Podręcznik instalacji i okablowania 3m Dbi Sala 7600519

3M DBI Sala 7600519 to podręcznik instalacji i okablowania, który zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji i okablowania systemu łączności 3M Sala 7600519. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, konfiguracji i użytkowania systemu łączności 3M Sala 7600519, w tym inżynieryjne zalecenia dotyczące okablowania, informacje o dostępnych komponentach, wymagania dotyczące instalacji, wskazówki dotyczące użytkowania i wiele innych. Podręcznik jest idealnym rozwiązaniem dla osób instalujących i konfigurujących systemy łączności 3M Sala 7600519, jak również dla tych, którzy chcą poznać szczegóły dotyczące instalacji i okablowania systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i okablowania 3m Dbi Sala 7600519

Zapraszamy do pobrania plików z materiałami do projektowania, które ułatwią i usprawnią Państwa pracę.

Kotły gazowe

Wydanie Pobierz (PDF 10. 9 MB) 05. 2021Logano plus KB372 - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 27. 4 MB) 10. 2018Logamax plus GB192i/GB192iT - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 11. 3 MB) 09. 2018Logamax plus GB162 - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 8. 1 MB) 08. 2017Logano plus GB212 - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 28. 5 MB) 09. 2016Logano plus SB325/SB625/SB745 - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 4. 0 MB) 03. 2014Logamax plus GB072/GB172T - gazowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 4. 6 MB) 12. 2013Logano plus GB402 - gazowe kotły kondesacyjne Pobierz (PDF 6. 9 MB) 11. 2013
Tytuł
Podręcznik systemów grzewczych
Kotły olejoweLogano plus GB125 - olejowe kotły kondensacyjne Pobierz (PDF 6. 2 MB) 04. 2014
Kotły gazowe / olejoweLogano GE315, GE515 oraz GE615 - żeliwne kotły grzewcze Pobierz (PDF 3. 9 MB) Logano SK655, SK755 - stalowe kotły grzewcze Pobierz (PDF 8. 0 MB)
Technika słonecznaLogasol - technika słoneczna Pobierz (PDF 18. 4 MB) 02. 2017
Pompy ciepłaPodręcznik pomp ciepła Pobierz (PDF 23. 5 MB) 12. 2020Logatherm WPS K-1, WPS.. -1 i WSW196i-12 TTS Pobierz (PDF 13. 2 MB) 11. 2017Logatherm WPS_22_80 - pompy ciepła dużej mocy Pobierz (PDF 7. 2 MB) 07. 2017Logatherm WPLS6. 2... 13. 2 - rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda typu Split Pobierz (PDF 16. 6 MB) 06. 2016Logatherm WLW196i AR - odwracalna pompa ciepła powietrze-woda06. 2022
Systemy regulacji, systemy zdalnego sterowaniaLogamatic 5000 - system regulacyjny Pobierz (PDF 9. 3 MB) Logamatic 4000 - system regulacyjny Pobierz (PDF 13. 2 MB) 02. 2014
Podgrzewacze c. w. uLogalux - wymiarowanie i dobór podgrzewaczy Pobierz (PDF 26. 3 MB) 01. 2017
RekuperacjaLogavent HRV156-100 K - Centralnie kontrolowana wentylacja pomieszczeń Pobierz (PDF 1. 8 MB) 07. 2019Logavent HRV2 - kontrolowana wentylacja Pobierz (PDF 18. 5 MB) 08. 2016
InneKarta informacyjna dla średnich i dużych instalacji Pobierz (PDF 11. 2015Przewodnik po urządzeniach Pobierz (PDF 14. 5 MB)

Wciąż czegoś szukasz?

4. 1. 4 Uppgift att målsäganden inte haft något emot att bilden spreds

I praxis har det ansetts att en nedsättande uppgift kan vara uppgiften att målsägandeninte haft något emot att bilden spridits till andra. Ett prejudicerande avgörande påområdet är NJA 1992 s. 594. I målet hade en man i hemlighet filmat ett samlagmellan honom och en kvinna. Filmen hade han sedan visat upp för runt 30 personer.

154 Falu tingsrätts dom 16 oktober 2012 i mål B 1219-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr). 155 Ibid. s. 6 f.

156 Hovrätten för nedre Norrlands dom 6 maj 2013 i mål B 304-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). Bilddagboken (www. dayviews. se) är ett svenskt socialt nätverk där användare kan dela och kommentera bilder.

157 Södertälje tingsrätts dom 9 januari 2012 i mål B 3052-11 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 158 Svea hovrätts dom 1 september 2010 i mål B 6098-10.

Frågan som Högsta domstolen hade att ta ställning till var i huvudsak om videofilmenkunde sägas lämna sådana uppgifter om kvinnan att det utgjorde förtal att sprida dem.Domstolen konstaterade att uppgifter om att kvinnan haft sex med mannen och hurdetta gått till i sig inte kunde anses nedsättande för henne. Men för den som sågfilmen var det lätt att få intrycket att kvinnan visste om att samlaget filmades och detlåg då, konstaterade Högsta domstolen, nära till hands att tro att hon inte hade någotemot att filmen visades för andra. Denna uppgift ansågs vara nedsättande för kvinnanoch mannen dömdes för grovt förtal. Högsta domstolens prejudicerande avgörandeanvänds ofta som utgångspunkt i bedömningen gällande förtal och

integritetskränkande bilder. 159

Ett exempel är mål B 2417-13 där en 16-åring lade ut

en bild föreställande en annan flicka på Facebook. 160

På bilden hade flickan endasttrosor på sig. Tingsrätten ogillade åtalet och uttalade att en lättklädd bild i sig inteförmedlar någon nedsättande uppgift. Hovrätten fällde dock 16-åringen för förtal dåbilden hade tydlig sexuell prägel som gav intryck av att flickan var sexuelltutagerande och hade ett behov av att visa sig naken för andra. Liknande bedömningarhar gjorts i ett flertal mål, bland annat Svea hovrätts dom i mål B 4297-13 där en man, såvitt nu aktuellt, lagt upp nakenbilder föreställande en minderårig flicka på internetoch Göta hovrätts dom i mål B 1468-13 där en 16-årig pojke lagt upp en nakenbild föreställande en flicka tillsammans med uppgifter om hennes namn och bostadsort på

internetforumet Flashback och skickat den till minst tolv personer. 161

Det bör understrykas att Högsta domstolens avgörande inte medför att en uppgift om att någon låtit sig fotograferas eller filmas i en intim situation utgör en nedsättandeuppgift i förtallagstiftningens mening. Den nedsättande uppgiften är intrycket att

159 Se t. ex. Göta hovrätts dom 15 november 2010 i mål B 1598-10 (grovt förtal, kränkningsersättning 50 000 kr), där en man bland annat hade spridit nakenbilder och filmer på en 16-årig flicka genom att göra dem tillgängliga för nedladdning via ett fildelningsprogram; Göta hovrätts dom 25 juni 2013 i mål B 2081-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man spred en film på ett samlag mellan honom och en kvinna genom att spela upp den för minst fyra personer; Göteborgs tingsrätts dom 20 december 2010 i mål B 3511-09 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man lade ut nakenbilder på en kvinna på internetsidan bilddagboken. se; Malmö tingsrätts dom 22 maj 2008 i mål B 8207-07 (förtal), där en pojke spred en film föreställande en flicka som onanerade; Luleå tingsrätts dom 14 november 2013 i mål B 563-13 (förtal, kränkningsersättning 20 000 kr), där en man spred en film föreställande ett samlag; Svea hovrätts dom 21 mars 2011 i mål B 704-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 40 000 kr), där en man lade ut bilder och filmer föreställande en kvinna på hemsidor med pornografisk inriktning.

160 Göta hovrätts dom 18 februari 2014 i mål B 2417-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 161 Svea hovrätts dom 24 juni 2013 i mål B 4297-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 17 000 kr); Göta hovrätts dom 12 juli 2013 i mål B 1468-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 10 000 kr).

personen inte har något emot att bilden eller filmen sprids till andra. Detta betonadesav Högsta domstolen i ett senare avgörande, NJA 2008 s. 946. Frågan i Högstadomstolen rörde ansvar för ofredande vid spridning av en film föreställande sexuelltumgänge och refereras nedan (avsnitt 4. 2. 1) men domstolen valde även i ett obiter

dictum och med hänvisning till NJA 1992 s. 594 påpeka att inte alla filmer

föreställande ett sexuellt umgänge förmedlar sådana uppgifter som medför ansvar förförtal.

I mål B 4611-11 dömde Svea hovrätt en kvinna för grovt förtal för att ha spridit bilder

på sin ex-pojkväns nya flickvän då hon hade sex med en annan kvinna. 162

Honskickade bilderna till kvinnans släktingar och vänner på Facebook tillsammans medtexten “hon kallar mig hora, jag skulle bara bevisa vem som är hora här”. Tingsrätten,i vars bedömning hovrätten instämde, uttalade följande.

“För att straffbarhet skall föreligga krävs dock att uppgifterna om[målsäganden] varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Viddenna bedömning är Högsta domstolens uttalanden i rättsfallet NJA 1992s. 594 av intresse. Av detta rättsfall framgår enligt tingsrättens mening attdet utslagsgivande i förevarande fall är om fotografierna ger intryck av att[målsäganden] inte skulle ha något emot att de visades för andra. Attfotografierna kan ge detta intryck står klart för tingsrätten. Den bild av[målsäganden] som fotografierna sålunda förmedlar måste ansesnedsättande för henne, vilket bekräftas av de reaktioner och attityder somhon mött i sin omgivning sedan fotografierna skickats. De uppgifter somgenom visandet av fotografierna lämnats om [målsäganden] har alltsåvarit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. [Gärningspersonen]

har därför gjort sig skyldig till förtal. ”163

Hovrätten för Nedre Norrland ansåg i mål B 340-12 att det faktum att en film kunde ge intryck av att målsäganden ville bli filmad utgjorde en sådan nedsättande uppgift

som medför ansvar för förtal. 164 I domen utelämnade man därmed diskussionen om

162 Svea hovrätts dom 28 oktober 2011 i mål B 4611-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 100 000 kr). 163 Ibid. 7

164 Hovrätten för nedre Norrlands dom 25 juni 2012 i mål B 340-12 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr).

filmen även kunde ge intryck av att målsäganden inte hade något emot att filmenvisades. I ett annat mål dömde Svea hovrätt tre 17-åriga pojkar för förtal för att hasmygfilmat en 15-årig flicka när hon onanerade och sedan lagt ut filmen på

Youtube. 165

Hovrätten uttalade med hänvisning till NJA 1992 s. 594 att uppgiften attnågon onanerar i sig inte kan vara en nedsättande uppgift men att många människor ipraktiken torde uppfatta sådana uppgifter som i vart fall pinsamma. Med hänsyn tillatt flickan var ung och att filmen spritts bland ungdomar i hennes umgängeskretsansåg hovrätten att pojkarna gjort sig skyldiga till grovt förtal.E-podręcznik. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk. Elektryk. ELE. 02/EE. 05. Cz. 1 - w Księgarni WSiP

  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik do kwalifikacji EE. 05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach elektronik i technik elektronik w pełni pokrywa również materiał do kwalifikacji ELE. 02 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych) do podstawy programowej 2019.

Podręcznik niezbędny w nauce zawodów elektryk i technik elektryk – stanowi podstawowe źródło wiedzy w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

Część pierwsza publikacji przedstawia wiadomości i kształtuje umiejętności praktyczne związane z budową i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Dokładnie omówiono w niej wszystkie zagadnienia, których znajomość obowiązuje kandydata do zawodu – od ochrony przeciwporażeniowej po budowę, rodzaj i zastosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Godne zaufania kompendium aktualnej wiedzy – jego autorzy są twórcami publikacji zawodowych i doświadczonymi nauczycielami przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Obowiązkowa pozycja w przygotowaniach do egzaminu zawodowego! Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-mechatronik-elektronik-elektryk/

Korzystanie z e-podręcznika

  1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
  2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
  3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
  4. Zaloguj się.
  5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
  6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
  7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYSymbol:E613M7

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik instalacji i okablowania 3m Dbi Sala 7600519

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i okablowania 3m Dbi Sala 7600519

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i okablowania 3m Dbi Sala 7600519