 mmWaga maks. 2 kgLiczba arkuszy 1 arkusz

Strona: 24

2-2Obszar skanowaniaUpewnić się, że tekst i grafika znajdująca się na dokumencie mieszczą się wzacieniowanym obszarze na poniższym rysunku. Należy pamiętać, że podaneszerokości marginesów są wielkościami przybliżonymi i że podczasużytkowania mogą wystąpić niewielkie różnice.2 mm 2 mm2 mm

Strona: 25

2-3Ładowanie dokumentów1 Podnieść pokrywę płyty szklanej.2 Umieścić dokument stroną zadrukowaną do dołu.3 Wyrównać dokument do odpowiednich znaczników formatu.Jeśli dokumentu nie można wyrównać do żadnych znaczników formatu, należy wyrównać środekdokumentu do znaku strzałki.A5A4

Strona: 26

2-44 Delikatnie zamknąć pokrywę płyty szklanej.Dokument jest gotowy do skanowania.– Podczas zamykania pokrywy płyty szklanej należy zachować ostrożność, aby nieprzyciąć palców, ponieważ może to doprowadzić do zranienia.– Nie należy zbyt silnie dociskać pokrywy płyty szklanej, ponieważ może to spowodowaćuszkodzenie samej płyty oraz zranienie użytkownika.Po zakończeniu skanowania dokumentu należy usunąć go z płyty szklanej.

Strona: 27

3-1NośnikidrukuWymagania dotyczące papieruDomyślny format papieru to A4. W przypadku korzystania z innego formatu papieru należy zmienićustawienia formatu papieru. (Patrz „Ustawianie formatu i typu papieru” na str. 3-7).Taca podajnika papieru Taca podajnikaFormat (szer. ) A4, B5, A5, Executive, koperta (COM10, Monarch, DL,ISO-C5), Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Folio,Government-LTR, Government-LGL, Foolscap, LTR, LGL (od76 × 127 do 216 × 356 mm)Gramatura od 60 do 163 g/m2Liczba arkuszy maks. 250 arkuszy(wysokość: maks. 25 mm)maks. 1 arkuszTyp Zwykły papier, zwykły papier L, gruby papier, gruby papier H,przezroczysta folia

Strona: 28

3-2Obszar wydrukuObszar zacieniowany oznacza przybliżony obszar wydruku na arkuszu formatuA4 i na kopercie. Należy pamiętać, że podane szerokości marginesów sąwielkościami przybliżonymi i że podczas użytkowania mogą wystąpić niewielkieróżnice.5 mm 5 mm6 mm

Strona: 29

3-3Zalecenia dotyczące papieru● Aby zapobiec zacinaniu się papieru, nie używać następujących typów papierów:– papieru pofałdowanego lub pomarszczonego,– papieru zwiniętego,– papieru powlekanego,– papieru rozdartego,– papieru wilgotnego,– papieru bardzo cienkiego,– papieru wydrukowanego przez drukarkę termiczną (nie należy kopiować nadrugiej stronie).● Jakość wydruków może nie być zadowalająca w przypadku użycia następującychtypów papieru:– papier z bardzo wyraźną fakturą,– papier bardzo gładki,– papier błyszczący.● Papier nie powinien być zakurzony, pokryty strzępkami papieru i tłustymi plamami.● Zaleca się przetestowanie właściwości papieru przed zakupem większych jegopartii.● Papier należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w oryginalnymopakowaniu, na płaskiej powierzchni. Otwarte ryzy przechowywać w oryginalnychopakowaniach, w chłodnym, suchym miejscu.● Papier należy przechowywać w temperaturze od 18°C do 24°C, przy wilgotnościwzględnej od 40% do 60%.● Należy używać tylko folii do drukarek laserowych. Firma Canon zaleca korzystaniew tym urządzeniu z folii firmy Canon.

Strona: 30

3-4Ładowanie papieruInstrukcje dotyczące ładowania papieru na tacę podajnika papieru, patrzPrzewodnik wprowadzający, „Instalowanie podajników papieru i ładowaniepapieru”.Na tacę podajnika uniwersalnegoTaca podajnika uniwersalnego jest używana przy drukowaniu lub kopiowaniu napapierze innym niż znajdujący się na tacy podajnika papieru. Papier należyumieszczać na tacy podajnika uniwersalnego po jednym arkuszu.– Papier z tacy podajnika uniwersalnego jest podawany przed papierem z tacy podajnika papieru.– Zalecanymi rodzajami kopert są COM10, MONARCH, DL oraz ISO-C5. Używanie innych kopert możemieć negatywny wpływ na jakość druku.– Upewnić się, że w sterowniku drukarki ustawiono prawidłowy format papieru. (Patrz pomocelektroniczna).– Podczas drukowania odbieranych dokumentów papier można podawać tylko z tacy podajnika papieru.Jeżeli papier został załadowany na tacę podajnika uniwersalnego, pojawi się komunikat <USUNPAPIER Z MP>.1 Rozsunąć prowadnice papieru nieco bardziej niż szerokość papieru.

Strona: 31

3-52 Podczas umieszczania papieru delikatnie wsunąć go do tacy podajnikauniwersalnego stroną przeznaczoną do druku skierowaną do góry.Papier z wydrukowanym logo należy wkładać stroną z nadrukiem skierowaną do góry (stroną zlogo), aby górna krawędź papieru była podawana jako pierwsza z podajnika uniwersalnego.Podczas umieszczania koperty delikatnie wsunąć ją do tacy podajnikauniwersalnego stroną przeznaczoną do druku skierowaną do góry i prawąkrawędzią (bliższą znaczka) jako pierwszą.

Strona: 32

3-63 Dosunąć prowadnice, aby dotykały obu krawędzi papieru.Jeśli prowadnice papieru nie będą prawidłowo dopasowane do formatu papieru, może to wpłynąćnegatywnie na jakość otrzymywanych wydruków.4 Określić format i typ ładowanego papieru.Szczegółowe informacje dotyczące określenia formatu i typu papieru, patrz „Ustawianie formatu itypu papieru” na str. 3-7.

Strona: 33

3-7Ustawianie formatu i typu papieruUstawieniem domyślnym jest <A4> i <ZWYKLY PAPIER>. W przypadkuumieszczenia papieru innego formatu i/lub typu należy zmienić ustawieniazgodnie z poniższą procedurą.Dla tacy podajnika papieru i tacy podajnika uniwersalnego procedura jest takasama z wyjątkiem czynności wyboru podajnika w punktach 3 i 6.2 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać pozycję <USTAW.PAPIERU>, a następnie nacisnąć przycisk [OK].3 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać pozycję <SZUFLADA> lub<TACKA MP>, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Strona: 34

3-84 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać pozycję <FOR. PAPIERU>,5 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać format papieru, a następnie<A4>, <B5>, <A5>, <EXECUTIVE>, <COM10>, <MONARCH>, <DL>, <ISO-C5>, <OFICIO>,<BRAZIL-OFICIO>, <MEXICO-OFICIO>, <FOLIO>, <GOVERNMENT-LETTER>,<GOVERNMENT-LEGAL>, <FOOLSCAP>, <LTR>, <LGL>Dostępne formaty papieru zależą od kraju zakupu urządzenia.6 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać pozycję <SZUFLADA> lub

Strona: 35

3-97 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać pozycję <RODZAJ8 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać typ papieru, a następnieDostępne są następujące ustawienia typu papieru:<ZWYKLY PAPIER> lub <ZWYKLY PAPIER L>*1dla zwykłego papieru (od 64 g/m2do 90 g/m2)<GRUBY PAPIER> lub <GRUBY PAPIER H>*2dla papieru grubego (taca podajnika papieru: od105 g/m2 do 128 g/m2, taca podajnika uniwersalnego:od 105 g/m2 do 163 g/m2) lub kopert<PRZEZROCZ. FOLIA> dla foliiJeśli papier nadmiernie zgina się podczas drukowania przy ustawieniu <ZWYKLY PAPIER>,należy wybrać opcję <ZWYKLY PAPIER L>.*2Jeśli utrwalanie druku jest niewystarczające przy ustawieniu <GRUBY PAPIER>, należy wybraćopcję <GRUBY PAPIER H>.9 Nacisnąć przycisk [Stop/Resetuj], aby powrócić do trybu gotowości.789

Strona: 36

3-10

Strona: 37

4-1Aby wykonać kopię dokumentu, należy przeprowadzić poniższą procedurę.Informacje dotyczące zaawansowanych funkcji kopiowania, patrz Przewodnikzaawansowany, rozdział 1, „Zaawansowane funkcje kopiowania”.Umieszczanie dokumentu Przejście w tryb kopiowaniaUmieścić dokument na płycieszklanej.Informacje na temat dokumentów, które możnakopiować, patrz „Wymagania dotyczące dokumentów”na str. 2-1.Nacisnąć przycisk [COPY].Zaświeci wskaźnik [COPY], a urządzenie przejdzie wtryb gotowości kopiowania.Co jeśli...● Użytkownik chce zmienić ustawieniarozdzielczości i zabarwienia:Patrz „Ustawienia skanowania” nastr. 4-3.1 2

Strona: 38

4-2Wprowadzanie liczby kopii Rozpoczęcie kopiowaniaZa pomocą przyciskównumerycznych wprowadzić liczbękopii (od 1 do 99).Nacisnąć przycisk [Start].● Użytkownik wprowadziłnieprawidłową liczbę:Nacisnąć przycisk [C] (Kasuj) iwprowadzić nową liczbę.● Podczas skanowania dokumentówzostał naciśnięty przycisk [Stop/Resetuj] w celu anulowania zadania:Zadanie jest natychmiast anulowane, austawienie liczby kopii jest resetowane.● Podczas drukowania zostałnaciśnięty przycisk [Stop/Resetuj] wcelu anulowania zadania:Wyświetlany jest komunikat<ANULOWAC KOPIOWANIE? >.Nacisnąć przycisk [], aby wybraćopcję <TAK>.3 4np. :T E K S T / F O T O 3

Strona: 39

4-3Ustawienia skanowaniaPrzed naciśnięciem przycisku [Start] i rozpoczęciem kopiowania można zmienićustawienia skanowania zgodnie z rodzajem skanowanego dokumentu.Po aktywacji funkcji automatycznego kasowania lub naciśnięciu przycisku[Stop/Resetuj] ustawienia te powracają do wartości domyślnych.1 Nacisnąć przycisk [COPY].2 Nacisnąć kilkakrotnie przycisk [Jakość obrazu], aby wybrać typdokumentu.<TEKST/FOTO>: Dla dokumentów zawierających tekst i zdjęcia.<TEKST>: Dla dokumentów zawierających tekst.<FOTOG. >: Dla dokumentów zawierających drobny tekst lub zdjęcia.<TEKST/FOTO+>: Dla dokumentów zawierających drobny tekst i zdjęcia.Po ustawieniu opcji <TEKST/FOTO>, <FOTOG. > lub <TEKST/FOTO+> zabarwienie kopii jestautomatycznie przełączane na tryb ręczny.

Strona: 40

4-4Stopień zabarwienia można ustawić automatycznie lub ręcznie w celu najlepszegodostosowania do dokumentu.● Regulacja automatyczna2 Nacisnąć kilkakrotnie przycisk [Zabarwienie], aby wyświetlić pozycję<AUTO>, a następnie nacisnąć przycisk [OK].Ustawienie jakości obrazu zostanie automatycznie przełączone na <TEKST>.

Strona: 41

4-5● Regulacja ręczna2 Nacisnąć kilkakrotnie przycisk [Zabarwienie], aby wybrać tryb ręczny.3 Za pomocą przycisku [] lub [] ustawić stopień zabarwienia kopii,[]: aby przyciemnić jasne dokumenty[]: aby rozjaśnić ciemne dokumentyZ A B A R W I E N I E- C I E J A +

Strona: 42

4-6● Stałe wielkości zmniejszenia/powiększeniaDokumenty można powiększyć lub zmniejszyć z jednego standardowego formatupapieru do innego.2 Nacisnąć przycisk [Powiększenie/zmniejszenie].3 Za pomocą przycisku [] lub [] wybrać współczynnik kopia/oryginał, a następnie nacisnąć przycisk [OK].– 200% MAKS.– 141% A5 → A4– 100%– 70% A4 → A5– 50% MIN.Jeśli w menu <USTAW. KOPIOWANIA> dla ustawienia <GRUPA FOR. PAPIERU> wybranowartość <CALE> lub <AB>, stałe współczynniki kopia/oryginał są następujące:CALE: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%AB: 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%

Strona: 43

4-7● Określanie wielkości zmniejszania/powiększaniaIstnieje możliwość zmniejszenia lub powiększenia obrazów o dowolny współczynnikkopia/oryginał w przyrostach co 1%. Dostępne współczynniki kopia/oryginał mieszcząsię w zakresie od 50% do 200%.2 Nacisnąć dwukrotnie przycisk [Powiększenie/zmniejszenie].3 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić współczynnik kopia/Aby dostosować wielkość zmniejszenia/powiększenia, można także użyć przycisków [] i [].Aby zwiększyć wielkość powiększenia, należy nacisnąć przycisk []. Aby zmniejszyćwspółczynnik kopia/oryginał, należy nacisnąć przycisk [].Aby przywrócić współczynnik 100%, należy nacisnąć przycisk [Stop/Resetuj].Z M N. / P O W. 5 0 - 2 0 0%- 1 0 0% +

Strona: 44

4-8

Strona: 45

5-1Aby wydrukować dokument z komputera, należy wykonać poniższą procedurę.Upewnić się, że został zainstalowany sterownik drukarki.Szczegółowe informacje dotyczące ustawień sterownika drukarki można znaleźć wpomocy elektronicznej.Wybór polecenia drukowania Wybór drukarkiZ menu aplikacji wybrać przyotwartym dokumencie polecenie[Plik] > [Drukuj].Wybrać ikonę drukarki używanegourządzenia ([Canon MF4010 SeriesUFRII LT]).

Strona: 46

5-2Dostosowanie preferencji Wydruk dokumentuKliknąć przycisk [Preferencje] lub[Właściwości], aby otworzyć oknodialogowe. Po zakończeniu kliknąćprzycisk [OK].Kliknąć przycisk [Drukuj] lub [OK].● Użytkownik chce anulowaćdrukowanie:Patrz Przewodnik zaawansowany,rozdział 2, „Monitor systemu”.

Strona: 47

6-1Aby zeskanować dokument do komputera, należy przeprowadzić poniższą procedurę.Upewnić się, że został zainstalowany sterownik skanera.Szczegółowe informacje dotyczące ustawień sterownika skanera, patrz Podręczniksterownika skanera (zawarty na dysku CD-ROM „User Software CD” (Dysk CD-ROM zoprogramowaniem użytkownika)).Umieszczanie dokumentu Przejście w tryb skanowaniaskanować, patrz „Wymagania dotyczące dokumentów”Nacisnąć przycisk [SCAN].Zaświeci wskaźnik [SCAN] i urządzenie przejdzie wtryb gotowości skanowania.

Strona: 48

6-2Ustawienie funkcji skanowania Rozpoczęcie skanowaniaUruchomić program MF Toolbox,a następnie ustawić formatNad wybranym przyciskiem zostanie wyświetlonyznacznik.Szczegółowe informacje dotyczące ustawień aplikacjiMF Toolbox, patrz Podręcznik sterownika skanera,rozdział 2, „Skanowanie dokumentu”.skanowanie:Nacisnąć przycisk [Stop/Resetuj] napanelu sterowania, a następnie kliknąćprzycisk [OK] na ekranie komputera.

Strona: 49

7-1Czyszczenie urządzeniaPodczas czyszczenia urządzeniaprosimy o przestrzeganie poniższychwskazówek:– Upewnić się, że w pamięci nie mażadnych dokumentów, a następniewyłączyć główny wyłącznik zasilaniai odłączyć przewód zasilający.– Używać miękkiej szmatki, by niedopuścić do zarysowaniapodzespołów.– Nie należy używać do czyszczeniatakich materiałów jak bibuła,ręczniki papierowe itp. Mogą oneprzywierać do elementówurządzenia lub wytwarzać ładunkielektrostatyczne.Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie należynigdy używać lotnych rozpuszczalników, takich jakrozcieńczalnik, benzen, aceton lub inne chemiczneśrodki czyszczące. Mogą one spowodowaćuszkodzenie podzespołów urządzenia.Obudowa1 Wyłączyć główny wyłącznikzasilania i odłączyć przewódzasilający.2 Przetrzeć urządzenie z zewnątrz,używając do tego czystej,miękkiej ściereczki niepozostawiającej włókien izwilżonej roztworem wodnym zdodatkiem płynu do mycianaczyń.3 Odczekać, aż urządzeniewyschnie, a następniepodłączyć z powrotem przewódzasilający i włączyć głównywyłącznik zasilania.

Strona: 50

7-2WnętrzeOkresowo czyścić obszar drukowaniaurządzenia, aby zapobiec osadzaniu sięw jego wnętrzu toneru i pyłupapierowego.2 Podnieść platformę skanera ażdo zatrzaśnięcia (A).3 Otworzyć pokrywę drukarki (B),korzystając z zaczepu (A)zasłaniającego wgłębienie.4 Wyjąć zasobnik.

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

 • Tu znajdziesz najnowsze sterowniki do swojego produktu

 • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

 • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

 • Przejrzyj aplikacje współpracujące z Twoim produktem

 • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

 • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

 • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

 • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

lub

Wyszukaj nazwę swojego produktu lub wybierz ją z listy.

Jeśli język JavaScript jest wyłączony, włącz go.

Gdzie szukać nazwy produktu

Nazwa produktu znajduje się na przedniej lub górnej ściance urządzenia.

Położenie może być różne.

Z przodu

Na górze

Pierwsze litery nazwy produktu

 • E
 • GGMGPGXiBiPiXLiDEMBMGMXPPROTATCTMTRTSTXTZWGXK

E series

 • E201
 • E204
 • E301
 • E304
 • E400
 • E401
 • E402
 • E404
 • E408
 • E409
 • E410
 • E414
 • E417
 • E418
 • E460
 • E461
 • E464
 • E468
 • E470
 • E471
 • E474
 • E477
 • E478
 • E480
 • E481
 • E484
 • E488
 • E489
 • E560
 • E568
 • E569
 • E569S
 • E3110
 • E3111
 • E3140
 • E3170
 • E3177
 • E3190
 • E3195
 • E3340
 • E3370
 • E3390
 • E3391
 • E3440
 • E3470
 • E3480
 • E3490
 • E3491
 • E4210
 • E4240
 • E4270
 • E4280
 • E4290
 • E4570
 • E4580
 • E4590
 • G series

 • G510
 • G540
 • G550
 • G570
 • G580
 • G590
 • G595
 • G610
 • G620
 • G640
 • G650
 • G660
 • G670
 • G680
 • G690
 • G695
 • G1000
 • G1010
 • G1020
 • G1100
 • G1110
 • G1130
 • G1200
 • G1220
 • G1310
 • G1330
 • G1400
 • G1410
 • G1411
 • G1416
 • G1420
 • G1430
 • G1500
 • G1501
 • G1510
 • G1520
 • G1530
 • G1730
 • G1737
 • G1800
 • G1810
 • G1820
 • G1831
 • G1900
 • G1910
 • G1920
 • G1922
 • G1930
 • G1932
 • G2000
 • G2002
 • G2010
 • G2012
 • G2020
 • G2021
 • G2060
 • G2100
 • G2101
 • G2110
 • G2111
 • G2160
 • G2170
 • G2200
 • G2260
 • G2400
 • G2410
 • G2411
 • G2415
 • G2420
 • G2460
 • G2470
 • G2500
 • G2501
 • G2510
 • G2520
 • G2560
 • G2570
 • G2600
 • G2730
 • G2770
 • G2800
 • G2810
 • G2811
 • G2812
 • G2820
 • G2821
 • G2860
 • G2870
 • G2900
 • G2910
 • G2915
 • G2920
 • G2921
 • G2923
 • G2924
 • G2930
 • G2960
 • G2962
 • G2963
 • G2970
 • G3000
 • G3010
 • G3012
 • G3020
 • G3021
 • G3060
 • G3100
 • G3101
 • G3102
 • G3110
 • G3111
 • G3160
 • G3170
 • G3200
 • G3260
 • G3310
 • G3360
 • G3370
 • G3400
 • G3410
 • G3411
 • G3415
 • G3420
 • G3460
 • G3470
 • G3500
 • G3501
 • G3510
 • G3520
 • G3560
 • G3570
 • G3571
 • G3572
 • G3600
 • G3610
 • G3620
 • G3625
 • G3630
 • G3660
 • G3665
 • G3670
 • G3675
 • G3730
 • G3770
 • G3800
 • G3810
 • G3811
 • G3812
 • G3820
 • G3821
 • G3860
 • G3870
 • G3871
 • G3872
 • G3900
 • G3910
 • G3915
 • G3920
 • G3923
 • G3930
 • G3960
 • G3962
 • G3963
 • G3970
 • G3971
 • G3972
 • G4000
 • G4010
 • G4100
 • G4102
 • G4110
 • G4111
 • G4170
 • G4200
 • G4210
 • G4400
 • G4410
 • G4411
 • G4470
 • G4500
 • G4510
 • G4511
 • G4570
 • G4600
 • G4610
 • G4670
 • G4770
 • G4800
 • G4810
 • G4870
 • G4900
 • G4902
 • G4910
 • G4911
 • G4970
 • G5010
 • G5011
 • G5020
 • G5030
 • G5040
 • G5050
 • G5070
 • G5080
 • G5090
 • G5092
 • G6010
 • G6011
 • G6020
 • G6030
 • G6040
 • G6050
 • G6060
 • G6065
 • G6070
 • G6080
 • G6090
 • G6091
 • G6092
 • G7010
 • G7011
 • G7020
 • G7030
 • G7040
 • G7050
 • G7060
 • G7065
 • G7070
 • G7080
 • G7090
 • G7091
 • G7092
 • GM series

 • GM2010
 • GM2011
 • GM2030
 • GM2040
 • GM2050
 • GM2070
 • GM2080
 • GM2090
 • GM2092
 • GM4010
 • GM4011
 • GM4030
 • GM4040
 • GM4050
 • GM4070
 • GM4080
 • GM4090
 • GM4092
 • GP series

 • GP-200
 • GP-300
 • GP-520
 • GP-540
 • GP-2000
 • GP-4000
 • GP-5200
 • GP-5300
 • GX series

 • GX3010
 • GX3020
 • GX3040
 • GX3050
 • GX3060
 • GX3070
 • GX3072
 • GX3080
 • GX3090
 • GX3091
 • GX3092
 • GX4010
 • GX4020
 • GX4030
 • GX4040
 • GX4050
 • GX4060
 • GX4070
 • GX4080
 • GX4090
 • GX4091
 • GX4092
 • GX5010
 • GX5020
 • GX5030
 • GX5040
 • GX5050
 • GX5060
 • GX5070
 • GX5080
 • GX5090
 • GX5091
 • GX5092
 • GX6010
 • GX6020
 • GX6021
 • GX6030
 • GX6040
 • GX6050
 • GX6060
 • GX6070
 • GX6080
 • GX6090
 • GX6091
 • GX6092
 • GX7010
 • GX7020
 • GX7021
 • GX7030
 • GX7040
 • GX7050
 • GX7060
 • GX7070
 • GX7080
 • GX7090
 • GX7091
 • GX7092
 • iB series

 • iB4010
 • iB4020
 • iB4030
 • iB4040
 • iB4050
 • iB4060
 • iB4070
 • iB4080
 • iB4090
 • iB4110
 • iB4120
 • iB4130
 • iB4140
 • iB4150
 • iB4160
 • iB4170
 • iB4180
 • iB4190
 • iP series

 • iP110
 • iP2810
 • iP2820
 • iP2840
 • iP2845
 • iP2850
 • iP2855
 • iP2870
 • iP2870S
 • iP2872
 • iP2880
 • iP2880S
 • iP2890
 • iP2899
 • iP8710
 • iP8720
 • iP8730
 • iP8740
 • iP8750
 • iP8760
 • iP8770
 • iP8780
 • iX series

 • iX6770
 • iX6780
 • iX6810
 • iX6820
 • iX6830
 • iX6840
 • iX6850
 • iX6860
 • iX6870
 • iX6880
 • LiDE series

 • LiDE 120
 • LiDE 220
 • LiDE 300
 • LiDE 400
 • MB series

 • MB2010
 • MB2020
 • MB2030
 • MB2040
 • MB2050
 • MB2060
 • MB2110
 • MB2120
 • MB2130
 • MB2140
 • MB2150
 • MB2155
 • MB2160
 • MB2320
 • MB2330
 • MB2340
 • MB2350
 • MB2360
 • MB2390
 • MB2710
 • MB2720
 • MB2730
 • MB2740
 • MB2750
 • MB2755
 • MB2760
 • MB5020
 • MB5030
 • MB5040
 • MB5050
 • MB5060
 • MB5070
 • MB5080
 • MB5090
 • MB5110
 • MB5120
 • MB5130
 • MB5140
 • MB5150
 • MB5155
 • MB5160
 • MB5170
 • MB5180
 • MB5190
 • MB5310
 • MB5320
 • MB5330
 • MB5340
 • MB5350
 • MB5360
 • MB5370
 • MB5390
 • MB5410
 • MB5420
 • MB5430
 • MB5440
 • MB5450
 • MB5455
 • MB5460
 • MB5470
 • MB5480
 • MB5490
 • MG series

 • MG2400
 • MG2410
 • MG2420
 • MG2440
 • MG2450
 • MG2455
 • MG2460
 • MG2470
 • MG2490
 • MG2510
 • MG2520
 • MG2522
 • MG2524
 • MG2525
 • MG2540S
 • MG2540
 • MG2545S
 • MG2550S
 • MG2550
 • MG2555S
 • MG2555
 • MG2560
 • MG2570S
 • MG2570
 • MG2577S
 • MG2580S
 • MG2580
 • MG2590
 • MG2910
 • MG2920
 • MG2922
 • MG2924
 • MG2929
 • MG2940
 • MG2945
 • MG2950S
 • MG2950
 • MG2955
 • MG2960
 • MG2965
 • MG2970
 • MG2980
 • MG2990
 • MG3010
 • MG3020
 • MG3022
 • MG3040
 • MG3050
 • MG3051
 • MG3052
 • MG3053
 • MG3060
 • MG3070S
 • MG3070
 • MG3077S
 • MG3077
 • MG3080
 • MG3090
 • MG3510
 • MG3520
 • MG3530
 • MG3540
 • MG3550
 • MG3560
 • MG3570
 • MG3580
 • MG3610
 • MG3620
 • MG3630
 • MG3640S
 • MG3640
 • MG3650S
 • MG3650
 • MG3660
 • MG3670
 • MG3680
 • MG5510
 • MG5520
 • MG5530
 • MG5540
 • MG5550
 • MG5560
 • MG5570
 • MG5580
 • MG5610
 • MG5620
 • MG5622
 • MG5630
 • MG5640
 • MG5650
 • MG5655
 • MG5660
 • MG5670
 • MG5680
 • MG5710
 • MG5720
 • MG5721
 • MG5722
 • MG5730
 • MG5740
 • MG5750
 • MG5751
 • MG5752
 • MG5753
 • MG5760
 • MG5765
 • MG5766
 • MG5770
 • MG5780
 • MG5790
 • MG5795
 • MG6400
 • MG6410
 • MG6420
 • MG6440
 • MG6450
 • MG6460
 • MG6470
 • MG6530
 • MG6610
 • MG6620
 • MG6640
 • MG6650
 • MG6660
 • MG6670
 • MG6680
 • MG6730
 • MG6810
 • MG6820
 • MG6821
 • MG6822
 • MG6840
 • MG6850
 • MG6851
 • MG6852
 • MG6853
 • MG6860
 • MG6865
 • MG6866
 • MG6870
 • MG6880
 • MG6930
 • MG7110
 • MG7120
 • MG7130
 • MG7140
 • MG7150
 • MG7160
 • MG7170
 • MG7180
 • MG7510
 • MG7520
 • MG7530
 • MG7530F
 • MG7540
 • MG7550
 • MG7560
 • MG7570
 • MG7580
 • MG7710
 • MG7720
 • MG7730
 • MG7730F
 • MG7740
 • MG7750
 • MG7751
 • MG7752
 • MG7753
 • MG7760
 • MG7765
 • MG7766
 • MG7770
 • MG7780
 • MG7790
 • MX series

 • MX471
 • MX472
 • MX474
 • MX475
 • MX476
 • MX477
 • MX478
 • MX479
 • MX490
 • MX492
 • MX494
 • MX495
 • MX496
 • MX497
 • MX498
 • MX499
 • MX531
 • MX532
 • MX534
 • MX535
 • MX536
 • MX537
 • MX538
 • P series

 • P200
 • PRO series

 • PRO-10S
 • PRO-100S
 • PRO-200
 • PRO-300
 • PRO-500
 • PRO-520
 • PRO-521
 • PRO-540S
 • PRO-540
 • PRO-541S
 • PRO-541
 • PRO-560S
 • PRO-560
 • PRO-561S
 • PRO-561
 • PRO-1000
 • PRO-2000
 • PRO-2100
 • PRO-4000
 • PRO-4000S
 • PRO-4100
 • PRO-4100S
 • PRO-6000
 • PRO-6000S
 • PRO-6100
 • PRO-6100S
 • PRO-G1
 • PRO-S1
 • TA series

 • TA-20
 • TA-30
 • TA-5200
 • TA-5300
 • TC series

 • TC-20
 • TM series

 • TM-200
 • TM-205
 • TM-300
 • TM-305
 • TM-5200
 • TM-5205
 • TM-5300
 • TM-5305
 • TR series

 • TR150
 • TR152
 • TR153
 • TR703
 • TR703a
 • TR4520
 • TR4522
 • TR4527
 • TR4530
 • TR4540
 • TR4550
 • TR4551
 • TR4560
 • TR4570
 • TR4570S
 • TR4580
 • TR4590
 • TR4595
 • TR4640
 • TR4650
 • TR4651
 • TR4660
 • TR4665
 • TR4670
 • TR4670S
 • TR4690
 • TR4695
 • TR4720
 • TR4722
 • TR4723
 • TR4725
 • TR4750i
 • TR4751i
 • TR7020
 • TR7020a
 • TR7021a
 • TR7022
 • TR7022a
 • TR7060
 • TR7060a
 • TR7520
 • TR7530
 • TR7540
 • TR7550
 • TR7560
 • TR7620
 • TR7620a
 • TR7660
 • TR7660a
 • TR8520
 • TR8530
 • TR8540
 • TR8550
 • TR8560
 • TR8570
 • TR8580
 • TR8620
 • TR8620a
 • TR8622
 • TR8622a
 • TR8630
 • TR8630a
 • TR8660
 • TR8660a
 • TR9530
 • TS series

 • TS202
 • TS203
 • TS204
 • TS205
 • TS207
 • TS208
 • TS302
 • TS304
 • TS305
 • TS307
 • TS308
 • TS701
 • TS701a
 • TS702
 • TS702a
 • TS704
 • TS704a
 • TS705
 • TS705a
 • TS706
 • TS707
 • TS707a
 • TS708
 • TS708t
 • TS709
 • TS709a
 • TS3110
 • TS3120
 • TS3122
 • TS3129
 • TS3130
 • TS3130S
 • TS3140
 • TS3150
 • TS3151
 • TS3160
 • TS3165
 • TS3166
 • TS3170
 • TS3170S
 • TS3177S
 • TS3180
 • TS3190
 • TS3195
 • TS3310
 • TS3320
 • TS3322
 • TS3325
 • TS3327
 • TS3329
 • TS3330
 • TS3340
 • TS3350
 • TS3351
 • TS3352
 • TS3355
 • TS3360
 • TS3365
 • TS3370
 • TS3370S
 • TS3380
 • TS3390
 • TS3391
 • TS3392
 • TS3420
 • TS3425
 • TS3429
 • TS3440
 • TS3450
 • TS3451
 • TS3452
 • TS3460
 • TS3465
 • TS3466
 • TS3470
 • TS3480
 • TS3490
 • TS3491
 • TS3492
 • TS3520
 • TS3522
 • TS3530
 • TS3550i
 • TS3551i
 • TS5010
 • TS5020
 • TS5022
 • TS5030
 • TS5030S
 • TS5040
 • TS5050
 • TS5051
 • TS5053
 • TS5055
 • TS5060
 • TS5070
 • TS5080
 • TS5090
 • TS5110
 • TS5120
 • TS5130
 • TS5130S
 • TS5140
 • TS5150
 • TS5151
 • TS5160
 • TS5170
 • TS5180
 • TS5320
 • TS5320a
 • TS5330
 • TS5340
 • TS5340a
 • TS5350
 • TS5350a
 • TS5350i
 • TS5351
 • TS5351a
 • TS5351i
 • TS5352
 • TS5352a
 • TS5353
 • TS5353a
 • TS5360
 • TS5360a
 • TS5365
 • TS5370
 • TS5370a
 • TS5380
 • TS5380t
 • TS5390
 • TS5391
 • TS5391a
 • TS5392
 • TS5392a
 • TS5430
 • TS6010
 • TS6020
 • TS6030
 • TS6040
 • TS6050
 • TS6051
 • TS6052
 • TS6060
 • TS6070
 • TS6080
 • TS6110
 • TS6120
 • TS6130
 • TS6140
 • TS6150
 • TS6151
 • TS6160
 • TS6180
 • TS6210
 • TS6220
 • TS6230
 • TS6240
 • TS6250
 • TS6251
 • TS6260
 • TS6280
 • TS6290
 • TS6320
 • TS6330
 • TS6340
 • TS6340a
 • TS6350
 • TS6350a
 • TS6351
 • TS6351a
 • TS6360
 • TS6360a
 • TS6365
 • TS6365a
 • TS6370
 • TS6380
 • TS6390
 • TS6391
 • TS6392
 • TS6420
 • TS6420a
 • TS7330
 • TS7430
 • TS7440
 • TS7440a
 • TS7450
 • TS7450a
 • TS7450i
 • TS7451
 • TS7451a
 • TS7451i
 • TS7530
 • TS8010
 • TS8020
 • TS8030
 • TS8040
 • TS8050
 • TS8051
 • TS8052
 • TS8053
 • TS8060
 • TS8070
 • TS8080
 • TS8090
 • TS8120
 • TS8130
 • TS8140
 • TS8150
 • TS8151
 • TS8152
 • TS8160
 • TS8170
 • TS8180
 • TS8190
 • TS8195
 • TS8220
 • TS8222
 • TS8230
 • TS8240
 • TS8250
 • TS8251
 • TS8252
 • TS8260
 • TS8270
 • TS8280
 • TS8290
 • TS8295
 • TS8298
 • TS8320
 • TS8322
 • TS8330
 • TS8340
 • TS8340a
 • TS8350
 • TS8350a
 • TS8351
 • TS8351a
 • TS8352
 • TS8352a
 • TS8360
 • TS8360a
 • TS8370
 • TS8370a
 • TS8380
 • TS8380t
 • TS8390
 • TS8391
 • TS8392
 • TS8430
 • TS8530
 • TS8630
 • TS9010
 • TS9020
 • TS9030
 • TS9040
 • TS9050
 • TS9055
 • TS9060
 • TS9080
 • TS9120
 • TS9140
 • TS9150
 • TS9155
 • TS9160
 • TS9170
 • TS9180
 • TS9520
 • TS9521C
 • TS9540
 • TS9541C
 • TS9550
 • TS9551C
 • TS9560
 • TS9565
 • TS9570
 • TS9580
 • TS9590
 • TX series

 • TX-2000
 • TX-2100
 • TX-3000
 • TX-3100
 • TX-4000
 • TX-4100
 • TX-5200
 • TX-5210
 • TX-5300
 • TX-5310
 • TX-5400
 • TX-5410
 • TZ series

 • TZ-5300
 • TZ-30000
 • WG series

 • WG7140
 • WG7150
 • WG7150F
 • WG7150Z
 • WG7240
 • WG7250
 • WG7250F
 • WG7250Z
 • WG7350F
 • WG7350FM
 • WG7440
 • WG7450
 • WG7450F
 • WG7450Z
 • WG7540
 • WG7550
 • WG7550F
 • WG7550Z
 • WG7650
 • WG7650FM
 • WG7650Z
 • WG7740
 • WG7750F
 • WG7750FM
 • WG7840
 • WG7850
 • WG7940
 • WG7950
 • WG7950F
 • WG7950Z
 • XK series

 • XK50
 • XK60
 • XK70
 • XK80
 • XK90
 • XK100
 • XK110
 • XK500
 • Jeśli nie możesz znaleźć produktu, którego szukasz, wybierz ponownie swój region.

  Ogólna instrukcja instalacji Canon I Sensys Lbp6680x

  Bezpośredni link do pobrania Ogólna instrukcja instalacji Canon I Sensys Lbp6680x

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ogólna instrukcja instalacji Canon I Sensys Lbp6680x