Podręcznik instalacji i aktywacji Bosch Wfo 18

Podręcznik instalacji i aktywacji Bosch Wfo 18 to podręcznik, który zawiera wyczerpujące informacje na temat instalacji i aktywacji urządzenia Bosch Wfo 18. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wymaganych elementów składowych, jak również krok po kroku instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, testowania i aktywacji urządzenia. Instalacja i aktywacja urządzenia jest prosta i szybka, a dzięki Podręcznikowi instalacji i aktywacji Bosch Wfo 18, możesz mieć pewność, że Twoje urządzenie będzie działać bezproblemowo.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i aktywacji Bosch Wfo 18

Zapraszamy do pobrania plików z materiałami do projektowania, które ułatwią i usprawnią Państwa pracę.

Kotły gazowe

Wydanie Pobierz (PDF 10. 9 MB) 05. 2021Logano plus KB372 - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 27. 4 MB) 10. 2018Logamax plus GB192i/GB192iT - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 11. 3 MB) 09. 2018Logamax plus GB162 - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 8. 1 MB) 08. 2017Logano plus GB212 - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 28. 5 MB) 09. 2016Logano plus SB325/SB625/SB745 - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 4. 0 MB) 03. 2014Logamax plus GB072/GB172T - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 4. 6 MB) 12. 2013Logano plus GB402 - gazowe kotły kondesacyjne Pobierz (PDF 6. 9 MB) 11. 2013
Tytuł
Podręcznik systemów grzewczych
Kotły olejoweLogano plus GB125 - olejowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 6. 2 MB) 04. 2014
Kotły gazowe / olejoweLogano GE315, GE515 oraz GE615 - żeliwne kotły grzewcze Pobierz (PDF 3. 9 MB) Logano SK655, SK755 - stalowe kotły grzewcze Pobierz (PDF 8. 0 MB)
Technika słonecznaLogasol - technika słoneczna Pobierz (PDF 18. 4 MB) 02. 2017
Pompy ciepłaPodręcznik pomp ciepła Pobierz (PDF 23. 5 MB) 12. 2020Logatherm WPS K-1, WPS.. -1 i WSW196i-12 TTS Pobierz (PDF 13. 2 MB) 11. 2017Logatherm WPS_22_80 - pompy ciepła dużej mocy Pobierz (PDF 7. 2 MB) 07. 2017Logatherm WPLS6. 2... 13. 2 - rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda typu Split Pobierz (PDF 16. 6 MB) 06. 2016Logatherm WLW196i AR - odwracalna pompa ciepła powietrze-woda06. 2022
Systemy regulacji, systemy zdalnego sterowaniaLogamatic 5000 - system regulacyjny Pobierz (PDF 9. 3 MB) Logamatic 4000 - system regulacyjny Pobierz (PDF 13. 2 MB) 02. 2014
Podgrzewacze c. w. uLogalux - wymiarowanie i dobór podgrzewaczy Pobierz (PDF 26. 3 MB) 01. 2017
RekuperacjaLogavent HRV156-100 K - Centralnie kontrolowana wentylacja pomieszczeń Pobierz (PDF 1. 8 MB) 07. 2019Logavent HRV2 - kontrolowana wentylacja Pobierz (PDF 18. 5 MB) 08. 2016
InneKarta informacyjna dla średnich i dużych instalacji Pobierz (PDF 11. 2015Przewodnik po urządzeniach Pobierz (PDF 14. 5 MB)

Wciąż czegoś szukasz?

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

1 PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI FR-F700 PODRĘCZNIK INSTALACJI FR-F do EC FR-F do EC Dziękujemy za wybór przetwornicy częstotliwości Mitsubishi Electric. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem oraz dołączonym CD ROM, by poprawnie obsługiwać przetwornicę. Nie przystępuj do użytkowania wyrobu bez pełnej wiedzy o sprzęcie, wymogach bezpieczeństwa i zasadach obsługi. Niniejszy podręcznik oraz CD ROM powinny być przekazane użytkownikowi. SPIS TREŚCI A MONTAŻ I WSKAZÓWKI INSTALACYJNE... 1 RYSUNKI GABARYTOWE... 3 PODŁĄCZANIE... 4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRZETWORNICY CZĘSTOTLIWOŚCI BEZPIECZENSTWO SYSTEMU, KTÓRY UŻYWA PRZETWORNICY WYKAZ PARAMETRÓW DIAGNOSTYKA DODATEK Kontrola wersji Nr art. : Wersja C

2 Data wydania Numer podręcznika 12/2004 pdp Pierwsze wydanie 02/2013 pdp C Ogólne: Wersja Dodatki: Korzystanie z wyłącznika różnicowo-prądowego Przełącznik typu wejścia: napięciowe/prądowe Złącze opcji 2 Instrukcje okablowania obwodu głównego modelu FR-F lub wyższych Bezpieczeństwo systemu, który używa przetwornicy Wykaz parametrów: Nowe wartości ustawień: Pr. 29, Pr. 30, Pr. 52, Pr. 54, Pr. 59, Pr. 128, Pr. 158, Pr. 167, Pr. 178 do Pr. 189, Pr. 190 do Pr. 196, Pr. 261, Pr. 331, Pr. 332, Pr. 495, Pr. 549, Pr. 573 Nowe parametry: Pr. 147, Pr. 296, Pr. 297, Pr. 390, Pr. 414, Pr. 415, Pr. 498, Pr. 502, Pr. 505 do Pr. 515, Pr. 522, Pr. 539, Pr. 553, Pr. 554, Pr. 561, Pr. 653, Pr. 654, Pr. 665, Pr. 726 do Pr. 729, Pr. 753 do Pr. 769, Pr. 774 do Pr. 779, Pr. 799, Pr. 826 do Pr. 865, Pr. 870, Pr. 986, Pr. 997, Pr. 999, C42 (Pr. 934), C43 (Pr. 934), C44 (Pr. 935), C45 (Pr. 935), PR. CH, AUTO Częściowe zmiany: Zakres nastawy Par. 153 "0 do 10 s" Diagnostyka: Dodatek: Funkcje ochronne (E---, LOCD, E. OP2, E. 2, E. 5, E. PID, E. PCH, E. LCI) Resetowanie przetwornicy Dodatki: Dobór wyłącznika, gdy falownik używany jest jako produkt zgodny z UL lub cul Charakterystyka działania funkcji elektronicznego zabezpieczenia termicznego Częściowe zmiany: Dodatek 1 Instrukcje dotyczące zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej Dla maksymalnego bezpieczeństwa Przetwornice częstotliwości Mitsubishi Electric nie są zaprojektowane ani produkowane z przeznaczeniem do użytku w sprzęcie lub systemach, pracujących w sytuacjach mogących mieć wpływ lub zagrażać ludzkiemu życiu. Jeżeli rozpatrywane jest użycie danego wyrobu w aplikacjach specjalnych takich, jak maszyny lub systemy do powtarzalnego użytku w transporcie pasażerskim, medycynie, lotnictwie, żegludze, energetyce jądrowej, dystrybucji energii elektrycznej, prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielstwem handlowym Mitsubishi Electric. Aczkolwiek dany wyrób został wyprodukowany w warunkach ścisłej kontroli jakości, stanowczo zalecamy zainstalowanie elementów zabezpieczających w celu uniknięcia poważnych wypadków, jeżeli jest on używany w miejscach, gdzie jest prawdopodobne dojście do takiego wypadku w razie ewentualnej awarii wyrobu. Prosimy nie używać danego wyrobu z obciążeniem innym, niż trójfazowy silnik indukcyjny.

3 W niniejszym rozdziale szczegółowo przedstawiono wymogi bezpieczeństwa Dopóki nie przeczytasz starannie niniejszego Podręcznika instalacji i dołączonych dokumentów i nie potrafisz w sposób poprawny użytkować przetwornicy, nie próbuj jej montować, obsługiwać, konserwować czy sprawdzać jej działania. Nie używaj przetwornicy bez posiadania pełnej wiedzy o sprzęcie, wymogach bezpieczeństwa i stosownych pouczeniach. Zawarte w niniejszym podręczniku pouczenia dotyczące bezpieczeństwa zostały podzielone na dwie kategorie: "ZAGROŻENIE" i "". Obejmuje przypadki, gdy niewłaściwa obsługa może spowodować niebezpieczną sytuację, prowadzącą do śmierci lub ZAGROŻENIE poważnych obrażeń. Obejmuje przypadki, gdy niewłaściwa obsługa może stworzyć niebezpieczną sytuację, prowadzącą do umiarkowanych lub lekkich obrażeń, lub jedynie do fizycznego uszkodzenia sprzętu. Należy zwrócić uwagę, że także czynniki, objęte kategorią mogą w pewnych okolicznościach doprowadzić do poważnych obrażeń. Prosimy więc ściśle przestrzegać poleceń w obydwu kategoriach, gdyż są one ważne dla bezpieczeństwa obsługi. Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Gdy przetwornica pracuje lub tylko włączone jest jej zasilanie, nie wolno zdejmować pokrywy czołowej. Grozi to porażeniem elektrycznym. Nie wolno uruchamiać przetwornicy ze zdjętą pokrywą czołową. Naruszenie tego wymogu grozi kontaktem z odsłoniętymi zaciskami pod wysokim napięciem i porażeniem elektrycznym. Nawet przy wyłączonym zasilaniu nie należy zdejmować pokrywy czołowej, za wyjątkiem czynności instalacyjnych czy okresowego przeglądu. Grozi to kontaktem z naładowanymi elektrycznie obwodami przetwornicy i porażeniem elektrycznym. Przed rozpoczęciem podłączania czy przeglądu, należy wyłączyć zasilanie, odczekać co najmniej10 minut, a następnie miernikiem sprawdzić brak szczątkowego napięcia. Kondensatory są naładowane wysokim napięciem jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu zasilania, co stwarza zagrożenie porażenia elektrycznego. Przetwornica musi być uziemiona. Uziemienie musi odpowiadać krajowym i lokalnym wymaganiom bezpieczeństwa i przepisom prawa (JIS, NEC sekcja 250, IEC 536 klasa 1 i inne odpowiednie normy) Każda osoba zajmująca się podłączaniem i przeglądami sprzętu musi być uprawniona i w pełni kompetentna. Przed podłączeniem należy przetwornicę poprawnie zamontować. W przeciwnym wypadku można zostać porażonym lub odnieść obrażenia. Jeśli według obowiązujących przepisów aplikacja wymaga zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego, zgodnie z wytycznymi normy DIN VDE należy wybrać następująco: Dla przetwornic jednofazowych typ A lub B Dla przetwornic trójfazowych wyłącznie typ B. (Więcej wskazówek dotyczących stosowania wyłączników różnicowo-prądowych można znaleźć na stronie 25. ) Wszelkie operacje pokrętłem i klawiszami należy wykonywać suchymi rękami. Naruszenie tego wymogu grozi porażeniem elektrycznym. Przewody nie powinny być narażone na zadrapanie, ściskanie, poddawanie nadmiernym naprężeniom czy znacznym obciążeniom. Nie wolno wymieniać wentylatora chłodzącego przy włączonym zasilaniu. Wymiana wentylatora chłodzącego przy włączonym zasilaniu jest niebezpieczna. Nie wolno mokrymi rękami dotykać płytek drukowanych oraz manipulować przy kablach. Zapobieganie pożarom Przetwornicę należy montować na niepalnej i niezawierającej otworów pionowej płycie (w ten sposób nikt nie będzie mógł z tyłu dotknąć radiatora i in. urządzeń). Montaż w sąsiedztwie łatwopalnych materiałów może być przyczyną pożaru. Jeśli przetwornica ulegnie uszkodzeniu, należy niezwłocznie wyłączyć jej zasilanie. Uszkodzenie może wywołać ciągły przepływ prądu i w konsekwencji spowodować pożar. Nie wolno podłączać rezystora bezpośrednio do zacisków napięcia stałego P/+ i N/. Może to spowodować pożar i zniszczenie przetwornicy. Temperatura powierzchni rezystora hamującego może krótkotrwale znacznie przekroczyć 100 C. Upewnij się, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym kontaktem oraz zachowano bezpieczną odległość od innych zespołów i części systemu. Zabezpieczenie przed obrażeniami ZAGROŻENIE Do wszystkich zacisków należy przykładać wyłącznie napięcia określone w podręczniku obsługi. W przeciwnym wypadku może dojść do rozerwania lub innych uszkodzeń elementów. Należy upewnić się, że poszczególne przewody są podłączone do odpowiednich zacisków. Należy zawsze upewnić się, że polaryzacja przykładanego napięcia jest właściwa. Podczas pracy przetwornicy oraz przez pewien czas po wyłączeniu nie należy jej dotykać, ponieważ jest gorąca i grozi oparzeniem.

4 Dodatkowe wskazówki Przestrzegaj także poniższych punktów, aby zapobiec przypadkowym błędom, obrażeniom, porażeniu elektrycznemu itd. Transport i montaż Aby uniknąć obrażeń podczas transportu, należy do podnoszenia używać właściwych urządzeń. Nie wolno układać kartonów z przetwornicami w stosach zawierających ilość większą niż zalecana. Należy upewnić się, czy materiał i miejsce montażu utrzymają ciężar przetwornicy. Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. Nie montuj i nie używaj przetwornicy, gdy jest uszkodzona lub niekompletna. Może to spowodować jej rozerwanie. Nie wolno nosić przetwornicy trzymając za pokrywę czołową lub pokrętło; mogą one odpaść lub ulec uszkodzeniu. Nie wolno stawiać na przetwornicy lub opierać o nią ciężkich przedmiotów. Należy sprawdzić, czy przetwornica została zamocowana we właściwej pozycji. Należy zapobiegać przedostawaniu się do wnętrza przetwornicy przewodzących przedmiotów obcych jak wkręty lub kawałki przewodów, olej lub inne substancje palne. Ponieważ przetwornica jest urządzeniem precyzyjnym, nie wolno jej narażać na upadek lub uderzenia. Przetwornicę należy użytkować w poniższych warunkach środowiskowych. W przeciwnym przypadku może ona ulec uszkodzeniu. Wymagane srodowisko pracy FR-F740 FR-F746 Temperatura otoczenia 10 C do +40/+50 C (bez zamarzania) 10 C do +30/+40 C (bez zamarzania) Maksymalna temperatura zależy od ustawienia Par Wilgotność otoczenia Wilgotność względna do 90% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania 20 C do +65 C Otocznie W pomieszczeniach zamkniętych (wolnych od gazów żrących, palnych, mgły olejowej, kurzu i pyłu) Wysokość n. p. m. Maksymalnie 1000 m n. Powyżej tej wysokości wydajność przetwornicy zmniejsza się o 3% na każde dodatkowe 500 m, aż do 2500 m (91%) Wibracje 5, 9 m/s 2 lub mniej przy częstotliwości od 10 do 55 Hz (w kierunku osi X, Y, Z) Temperatura dopuszczalna w krótkim czasie, np. podczas transportu. 2, 9 m/s 2 lub mniej dla modelu lub większego Podłączanie Nie wolno podłączać na wyjściu przetwornicy żadnych urządzeń lub elementów nieposiadających akceptacji Mitsubishi Electric (np. kondensatorowych układów kompensacji współczynnika mocy, filtrów czy tłumików przepięciowych). Kierunek obrotów silnika odpowiada kierunkowi zadanemu (STF/STR), jeżeli zachowana jest kolejność faz przewodów łączących przetwornicę isilnik (U, V, W). Próbny rozruch i programowanie Przed rozpoczęciem normalnej pracy należy sprawdzić i w miarę potrzeby skorygować wartości wszystkich parametrów. W przeciwnym wypadku dla niektórych maszyn istnieje ryzyko nieprzewidywalnych ruchów. Eksploatacja ZAGROŻENIE Gdy wybrana została funkcja wznowienia pracy po wystąpienia alarmu należy nie zbliżać się do urządzenia po wystąpieniu alarmu, gdyż wznowienie pracy odbywa się samoczynnie. Ponieważ, w zależności od stanu ustawienia tej funkcji, naciskanie przycisku może nie wyłączyć wyjścia przetwornicy, w celu zrealizowania stopu bezpieczeństwa należy wprowadzić niezależny obwód i wyłącznik (wyłączenie zasilania, zadziałanie hamulca mechanicznego w celu zatrzymania bezpieczeństwa itp. ). Przed resetowaniem przetwornicy po wystąpieniu alarmu należy upewnić się, że sygnał startu został odłączony. Niedopatrzenie tego może spowodować nagły rozruch silnika. Start i zatrzymanie przetwornicy może odbywać się po protokole komunikacyjnym, np. szeregowym. Należy mieć świadomość, że w zależności od nastaw parametrów przetwornicy, niemożliwym może stać się zatrzymanie przetwornicy po przerwaniu komunikacji ze sterownikiem. W takiej konfiguracji niezbędne staje się zainstalowanie dodatkowego wyposażenia umożliwiającego awaryjne zatrzymanie napędu (np. zewnętrzne wyłączniki silnikowe, itd). Proste i zrozumiałe ostrzeżenia dla obsługi należy zamieścić na urządzeniu. Przetwornicy nie wolno obciążać innymi urządzeniami niż 3-fazowe silniki indukcyjne. Podłączenie urządzenia o innym charakterze może doprowadzić do uszkodzenia przetwornicy i podłączanego urządzenia. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji sprzętu. Nie należy zdejmować żadnych elementów przetwornicy, o ile nie jest to zalecone w instrukcji obsługi. Może to doprowadzić do nieprawidłowej pracy lub uszkodzenia przetwornicy.

5 Funkcja elektronicznego zabezpieczenia termicznego nie zapewnia ochrony silnika przed przegrzaniem. Celem termicznego zabezpieczenia silnika zaleca się zainstalowanie zarówno zewnętrznego przekaźnika termicznego jak i termistora typu PTC. W celu częstego załączania/ wyłączania przetwornicy, nie należy używać stycznika podłączonego na wejściu przetwornicy. W przeciwnym wypadku skróci się czas życia przetwornicy. Należy używać odpowiednich filtrów i procedur instalacji przetwornicy w celu ograniczenia zakłóceń elektromagnetycznych (dyrektywa EMC). Niestosowanie się do tego może powodować zakłócanie innych urządzeń. Należy stosować środki ograniczające prądy wyższych harmonicznych. W przeciwnym razie może to powodować zagrożenie dla urządzeń kompensujących lub przeciążenie generatorów. Należy używać silników przeznaczonych do zasilania z przetwornicy. (Obciążenie uzwojeń silnika jest większe przy zasilaniu z przetwornicy niż przy zasilaniu z sieci). Po wykonaniu czyszczenia parametrów, należy wykonać ponowną parametryzację przed wystartowaniem przetwornicy. Czyszczenie parametrów powoduje powrót do nastaw fabrycznych. Przetwornicę w łatwy sposób można zaprogramować do pracy z wysoką częstotliwością. Przed zmianą tych ustawień należy sprawdzić zachowanie się silnika i maszyny. Funkacja hamowania prądem stałym nie jest przewidziana do ciągłego podtrzymywania obciążenia. Do tego celu należy używać hamulców elektromechanicznych. Przed użyciem przetwornicy, po dłuższym czasie składowania, należy wykonać jej przegląd i próbę pracy. Aby zapobiec uszkodzenia przetwornicy, którego przyczyną może być ładunek elektrostatyczny, należy dotknąć najbliżej położonego, uziemionego elementu przed dotknięciem przetwornicy. Wyłącznik bezpieczeństwa Należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenie, jak np. w bezpieczeństwa, by uchronić maszynę i pozostały sprzęt przed zagrożeniem w przypadku awarii przetwornicy. Zawsze po zadziałaniu wyłącznika nadprądowego na wejściu zasilania sprawdź możliwe błędy w okablowaniu (zwarcie), uszkodzenia elementów wewnętrznych przetwornicy itd. Znajdź przyczynę wyłączenia, usuń ją i dopiero po tym załącz wyłącznik ponownie. Po każdej aktywacji zabezpieczenia przetwornicy (tj. po wyłączeniu awaryjnym z wyświetleniem stosownego komunikatu alarmu) wykonaj odpowiednie czynności, opisane w podręczniku obsługi przetwornicy, po czym zresetuj przetwornicę i wznów pracę. Konserwacja, przegląd i wymiana części Zabronione jest przeprowadzanie testu izolacji obwodu sterowniczego przetwornicy. Spowoduje to awarię. Usuwanie zużytej przetwornicy Usuwaną przetwornicę należy traktować jako odpad przemysłowy. Polecenia ogólne Wiele spośród rysunków w podręcznikach pokazuje przetwornicę bez pokrywy lub częściowo otwartą. Nigdy nie należy uruchamiać jej w takim stanie. Zawsze po zakończeniu obsługi przetwornicy należy ponownie zakładać pokrywę i postępować zgodnie ze wskazówkami niniejszego podręcznika.

6

7 1 MONTAŻ I WSKAZÓWKI INSTALACYJNE 1. 1 Oznakowanie przetwornic Tabliczka znamionowa Symbol F740 Klasa napięciowa Zasilanie trójfazowe klasy 400 V Symbol do Numer modelu 5-cyfrowy wyświetlacz Model przetwornicy Parametry zasilania Parametry wyjściowe Produkcja rok-miesiąc FR-F EC LD (50 C) XXA Numer fabryczny SLD (40 C) XXA Symbol F746 Klasa napięciowa Zasilanie trójfazowe klasy 400 V/konstrukcja wodoodporna, stopień ochrony IP54 (norma IEC 60529: 2001) Symbol do Numer modelu 5-cyfrowy wyświetlacz Znamionowa przeciążalność prądowa Temperatura otoczeni a LD 120% 60 s, 150% 3 s 50 C SLD 110% 60 s, 120% 3 s 40 C Przykład tabliczki czołowej Model przetwornicy Numer fabryczny 1. 2 Montaż przetwornicy Montaż na płycie do do W przypadku zabudowy w jednej szafie kilku przetwornic montuj je równolegle (pozostawiajac nie mniej niz 5 cm odstepu), by umozliwic chlodzenie. Y Przetwornice typu FR-A do należy mocować w sześciu miejscach, natomiast modele FR-A do w ośmiu miejscach. Y X Moc przetwornicy X [cm] Y [cm] Pozostawianie odstępów po obu stronach przetwornicy FR-F746 nie jest konieczne. Niektóre modele falownika mogą być instalowane na zewnątrz obudowy. Szczegóły patrz dodatek A. 2. 1

8 MONTAŻ I WSKAZÓWKI INSTALACYJNE 1. 3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Czas rozładowania kondensatorów głównych wynosi 10 minut. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych lub kontrolnych odłącz zasilanie, odczekaj co najmniej 10 minut, po czym sprawdź miernikiem napięcie resztkowe pomiędzy zaciskami P/+ i N/, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego. 1. 4 Środowisko Przed montażem sprawdź czy spełnione są poniższe wymagania środowiskowe: Obudowa Temperatura otoczenia 10 C do + 50 C (+40 C dla FR-F746) (bez oszronienia) przy wybranej przeciążalności 150% (Pr. 570 = 0) 10 C do + 40 C (+30 C dla FR-F746) (bez oszronienia) przy wybranej przeciążalności 120% (Pr. 570 = 1) 5 cm x = Punkt pomiarowy Przetwornica 5 cm 5 cm Wilgotność otoczenia Wilgotność względna 90% lub mniej (bez kondensacji) Temperatura przechowywania 20 C do + 65 C Środowisko W pomieszczeniach zamkniętych (bez dostępu gazów żrących i palnych, mgły olejowej, kurzu i pyłu) Wysokość n. Poniżej 1000 m Wibracje 5, 9 m/s 2 od 10 do 55 Hz (w kierunku osi X, Y, Z) 2, 9 m/s 2 lub mniej dla modelu lub wiekszego Temperatura odnosi się do punktów pomiarowych x wewnątrz szafy sterowniczej. Montuj przetwornicę na wytrzymałej powierzchni, w niezawodny sposób, w pionowej pozycji, przy pomocy wkrętów. Pozostaw wystarczające odstępy i zapewnij odpowiednie chłodzenie. Unikaj lokalizacji, w których przetwornica byłaby narażona na bezpośrednie nasłonecznienie, wysoką temperaturę lub wysoką wilgotność. Montuj przetwornicę wyłącznie na niepalnych powierzchniach. 2

9 2 RYSUNKI GABARYTOWE (Jednostka: mm) FR-F740 FR-F746 Model przetwornicy W W1 W2 W3 H H1 D d FR-F EC FR-F /00250-EC FR-F /00380-EC FR-F /00620-EC FR-F EC FR-F /01160-EC FR-F EC FR-F /02600-EC FR-F /03610-EC FR-F /04810-EC FR-F EC FR-F /08660-EC FR-F EC FR-F EC FR-F /00250-EC FR-F /00380-EC FR-F /00620-EC FR-F EC FR-F /01160-EC

10 3 PODŁĄCZANIE Logika "source" Zaciski obwodu mocy Zaciski obwodów sterowania *1 Dławik DC (FR-HEL) Podłączając dławik DC do modelu lub mniejszego, należy usunąć zworę łączącą zaciski P1 i P/+. Dławik DC, dostarczany/standardowo dla modelu i wyższych należy podłączyć do tych zacisków. *1 Zwora Zwora Rezystor hamowania (opcja) Układ hamowania (opcja) *6 Złącze CN8 jest (dla MT-BU5) obecne w modelu i wyższych *7 Nie używać zacisków PR i PX. Nie usuwać zwory podłączonej do zacisków PR i PX. Zasilanie 3-fazowe AC MCCB *2 Aby podłączyć niezależne zasilanie obwodów sterowania, należy usunąć zworę pomiędzy zaciskami R1/L11 i S/L21. Zwora MC Wejścia sterujące (podawanie napięcia jest niedopuszczalne) Przeznaczenie zacisku Start w prawo zmienia się zgodnie z przypisaną mu funkcją (Pr. 189) Start w lewo Wybór prędkości zaprogramowanych *3 Zacisk AU może być użyty jako zacisk wejściowy PTC. Wybór funkcji startu z samopodtrzymaniem Prędkość wysoka Prędkość średnia Prędkość niska Tryb krokowy (Jog) Wybór drugiego zestawu funkcji Odcięcie wyjścia Reset Konfiguracja wejścia zacisku 4 Wybór wejścia prądowego *2 Uziemienie R/L1 S/L2 T/L3 R1/L11 S1/L21 STF STR STOP RH RM RL JOG RT MRS P1 RES *3 AU AU CS PTC SOURCE P/+ PR*7 PX*7 Oraz w podręczniku przetwornicy częstotliwości Aby zapobiec nieprawidłowej pracy z powodu zakłóceń, zachowuj odległość co najmniej 10 cm pomiędzy przewodami sygnałowymi i kablami mocy. Po wykonaniu podłączeń wewnątrz przetwornicy ni mogą pozostać żadne ścinki przewodów. Mogą one być przyczyną alarmu, uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy. Zawsze utrzymuj przetwornicę w czystości. Podczas wiercenia otworów montażowych w szafie sterowniczej itd., zadbaj o to, by do przetwornicy nie dostały się wióry lub inne ciała obce. Przełącznik napięcie/prąd należy ustawić we właściwej pozycji. Niewłaściwe ustawienie może spowodować błąd lub nieprawidłowe działanie. ON OFF SINK Wybór automatycznego restartu SE po chwilowym zaniku zasilania Zacisk wspólny wejść stykowych (Sink*) SD 24V Zacisk +24 V DC/max. 100 ma Zacisk wspólny wejść stykowych (Source*) PC Złącze PU *(Zacisk wspólny dla tranzystorów z zewnętrznym źródłem zasilania) *4 Przełącznik wejścia: napięciowe/prądowe Analogowy sygnał zadawania częstotliwości 10E(+10V) 4 2 ON CA 10(+5V) OFF 3 Potencjometr zadawania 0 5 V DC częstotliwości do10 V DC 1/2 W, 1 k 4 do 20 ma DC *4 *5 1 5 Punkt odniesienia AM *4 Zakres wartości może być zadawany parametrami. Zakres podany w ramce 5 Wejście 0 ±10 V DC jest zaprogramowany fabrycznie. pomocnicze (+) 1 (Pr. 73, Pr. 267). W celu ustawienia 0 do ±5 V DC *4 (-) wejścia napięciowego (zakres 0 do 5 V/0 do 10 V), Podłączając dławik DC do Zacisk 4 20 ma DC TXD+ modelu lub mniejszego, należy wejściowy 4 (+) 4 0 do 5 V DC usunąć zworę łączącą zaciski P1 i P/+. Gdy (wejście TXD- (-) *4 prądowe) 0 do 10 V DC wybierane jest wejście prądowe (0/4 do 20 ma), przełącznik należy ustawić na RXD+ pozycji "ON" (położenie domyślne). Zacisk 10 i zacisk 2 są używane są jako wejścia RXDsygnału termistora PCT (Pr. 561) Złącze karty opcjonalnej 1 SG N/- Złącze wyboru wbudowanego filtra EMC Obwód mocy Obwody sterowani a CN8*6 U V W *5 Zaleca się użycie potencjometru 2 W, 1 k jeżeli sygnał zadawania częstotliwości jest zmieniany często Złącze do podłączania karty opcjonalnej Złącze karty opcjonalnej 2 C1 B1 A1 C2 B2 A2 RUN SU IPF OL FU Terminator VCC Wyjście przekaźnikowe 1 (Sygnał alarmu) Wyjście przekaźnikowe 2 W biegu Dojście do częstotliwości zadanej Chwilowy zanik zasilania Przeciążenie Przekroczenie częstotliwości (+) Analogowe wyjście prądowe (0 do 20 ma DC) (-) (+) Analogowe wyjście napięciowe (0 do 10 V DC) (-) GND Silnik Przeznaczenie zacisku zmienia się zgodnie z przypisaną mu funkcją (Pr. 195, pr. 196) Przeznaczenie zacisku zmienia się zgodnie z przypisaną mu funkcją (Pr. 194) Zacisk wspólny wyjść tranzystorowych Wspólny sink/source Złącze RS485 Wysyłanie danych Odbiór danych M 3~ Wyjście przekaźnikowe Wyjście typu otwarty kolektor 5V (Dopuszczalny prąd obciążenia 100 ma) 4

11 RYSUNKI GABARYTOWE 3. 1 Zaciski obwodu mocy Rozkład zacisków i sposób podłączania FR-F740/, 00038, 00052, 00083, EC Zwora Rozmiar wkrętu (M4) Zwora FR-F740/, EC Lampka naładowania kondensatorów Zwora Zwora L1 L2 L3 Zasilanie M 3 ~ Silnik Rozmiar wkrętu (M4) Lampka naładowania kondensatorów Rozmiar wkrętu (M4) FR-F740/, EC FR-F740/, EC L1 L2 L3 M 3 ~ Zasilanie Silnik Rozmiar wkrętu (M4) Lampka naładowania kondensatorów Rozmiar wkrętu (M5) Rozmiar wkrętu (M4) Zwora Zwora Rozmiar wkrętu (M4) Lampka naładowania kondensatorów Rozmiar wkrętu (M6) Zwora M 3 ~ Silnik L1 L2 L3 Zasilanie Rozmiar wkrętu (M5) L1 L2 L3 Zasilanie M 3 ~ Silnik Rozmiar wkrętu (M6) Zwora FR-F740/ do EC FR-F do EC Rozmiar wkrętu (M4) Lampka naładowania kondensatorów Zwora Rozmiar wkrętu (M4) Lampka naładowania kondensatorów Zwora Rozmiar wkrętu (00770: M6) 00930A, 01160A: M8) Rozmiar wkrętu (01800: M8, 02160: M10) Rozmiar wkrętu (M10) Rozmiar wkrętu (01800: M8, 02160: M10) L1 L2 L3 Zasilanie Zwora Rozmiar wkrętu (00770: M, 01160: M8) M 3 ~ Silnik L1 L2 L3 Zasilanie Dławik DC M 3 ~ Silnik Rozmiar wkrętu (01800: M8, 02160: M10) 5

12 RYSUNKI GABARYTOWE FR-F, EC FR-F, EC Rozmiar wkrętu (M4) Lampka naładowania kondensatoró Zwora Rozmiar wkrętu (M4) Lampka nała dowania kon densatorów Zwora Rozmiar wkrętu (M12) L1 L2 L3 Zasilanie Rozmiar wkrętu (M10 Dławik DC Rozmiar wkrętu (M12) (do podłączenia opcji) M 3 ~ Silnik L1 L2 Zasilanie L3 Rozmiar wkrętu (M10 Dławik DC Rozmiar wkrętu (M12) (do podłączenia opcji) M 3~ Silnik FR-F do EC Rozmiar wkrętu (M4) Lampka naładowania kondensatoró Zwora Rozmiar wkrętu (M12) L1 L2 Zasilanie L3 Dławik DC M 3~ Silnik Rozmiar wkrętu (M10) Kable zasilające muszą być podłączone do zacisków R/L1, S/L2, T/L3. Nigdy nie podłączaj zasilania do zacisków U, V, W przetwornicy. Spowoduje to uszkodzenie przetwornicy. Nie ma potrzeby dopasowywania kolejności faz. Silnik podłączaj do zacisków U, V, W. Przy zgodnym podłączeniu faz uruchomienie przetwornicy sygnałem startu w prawo powoduje obroty silnika w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, patrząc od strony wału silnika. Przy podłączaniu przewodów do szyny obwodu głównego przetwornicy lub większej, nakrętkę śruby należy przykręcić z prawej strony szyny. Podłączając dwa przewody, należy je umieścić z obydwu stron szynoprzewodu (patrz rysunek). Do podłączenia należy użyć śrub i nakrętek dostarczonych razem z przetwornicą. 6

13 RYSUNKI GABARYTOWE 3. 2 Zasady podłączani a Przekrój kabla Stosuj kable o zalecanym przekroju, by zapewnić spadek napięcia max. 2%. Jeżeli długość kabla pomiędzy przetwornicą i silnikiem jest znaczna, spadek napięcia na kablu spowoduje redukcję momentu, generowanego przez silnik, zwłaszcza w zakresie najniższych częstotliwości. Poniższa tabela odpowiada przykładowi doboru kabli o długości 20 m. Klasa napięciowa 400 V (przy zasilaniu 440 V i prądzie znamionowym, określonym dla przeciążalności 110% w ciągu 1 minuty) Odpowiedni model przetwornicy Rozmiar wkrętu zacisku * 4 Moment dociągania [N m] Końcówki zaciskowe R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F740/ EC M FR-F EC M8(M10) FR-F EC M FR-F EC M FR-F EC M10(M12) FR-F EC M10(M12) FR-F EC M12(M10) FR-F EC M12(M10) FR-F EC M12(M10) FR-F EC M12(M10) FR-F EC M12(M10) FR-F EC M12(M10) 46 C2-200 C2-200 FR-F EC M12(M10) 46 C2-250 C2-250 FR-F EC M12(M10) 46 C2-250 C2-250 FR-F EC M12(M10) 46 C2-200 C2-200 FR-F EC M12(M10) 46 C2-200 C

14 RYSUNKI GABARYTOWE Odpowiedni model przetwornicy R/L1, S/ L2, T/L3 Przekrój kabla HIV, itp. [mm 2] * 1 AWG * 2 PVC, itp. [mm 2] * 3 U, V, W P/+, P1 Przekrój kabla uziemiającego R/L1, S/ L2, T/L3 U, V, W R/L1, S/ L2, T/L3 U, V, W Przekrój kabla uziemiającego FR-F740/ EC, 5 2, 5 2, 5 FR-F740/ EC 2 2 3, 5 3,, 5 2, 5 4 FR-F740/ EC 3, 5 3, 5 3, 5 3, FR-F740/ EC 5, 5 5, 5 5, FR-F740/ EC FR-F740/ EC FR-F740/ EC FR-F740/ EC FR-F740/ EC FR-F740/ EC FR-F740/ EC /0 1/ FR-F EC /0 1/ FR-F EC /0 3/ FR-F EC /0 4/ FR-F EC FR-F EC FR-F EC 2 x x x x 4/0 2 x 4/0 2 x 95 2 x FR-F EC 2 x x x x 4/0 2 x 4/0 2 x 95 2 x FR-F EC 2 x x x x x x x FR-F EC 2 x x x x x x x FR-F EC 2 x x x x x x x x 95 FR-F EC 2 x x x x x x x x 95 FR-F EC 2 x x x x x x x x 120 FR-F EC 2 x x x x x x x x 120 FR-F EC 3 x x x x x x x x 150 FR-F EC 3 x x x x x x x x 150 * 1 Dla modelu i niższych zalecany jest kabel typu HIV (kabel klasy 600 V, z podwójną izolacją winylową) o dopuszczalnej długotrwałej temperaturze maksymalnej 75 C. Zakłada się, że temperatura otoczenia nie przekracza 50 C, a długość kabla nie przekracza 20 m. Dla modelu i wyższych podany rozmiar dotyczy kabla typu LMFC (elastyczna skrętka o podwyższonej wytrzymałości cieplnej, z izolacją polietylenową) o dopuszczalnej długotrwałej temperaturze maksymalnej 95 C. Zakłada się, że temperatura otoczenia nie przekracza 50 C, a podłączanie wykonywane jest w szafie. * 2 Dla modelu i niższych podany rozmiar dotyczy kabla typu THHW o dopuszczalnej długotrwałej temperaturze maksymalnej 75 C Zakłada się, że temperatura otoczenia nie przekracza 40 C, a długość kabla nie przekracza 20 m. Dla modelu i wyższych podany rozmiar dotyczy kabla typu THHN o dopuszczalnej długotrwałej temperaturze maksymalnej 90 C. Zakłada się, że temperatura otoczenia nie przekracza 40 C, a podłączanie wykonywane jest w szafie. (Przykład doboru głównie do użytku w Stanach Zjednoczonych. ) * 3 Dla modelu i niższych podany rozmiar dotyczy kabla typu PVC o dopuszczalnej długotrwałej temperaturze maksymalnej 70 C. Zakłada się, że temperatura otoczenia nie przekracza 40 C, a długość kabla nie przekracza 20 m. Dla modelu i wyższych podany rozmiar dotyczy kabla typu XLPE o dopuszczalnej długotrwałej temperaturze maksymalnej 90 C. (Przykład doboru głównie do użytku w Europie. ) * 4 Rozmiar wkrętu zacisku dotyczy zacisków R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+, N/, P1 i zacisku uziemiającego. Rozmiar śruby do zacisków P/+, N/ oraz P1 w modelu 01800, został podany w nawiasach. W modelach i 03610, rozmiar śruby zacisku P/+ do podłączenia opcji został podany w nawiasach. W modelu i większym, rozmiar śruby uziemiającej został podany w nawiasach. Spadek napięcia na kablu może być obliczony wg następującego wzoru: 3 Rezystancja przewodu Długość kabla m prąd A Spadek napięcia na kablu [V]= Zastosuj kabel o większym przekroju przy większej długości okablowania, oraz gdy pożądane jest ograniczenie spadku napięcia (redukcji momentu) w zakresie niskich prędkości. Dokręcaj wkręt zacisku, przykładając podany moment. Zbyt słabe dokręcenie wkrętu może być przyczyną zwarcia lub nieprawidłowej pracy. Zbyt mocne dokręcenie wkrętu może być przyczyną zwarcia lub nieprawidłowej pracy z powodu uszkodzenia. Przy podłączaniu zasilania oraz silnika używaj końcówek zaciskowych z koszulkami izolacyjnymi. 8

15 3. 2 Łączna długość kabla RYSUNKI GABARYTOWE Maksymalna, dopuszczalna długość przewodów silnikowych zależy od mocy przetwornicy i wybranej częstotliwości nośnej. Zestawienie w tabeli poniżej obowiązuje dla przewodów nieekranowanych. Gdy używane są przewody ekranowane wartości z tabeli należy podzielić przez 2. Należy zauważyć, że podane długości stanowią łączną długość przewodów jeśli podłączone zostanie więcej niż jeden silnik do jednej przetwornicy należy zsumować długości wszystkich przewodów silnikowych. Wartość Pr. 72 Wybór częstotliwości PWM (częstotliwość nośna) (2 khz) 300 m 500 m 500 m 3 (3 khz), 4 (4 khz) 200 m 300 m 500 m 5 (5 khz) do 9 (9 khz) 100 m 10 (10 khz) 50 m W modelu i większym, zakres nastaw Par. 72 "Wybór częstotliwości PWM" wynosi od "0" do "6". Zwróć uwagę, że uzwojenia silnika klatkowego są przy zasilaniu z przetwornicy narażone na znacznie większe obciążenia, niż w przypadku pracy z sieci. Silnik musi posiadać akceptację producenta do zasilania z przetwornicy częstotliwości. W przetwornicy z modulacją PWM, na zaciskach silnika generowane jest przepięcie związane z parametrami okablowania. Szczególnie w silnikach klasy 400 V, przepięcie może spowodować pogorszenie izolacji. Gdy silnik klasy 400 V napędzany jest przez przetwornicę, należy rozważyć następujące kroki: Zastosowanie silnika z podwyższoną izolacją, przystosowanego do współpracy z przetwornicą klasy 400 V oraz ustawienie częstotliwości w Par. 72 PWM wybór częstotliwości, zgodnie z długością okablowania. Długość przewodów 50 m 50 m 100 m 100 m Częstotliwość nośna 14, 5 khz 9kHz 4kHz Ograniczenie szybkości narastania napięcia wyjściowego przetwornicy częstotliwości (du/dt): Jeśli silnik wymaga szybkości narastania 500 V/μs lub mniejszej, na wyjściu przetwornicy należy zainstalować filtr. Więcej szczegółów można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem handlowym Mitsubishi Electric. Zwłaszcza przy znacznej długości kabla silnikowego (w szczególności, gdy używany jest kabel ekranowany) przetwornica może odczuwać obciążenie prądem przeładowywania pojemności własnej kabla, skutkiem czego może być nieuzasadniona aktywacja zabezpieczeń nadprądowych lub szybkiego ograniczenia prądowego, a także nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzeń, podłączonych do wyjścia przetwornicy. W przypadku nieprawidłowego działania szybkiego ograniczenia prądowego, wyłącz tę funkcję (Patrz Pr. 156 Wybór funkcji zapobiegania utknięciu w odrębnym Podręczniku Obsługi) Szczegółowy opis Pr. 72 Wybór częstotliwości PWM znajduje się w odrębnym Podręczniku Obsługi Przekrój kabli zasilających obwody sterowania (zaciski R1/L11, S1/L21) Rozmiar wkrętów zacisków: M4 Przekrój kabli: 0, 75 mm 2 do 2 mm 2 Moment dokręcania: 1, 5 Nm 9

16 RYSUNKI GABARYTOWE 3. 3 Zaciski obwodów sterowani a Rozkład zacisków Rozmiar wkrętów zacisków: M3. 5 Moment dokręcania: 1. 2 N m CA SD PC A1 B1 C1 A2 B2 C2 RL RM RH RT AU STOP RES STF STR PC PC AM 10E SE RUN SU IPF OL FU MRS JOG CS Wskazówki dla podłączania obwodów sterowania Zaciski 5, PC i SE są zaciskami wspólnymi odpowiednich sygnałów I/O i są izolowane nawzajem od siebie. Nie uziemiaj tych zacisków. Do podłączania obwodów sterowania używaj przewodów ekranowanych lub skręconych par przewodów, oraz prowadź je z dala od obwodów mocy (wliczając w to obwody przekaźników 230 V). Przy podawaniu sygnałów stykowych na wejścia sterujące stosuj dwa lub więcej połączone równolegle styki niskoprądowe lub styki bliźniacze, aby zapobiec błędom. Nie podawaj napięcia na wejścia stykowe (np. STF) obwodów sterowania. Napięcie na wyjściowe zaciski sygnału alarmu (A, B, C) podawaj wyłącznie przez cewkę przekaźnika, żarówkę itp. Styki niskoprądowe Styki bliźniacze Zaleca się stosowanie przewodów o przekroju 0, 75 mm 2 do okablowania zacisków sterowania. Użycie wielu przewodów o przekroju 1, 25 mm 2 lub więcej, a także niedbałe prowadzenie przewodów może prowadzić do niedomykania pokrywy czołowej i niemożności prawidłowego podłączenia programatora. Długość przewodów nie może przekraczać 30 m. Poziom logiki sterowania może być przełączany poprzez przekładanie zworki pomiędzy pozycjami: SOURCE (logika dodatnia) i SINK (logika ujemna). Zworka znajduje się w górnej części przedniej ściany listwy zacisków sterujących. 10

17 4 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRZETWOR- NICY CZĘSTOTLIWOŚCI Przetwornica serii FR-F700 jest wysoce niezawodnym wyrobem, jednak nieprawidłowe wykonanie obwodów peryferyjnych lub niewłaściwa obsługa mogą doprowadzić do skrócenia jej żywotności lub uszkodzenia. Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzaj następujące punkty. Do podłączania zasilania i silnika używaj końcówek zaciskowych z koszulkami izolacyjnymi. Podanie napięcia zasilającego na zaciski wyjściowe (U, V, W) przetwornicy spowoduje jej uszkodzenie. Nigdy nie wykonuj takiego podłączenia. Używaj kabli o przekroju zapewniającym uzyskanie spadku napięcia nie większego, niż 2%. Szczegółowe zalecenia odnośnie przekroju kabli podano na stronie 7. Nie wolno przekraczać maksymalnych długości przewodów. Zwłaszcza przy znacznej długości okablowania, próg aktywacji szybkiego ograniczenia prądowego może być obniżony, lub sprzęt podłączony do wyjścia przetwornicy może funkcjonować nieprawidłowo lub ulec uszkodzeniu pod wpływem prądów przeładowania pojemności własnej kabla. Nigdy więc nie przekraczaj dopuszczalnej długości kabli. (Patrz stronie 9) Zakłócenia elektromagnetyczne Prądy wejściowe i wyjściowe przetwornicy zawierają składowe harmoniczne, które mogą zakłócać pracę używanych w pobliżu przetwornicy urządzeń telekomunikacyjnych, jak np. odbiorniki radiowe AM. Użycie filtra EMC pozwoli zminimalizować zakłócenia. Nie podłączaj kondensatorów (np. korygujących współczynnik mocy), warystorów ani tłumików przepięć po stronie wyjściowej przetwornicy. Spowoduje to wyłączenie awaryjne przetwornicy lub uszkodzenie podłączonego kondensatora, warystora lub tłumika. Jeżeli którykolwiek z powyższych elementów był wcześniej podłączony, należy go natychmiast usunąć. Jeżeli przetwornica pracowała, przed przystąpieniem do podłączania oraz innych prac odczekaj co najmniej 10 minut od chwili odłączenia zasilania i przy pomocy miernika sprawdź brak napięcia resztkowego. Po odłączeniu zasilania kondensator pozostaje naładowany wysokim napięciem i stwarza niebezpieczeństwo. Zwarcie wyjść lub doziemienie na wyjściu przetwornicy może spowodować uszkodzenie modułów mocy przetwornicy. Przed rozpoczęciem pracy wykonaj pełną kontrolę oporności izolacji, gdyż powtarzające się zwarcia lub doziemienia, spowodowane niewłaściwym okablowaniem obwodów zewnętrznych lub zbyt niską opornością izolacji silnika mogą doprowadzić do uszkodzenia modułów mocy przetwornicy. Przed załączeniem zasilania wykonaj pełny test izolacji pomiędzy fazami oraz pomiędzy każdą z faz i przewodem uziemiającym na wyjściu przetwornicy. Zwłaszcza w przypadku silnika starego lub eksploatowanego w agresywnym środowisku, starannie skontroluj oporność jego izolacji. Nie używaj stycznika na wejściu zasilania przetwornicy do uruchamiania i zatrzymywania napędu. Prądy załączania podczas włączania skracają znacznie żywotność obwodów przetwornicy (przewidziano około cykli przełączania). W związku z tym należy uruchamiać i zatrzymywać przetwornicę częstotliwości zawsze sygnałami startowymi STF lub STR. Nie przykładaj do zacisków sterujących wejść/wyjść przetwornicy napięć wyższych niż dopuszczalne. Bezpośrednie podanie napięcia na zaciski wyjść lub podanie napięcia o odwrotnej biegunowości może być przyczyną uszkodzenia obwodów wejść/wyjść. Szczególnie starannie sprawdź prawidłowość podłączenia potencjometru zadającego, by uniknąć zwarcia między zaciskami 10E i 5. Zapewnij elektryczne i mechaniczne blokady dla styczników MC1 i MC2, używanych do przełączania silnika między zasilaniem z sieci i z przetwornicy. Przy nieprawidłowym podłączeniu lub przy wykonaniu obwodów przełączania silnika między zasilaniem z sieci i z przetwornicy w sposób pokazany niżej, przetwornica zostanie uszkodzona przez prądy upływnościowe ze źródła zasilania, przepływające wskutek zjawiska łuku elektrycznego lub drżenia styków przy nieprawidłowej sekwencji sterowania. Zasilanie Przetwornica Niepożądany prąd Blokada Jeżeli niedopuszczalny jest restart napędu po przywróceniu zasilania po jego chwilowym zaniku, umieść stycznik na wejściu zasilania przetwornicy oraz tak skonfiguruj obwody sterowania, by sygnał startu był w tych okolicznościach rozłączany. Jeżeli sygnał startu (np. przełącznik START) pozostaje załączony po rozłaczeniu zasilania, napęd zostanie uruchomiony, gdy tylko zostanie przywrócone zasilanie. M 3~ 11

18 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRZETWORNICY CZĘSTOTLIWOŚCI Przetwornicę częstotliwości należy podłączać do zasilania elektrycznego za pośrednictwem stycznika mocy. Stycznik ma do spełnienia następujące zadania (patrz również podręcznik instruktażowy przetwornicy częstotliwości): W przypadku błędu lub błędnego działania napędu można przetwornicę częstotliwości odłączyć od sieci (np. WYŁĄCZNIKIEM AWARYJNYM). Jeżeli przykładowo opornik hamowania dobrany został za mały lub tranzystor hamowania jest uszkodzony, wtedy stycznik mocy jest w stanie zapobiec przegrzaniu lub zapaleniu się opornika hamowania. Dzięki stycznikowi mocy można zapobiec niepożądanemu ponownemu uruchomieniu się po zaniku prądu w sieci. Stycznik mocy umożliwia bezpieczne przeprowadzenie prac serwisowych lub inspekcyjnych, gdyż przetwornica częstotliwości może zostać odłączona od sieci. Jeżeli stycznik mocy ma być stosowany do odłączania napięcia sieciowego przy ZATRZY- MANIU AWARYJNYM, wtedy należy zastosować stycznik według standardu JEM1038, o kategorii zastosowania AC-3, o prądzie znamionowym w wielkości prądu wejściowego do przetwornicy częstotliwości. Stycznik po stronie wyjściowej wolno jest włączyć tylko wtedy, jeśli unieruchomione są zarówno przetwornica częstotliwości jak i silnik. Włączenie stycznika w trakcie pracy może prowadzić do aktywacji funkcji ochrony przed nadmiarem prądu itp. Jeżeli stycznik używany jest do przełączania silnika na tryb sieciowy, wtedy włączenie może nastąpić dopiero, gdy przetwornica częstotliwości i silnik są unieruchomione. Wskazówki dla pracy z częstymi przeciążeniami Gdy napęd jest eksploatowany z częstymi rozruchami/zatrzymaniami przetwornicy, naprzemienne wzrosty i spadki temperatury modułów tranzystorowych, związane z przepływem dużego prądu rozruchowego, mogą zmniejszyć długowieczność przetwornicy wskutek zmęczenia termicznego. Ponieważ zjawisko to związane jest z wielkością prądu, długowieczność można powiększyć poprzez ograniczenie udarów prądowych. Zmniejszenie prądu wydłuży życie przetwornicy, jednak może skutkować niewystarczającą wartością momentu rozruchowego i uniemożliwić rozruch silnika. W takim przypadku, dla zachowania wystarczającego zapasu wielkości prądów rozruchowych należy wybrać przetwornicę o wyższym prądzie znamionowym. Upewnij się, że dane techniczne i znamionowe przetwornicy odpowiadają wymaganiom systemu. Gdy obroty silnika ustalane są analogowym sygnałem zadawania częstotliwości i wskutek zmian tego sygnału, spowodowanego zakłóceniami elektromagnetycznymi generowanymi przez przetwornicę są niestabilne, należy zastosować następujące środki zaradcze: Kable z sygnałami we/wy przetwornicy oraz kable łączące obwody mocy nie mogą przebiegać równolegle do innych kabli i nie mogą z nimi tworzyć wiązki przewodów. Kable doprowadzające sygnały we/wy przetwornicy, należy prowadzić możliwie daleko od kabli łączących obwody mocy. Kable sygnałowe powinny być ekranowane. Na kablu sygnałowym należy zainstalować rdzeń ferrytowy (przykład: ZCAT TDK). 12

19 5 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU, KTÓRY UŻYWA PRZETWORNICY Gdy pojawi się usterka, przetwornica wyzwoli wyjściowy sygnał błędu. Jednak przy wystąpieniu usterki wyjściowy sygnał błędu może nie zostać wystawiony, gdy ulegnie uszkodzeniu obwód detekcji lub obwód wyjściowy. Mimo tego, że Mitsubishi Electric gwarantuje najlepszą jakość produktów, przewiduje połączenie, które używa wyjściowych sygnałów stanu przetwornicy do zapobiegania takim przypadkom, jak uszkodzenie maszyny z powodu usterki przetwornicy i w tym samym czasie bierze pod uwagę konfigurację systemu, gdzie bezpieczeństwo na zewnątrz przetwornicy jest zapewnione nawet przy uszkodzeniu przetwornicy i bez jej stosowania. Sposób blokowani a, który używa sygnałów wyjściowych stanu przetwornicy Jak pokazano niżej, alarm przetwornicy może zostać wykryty przez łączenie sygnałów wyjściowych stanu przetwornicy, co umożliwia zrealizowanie blokady. Sposób blokowani a Sposób sprawdzania Użyte sygnały Dotyczy strony Działanie funkcji zabezpieczającej przetwornicę Stan działania przetwornicy Operacja sprawdzania styku alarmu Wykrycie błędu obwodu przez logikę ujemną Sprawdzenie sygnału gotowości do działania Logiczne sprawdzenie sygnału startu i sygnału działania Logiczne sprawdzenie sygnału startu i prądu wyjściowego Sygnał wyjściowy usterki (Sygnał ALM) Sygnał gotowości do działania (Sygnał RY) Sygnał startu (Sygnał STF, sygnał STR) Sygnał działania (sygnał RUN) Sygnał startu (Sygnał STF, sygnał STR) Sygnał wykrycia prądu wyjściowego (Sygnał Y12) Odsyłamy do rozdziału Parametry w Podręczniku Obsługi Metoda rezerwowa na zewnątrz przetwornicy Nawet, jeśli blokada zapewniona jest przez sygnał stanu przetwornicy, to w zależności od stanu uszkodzenia samej przetwornicy, nie jest zagwarantowane wystarczające bezpieczeństwo. Na przykład, jeśli do wytworzenia sygnału blokady użyto wyjścia sygnału alarmu, wyjścia sygnału start oraz wyjścia sygnału RUN, to w sytuacji, gdy jednostka centralna przetwornicy ulegnie awarii może mieć miejsce taki przypadek, w którym pojawi się usterka przetwornicy, a sygnał alarmu nie zostanie załączany i sygnał RUN pozostanie aktywny. Należy przewidzieć detektor obrotów do wykrywania prędkości obrotowej silnika oraz detektor prądu do wykrywania prądu silnika i rozważyć poniższy system rezerwowej kontroli, odpowiedni do poziomu znaczenia systemu. Gdy na wejściu przetwornicy podany jest sygnał start, sprawdzić pracujący silnik i prąd silnika przez porównanie sygnału start podanego do przetwornicy z prędkościa wykrytą przez detektor prędkości obrotowej, lub prądem wykrytym detektorem prądu. Należy zauważyć, że nawet, jeśli sygnał start wyłączy się i przetwornica zaczyna zwalnianie, to prąd silnika występuje przez cały czas pracy silnika, aż do jego całkowitego zatrzymania. W celu sprawdzenia logiki należy skonfigurować sekwencję, która bierze pod uwagę czas hamowania przetwornicy. W dodatku, gdy stosowany jest detektor prądu, zalecane jest sprawdzenie prądu w trzech fazach. Sterownik Awaria systemu Przetwornica Czujnik (prędkość, temperatura, objętość powietrza, itd. ) Do czujnika wykrycia alarmu Przez porównanie zadanej prędkości przetwornicy z prędkością zmierzoną detektorem, należy sprawdzić, czy nie ma odstępu pomiędzy aktualną prędkością i prędkością zadaną. 13

20 6 PARAMETRY 6. 1 Wykaz parametrów Przy ustawieniach domyślnych dostępne są jedynie parametry trybu prostego. Zgodnie z potrzebą ustaw Par. 160 "Wybór dostępu do grup parametrów". Parametr 160 Uwaga Nazwa Wybór dostępu do grupy parametrów Wartość domyślna Parametry oznaczone symbolem są parametrami trybu prostego. Wartości Uwagi Dostępne są tylko parametry trybu prostego. 0 Dostępne są parametry trybu prostego i rozszerzonego. 1 Dostępne są tylko parametry, przypisane do grupy parametrów użytkownika. Parametry, których numer w tabeli jest wyróżniony mogą być modyfikowane podczas pracy przetwornicy, nawet jeśli Pr. 77 Zakaz wpisywania parametrów ma wartość "0" (wartość domyślna). Parametr Nazwa Wartości Wartość domyślna 0 Forsowanie momentu 0 do 30% 6/4/3/2/1, 5/ 1% * 2 Częstotliwość 1 maksymalna 0 do 120 Hz 120/60 Hz * 1 Częstotliwość 2 minimalna 0 do 120 Hz 0 Hz 3 Częstotliwość bazowa 0 do 400 Hz 50 Hz 4 Prędkość zaprogramowana 1 (wysoka) 0 do 400 Hz 50 Hz Prędkość zaprogramowana 2 (średnia) 5 0 do 400 Hz 30 Hz Prędkość zaprogramowana 3 (niska) 6 0 do 400 Hz 10 Hz 7 Czas rozpędzania 0 do 3600/360 s 5/15 s * 3 8 Czas hamowania 0 do 3600/360 s 10/30 s * 3 9 Elektroniczne zabezpieczenie termiczne 0 do 500/ 0 do 3600 A * 1 Znamionowy prąd wyjściowy przetwornicy 10 Częstotliwość początkowa hamowania DC 0 do 120 Hz, 3 Hz Czas hamowania prądem stałym 11 0 do 10 s,, 5 s Napięcie hamowania 12 prądem stałym 0 do 30% 4/2/1% * 4 13 Częstotliwość startowa 0 do 60 Hz 0, 5 s Wybór rodzaju 14 obciążenia 0, Częstotliwość pracy krokowej (JOG) 0 do 400 Hz 5 Hz 16 Czas rozpędzania/ hamowania w trybie krokowym (JOG) 0 do 3600/360 s 0, 5 s Parametr Nazwa Wartości Wybór logiki wejścia MRS Maksymalna częstotliwość w zakresie wysokich prędkości Napięcie przy częstotliwości bazowej Częstotliwość odniesienia rozpędzania/hamowania Najmniejsza zmiana czasu rozpędzania/ hamowania Poziom aktywacji zapobiegania utknięciu Poziom aktywacji zapobiegania utknięciu przy maksymalnej częstotliwości Prędkości zaprogramowane (prędkość 4 do 7) Korekta wartości prędkości zaprogramowanych Charakterystyka rozpędzania/hamowania Wybór hamowania prądnicowego 0, do 400 Hz 120/60 Hz * 1 0 do 1000 V, 8888, Wartość domyślna do 400 Hz 50 Hz 0, do 120%, 110% 0 do 150%, 0 do 400 Hz, 0, 1 0 0, 1, 2, 3, 6 0 0, 2, 10, 20, 100, 120/0, 1, 2, 10, 11, 20, 21, 100, 101, 120, 121 * Skok częstotliwości 1A 0 do 400 Hz, 32 Skok częstotliwości 1B 0 do 400 Hz, 33 Skok częstotliwości 2A 0 do 400 Hz, 34 Skok częstotliwości 2B 0 do 400 Hz, 35 Skok częstotliwości 3A 0 do 400 Hz, *1 Wartość zależy od modelu przetwornicy (01160 i niższe/01800 lub wyższe) *2 Wartość zależy od modelu przetwornicy (00023/00038 do 00083/00126, 00170/00250 do 00770/00930, 01160/01800 i wyższe) *3 Wartość zależy od modelu przetwornicy (00170 lub niższe/00250 i wyższe) *4 Wartość zależy od modelu przetwornicy (00170 i niższe/00250 do 01160/01800 i wyższe) 14

Podręcznik instalacji i aktywacji Bosch Wfo 18

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i aktywacji Bosch Wfo 18

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i aktywacji Bosch Wfo 18