Podręcznik konfiguracji i użytkowania Asus Eee Pc 1000 Xp

Podręcznik konfiguracji i użytkowania Asus Eee PC 1000 XP to szczegółowy przewodnik po wszystkich funkcjach komputera ASUS Eee PC 1000 XP. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje wraz z wykresami i zdjęciami, które pomogą Ci konfigurować i używać swojego komputera Asus Eee PC 1000 XP. Zawiera także informacje o tym, jak skonfigurować komputer do pracy z siecią bezprzewodową, jak skonfigurować system operacyjny, jak instalować oprogramowanie i wiele więcej. Podręcznik jest bardzo przydatny dla osób, które chcą uzyskać pełną kontrolę nad swoim komputerem Asus Eee PC 1000 XP i korzystać z jego wszystkich funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i użytkowania Asus Eee Pc 1000 Xp

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS EEE PC 1015PED. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS EEE PC 1015PED będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS EEE PC 1015PED

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS EEE PC 1015PED (2362 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS EEE PC 1015PED

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] D-2System operacyjny i oprogramowanie.................................................. D-3Ustawienia systemu BIOS......................................................................... D-4 Popularne problemy i ich rozwizania............................................... D-10Przywracanie ustawie komputera...................................................... D-16Wykorzystanie partycji przywracania............................................... D-16 Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach)........ D-17Informacja dotyczca napdu DVD-ROM.......................................... D-21 Zgodno wewntrznego modemu.................................................... [... ] Rozwizanie wygodne podczas przegldania zdj i czytania dokumentów.Powikszenie ZmniejszenieObracanie dwoma palcamiUstaw jeden palec na touchpadzie i zakrel luk drugim palcem, aby obróci zdjcie lub ogldany dokument. W zalenoci od potrzeb, obracanie mona wykona zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.5Podrcznik uytkownika komputera ASUSDbanie o touchpadTouchpad to urzdzenie wraliwe na nacisk. Naley stosowa si do nastpujcych zalece.· · · · Touchpad nie powinien mie kontaktu z brudem, plynami lub tluszczem. Nie naley ustawia na powierzchni touchpada lub na przyciskach cikich obiektów. Naley uwaa, aby nie zarysowa touchpada paznokciami lub innymi twardymi obiektami. Touchpad reaguje najlepiej na lekkie naciskanie.Automatyczne wylczanie touchpadaWindows moe automatycznie wylczy touchpad komputera, gdy podlczona zostanie zewntrzna mysz USB. Wybierz opcj systemu Windows Panel sterowania > Sprzt i dwik > Mysz.552.Kliknij ELAN w górnej czci i kliknij okno opcji Wylcz po podlczeniu zewntrznej myszy USB.3.Klikinij OK, aby zakoczy konfiguracj.Urzdzenia pamici masowejDziki urzdzeniom pamici masowej notebook moe odczytywa lub zapisywa dokumenty, obrazy i inne pliki w rónych urzdzeniach przechowywania danych.Napd optyczny (w wybranych modelach)Wkladanie dysku optycznego1. Przy wlczonym zasilaniu notebooka, nacinij przycisk wysuwania napdu, po czym nastpi czciowe wysunicie tacy.Delikatnie pocignij panel przedni i wysu tac calkowicie na zewntrz. Upewnij si, e nie ma adnych obiektów, które moglyby zosta zablokowane pod tac napdu.Przytrzymaj dysk za krawdzie i ustaw dysk stron z nadrukiem skierowan do góry. Nacinij po obu stronach centralnej czci dysku, a dysk zaskoczy na zaczep gniazda. Po prawidlowym zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawa nad dysk.4.Delikatnie pchnij tac napdu do wntrza. Naley ostronie poslugiwa si komputerem i izolowa go od elektrycznoci statycznej oraz unika silnych wibracji lub uderze. Dysk twardy jest najbardziej delikatnym komponentem i jest bardzo prawdopodobne, e po upuszczeniu komputera bdzie on pierwszym lub jedynym komponentem, który ulegnie uszkodzeniu. W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego naley zawsze odwiedzi autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawc tego komputera. Przed zdjciem pokrywy dysku twardego naley odlczy wszystkie podlczone urzdzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i zlcze zasilania (takiego jak zewntrzny zasilacz, akumulator, itd. ).Odlczanie podstawowego dysku twardego 3, 5"12 1Instalacja podstawowego dysku twardego 3, 5"21 2Odlczanie podstawowego dysku twardego 2, 5"Instalacja podstawowego dysku twardego 2, 5"Odlczanie dodatkowego dysku twardego 2, 5"Instalacja dodatkowego dysku twardego 2, 5"Pami operacyjnaDodatkowa pami zwiksza wydajno poprzez zmniejszenie czstotliwoci dostpu do dysku twardego. W celu uzyskania informacji dotyczcych modernizacji pamici w komputerze naley skontaktowa si z autoryzowanym punktem serwisowym lub ze sprzedawc. W celu zapewnienia maksymalnej zgodnoci i niezawodnoci moduly rozszerzenia naley kupowa u autoryzowanych sprzedawców tego komputera. BIOS automatycznie wykrywa wielko pamici w systemie i odpowiednio konfiguruje CMOS podczas testu POST (Power-On-SelfTest [Autotest po wlczeniu zasilania]). Po zainstalowaniu pamici, nie jest wymagana instalacja sprztu i oprogramowania.OSTRZEENIE! Przed instalacj lub wyjmowaniem pamici naley odlczy wszystkie podlczone urzdzenia peryferyjne, wszystkie linie telefoniczne lub telekomunikacyjne i zlcze zasilania (takiego jak zewntrzny zasilacz, akumulator, itd. ).Instalacja modulu pamici:Odlczanie modulu pamici:33(To jest jedynie przyklad. )PolczeniaWbudowana sie nie moe by instalowana w póniejszym czasie jako uaktualnienie. Po dokonaniu zakupu sie moe by zainstalowana jako karta rozszerze.Polczenie sieciowePodlcz kabel sieciowy, ze zlczami RJ-45 na kadym kocu, do portu karty sieciowej komputera, a drugi koniec do huba lub do switcha. Przy szybkociach transmisji 100 BASE-TX / 1000 BASE-T, jako kabel sieciowy naley stosowa skrtk kategorii 5 lub wyszej (nie w kategorii 3). ] Zgodno jest wymagana dla produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.OSTRZEENIE: Uywanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych ni okrelone w tym podrczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, moe spowodowa naraenie na niebezpieczne promieniowanie.D-Uwaga dotyczca produktów Macrovision CorporationProdukt ten zawiera technologi ochrony praw autorskich, wykorzystujc pewne rozwizania opatentowane w USA oraz podlegajce innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które s wlasnoci firmy Macrovision Corporation i innych prawnych wlacicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi by autoryzowane przez firm Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do uytku domowego i innych ograniczonych zastosowa chyba, e autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja s zabronione.D-5Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym modemem)DanishDutchEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianPortugueseSpanishSwedishEtiqueta Ecológica da União EuropéiaEste Notebook PC recebeu a etiqueta da EU Flower, o que significa que este produto tem as seguintes características: 1. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS EEE PC 1015PED

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS EEE PC 1015PED.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Pobieranie sterowników
ASUS Eee PC 1000H


Kroki, aby ręcznie zaktualizować sterowniki Eee PC 1000H:

Podstawowe sterowniki Eee PC 1000H powinny być dołączone do systemu%%os%% lub do pobrania za pośrednictwem aktualizacji systemu Windows®. Wbudowane sterowniki będą obsługiwać podstawową funkcjonalność Netbook, ale zazwyczaj nie są bardziej zaawansowane funkcje.Ten przewodnik poprowadzi Cię przez aktualizowanie sterowników ASUS.

Producent: ASUS
Grupa: Netbook
Model: Eee PC
Seria: 1000H
Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

Użyj narzędzia automatycznego do aktualizacji sterowników Eee PC 1000H:

Sugestia: Jeśli nie masz doświadczenia w ręcznej aktualizacji sterowników ASUS typu Netbook, zalecamy pobranie narzędzia DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft] do aktualizacji sterowników ASUS Eee PC 1000H. Narzędzie automatycznie pobiera i aktualizuje sterownik 1000H do prawidłowej wersji, chroniąc Cię przed przypadkowym zainstalowaniem niewłaściwych sterowników.

Ponadto, będziesz mieć dostęp do bazy danych DriverDoc zawierającej ponad 2 150 000 unikalnych sterowników, co zapewni, że wszystkie sterowniki na Twoim komputerze będą automatycznie aktualizowane.

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


Częste pytania dotyczące aktualizacji 1000H


Jaka jest funkcja sterownika Netbook ASUS?

Sterowniki stanowią zasadniczo niewielkie aplikacje, które umożliwiają urządzeniom 1000H kontakt z systemem operacyjnym w celu odblokowania funkcjonalności tych urządzeń.

Sterowniki 1000H działają na jakich systemach operacyjnych?

Windows posiada prawidłowy sterownik dla 1000H. org/Question">

Jak często należy aktualizować sterowniki 1000H?

Większość specjalistów zajmujących się komputerami zaleca aktualizację sterowników urządzeń 1000H po głównych aktualizacjach systemu Windows. org/Question">

Dlaczego niektórzy ludzie ignorują aktualizacje sterowników 1000H?

Większość osób nie podejmuje aktualizacji sterowników 1000H, ponieważ mogą napotkać błędy lub awarie.Typowe problemy dotyczące aktualizacji sterowników

Błędy Eee PC 1000H mogą być powiązane z uszkodzonymi lub przestarzałymi sterownikami komputera. Kierowcy mogą pracować jeden dzień i nagle przestać pracować następnego dnia, z różnych powodów. Dobrą wiadomością jest to, że sterowniki Netbook można aktualizować, aby rozwiązać wszelkie problemy.

Nie jest to proste, aby uzyskać sterowniki Eee PC 1000H ze względu na dużą i mylącą oficjalną stronę firmy ASUS. Jednak nawet jeśli jesteś dobry w lokalizowaniu, instalowaniu i uaktualnianiu sterowników dla Eee PC 1000H, nadal można tracić dużo czasu i być bardzo sfrustrowanym tym przedsięwzięciem. Zainstalowanie niewłaściwego sterownika lub po prostu niekompatybilnej wersji odpowiedniego sterownika może jeszcze pogorszyć problemy.

Generalnie zaleca się używanie oprogramowania sterownika, ponieważ aktualizacje mogą być czasochłonne i złożone. Te aktualizacje zapewnią, że zawsze masz odpowiednie sterowniki dla sprzętu i że są one zawsze kopiowane do momentu uaktualnienia do nowych wersji. Pliki kopii zapasowych sterowników oferują bezpieczeństwo funkcji wycofywania i możliwość przywrócenia poprzedniej wersji (jeśli to konieczne).


5 najpopularniejszych sterowników Eee PC (60 Modele)


 • 1000


 • 1000HA


 • 1000HD


 • 1000HE


 • 1001HAZainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj(Reklama)

Zaktualizuj sterowniki ASUS Eee PC 1000H jednym kliknięciem w DriverDoc:Znaleziono około 37 wyników dla: asus eee pc 1000h

 • Asus wl-604g i Asus eee Pc 1000H problem z zasięgiem

  Mam drobny problem z połączeniem się przez sieć WiFi w w/w urządzeniach. Tzn. mogę się połączyć i wszystko ładnie gra, dopóki nie oddalę się z laptopem na kilka metrów. Nagle zaczyna skakać zasięg i się rozłączać. Wystarczy już odległość ok 4m i przeszkoda w postaci ściany aby zakłócić połączenie. Może...

  Sieci LAN 15 Wrz 2009 17:43Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2122

 • ASUS Eee PC 1000H - kilka pytań odnośnie modernizacji

  Witam!Mam kilka pytań, odnośnie laptopa PROMO ASUS Eee PC 1000H. Mianowicie::arrow: Czy da się w nim wymienić kartę graficzną? (na np. lepszą czy jest w nim karta zintegrowana). :arrow: I jeżeli on posiada kartę z intel'a to czy mogę wymienić na np. N-VIDIA? :arrow: A jeżeli on posiada kartę...

  Laptopy Hardware 31 Sie 2009 15:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1834

  Asus Eee PC 1000H - komplikacje z ładowaniem baterii

  Noi nic.Netbook wysłany do serwisu Asusa, i co sie okazało:- uwalona bateria, a że kupiony był dokładnie rok temu, a na baterię jest gwarancja tylko 6 miesięcy - niestety nie wymienili mi baterii na sprawną, w dodatku kazali mi płacić za kuriera w jedną i drugą stronę, ehhhOczywiście proponowali...

  21 Lut 2010 16:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2641

  Kochani pomocy asus Eee pc 1000H

  Pomocy mam notebooka asus Eee pc 1000H i do tej pory pracowałem na nim na XP. Ale dziś wgrałem se wina 7 32 bit bo 64 nie obsługuje. No i zrobił się problem chodzi o WIFI nie mogę nigdzie znaleść sterowników do niej pod wina7 32bit co ciekawe Lan mi chodzi bez problemu tylko z tym mam problem. Czy...

  08 Sty 2011 23:26Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1859

  Asus EEE PC 1000H Masa przewpdząca pod CPU

  Witam. Wiem, że odkopuję temat ale nie chciałem zakładać nowego, ponieważ moje zapytanie dotyczy dokładnie poruszanych tu kwestii. Chcę kupić te podkładki termoprzewodzące do swojego 1000H ale nie wiem jakie wybrać. Głównie chodzi mi tu o dobranie odpowiedniej grubości (czy 1. 5mm to nie będzie za dużo? )...

  23 Kwi 2012 15:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1668

  Asus Eee PC 1000H nie słychac wiatraka i nic nie wyswietla na matrycy

  Kolejne wnioski:Dziś zauważyłem, iż po odłączeniu zasilania od laptopa i wypięciu ładowarki z źródła zasilania przez długi czas na zasilaczu świeci się niebieska dioda i słychać jakby "piszczał". Wcześniej wspominałem że przy podłączeniu kabla od ładowarki do netbooka odrazu zapalają się kontrolki.Niestety...

  19 Paź 2012 19:34Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 4671

  Asus Eee PC 1000H - zawiesza się na POST (szary ekran)

  WitamProblem polega na tym że po włączeniu Asusa Eee PC 1000H brak możliwości wejścia do biosu (jest tylko szary ekran z logo), dodatkowo pali się tylko dioda wifi i power.Przy probie wgrania biosu poprzez ez-flash zatrzymuje się na: checking for usb device, bez względu na to czy jest podpięty...

  10 Sty 2013 12:14Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1650

  Ładowarka samochodowa 24v - ASUS Eee Pc 1000h

  Witam.Potrzebuje zasilanie dla tego notebooka w ciężarówce. Znalazłem ładowarkę samochodową na allegro - 12V. Do tego musiałbym kupić reduktor napięcia 24-12. Ponadto mam w domu przetwornice 24V DC - 220-240V AC. Pomóżcie z wyborem, które rozwiązanie będzie bardziej ekonomiczne i bezpieczne.

  Komputery Co kupić? 27 Lut 2013 11:27Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2307

  Inne - Asus Eee PC 1000h co wymienić z podzespołów

  Witajcie,dusponuję netbookiem Eee PC 1000h. Zamierzam odświeżyć wiedzę z zakresu IT, w szczególności:1. obsługa WAMP i LAMP (serwer www, obsługa skryptów PHP, serwer bazodanowy MYSQL i związane z ty zapytania, raporty etc. )2. doinstalowanie kilku OS-ów (obecnie mam XP) na "żywym" kompie i na...

  15 Kwi 2014 17:52Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3096

  Asus Eee PC 1000H-SapidoWL617n - Karta wi-fi Sapido WL617n-Ubuntu 10. 04

  Witam. Z racji częstych wyjazdów i korzystania z otwartych hotelowych wi-fi (gdzie często jest problem przez zasięg) kupiłem dodatkową kartę wifi na USB firmy Sapido model WL617n. Na płytce są sterowniki pod Linux, ale mam problem z instalacją. Przez dwa łącza USB podpinam się pod komputer (Asus Eee...

  Software serwis 17 Maj 2014 18:21Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1434

  Asus Eee PC 1000H - Nowa bateria o większej pojemności, inny czas pracy

  Witam kupiłem nową baterię tyle że o większej pojemności no i czas pracy bateri po pełnym rozładowaniu wynosi 0min. i 0% laptop wyłącza się i nie da się go ponownie uruchomić, jednak po wyjęciu i ponownym włożeniu bateria nadal pracuje. Czy jeśli rozładuję ją do całkowitego zera i naładuje do pełna...

  Komputery Regeneracja Baterii 06 Lis 2014 15:19Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2022

  Asus EEE PC 1000H - zwarcie przy gnieźndzie zasilania

  Witam dostałem od znajomego ww model netbooka, problem jest następujący, laptop ma całkowite zwarcie między minusowym polem a plusowym przy gnieździe zasilania, ma ktoś pomysł co może robić takie zwarcie? Dodaje zdjęcia płyty oraz elementów które wylutowywałem (zaznaczone na czerwono) i gdzie było zwarcie...

  15 Kwi 2015 17:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 711

  [Asus Eee PC 1000H] Gasnąca matryca

  Czasami przy odpaleniu laptopa Eee PC 1000H gaśnie matryca i pomaga mi w tym tryb VGA przy starcie. Wybieram go za pomocą F8. W tym trybie mam wielkie ikony i marną jakość 8 bitów. Jak to zmienić, aby ten błąd nie wychodził?Dzięki za podpowiedzi:-)

  22 Mar 2017 09:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 906

  Asus EEE PC 1000H - W kółko odzyskiwanie Win XP

  Witam,Pacjent jak w tytule. Po włączeniu odpala się odzyskiwanie systemu; Ghost32 odzyskuje system, następuje ponowne uruchomienie i znowu odzyskuje... tak w kółko. Poza biosem oraz opcją wyboru napędu (F6) nic innego nie działa (np. F8). Przełożyłem dysk do bliźniaczego netbooka EEE PC 904HD by...

  11 Sie 2016 14:53Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1017

  Asus eee PC 1000h Jaki dysk ssd do 80GB i 200 zł.?

  Witam jak wtemacie musze kupić ssd bo fabryczny już ledwo zipie i stąd moje pytania:1. To dysk 1, 8 czy 2, 5 cala?2. Jest to typ mSATA 3 czy PCIe (nie wiem czy dobrze pisze nie znam się na tym)3. Jakie obecnie dyski są dobre jakościowo i mało awaryjne? Komputer będzie używany głównie do diagnostyki...

  20 Sie 2016 12:53Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2121

  Asus EEE PC 1000 - podświetlenie matrycy

  Dałeś sobie radę z podświetleniem tej matrycy?Mam (niestety:() uszkodzoną taką matrycę (całkowicie wylana ale diody świecą ok) ze sprawną elektroniką, więc możemy się umówić jakoś na priv (ehblodz(at)poczta. onet. pl) jeśli jesteś zainteresowany (ew. mogę podesłać kilka poglądowych fotek jak to podświetla...

  08 Sty 2010 16:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2548

  Eee Pc 1000H - Dysk SSD w slocie mini PCI?

  Pewnie temat już nieaktualny, ale napiszę garść informacji, bo może ktoś kiedyś na niego trafi i mu się to przyda. Sam mam od ponad 5 lat netbooka Asus Eee PC 1000HE, płyta główna jest praktycznie identyczna z modelem 1000H. Polecam poszukać sobie schemat ideowy tego komputera, ja mogę dodać/przesłać...

  10 Paź 2014 17:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7200

  Asus eee pc 901 - Chłodzenie z innego modelu

  Witam, padł mi wentylator w powyższym netbooku. Na allegro takiego samego modelu wentylatora nie widzę w związku z tym zastanawiam się czy mogę włożyć do środka wentylator z innego modelu. Znalazłem w dobrej cenie wentylatory z eee 900 oraz eee 1000H. Z tego co się zorientowałem różnią się one o mojego...

  Komputery Modding & OC 04 Lis 2012 23:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1275

  [Sprzedam] Płyta główna Asus Eee PC 904HD

  100% sprawna płyta główna, pochodząca z asusa eee pc 904hd. Identyczna jest również w eee pc 1000h ale proszę porównać ze zdjęciami. Posiadam również inne części z 904hd.120zł plus 10zł paczka pocztowa, priorytet 12zł.

  Komputery Bazar 10 Wrz 2014 14:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1311

  Intel GMA 900 (Eee pc 1000h) -

  Szukam sterowników do zintegrowanej karty graficznej Intel GMA 900 w Notebook'uAsus Eee pc 1000H, pod system Windows 8 Pro 32 bit.Próbowałem zainstalować z tego tematuLecz nie zadziałałoProszę o pomoc

  Sterowniki i BIOS 22 Cze 2015 16:56Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1293

  Asus Eee PC - nagłe problemy z systemem?

  Mama następujący problem z Eee PC 1000H:Zakończył się okres testowy Smart Security, więc postanowiłem zainstalować mks_ vir.Instalacja przebiegła bezproblemowo. Zaktualizowałem mks. Po ponownym uruchomieniu, mam następujące błędy:brctrtcen. exe "Aplikacja nie została właściwie zainicjowana...

  23 Kwi 2010 17:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2778

  Sterowniki Asus Eee Pc 1000

  co prawda z literka H na koncu ale mozesz sprawdzic.

  15 Maj 2012 14:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2678

  Asus Eee pc 4g za 150 zł czy opłaca się?

  Uważam, że to dla Ciebie będzie katorga. Tato ma 10 cali, 1, 2Ghz i 2 GB ramu (model 1000H) i Windows nie działa na tym płynnie. Na Twoim miejscu poszperałbym za jakimś chodzonym Dellem D600...

  06 Sty 2014 13:17Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 891

  ASUS - Eee PC 1000H - Nie włącza się - tylko raz mignie LED'em

  sprzęt: ASUS - Eee PC 1000Hopis awarii: podczas normalnego użytkowania na baterii + ładowarki wyłączył się.objawy: nie można uruchomić. Brak jakichkolwiek reakcji. Jedyna akcja jaką wykonuje, to po włączeniu tylko baterii i naciśnięciu przycisku POWER zapala się dioda pod przyciskiem...

  30 Maj 2013 09:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1893

  Nie działający głos netbook eee pc

  Witam ostatnio kolega zmieniał mi system na netbooku Asus Eee Pc 1000h z win xp na 7. Na początku głos działał jednak po czasie patrze że głosu nie ma ani przez głośniki ani w słuchawkach. Mam zainstalowane dobre sterowniki. Możecie jakoś w tym mi pomóc bo jestem kompletnie zielona co do tych spraw...

  20 Paź 2014 19:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 399

  Asus EeePC 1000H - nie odpala

  Laptop Eee PC 1000H nie odpala. Zero reakcji na przycisk. Płyta główna: 1000H. MB, P/N: 08G2001HB120.Zasilacz sprawdzony. Wypuszcza 12V. Gniazdo zasilania OK. Napięcie dochodzi na transil na wejściu zasilania na płycie.Wyjęta płyta, odpięty ekran, wszystkie moduły i nic.. Wiatrak nie kręci. Bios...

  22 Sie 2014 11:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1113

  POdłączenie matrycy od eeepc 1000h do 904hd na próbę -da sie?

  Mam dwa różne sprzęty Asus EEE pc- i chciałbym sprawdzić mniejszą matrycę od 904hd podłączając do 1000h.Czy to jest możliwe? Słyszałem, że jeśli wtyczka pasuje, i napięcie, to jeszcze mogą wystąpić inne ograniczenia. Mi zależy tylko na sprawdzeniu sprawności mniejszej matrcy ( fizycznie,...

  08 Lut 2012 23:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 662

  POdłączenie matrycy od eeepc 1000h do 904hd na próbę -da sie?

  13 Mar 2012 16:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 955

  Brak pliku NTLDR, bootowania CD - Asus

  Jednak po ustawieniu bootowania w BIOS'ie na CD-ROM wyświetla się "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot Device and press a key". Dodam że płyta LInux jest w pełni bootowalna. Próbowałem również zainstalować inny system operacyjny, WIndows Vista własnie, również...

  23 Kwi 2012 23:18Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2773

  Asus Eee1000h - Komputer nie widzi bootowalnych systemów z pendrive.

  Po kiego grzyba potrzebny Ci jest Windows XP w wersji mini?Asus Eee 1000H w komplecie posiada płytę recovery - XP Support DVD. Przetrząśnij pudełko po lapku to ją znajdziesz.Tu masz poradnik jak spreparować pendriva aby zainstalować Windows XP SP3 korzystając z zawartości tejże płytki -

  02 Lis 2014 19:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 927

  [Sprzedam] Różne laptopy i netbooki 12 sztuk w niskich cenach tanio!

  Sprzedam tanio różne laptopy i netbooki w różnym stanie i w różnych konfiguracjach! Łącznie 12 sztuk całość lub na sztuki!1. Asus EEE pc 1000HIntel Atom 1, 6Ghz, ekran 10” LED, Dysk Twardy, Pamięć RAM, Karta sieciowa WiFi, USB, AUDIO, VGA, LAN, wbudowana kamerka, wifi, bateria80zł2....

  11 Cze 2018 21:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 579

  Podświetlenie matrycy w netbooku

  Mam następujacy problem:W netbooku asus eee pc 1000h pobił mi się ekran, ale miałem w domu jescze niesprawny laptop HP pavilion dv5220us i podłączyłem matryce z tego laptopa do netbooka, wszytko działa tylko nie mam podswietlenia matrycy ponieważ nie mam gdzie podłączyć inwentera. Z matrycy wychodzą...

  02 Paź 2011 19:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1200

  Jaki netbook do 1000-1100zł?

  Poszukuję nowego netbooka za max 1000-1100zł.Polecicie jakieś konkretne modele?Mam możliwość wzięcia Asus Eee PC 1000H za 700zł. Warto?Co sądzicie o HP Mini 200-4200sw albo Acer Aspire One D270Netbook potrzebny będzie mi do przeglądania internetu, pisania itp.Ważne, żeby bateria...

  16 Sty 2013 15:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1017

  Najtańszy netbook do nauki z wytrzymałą baterią

  Dzień dobry!Potrzebuję netbooka z windowsem tylko i wyłącznie w celach naukowych. Zależy mi przede wszystkim na długim działaniu baterii (JAK NAJDŁUŻSZYM!! ) i jak najniższej cenie, bo jestem studentem, który klepie biedę.Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu najtańszej opcji, która spełniałaby te...

  10 Gru 2013 23:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 825

  Zmiana systemu z Win 7 na XP, utrata danych

  Witam, Ostatnio zmieniłem system na netbooku ASUS Eee PC 1000H z win 7 na XP, ponieważ 7 chodził na nim zbyt opornie. Miałem w nim 3 partycje: C, D, F. Problem polega na tym, że zainstalowałem system na dysku C: (systemowym) a utraciłem zdjęcia i inne dane, które znajdowały się na dysku F:. Obecnie na...

  15 Paź 2015 10:31Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 828

  WiFi - jest internet, ale go nie ma. Problem z laptopem.

  Posiadam router Pentagrama z ADSL oraz WiFi. Do tego 2 komputery - laptop Asus, typowy 17 calowiec, oraz EEE PC 1000H. Problem jest z internetem na WiFi, a dokładnie:1-Duży laptop widzi wifi z routera, łączy się z nim, jest internet. Widzi również sieć sąsiada, do której mam dostęp - sąsiad...

  Sieci WiFi 08 Wrz 2010 09:20Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2391

  dell inspirion 1525 - skasowane partycje

  Witam, kiedyś kupiłem Asusa eee pc 904HD z systemem i nieoryginalnym dyskiem, bo 320Gb. Ponieważ było w nim namieszane, a żona miała z nim jechać za granicę sformatowałem dysk, podzieliłem na 2 partycje i zainstalowałem dziewiczy XP Home i oczywiście naklejkę na spód. Po roku system padł po którejś aktualizacji....

  02 Maj 2014 19:58Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1572

Podręcznik konfiguracji i użytkowania Asus Eee Pc 1000 Xp

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i użytkowania Asus Eee Pc 1000 Xp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i użytkowania Asus Eee Pc 1000 Xp