Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Eternus Dx200 S3

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Eternus Dx200 S3 to innowacyjny system, który pomaga służbom zdrowia w zarządzaniu ich infrastrukturą. System oferuje szeroką gamę funkcji, w tym zarządzanie zasobami sprzętowymi, zarządzanie danymi i tworzenie raportów. System jest również zgodny z wieloma systemami operacyjnymi, dzięki czemu możliwe jest łatwe dostosowanie go do potrzeb służb zdrowia. System oferuje również wysoką wydajność i wydajność, co pozwala służbom zdrowia na poprawę ich jakości usług i skuteczne wykor

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Eternus Dx200 S3

Od 1 lipca podwyżki. Wiemy, ile zarobi lekarz, pielęgniarka, opiekun i ratownik

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia24 maja 2022 23:53

1 lipca zaczną obowiązywać nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, 25 maja dokument będzie czytany na Komisji Zdrowia

Nowa lista płac w ochronie zdrowia. AdobeStock
 • Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • 17 maja druk trafił do Sejmu i będzie procedowany w pierwszej kolejności przez Komisję Zdrowia na posiedzeniu 25 maja
 • Proponowane przepisy gwarantują medykom systematyczny wzrost pensji. Chodzi o najniższe dopuszczalne wynagrodzenie. Nowa siatka płac ma wejść w życie 1 lipca
 • Podwyżki obejmą m. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów czy pracowników niemedycznych
 • W zależności od grupy zawodowej wyniosą od 17 do 41 proc. Najwyższe otrzymają pielęgniarki ze średnim wykształceniem, bez specjalizacji
 • Resort zdrowia przeniósł bowiem pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem do grupy z wyższym współczynnikiem
 • Najniższe podwyżki wpłyną na konta pracowników działalności podstawowej - sanitariuszy czy salowych 

Od 1 lipca podwyżki w ochronie zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o nowych najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Nowela, przypomnijmy, zakłada m. podwyżki minimalnych pensji dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, opiekunów medycznych, ale też pracowników personelu pomocniczego - salowych czy sekretarek medycznych. 

To efekt porozumienia Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego podpisanego w ubiegłym roku z ministrem zdrowia w sprawie podwyżki płac od 1 lipca 2022 roku.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podziękował wczoraj Radzie Ministrów za przyjęcie projektu w zaproponowanym przez resort kształcie.

- To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek - napisał na Twitterze.

Najwięcej na podwyżkach zyskają pielęgniarki

Projekt ustawy, przypomnijmy, wzbudza od wielu miesięcy emocje w środowisku. Skrytykowała go m. Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy czy Porozumienie Rezydentów, a także samorządy. Zdaniem tych ostatnich zaburzy relację w siatce płac w szpitalach.

Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, podwyżki wyniosą w zależności od grupy od 17 do 41 procent, a jedną z najważniejszych zmian, która znalazła się w projekcie, jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. W praktyce oznaczać to będzie podwyżkę minimalnej pensji o ponad 41 proc., czyli o 1 550 zł. 

Średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrosnąć ma od lipca o 30 proc. Podwyżki, jak oszacował resort, będą kosztować budżet państwa ponad 7 mld zł. 

Projekt ma także zobowiązać pracodawcę, aby wskazał w umowie o pracę informację o grupie zawodowej, do której pracownik powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji z ubiegłego roku, kiedy część pracodawców przesuwała pracowników z jednej grupy do drugiej, niżej wynagradzanej.

Jakie podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników i farmaceutów od 1 lipca?

Przykładowy wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyniesie:

 • lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;
 • mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
 • lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
 • lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;
 • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;
 • pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;
 • fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;
 • opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;
 • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.
 • Jak przypomina Centrum Informacyjne Rządu, w konsekwencji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wzrosną także naliczane od nich pochodne. Faktyczne wzrosty wynagrodzeń będą zatem jeszcze wyższe. pl/Finanse-i-zarzadzanie/Tylko-polowa-ratownikow-medycznych-otrzyma-podwyzki-Dymon-moze-zrobic-sie-goraco, 231717, 1. pl/i/17/34/61/173461_r0_300. jpg" alt="Tylko połowa ratowników medycznych otrzyma podwyżki. Dymon: może zrobić się gorąco" title="Ratownicy medyczni oczekują wyższego współczynnika w nowej tabeli płac. pl/Polityka-zdrowotna/Szpital-od-zaraz-zatrudni-140-pielegniarek-Problem-kadrowy-gigantyczny, 232402, 14. pl/i/17/46/32/174632_r0_300. jpg" alt="Szpital od zaraz zatrudni 140 pielęgniarek. Problem kadrowy gigantyczny" title="Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zatrudnia 1 600 pielęgniarek i położnych. Od ręki może przyjąć kolejnych 140 Fot. mat. UMW"/>

  Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022

  Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia mają obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Ustawa określa jedynie najniższe pensje, co oznacza, że w rzeczywistości zarobki mogą być wyższe, natomiast nie mogą być niższe niż te określone w dokumencie. 

  Po 1 lipca nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia przekroczy 8200 zł brutto. Natomiast najniższa będzie na poziomie 3 680, 64 zł brutto. Na najwyższe zarobki mogą liczyć medycy ze specjalizacją, natomiast najmniej zarabiają salowe i sanitariusze. 

  Nowa tabela płac od 1 lipca 2022 roku

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1, 45, wynagrodzenie 8 210, 67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1, 29, wynagrodzenie 7 304, 66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1, 19, wynagrodzenie 6 738, 41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0, 95, wynagrodzenie 5 379, 40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1, 02, wynagrodzenie 5 775, 78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0, 94, wynagrodzenie 5 322, 78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik 0, 86, wynagrodzenie 4 869, 78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662, 53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0, 78, wynagrodzenie 4 416, 77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0, 65, wynagrodzenie 3 680, 64 zł brutto.
 • Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.Dowiedz się więcej na temat:

  PARTNER SERWISU

 • Jaki jest prawidłowy puls? Mierzenie tętna pomoże wykryć migotanie przedsionków

 • Produkcja leku zakończona. W aptekach tylko do wyczerpania zapasów

  Zmiany w rejestracji do przychodni, poradni i szpitala wejdą jeszcze w tym roku

  Producenci leków: nie opłaca się nam wytwarzać leków refundowanych. "Branża sobie poradzi, co z pacjentami? "

  Afera ws. Wyniki prac trafią do NFZ

  Andrusiewicz zapewnia, że ustawa o jakości wróci do Sejmu. "Potknięcia zawsze mogą się zdarzyć"

  Przychodnia ukarana za leczenie amantadyną. Sąd poparł decyzję RPP

  Endokrynologia: wpływ witaminy D3 na krytycznie chorych. Pierwsze badanie kliniczne w Opolu

  Od 1 lipca płace minimalne w ochronie zdrowia poszły do góry. Wysokość podwyżek określa znowelizowana ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

  Od początku kluczowa dla dyrektorów placówek była odpowiedź na pytanie, ile będą mieli pieniędzy na podwyżki i w jakim zakresie będą mogli nimi objąć oprócz pracowników medycznych także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników administracji. Koszty podwyżek ma pokryć nowa wycena świadczeń. Jednocześnie znikają dotychczasowe strumienie finansowania z NFZ wynagrodzeń, m. in. tzw. zembalowe. 

  Część szpitali nie wypłaci podwyżek

  Do czasu przedstawienia aneksów do umów z NFZ m. dyrektorzy szpitali nie wiedzieli, ile pieniędzy będą mieli na podniesienie wynagrodzeń, które w nowej wysokości wypłacić powinni już sierpniu. Teraz zostali podstawieni pod ścianą. 

  Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zaznacza, że przedstawione przez NFZ propozycje zmian finasowania na podstawie umów o świadczenia opieki zdrowotnej nie pokrywają znacznej części kosztów koniecznych do wdrożenia ustawy zakładającej podwyżkę minimalnych wynagrodzeń. - Mechanizm ich kalkulacji jest skrajnie odmienny od stosowanego w latach ubiegłych (w tym w 2021r. ). Ponadto propozycje te zostały przedstawione w ostatnich dniach lipca 2022r. - dodają autorzy wystąpienia. 

  Związek zwraca się o przyjęcie mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (w tym właściwego algorytmu), który – jak w latach poprzednich – pozwoli na zabezpieczenie środków finansowych na podwyższenie wynagrodzenia pracownikom podmiotów leczniczych, który nie będzie dla szpitali krzywdzący, poprzez pozbawienie ich części środków.

  Prezes związku Władysław Perchaluk podkreśla w piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa NFZ Filipa Nowaka, że zdecydowana większość szpitali - z przyczyn obiektywnych - zmuszona jest wstrzymać realizację podwyżek, które miały przysługiwać pracownikom począwszy do dnia 1 lipca 2022r., gdyż nie mogą one zaciągnąć zobowiązania wobec pracowników w postaci podpisania aneksów do umów o pracę bez zabezpieczenia środków finansowych na ich pokrycie.

  Podkreśla, że większość szpitali powiatowych znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dodatkowe obciążenia, oprócz wzrostu wynagrodzeń, to rosnące koszty leków i wyrobów medycznych, cen energii i inflacja. 

  Władysław Perchaluk dodał, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem resortu zdrowia, ale nie przyniosło ono oczekiwanych efektów. 

  Ministerstwo Zdrowia odpowiada: wycena świadczeń wzrosła, najbliższe dni przyniosą informacje, czy wystarczająco

  Z kolei Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, w Trzecim Programie Polskiego Radia wskazał, że resort skieruje 8 mld zł na podwyżki. Przyznaje jednak, że najbliższe dni przyniosą informacje, czy wystarczy tych pieniędzy, czy będzie trzeba w jakiś sposób rozwiązać tę sytuację. - Nie wszystkie szpitale można przekładać jedną miarą i wyciągać takie same wnioski. Dużo zależy od menadżerów, jak oni gospodarują pieniędzmi. Ale oczywiście muszą wypełnić ustawę, czyli muszą zapewnić płacę minimalną, która jest zawarta w ustawie, która została przyjęta przez parlament - zapewnił. I dodał, że Narodowy Fundusz Zdrowia sygnalizuje, że podpisał aneksy ze szpitalami w ponad 6 województwach. Tyle, że w Polsce jest 16 województw. 

  Resort zdrowia zaznacza ponadto, że wzrost wyceny świadczeń jest zróżnicowany, ale w lecznictwie szpitalnym wyniósł średnio ponad 30 proc. - Skala tego wzrostu może różnić się w konkretnych szpitalach, w zależności od rodzaju i liczby wykonywanych świadczeń - podkreśla MZ. 

  Ministerstwo Zdrowia pytane przez Prawo. pl o problemy szpitali powiatowych z wypłatą wyższych wynagrodzeń i o to, czy przywróci w związku z tym dodatkowe źródła finansowania wynagrodzeń, podkreśla, że rozwiązanie funkcjonujące od 1 lipca jest najlepsze dla pacjentów. 

  - Nowy sposób przekazania środków na podniesienie minimalnych wynagrodzeń polega na ujęciu kosztów wzrostu wynagrodzeń w kosztach świadczeń, a nie w odrębnym strumieniu finansowania, niezależnym od wyceny świadczeń, a przede wszystkim od tego, czy i ile świadczeń zdrowotnych wykona szpital. Jest więc to rozwiązanie z korzyścią dla pacjentów, ponieważ służy poprawie dostępności do świadczeń, skróceniu kolejek i sprzyja spłacie „długu zdrowotnego” zaciągniętego w czasie pandemii COVID-19 - odpowiada Ministerstwo Zdrowia. 

  Podwyżki w ochronie zdrowia

  Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł).  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

  W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

  ETERNUS AF150 S3

  Niezwykle szybki i niezawodny system dyskowej pamięci masowej flash (2U) dla małych i średnich środowisk informatycznych. Macierz dyskowa Fujitsu Eternus AF150 S3 wyposażono w interfejsy Fibre Channel (16Gbit/s 32Gbit/s) oraz iSCSI. Wskaźnik IOPS: 390, 000 (8KB Read). Pojemność: maksymalnie 24 dyski 2. 5’. Maksymalna pojemność 92TB. Obsługa dysków SSD. Maksymalna liczba hostów: 1024.

  ET AF150S3 Base no Encr. [ET153SADF]

  ET AF150S3 Base Standard [ET153SAF]

  ETERNUS AF250 S3

  Niezwykle szybki i niezawodny system dyskowej pamięci masowej flash (2U) dla małych i średnich środowisk informatycznych. Macierz dyskowa Fujitsu Eternus AF250 S3 wyposażono w interfejsy Fibre Channel (16Gbit/s 32Gbit/s) oraz iSCSI. Wskaźnik IOPS: 600, 000 (8KB Read). Pojemność: maksymalnie 264 dyski 2. Maksymalna pojemność 8110TB.

  ET AF250S3 Base no Encr. [ET253SADF]

  ET AF250S3 Base Standard [ET253SAF]

  ETERNUS AF650 S3 2. 5

  Niezwykle szybki i niezawodny system dyskowej pamięci masowej flash (2U) dla małych i średnich środowisk informatycznych. Macierz dyskowa Fujitsu Eternus AF650 S3 wyposażono w interfejsy Fibre Channel (16Gbit/s) oraz iSCSI. Wskaźnik IOPS: 920, 000 (8KB Read). Pojemność: maksymalnie 1056 dyski 2. Maksymalna pojemność 32440TB. Maksymalna liczba hostów: 4096.

  ET AF650S3 Base RM Contr. [ET653SANF]

  ET AF650S3 Base RM Contr. x2 Standard [ET653SAF]

  Console

  Konsola stelażowa rack 1U z 19 calowym ekranem TFT. Mozliwość integracji z analogowym przełącznikiem KVM oraz opcja podłączenia zewnętrznego napędu USB. Klawiatura dostępna w wielu wariantach językowych. png" alt="PN: CS-RC25M" title="PN: CS-RC25M"/>

  CS RACK CONSOLE RC25 [CS-RC25M]

  ETERNUS DX100 S5 2. 5 Bases

  System dyskowej pamięci masowej (2U) dla małych i średnich środowisk informatycznych. Pojemność: maksymalnie 144 dyski 2. 5 cala (macierz + 5 półek). Obsługa dysków SSD, SAS, Nearline SAS. png" alt="PN: ET105SADF" title="PN: ET105SADF"/>

  ET DX100S5 Base 2. [ET105SADF]

  ET DX100S5 Base 2. 5 Standard [ET105SAF]

  ETERNUS DX100 S5 3. Pojemność: maksymalnie 144 dyski 3. 5 cala (macierz + 10 półek). png" alt="PN: ET105SBDF" title="PN: ET105SBDF"/>

  ET DX100S5 Base 3. [ET105SBDF]

  ET DX100S5 Base 3. 5 Standard [ET105SBF]

  ETERNUS DX200 S5 2. 5 Bases

  System dyskowej pamięci masowej (2U) klasy enterprise. png" alt="PN: ET205SADF" title="PN: ET205SADF"/>

  ET DX200S5 Base 2. [ET205SADF]

  ET DX200S5 Base 2. 5 Standard [ET205SAF]

  ETERNUS DX200 S5 3. Pojemność: maksymalnie 264 dyski 3. png" alt="PN: ET205SBDF" title="PN: ET205SBDF"/>

  ET DX200S5 Base 3. [ET205SBDF]

  ET DX200S5 Base 3. 5 Standard [ET205SBF]

  ETERNUS DX500 S5

  Skalowalny i zunifikowany system dyskowej pamięci masowej (4U) klasy enterprise. Pojemność: maksymalnie 576 dysków 2. 5/3. 5 cala (macierz + 23 półki 2U). Macierz Fujitsu Eternus DX500 S5 wyposazono w interfejsy Fibre Channel (16 Gbit/s, 32Gbit/s), iSCSI (1Gbit/s, 10Gbit/s) oraz Ethernet. Maksymalna liczba hostów: 4096.

  ET DX500S5 Base CE Contr. [ET505SANF]

  ET DX500S5 Base CE Contr. x2 Standard [ET505SAF]

  ETERNUS DX600 S5

  Skalowalny i zunifikowany system dyskowej pamięci masowej (4U) klasy enterprise. Pojemność: maksymalnie 1056 dysków 2. 5 cala (macierz + 43 półki 2U). Maksymalna pojemnośc: 32440TB (SSD) lub 14506TB (HDD). Macierz Fujitsu Eternus DX600 S5 wyposazono w interfejsy Fibre Channel (16 Gbit/s, 32Gbit/s), iSCSI (1Gbit/s, 10Gbit/s) oraz Ethernet. png" alt="PN: ET605SANF" title="PN: ET605SANF"/>

  ET DX600S5 Base CE Contr. [ET605SANF]

  ET DX600S5 Base CE Contr. x2 Standard [ET605SAF]

  ETERNUS DX900 S5

  Skalowalny i zunifikowany system dyskowej pamięci masowej (8U) klasy enterprise. Pojemność: maksymalnie 2034 dysków 2. 5 cala (macierz + 94 półki 2U). Maksymalna pojemnośc: 70778TB (SSD) lub 31699TB (HDD). Macierz Fujitsu Eternus DX900 S5 wyposazono w interfejsy Fibre Channel (16 Gbit/s, 32Gbit/s), iSCSI (1Gbit/s, 10Gbit/s) oraz Ethernet. Maksymalna liczba hostów: 8192. png" alt="PN: ET905SANF" title="PN: ET905SANF"/>

  ET DX900S5 Base FE no Encr. [ET905SANF]

  ET DX900S5 Base FE Standard [ET905SAF]

  ETERNUS DX8900 S4

  System dyskowej pamięci masowej (szafa) dla dużych przedsiębiorstw. Architektura Quad Star. Fujitsu Eternus DX8900 S4 posiada maksymalnie 384 porty Fibre Channel (16 Gbit/s, 32Gbit/s) oraz 192 iSCSI (1Gbit/s, 10Gbit/s). Pojemność: maksymalnie 6912 dysków 2. 5’/3. png" alt="PN: ETTCAF" title="PN: ETTCAF"/>

  ET DX8900S4 ControllerEncl. x2 [ETTCAF]

  JX40 S2 2. 5

  Podsystem pamięci masowej (DAS) do zastosowania z serwerami Primergy w celu zwiększenia ilości pamięci.Podsystem Fujitsu JX40 S2 2. 5 pomieści maksymalnie 96 dysków 2. 5' o pojemności max. 192TB. Obsługiwane dyski SAS, Nearline SAS i SSD. Pamięć podłączana za pomocą najszybszego złącza SAS 12Gb/s. png" alt="PN: ETJEADUF" title="PN: ETJEADUF"/>

  JX40 S2 2. 5 Enclosure w 1x IOM [ETJEADUF]

  JX40 S2 3. 5

  Fujitsu JX40 S2 2. 5 pomieści maksymalnie 48 dysków 3. 576TB. png" alt="PN: ETJEBDUF" title="PN: ETJEBDUF"/>

  JX40 S2 3. 5 Enclosure w 1x IOM [ETJEBDUF]

  ETERNUS LT140

  Najwyższej klasy urządzenie pamięci masowej. Biblioteka taśmowa z technologią LTO. 1-21 napędów taśmowe i 20-280 sloty na taśmy. Dostepne systemy: Fibre Channel: LTO-7/LTO-6 oraz SAS: LTO-7/LTO-6/LTO-5. png" alt="PN: FTS:LT140BASE" title="PN: FTS:LT140BASE"/>

  ET LT140 Base Library, 20-40Slots [FTS:LT140BASE]

  ET LT140 Expansion Unit, 40 Slots [FTS:LT140EXP]

  ETERNUS LT20 S2

  Budżetowe urządzenie pamięci masowej 1U. Biblioteka tasmowa z technologią LTO. Fujitsu Eternus LT20 S2 posiada 1 napęd taśmowy i 8 slotów na taśmy. Dostępne systemy: Fibre Channel: LTO-8/LTO-7/LTO-6 oraz SAS: LTO-8/LTO-7/LTO-6. png" alt="PN: FTS:LT20S2BASE" title="PN: FTS:LT20S2BASE"/>

  ETERNUS LT20 S2 [FTS:LT20S2BASE]

  ETERNUS LT260

  Najwyższej klasy urządzenie pamięci masowej. 1-42 napędy taśmowe i 80-560 sloty na taśmy. Dostepne systemy: Fibre Channel: LTO-8/LTO-7/LTO-6 oraz SAS: LTO-8/LTO-7/LTO-6/LTO-5.

  ET LT260 Base Library, 80 Slots, 0 Drive [FTS:LT260BASE]

  ET LT260 Expansion Unit 80 Slots [FTS:LT260EXP]

  Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Eternus Dx200 S3

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Eternus Dx200 S3

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Eternus Dx200 S3