Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ehc944ba

Podręcznik konserwacji podzespołów Electrolux EHC944BA zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną konserwację tego sprzętu. Zawiera ilustrowaną listę części, aby ułatwić identyfikację i wymianę części. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji, w tym czyszczenia, sprawdzania i wymiany części. Dodatkowo zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące diagnostyki i naprawy, w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem. Podręcznik jest idealnym źródłem informacji dla wszystkich, którzy chcą zapewnić skuteczną i bezpieczną konserwację swoich podzespołów Electrolux EHC944BA.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ehc944ba

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq.

Rozszerz pamięć RAM w komputerze przenośnym HP, aby zwiększyć wydajność systemu. W celu zaplanowania rozszerzenia określ typ pamięci, w jaką komputer jest wyposażony, maksymalną ilość pamięci, jaką można zainstalować, oraz ilość pamięci obsługiwaną przez system operacyjny.

Znajdowanie numeru produktu komputera przenośnego HP

Przed zamówieniem nowego modułu pamięci należy uzyskać numer produktu komputera przenośnego, aby sprawdzić dokumentację i specyfikacje dla danego modelu komputera. Numer zazwyczaj znajduje się na etykiecie na spodzie komputera przenośnego lub na opakowaniu, w którym komputer został dostarczony. Aby zobaczyć dodatkowe opcje, przejdź do tematu Jak znaleźć numer modelu lub numer produktu? .

Uwaga:

Ogólna nazwa rodziny podana na obudowie w pobliżu klawiatury lub na ramce wokół ekranu wyświetlacza nie jest wystarczającą informacją do zamówienia części wymiennych.

Wyszukiwanie specyfikacji aktualnie zainstalowanej pamięci (ilość, typ, maksymalna obsługiwana ilość)

Aby uzyskać informacje na temat zainstalowanej pamięci, skorzystaj ze specyfikacji komputera lub podręcznika konserwacji i obsługi. Przejdź do strony głównej wsparcia technicznego HP dla danego modelu komputera, a następnie wybierz kategorię Informacje o produkcie, aby wyświetlić specyfikacje, lub wybierz Podręczniki użytkownika, aby wyświetlić podręcznik konserwacji i obsługi. Możesz też wpisać „specyfikacje” lub „podręcznik konserwacji i obsługi”, a następnie po spacji podać numer swojego produktu w górnej części tej strony (na przykład: specyfikacje RQ877AS).

W podręczniku konserwacji i obsługi w sekcji Pamięć znajdują się specyfikacje dla modułu pamięci, numery części zamiennych modułów pamięci, zgodne procesory oraz typy pamięci RAM, a także liczba gniazd pamięci.

W dokumencie specyfikacji komputera przenośnego w sekcji Pamięć znajdują się poniższe informacje.

 • Ilość zainstalowanej pamięci: Sprawdź ilość pamięci aktualnie zainstalowanej na komputerze, a następnie przejdź do sekcji Sprawdzenie, jak dużo nowej pamięci można dodać w tym dokumencie.

 • Maksymalna obsługiwana ilość pamięci: Od maksymalnej dozwolonej ilości pamięci odejmij ilość pamięci zainstalowanej, aby określić ilość pamięci, jaką można dokupić. Można również zakupić maksymalną ilość dozwolonej pamięci i wymienić aktualne moduły pamięci, zainstalowane w komputerze. Następnie przejdź do sekcji Potwierdź maksymalną ilość pamięci obsługiwaną przez wersję systemu Windows w tym dokumencie. Jako maksymalną ilość pamięci użyj niższej z powyższych dwóch wartości.

  Rodzaj pamięci (włącznie z szybkością): HP zaleca zakup modułów pamięci tego samego rodzaju dla każdego gniazda (tj. tego samego rozmiaru, producenta i tej samej szybkości). Dla optymalnych wyników zaleca się zakup najszybszych modułów pamięci, jakie obsługiwane są przez płytę główną.

  Przestroga:

  Niektóre płyty główne nie są w stanie skonfigurować modułów pamięci od różnych producentów lub różniących się parametrem CAS albo wartością gęstości Aby mieć pewność, że pamięci są zgodne, upewnij się, że wszystkie kości SO-DIMM mają ten sam numer części.

Lokalizacja modułów pamięci komputera przenośnego

Komora modułu pamięci znajduje się w dolnej części większości komputerów przenośnych HP i Compaq. Dla niektórych modeli komputerów przenośnych, w których komora znajduje się pod klawiaturą, HP zaleca kontakt z dostawcą obsługi autoryzowanym przez HP w celu uzyskania pomocy przy zamawianiu i wymianie pamięci.

Zapoznaj się z sekcją Demontaż i wymiana w Podręczniku konserwacji i obsługi Twojego komputera, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące znajdowania komory modułu pamięci. Podręcznik konserwacji i obsługi jest dostępny w kategorii Informacje o produkcie na stronie głównej wsparcia technicznego HP dla danego modelu komputera. Możesz też wpisać „podręcznik konserwacji i obsługi”, a następnie po spacji podać numer swojego produktu, w górnej części tej strony (na przykład: RQ877AS podręcznik konserwacji i obsługi).

Sprawdzenie, jak dużo nowej pamięci można dodać

Sprawdź ilość zainstalowanej pamięci, aby ustalić, ile pamięci można dodać, w zależności od tego, czy komputer jest włączony, czy wyłączony.

Sprawdzanie ilości pamięci w przypadku włączonego komputera

Sprawdzanie ilości pamięci w przypadku, gdy komputer jest włączony, za pomocą programu HP Support Assistant.

  W systemie Windows znajdź narzędzie HP Support Assistant i uruchom je.

  Na karcie Moje urządzenia kliknij opcję Mój komputer przenośny.

  Na karcie Specyfikacje sprawdź aktualnie zainstalowaną pamięć systemową. com/doc-images/153/c06053567. gif" alt="Informacje o pamięci systemu wyświetlane na ekranie programu Support Assistant"/>

  Aby sprawdzić maksymalną ilość pamięci, jaką można dodać, od maksymalnej pojemności pamięci obsługiwanej przez komputer należy odjąć ilość pamięci obecnie zainstalowanej w komputerze. Aby sprawdzić maksymalną ilość pamięci, jaką komputer może obsłużyć, przejdź do sekcji Wyszukiwanie specyfikacji aktualnie zainstalowanej pamięci w tym dokumencie.

  Aby sprawdzić ilość pamięci przypisaną poszczególnym gniazdom, należy podzielić maksymalną ilość obsługiwanej pamięci przez liczbę gniazd pamięci na płycie głównej. Wielkość ta odpowiada zwykle maksymalnej ilości pamięci przypadającej na każde gniazdo. Na przykład jeżeli komputer może obsługiwać maksymalnie 4096 MB (4 GB) pamięci, a na płycie głównej znajdują się cztery gniazda pamięci, w każdym gnieździe należy zainstalować moduły o pojemności do 1 GB.

Sprawdzanie ilości pamięci w przypadku wyłączonego komputera

Otwórz komorę modułu pamięci, aby sprawdzić ilość pamięci w przypadku, gdy komputer nie jest włączony.

Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.

Odwróć komputer i umieść go na stabilnej powierzchni.

Wyjmij baterię.

Zlokalizuj pokrywę komory modułu pamięci, a następnie otwórz ją za pomocą wkrętaka krzyżakowego. com/doc-images/184/c01412754. jpg" alt="Pokrywa modułu pamięci w dolnej części komputera przenośnego"/>

Przed dotknięciem pamięci musisz uziemić się w celu rozładowania ewentualnego ładunku elektrostatycznego. Połóż dłoń na obudowie komputera i dotknij drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

Przyjrzyj się modułom, aby określić liczbę dostępnych gniazd pamięci oraz liczbę gniazd, które są obecnie wykorzystane. com/doc-images/57/c01412755. jpg" alt="Moduły i gniazda pamięci po zdjęciu pokrywy"/>

Zwolnij boczne zaczepy i chwyć zewnętrzne krawędzie pamięci, aby wyjąć każdy moduł z gniazda.

Nie dotykaj złotych styków wchodzących w uchwyt Dotknięcie styków może spowodować uszkodzenie modułu pamięci.

Sprawdź, czy na module pamięci znajdują się naklejki z informacją o ilości pamięci, numerami części zamiennych lub informacjami o produkcie. com/doc-images/925/c01412756. gif" alt="Moduł pamięci, na którym znajduje się naklejka z informacjami na temat części"/>

Aby sprawdzić ilość pamięci przypisaną poszczególnym gniazdom, należy podzielić maksymalną ilość obsługiwanej pamięci przez liczbę gniazd pamięci na płycie głównej. Na przykład, jeżeli komputer może obsługiwać maksymalnie 4096 MB (4 GB) pamięci, a na płycie głównej znajdują się cztery gniazda pamięci, w każdym gnieździe należy zainstalować moduły o pojemności do 1 GB. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="MaxRAMSupported">

Potwierdź maksymalną ilość pamięci obsługiwaną przez wersję systemu Windows

Ustal ilość pamięci obsługiwanej przez wersję systemu Windows zainstalowaną na Twoim komputerze przenośnym HP.

Maksymalna ilość pamięci dla wersji systemu Windows 10

Minimalne wymagania dotyczące pamięci dla systemu Windows 10 wynoszą 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej).

Windows 10 Home

4 GB

128 GB

Windows 10 Education

2 TB

Windows 10 Enterprise

Windows 8 Pro

Wersja Windows 10

Maksymalna ilość pamięci – 32-bity (x86)

Maksymalna ilość pamięci – 64-bity (x64)

Maksymalna ilość pamięci dla wersji systemu Windows 8

Minimalne wymagania dotyczące pamięci dla systemu Windows 8 wynoszą 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej).

Wersja Windows 8

Windows 8

Windows 8 Enterprise

512 GB

System Windows 8 Professional

Maksymalna ilość pamięci dla wersji systemu Windows 7

Minimalne wymagania dotyczące pamięci dla systemu Windows 7 wynoszą 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej). Maksymalna wielkość pamięci zależy od używanej wersji systemu:

Wersja Windows 7

Maksymalna wielkość adresowalnej pamięci

Starter (32-bitowa lub 64-bitowa wersja systemu)

2 GB

Wszystkie 32-bitowe wersje systemu Windows 7 (za wyjątkiem Starter Edition)

4 GB (około 3, 3 GB dostępne do wykorzystania)

Home Basic wersja 64-bitowa

8 GB

Home Premium wersja 64-bitowa

16 GB

Enterprise wersja 64-bitowa

192 GB

Business wersja 64-bitowa

Ultimate wersja 64-bitowa

Instalacja nowego modułu pamięci

W przypadku większości komputerów przenośnych HP i Compaq nowy moduł pamięci instaluje się w komorze modułu pamięci w dolnej części komputera. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby upewnić się, że dotyczą Twojego komputera. Aby odnaleźć instrukcje dotyczące konkretnie Twojego modelu, skorzystaj z dołączonego podręcznika użytkownika lub w polu wyszukiwania u góry tego okna wpisz „wymiana pamięci”, a następnie po spacji wprowadź numer modelu (na przykład: wymiana pamięci RQ877AS).

Jeśli masz wątpliwości co do samodzielnej instalacji dodatkowego modułu pamięci, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem HP w celu uzyskania pomocy. Jeżeli rozszerzenia pamięci dokona osoba lub firma niebędąca autoryzowanym partnerem HP, wszelkie ewentualne szkody nie będą objęte gwarancją produktu. Klient bierze na siebie wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność za szkody związane z rozszerzeniem pamięci.

Jeżeli musisz wyjąć istniejący moduł pamięci przed zainstalowaniem nowego, zwolnij zaczepy przytrzymujące moduł tak, aby go zwolnić, a następnie chwyć moduł za boczne krawędzie, aby go wyjąć. com/doc-images/280/c06053568. gif" alt="Zwalnianie modułu pamięci"/>

Aby zapobiec uszkodzeniu modułu pamięci, nie dotykaj metalowych styków.

Umieść wyjęte moduły w ochronnej torebce antystatycznej.

Trzymając nowy moduł pamięci za boczne krawędzie, ostrożnie włóż go pod kątem do gniazda. com/doc-images/407/c06053569. gif" alt="Wkładanie modułu pamięci do gniazda"/>

Delikatnie, ale zdecydowanym ruchem dociśnij moduł, aby zamocować go na miejscu. Kiedy moduł pamięci znajdzie się w odpowiedniej pozycji, usłyszysz kliknięcie zaczepów. com/doc-images/129/c06053570. gif" alt="Dociskanie modułu pamięci, aby umieścić go w odpowiednim miejscu"/>

Ponownie zamontuj pokrywę komory modułu pamięci.

Podłącz z powrotem przewód zasilający.

Ponownie włóż baterię do komory baterii komputera przenośnego.

Włącz komputer przenośny, aby zakończyć konfigurację rozszerzania pamięci. PriorityLoaderDirectoryHashUtil">

Rozwiązywanie problemów po zainstalowaniu nowego modułu pamięci

Po dodaniu pamięci, jeśli komputer lub system Windows nie uruchamia się, jeśli słychać sygnały dźwiękowe lub widać migające kontrolki w pobliżu klawiszy Caps Lock lub Num Lock, spróbuj wykonać następujące czynności:

Wyjmij nowy moduł pamięci i umieść go ponownie w gnieździe.

Wyjmij nowy moduł pamięci i wyczyść rowek gniazda, w którym się znajdował. Po założeniu okularów ochronnych możesz użyć w tym celu pojemnika ze sprężonym powietrzem z rurkową końcówką, aby usunąć z rowka kurz lub brud.

Wyjmij nowy moduł pamięci i ponownie uruchom komputer. Jeżeli komputer się uruchomi, sprawdź, czy kupiony moduł pamięci jest odpowiedniego typu i o zgodnej pojemności. Więcej informacji na temat zakupu odpowiedniego rodzaju modułu pamięci można znaleźć w sekcjach Wyszukiwanie specyfikacji aktualnie zainstalowanej pamięci i Sprawdzenie, jak dużo nowej pamięci można dodać w tym dokumencie. Użyj oryginalnego modułu pamięci jako referencji.

O ile to możliwe, wszystkie moduły pamięci powinny pochodzić od tego samego producenta i być oznaczone tym samym numerem części.

Jeżeli komputer w dalszym ciągu się nie uruchamia, wyjmij wymieniony moduł pamięci, włóż oryginalne moduły i sprawdź, czy komputer działa prawidłowo w tej konfiguracji.

Sprawdzanie wymagań i obsługiwanych typów modułów pamięci dla komputerów HP

Dowiedz się więcej na temat modułów pamięci i ich wymagań w przypadku komputerów HP.

Moduły pamięci SO-DIMM i ich wymagania

Moduły pamięci typu SO-DIMM są instalowane w komputerach przenośnych. Są one mniejsze i cieńsze od innych modułów DIMM, dlatego używane są tam, gdzie miejsce w obudowie jest ograniczone. Moduły SO-DIMM instalowane w komputerach HP powinny spełniać następujące wymagania:

Liczba pinów modułu SO-DIMM powinna być zgodna z rodzajem gniazda.

Moduły pamięci SO-DIMM wymagają gniazda typu 200-pin.

Moduły pamięci SO-DIMM typu DDR2 są niezgodne z modułami DIMM DDR1 i DIMM DDR2.

Moduły pamięci SO-DIMM typu DDR3 są niezgodne z modułami DIMM DDR1 i DIMM DDR2 i wymagają gniazda typu 204-pin.

Na komputerach korzystających z magistrali systemowej taktowanej na 533 MHz lub 667 MHz należy używać modułów typu PC2-4200 (DDR2 DIMM 533).

Moduły pamięci DIMM i ich wymagania

Moduły pamięci DIMM stosowane w większości komputerów stacjonarnych są to obwody drukowane niewielkich rozmiarów, na których można instalować układy scalone pamięci. Moduły DIMM zapewniają większą przepustowość dzięki konstrukcji z dwoma rzędami pinów rozmieszczonymi po każdej stronie. W efekcie umożliwiają szybszy transfer danych niż moduły typu SIMM. Moduły DIMM mogą być jednostronne lub dwustronne. Moduły DIMM nie muszą być instalowane parami i można je montować w połączeniu z innymi modułami DIMM o tej samej liczbie pinów. Na przykład moduł DIMM o pojemności 1 GB można zainstalować na tej samej płycie głównej co DIMM o pojemności 2 GB.

Moduły DIMM mogą działać maksymalnie z taką prędkością, jak prędkość magistrali komputera. W przypadku zainstalowania dwóch lub więcej modułów DIMM o różnej prędkości łączna prędkość zainstalowanej pamięci jest równa prędkości modułu DIMM o najniższej prędkości.

Moduły DIMM instalowane w komputerach HP powinny spełniać następujące wymagania:

Liczba pinów modułu DIMM powinna być zgodna z rodzajem gniazda.

Pamięć DDR wymaga gniazda typu 184-pin i napięcia roboczego 2, 5 V.

Pamięć DDR2 nie jest zgodna z DDR1, wymaga gniazda typu 240-pin i napięcia roboczego 1, 8 V.

Pamięć DDR3 działa z przepustowością niemal dwa razy taką, jak DDR2.

Moduły pamięci DIMM DDR3 są niezgodne z modułami DDR1 i DDR2.

Moduły pamięci DIMM DDR3 wymagają gniazda typu 240-pin i napięcia roboczego 1, 5 V. Szczelina dla modułów DDR3 jest inna, niż dla DDR2 i DAR. Nie należy podejmować próby instalacji modułu pamięci DDR3 na płycie głównej z gniazdami DAR lub DDR2. Może to spowodować trwałe uszkodzenie płyty głównej i pamięci DIMM.

SCRAM (synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym): Jeżeli w komputerze zainstalowany został oryginalnie moduł pamięci DAR typu SCRAM, należy instalować tylko moduły tego samego typu.

Moduły pamięci RIMM i ich wymagania

Moduły pamięci typu RIMM to 184-pinowe karty pamięci, zapewniające prędkość transmisji 600-800 MHz. Moduły RIMM używane w środowisku procesorów Intel Pentium® 4 są instalowane na magistrali 400 MHz i zapewniają prędkość transmisji do 3, 2 GB na sekundę. Moduły RIMM instalowane w komputerach HP powinny spełniać następujące wymagania:

W komputerach HP należy instalować moduły RDR typu PC600 lub PC800 (RDRAM, 184-pinowe).

Non-ECC (bez kodu korekcji błędów).

Zgodne ze specyfikacją Rambus/Intel.

We wszystkich czterech gniazdach RIMM powinny znajdować się moduły pamięci RIMM lub tzw. moduły ciągłości (C-RIMM). Moduły C-RIMM nie zawierają pamięci, ale zamykają obwód pamięci.

Należy instalować moduły RIMM jednego producenta i zawsze w parach. Moduły RIMM w każdym kanale powinny posiadać tą samą pojemność.

Wolne gniazda należy zaślepić modułami ciągłości C-RIMM w położeniach RIMM A2 i B2.

Karty pamięci RIMM należy zainstalować w gniazdach RIMM A1 i B1.

Moduły pamięci SO-RIMM i ich wymagania

Moduły SO-RIMM są 160-pinowymi płytami pamięci instalowanymi w komputerach przenośnych. Są one mniejsze od innych modułów RIMM, dlatego używane są tam, gdzie jest ograniczona ilość miejsca w obudowie.

Moduły pamięci z trybem dwukanałowym lub trzykanałowym

Niektóre moduły pamięci mogą pracować w trybie wielokanałowym. Informacje dotyczące trybu dwukanałowego są podawane w specyfikacji płyty głównej, jeżeli płyta obsługuje ten tryb. Dwukanałowy i trzykanałowy tryb dostępu do pamięci zapewnia zwiększoną wydajność względem trybu jednokanałowego.

Płyty główne z chipsetem Intel i945G lub i945P, z modułami pamięci DDR2-667 i z obsługą technologii Gigabit mają taką samą wydajność, jak moduły pamięci DDR2-533. Moduły pamięci typu DDR2-667 o większej prędkości muszą mieć pojemność 256 MB lub 512 MB.

Działanie modułów pamięci DDR w trybie wielokanałowym wymaga, aby spełnione były następujące warunki:

Wszystkie moduły DIMM powinny mieć tę samą pojemność (256 MB, 512 MB itp. )

Jednakowa technologia układu scalonego DRAM (x8 lub x16).

Płytki drukowane dwustronnie lub jednostronnie.

Tryb dwukanałowy jest obsługiwany przez moduły typu DDR2 i DDR3. Moduły pamięci tego samego typu należy instalować odpowiednio w gniazdach kanału A i kanału B, znajdujących się po tej samej stronie. Gniazda kart pamięci są zwykle oznaczone kolorami, aby ułatwić dopasowanie.

Moduły typu DDR3 obsługują do 3 kart DIMM w trybie trzykanałowym. Moduły pamięci tego samego typu i o jednakowej pojemności należy instalować odpowiednio w gniazdach kanału A, kanału B i kanału C, znajdujących się po tej samej stronie. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="OrderMemory">

Kup rozszerzenia pamięci

HP zaleca zakup modułów pamięci bezpośrednio od HP, autoryzowanego dealera HP lub od uznanego dostawcy części komputerowych, jak np. Crucial.

Wielu dostawców części komputerowych nawiązuje współpracę partnerską z HP, aby móc proponować moduły pamięci odpowiednie dla poszczególnych modeli komputerów. Przed zakupem modułów należy sprawdzić, jakie rodzaje pamięci są obsługiwane przez komputer i ile pamięci można zainstalować.

Umiesz już przedstawić tekst w postaci prostej listy punktowanej lub numerowanej. W tym rozdziale nauczysz się tworzyć listy wielopoziomowe, czyli takie, które mają kilka poziomów – na pierwszym poziomie punkty, które mają swoje podpunkty, te z kolei mogą mieć kolejne podpunkty.
Zobacz przykłady zastosowania list wielopoziomowych punktowanych i numerowanych.

R1IRQd8ipFO8k1

Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.

R18jvd62UIzc31

Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3. pl/portal/f/res-minimized/R1HsCUBneUUdA/2/UlBGrOs9DORE0wCTruuXGs4Yy2sbgolU. jpg">R1HsCUBneUUdA1

Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.

Tworząc listy wielopoziomowe, możesz przesuwać punkty na poziom wyższy lub niższy w zależności od potrzeb.

Ważne!

Do tworzenia kolejnych poziomów w listach numerowanych i punktowanych stosuje się klawisz Tab lub polecenie Zwiększ wcięcie (w edytorze Writer – polecenie Jeden poziom w dół).
Aby dany punkt listy przesunąć na poziom wyższy, stosuje się klawisze ShiftTab lub polecenie Zmniejsz wcięcie (w edytorze Writer – polecenie Jeden poziom w górę).

i8qiRIt8Mj_d5e145

Ćwiczenie 1

Korzystając z edytora tekstu, utwórz wielopoziomową listę punktowaną zawierającą wybrane kraje Ameryki. Zadanie wykonaj samodzielnie, wykorzystując narzędzia odpowiedzialne za wypunktowanie. Zapisz plik pod nazwą Ameryka_1. Zobacz przykładowe rozwiązanie. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj z filmu i wskazówki.

Ważne!

Zwróć uwagę, że każdy poziom listy ma inny wygląd punktora. Znaki te, podobnie jak w jednopoziomowej liście punktowanej, możesz zmieniać dla każdego poziomu. Wybierz takie, które najlepiej będą pasowały do tworzonego tekstu.

Wielopoziomową listę punktowaną możesz utworzyć w tekście już napisanym.

Ćwiczenie 2

W edytorze tekstu przepisz przykładowy tekst, a następnie zastosuj punktowanie wielopoziomowe. Do tworzenia kolejnych poziomów listy wykorzystaj klawisze ShiftTab lub zastosuj odpowiedni przycisk zwiększający lub zmniejszający wcięcie. Zapisz plik pod nazwą Ameryka_2.
Przykładowy tekst:
Ameryka Północna (wybrane państwa)
Stany Zjednoczone Ameryki
Stolica: Waszyngton
Język: angielski
Meksyk
Stolica: Meksyk
Język: hiszpański oraz indiańskie
Przykładowe rozwiązanie znajdziesz na początku rozdziału. W przypadku problemów lub wątpliwości skorzystaj ze wskazówki i filmu.

i8qiRIt8Mj_d361e110
i8qiRIt8Mj_d361e116
i8qiRIt8Mj_d361e151
i8qiRIt8Mj_d361e157
i8qiRIt8Mj_d5e336

Ćwiczenie 3

W edytorze tekstu utwórz wielopoziomową listę numerowaną zawierającą fragment wykazu lektur obowiązkowych i tekstów dodatkowych do gimnazjum z podziałem na klasy. Zadanie wykonaj samodzielnie, wykorzystując narzędzia odpowiedzialne za numerowanie. Zapisz plik pod nazwą Lektury_1.

Podobnie, jak w przypadku wielopoziomowych list punktowanych, możesz utworzyć wielopoziomową listę numerowaną w tekście już napisanym.

Ćwiczenie 4

Korzystając z edytora tekstu, zapisz poniższy tekst, a następnie zmień go w wielopoziomową listę numerowaną. Przykładowe rozwiązanie znajdziesz na początku rozdziału. Zapisz plik pod nazwą Lektury_2.
Przykładowy tekst:
Klasa II
Lektury obowiązkowe
Ignacy Krasicki, Bajki, Satyry – wybór
Molier „Skąpiec”
Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”
Teksty wybrane przez nauczyciela
Antoine de Saint‑Exupery „Mały Książę”
Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”
Klasa III
Lektury obowiązkowe…

i8qiRIt8Mj_d361e194
i8qiRIt8Mj_d361e200
i8qiRIt8Mj_d361e236
i8qiRIt8Mj_d361e242
i8qiRIt8Mj_d5e524

Zapamiętaj!

Podczas tworzenia list wielopoziomowych stosuj polecenia Zwiększ wcięcie lub Zmniejsz wcięcie - kursor tekstowy zostanie przesunięty na odpowiedni poziom listy.
Inną metodą zwiększania i zmniejszania wcięć w listach wielopoziomowych jest stosowanie odpowiednio klawisza Tab do zwiększania wcięcia oraz klawiszy Shift+Tab do zmniejszania wcięcia.
Sprawne posługiwanie się klawiszami TabShift znacznie przyspieszy twoją pracę.

Zapewne co drugi użytkownik komputera stacjonarnego oddałoby naprawdę wiele, aby nie musieć regularnie czyścić swojego sprzętu i cieszyć się nieskazitelnie czystym wnętrzem przez lata, zachowując przy tym pełną wydajność, niską temperaturę, a przede wszystkim ciszę. Przychodzi jednak dzień, w którym temperatury rosną, komputer zaczyna pracować głośniej, a wydajność nie jest już taka, jakiej moglibyśmy się spodziewać. To właśnie najczęściej wtedy nieco bardziej zaawansowani użytkownicy zaglądają do środka i również w tym samym momencie dochodzą do wniosku, że czas zaprowadzić porządki. W jeszcze gorszej sytuacji są z kolei osoby, których świetnie prezentujące się podzespoły zamontowano w stylowych obudowach z oknem. Najczęściej to właśnie oni skazani są na regularne czyszczenie sprzętu, ponieważ zbierający się wszędzie kurz negatywnie wpływa nie tylko na elektronikę, ale również na ogólną estetykę.

Bez względu na to, co zmusiło Was do podjęcia decyzji o wyczyszczeniu komputera, sam proces w wielu przypadkach przebiegał będzie praktycznie jednakowo (lub będzie niewiele się różnił), a autor owego materiału postara się Wam go przybliżyć.

Konserwacja komputera? To proste! — po co czyścić komputer i co będzie do tego niezbędne?

Konserwacja w przypadku sprzętu PC może być rozumiana dwojako. Części osób zapewne skojarzy się ona bezpośrednio z systemem operacyjnym oraz szeregiem operacji, których wykonanie umożliwi sprawniejsze i szybsze działanie, bądź też pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych na dysku danych oraz podłączonych urządzeń. Nieco inaczej do tematu podejdą zapaleni hardware'owcy, którym na myśl praktycznie od razu przyjdzie konserwacja podzespołów. I choć konserwacja programowa również jest wyjątkowo ważna, to właśnie tą drugą zajmiemy się w dzisiejszym materiale.

Trzeba jednak zacząć od samego początku. Po co w ogóle konserwować elektronikę? Co ciekawe, wielu użytkowników wciąż nie zdaje sobie sprawy z realnych korzyści czyszczenia sprzętu. Co prawda niektórym z nich o uszy obija się jego szybsza praca, jednak czy warto poświęcać swój czas (a być może również podejmować ryzyko uszkodzenia czegokolwiek) dla sprawdzenia tego, jak wiele zyskamy? Naszym zdaniem tak.

Co więcej, za konserwacją i regularnym czyszczeniem przemawia nie tylko obniżenie temperatur, które są kluczowe na przykład dla wydajności. Regularne czyszczenie sprzętu to coś więcej. To przede wszystkim wydłużenie jego „żywotności” oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa jakichkolwiek awarii i to właśnie ten punkt powinien być głównym motorem napędowym do wszelkich działań w tym wątku. Trudno bowiem rekomendować czyszczenie komputera jedynie ze względu na niższe temperatury, a co za tym idzie możliwy zysk wydajności. Dlaczego? Bo nikt nie zagwarantuje tego, że po całym procesie spadną one na tyle, aby wydajność faktycznie wzrosła. Wszystko zależy bowiem od cyrkulacji powietrza, rodzaju obudowy, modelu chłodzenia, samych podzespołów. Niekiedy temperaturę udaje się obniżyć o kilkanaście stopni. Czasem jednak są to tylko trzy stopnie, co niektórym może wydać się niewarte zachodu. My jednak zachęcamy Was do prób. Wasz sprzęt z pewnością doceni starania i odwdzięczy się bezproblemowym działaniem.

I choć na rynku znaleźć można wszelkiego rodzaju preparaty do konserwacji i czyszczenia komputerów, to w dzisiejszym materiale skupimy się jedynie na konserwacji przy pomocy rzeczy, które większość osób znaleźć może we własnym kącie. W co więc należy się zaopatrzyć?

 • Opaska antystatyczna, rękawiczki do elektroniki (nie są wymagane, jednak dobrze je mieć);
 • Pędzelek antystatyczny (podobnie jak wyżej — dobrze go mieć);Benzyna ekstrakcyjna (można zastąpić spirytusem, denaturatem, rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym);Waciki higieniczne;Płatki kosmetyczne;Ręczniki papierowe;Pasta termoprzewodząca;Sprężone powietrze;Zestaw śrubokrętów.

Jeśli dysponujecie większością wyżej wymienionych rzeczy, to nie pozostaje nic innego, jak zabrać się do pracy.

Konserwacja komputera? To proste! — o platformie słów kilka

Przed rozpoczęciem konserwacji warto też przedstawić konfigurację sprzętu, który wzięliśmy na celownik. Na jednostkę centralną składają się podzespoły takie jak:

Procesor: Intel Core i7-6700 (4. 3 Ghz, 1. 296 V);Chłodzenie procesora: SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2;Płyta główna: ASRock Fatal1ty B150 Gaming K4;Pamięć RAM: GeIL Super Luce 16GB (2 × 8GB 2700 Mhz CL15);Karta graficzna: ASUS GeForce GTX 1060 Strix OC;Zasilacz: XFX Core TS 550W;Nośniki SSD: 2 × Crucial MX500 250 GB, 1 × Crucial MX200 250 GB;Obudowa: NZXT S340 Elite.

Przypuszczamy, że niektórzy z Was mogą zastanawiać się, w jaki sposób udało się nam podkręcić procesor z zablokowanym mnożnikiem (w dodatku na płycie B150). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że model Fatal1ty B150 Gaming K4 Hyper to płyta główna wyposażona w sprzętowy generator zegara bazowego (Hyper BCLK Engine). To właśnie dzięki niemu możliwe staje się ominięcie programowych ograniczeń.

Modyfikowanie częstotliwość bazowej złącza komunikacyjnego QPI wiąże się jednak z pewnymi utrudnieniami, które warto wymienić już na początku. Do podstawowych zaliczyć należ część ustawień, które wymieniliśmy przy okazji tworzenia tekstu opisującego podkręcanie zablokowanych procesorów Skylake na płytach Z170, a mianowicie:

Wgranie któregokolwiek z BIOS-ów uniemożliwia wykorzystanie zintegrowanego układu graficznego;Nie działa funkcja oszczędzania energii EIST, a więc i Turbo Boost (brak tej pierwszej oznacza większy pobór energii elektrycznej);Nie działa funkcja zaawansowanych stanów energetycznych C-state (co też oznacza większe zapotrzebowanie na energię);W niektórych benchmarkach widać obniżoną wydajność wykonywania instrukcji AVX;Większość programów służących do odczytu temperatur nie działa poprawnie (np. Core Temp), wyjątkiem jest między innymi HWiNFO, HWMonitor.

Konserwacja komputera? To proste! — czyszczenie krok po kroku

Który moment można przyjąć za sam początek działania? Przede wszystkim bezpieczne odłączenie komputera od prądu oraz wszystkich innych urządzeń. Praca odbywać ma się jedynie na jednostce centralnej. Po odkręceniu boku obudowy oraz odłożeniu go w bezpieczne miejsce ukazało się nam wnętrze komputera. W naszym wypadku było ono wyjątkowo zanieczyszczone, co widać już na pierwszy rzut oka.

Wnętrze wypełnione jest przede wszystkim kurzem, który z całą pewnością ma swój udział w wynikach pomiarów temperatur. W pierwszej kolejności warto jednak zadbać o to, aby miejsce, w którym przeprowadzamy całą operację było zdrowe i bezpieczne przede wszystkim dla nas. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim pozbycie się wszelkich elementów, które poruszone mogły wypełnić pomieszczenie masą kurzu. Jednym z takich elementów są filtry przeciwkurzowe (w niektórych obudowach umieszczane zarówno na spodzie, jak i górze). W przypadku obudowy NZXT S340 Elite filtr zewnętrzny znaleźć można jedynie na spodzie. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami — był on wyjątkowo zakurzony. Konieczny był więc jego delikatny demontaż oraz tymczasowe „zabezpieczenie″.

Jego czyszczenie przeprowadziliśmy na zewnątrz. Zajęło nam to jedynie kilkanaście sekund. Do tego celu użyliśmy zwykłych ręczników papierowych. Dodatkowo zalecamy przemycie siatkowanej powierzchni ciepłą wodą. Może się bowiem okazać, że ślady osadu pozostaną pomimo pozbycia się warstwy kurzu. Różnica przed i po? Wyraźnie widoczna.

Kolejny etap to przetarcie miejsc, które — podobnie jak filtr u spodu — znajdują się bezpośrednio na zewnątrz, a gromadzą ogromne ilości kurzu. Jedno z nich to tył obudowy, konkretnie śledzie (zaślepki), wylot wentylatora, a także sama maskownica ze złączami płyty głównej.

Kolejny krok to nic innego jak przystąpienie do czyszczenia wnętrza. Najlepszym sposobem okazuje się demontaż pojedynczych elementów, ich czyszczenie, a następnie odkładanie w bezpieczne miejsce. W pierwszej kolejności należy jednak odpiąć wszelkie kable.

Jednym z największych, a zarazem najszybszych w demontażu podzespołów w zestawie jest karta graficzna. Bez chwili namysłu przystąpiliśmy więc do jej demontażu. W obudowie NZXT S340 Elite odbywa się ona w czterech etapach. Pierwszy z nich to odpięcie kabla zasilania od karty, odkręcenie dwóch śrub mieszczących się w miejscach śledzi, następnie odkręcenie kolejnych dwóch śrub trzymających w stabilnej pozycji „belkę” osłonową i dopiero na samym końcu — odbezpieczenie slotu PCI-Express. Dopiero po wszystkich tych operacjach możliwe było jej wyjęcie.

Jak można by się spodziewać, największa ilość kurzu zgromadziła się na backplate karty oraz bezpośrednio w okolicach wentylatorów.

O dziwo nie udało się znaleźć większej ilości kurzu w radiatorze karty. Do wyczyszczenia backplate karty potrzebny był jedynie ręcznik papierowy. Na dotarcie do trudno dostępnych miejsc pozwoliły waciki higieniczne. Przydało się również sprężone powietrze, dzięki któremu byliśmy w stanie wydmuchać pył zaległy w radiatorze.

Po zdemontowaniu karty graficznej przyszła pora na wyjęcie dwóch kości pamięci, co zabrało jedynie kilka sekund. I choć nie są one przesadnie zakurzone, to nie obyło się bez przetarcia ich radiatorów, na których mimo wszystko osadził się pył.

Podobnie w przypadku nośników. W komputerze zainstalowano aż trzy nośniki SSD ze złączem SATA.

Skoro uporaliśmy się już z większością elementów, które można dość szybko zdemontować, pora na nieco bardziej wymagającą pracę, a konkretnie demontaż chłodzenia procesora. Dlaczego w pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się na ten krok, a nie na odkręcenie płyty głównej razem z nim? Bo bez jego zdjęcia niemożliwe okazuje się odłączenie kabla EPS.

Za chłodzenie w prezentowanym zestawie odpowiada wieżowy SilentiumPC Fortis 3, jednak w pierwszej kolejności odłączyliśmy i zdjęliśmy zamontowany na nim 140-milimetrowy wentylator. I na nim znaleźć można było bowiem masę kurzu.

Następnie zajęliśmy się samym chłodzeniem. Za mocowanie modelu Fortis 3 odpowiadają dwie śruby, umieszczone zarówno po lewej, jak i po drugiej stronie. O ile dostęp do śruby po prawej jest wyjątkowo łatwy, o tyle problematyczne może okazać się odkręcenie śruby po lewej stronie. Wszystko ze względu na to, że umieszczono ją dość głęboko. Jedynym rozwiązaniem okazało się sięgnięcie po naprawdę długi śrubokręt. Co więcej, w trakcie tej operacji zalecamy równomierne odkręcanie obu śrub.

Po demontażu chłodzenia odłożyliśmy go w bezpieczne miejsce oraz przystąpiliśmy do jego czyszczenia. W pierwszej kolejności zebraliśmy największą warstwę kurzu papierowym ręcznikiem. Następnym krokiem było wydmuchanie pozostałości pyłu, który wciąż zalegał pomiędzy żebrami. Najlepiej wykorzystać do tego sprężone powietrze (ewentualnie odkurzacz). Na końcu pozostało jedynie wyczyścić miejsca łączeń rurek cieplnych z podstawą chłodzenia. Doskonale nadały się do tego waciki higieniczne.

Nie można zapomnieć także o samej podstawie, na której doskonale widoczne są pozostałości po paście termoprzewodzącej. Najłatwiej pozbyć się jej przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej (bądź też spirytusu, denaturatu) oraz płatków kosmetycznych. Wystarczy jedynie zwilżyć jeden z płatków oraz dokładnie zetrzeć pastę. Operację warto powtarzać do momentu, aż na płatku, którym czyścimy podstawę, nie pozostaną żadne ślady.

Wyczyszczone chłodzenie odstawiliśmy na bok. W międzyczasie zajęliśmy się odłączeniem kabla EPS oraz wyjęciem zamontowanych wewnątrz wentylatorów. Zaczęliśmy od dwóch wyciągających ciepłe powietrze z obudowy (górnego oraz tylnego).

W obudowie zainstalowano również dwa dodatkowe wentylatory mieszczące się na przodzie. Aby je jednak odkręcić, niezbędne jest zdjęcie jej przedniego panelu. Jest to proste, jednak wymaga użycia siły. Wystarczy jedynie pociągnąć dolną część frontu, aby kołki mocujące „wyskoczyły” z otworów w obudowie.

Zanim dostaliśmy się do śrubek mocujących wentylatory, niezbędny okazał się demontaż filtra przeciwkurzowego umieszczonego bezpośrednio przed nimi. Jest on mocowany magnetycznie. Wystarczyło delikatnie go wyjąć oraz wyczyścić. Najpierw ręcznikiem papierowym, następnie wilgotną szmatką.

Potrzebne było zaledwie kilkadziesiąt sekund, aby przywrócić mu dawną świetność.

Po wykręceniu wszystkich wentylatorów od razu przystąpiliśmy do ich czyszczenia. Wykorzystaliśmy do tego kilka wcześniej przygotowanych materiałów, takich jak waciki higieniczne i ręcznik papierowy. Doprowadzenie ich do porządku zajęło dłuższą chwilę. Ostateczny efekt był tego jednak wart.

Przyszła pora na — naszym zdaniem — jeden z najgorszych momentów, a konkretnie wykręcenie zasilacza. Dlaczego etap ten jest naszym zdaniem najgorszy? Bo wyciągnie skurzonych kabli z obudowy nie jest niczym przyjemnym. Należy więc robić to bardzo ostrożnie. Warto zaznaczyć, że zamontowany w obudowie zasilacz XFX550 nie jest zasilaczem modularnym. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że nie da w wygodny sposób odpiąć kabli, a następnie wyciągnąć zasilacza. Jedno z drugim trzeba więc zrobić jednocześnie. Lepiej jednak odpowiednio się do tego przygotować. Nawet kable niemodularnego zasilacza można przecież wyciągnąć poza obudowę.

Wstępne przetarcie kabli pozwoliło zebrać największą warstwę kurzu, jaka się na nich osadziła.

Kolejnym etapem było odkręcenia zasilacza. W przypadku obudowy NZXT S340 Elite nie wystarczy jedynie wykręcić cztery proste śrubki. Konieczne jest wykręcenie dodatkowych wkrętów będących nieodłącznym elementem specjalnej „ramy” zasilacza. Jego wyjęcie bez jej odkręcenia nie jest możliwe. Zasilacz we wnętrzu umieszcza się bowiem wkładając go nie „od boku”, a „od tyłu”. Rama ta jest więc swego rodzaju zabezpieczeniem.

Po wykręceniu śrub mocujących nie pozostało nic innego jak wyjęcie zasilacza. Pozbycie się kurzu z jego obudowy było łatwe. Zazwyczaj nieco bardziej problematyczne okazuje się wyczyszczenie wnętrza oraz wentylatora. Przy jego czyszczeniu dobrze jest posiłkować się sprężonym powietrzem (należy jednak pamiętać o bezpiecznej odległości pomiędzy sprężonym powietrzem i zasilaczem oraz przerywanymi, krótkotrwałymi „strzałami” powietrza).

Ostatnim element, który pozostał, to płyta główna. Wystarczy jedynie ją wykręcić. W naszym przypadku oznaczało to pozbycie się sześciu niewielkich śrubek.

Następnym krokiem było wyczyszczenie płyty głównej z kurzu. Nieoceniony okazał się pędzelek antystatyczny. Dostęp do nagromadzonego kurzu w niektórych miejscach był jednak na tyle problematyczny, że konieczne stało się użycie wacików higienicznych.

Jedną z najważniejszych czynności jest też wymiana pasty termoprzewodzącej. Najpierw jednak konieczne jest usunięcie pozostałości po starej. Do tej operacji nie jest jednak niezbędne wyciąganie procesora z gniazda. Podobnie jak w przypadku podstawy chłodzenia, tak i tutaj potrzebna był jedynie płatek kosmetyczny nasączony benzyną ekstrakcyjną. Nie polecamy jednak nakładania nowej pasty już na tym etapie. Znacznie bezpieczniej będzie to zrobić w momencie, kiedy płyta będzie na powrót zamontowana w obudowie.

Odłożenie płyty głównej i procesora w bezpieczne miejsce oznacza, że ostatnim elementem, na którym musimy skupić uwagę, jest obudowa. Jej czyszczenie nie sprawia zbyt dużej przyjemności. Tym bardziej że w naszym wypadku była ona mocno zakurzona. Usunięcie kurzu możliwe było dzięki wykorzystaniu papierowych ręczników oraz sprężonego powietrza. Ze względu na ilość pyłu, operację tę przeprowadziliśmy na zewnątrz.

Po skończonym czyszczeniu czas złożyć wszystko w całość.

Od których komponentów zaczęliśmy ponowny montaż? Przede wszystkim od płyty głównej z procesorem. Następny był z kolei zasilacz.

Warto zauważyć, że już na samym początku podłączyliśmy kabel EPS. Polecamy to jednak szczególnie wtedy, kiedy w Waszej obudowie jest stosunkowo ciasno, a w późniejszym etapie mogłoby się to okazać problematyczne. Wszystko zależy jednak od rodzaju i modelu obudowy, chłodzenia, a nawet ulokowania wentylatorów.

Kolejnym krokiem było zamontowanie wentylatora wyciągającego ciepłe powietrze, mieszczącego się u góry. Jeśli nie zrobilibyśmy tego na tym etapie, a po zamontowaniu chłodzenia procesora, to przykręcenie go mogłoby być sporym problemem.

Przyszła też pora na nałożenie nowej pasty termoprzewodzącej na procesor. Skorzystaliśmy z pasty Arctic Cooling MX-4. Którą metodą najlepiej rozprowadzać pastę? Opinii na ten temat znaleźć można naprawdę wiele, jednak my zdecydowaliśmy się na równomierne rozprowadzenie pasty przy pomocy plastikowej łopatki.

Po równomiernym rozsmarowaniu pasty przyszła pora na przykręcenie chłodzenia oraz zamontowanie 140-milimetrowego wentylatora będącego jego częścią.

Nie można też zapomnieć o dodatkowych wentylatorach oraz montażu pamięci RAM.

Następny krok to zamontowanie nośników SSD. Warto jednak pamiętać, aby cienkie kable (takie ja na przykład kable panelu przedniego) przeciągnąć przez wnęki maskownicy wcześniej. Ich późniejsze podpięcie byłoby bowiem problematyczne.

Ostatnio etap to względne uporządkowanie kabli oraz montaż karty graficznej. To w zasadzie meta całej operacji.

Nie pozostaje nic innego jak zamknąć okno, podłączyć sprzęt i cieszyć się czystym komputerem.

Konserwacja komputera? To proste! — ostateczne efekty

Niektórzy mogliby rzecz, że proste czyszczenie komputera nie jest w stanie przynieść wymiernych korzyści, a ostateczne różnice nie są warte nawet kilku godzin dokładnego czyszczenia. Postanowiliśmy jednak to sprawdzić. Przed czyszczeniem komputera wykonaliśmy prosty, trwający trzy minuty test, na który składał się jednocześnie uruchomione narzędzia:

Unigine Valley Benchmark (Basic Edition)OCCT (wersja V5. 5. 6)

Umieszczony poniżej zrzut ekranu dokładnie obrazuje temperatury, jakie udało się uzyskać w zaledwie trzy minuty testu, jeszcze przed czyszczeniem.

Ten sam test postanowiliśmy przeprowadzić po czyszczeniu sprzętu oraz wymianie pasty termoprzewodzącej. Ostateczne wyniki prezentują się następująco:

Jak widać, różnice te są zauważalne. Już na samym procesorze udało się nam zarejestrować znaczący spadek temperatury. Przed czyszczeniem wahała się ona w granicach 68 stopni. W wymianie pasty termoprzewodzącej oraz ogólnej poprawie cyrkulacji powietrza zmalała aż o siedem stopni. To naprawdę spory zysk, z którego jesteśmy zadowoleni. Na większe zmiany nie liczyliśmy z kolei w przypadku temperatury karty graficznej. Dlaczego? Bo model Asusa wyposażony w aż trzy wentylatory. Jest wyjątkowo cichy i chłodny. W jego przypadku zanotowaliśmy spadek o zaledwie jeden stopień.

Konserwacja komputera? To proste! — proste modyfikacje

Czyszczenie komputera jest też doskonałą okazją do dodatkowych modyfikacji, które w zauważalny sposób mogą przyczynić się nie tylko do poprawy jego wyglądu, ale również działania. Niektóre z nich znalazły już swoje miejsce w projekcie. Na inne zaś zdecydowaliśmy się po raz pierwszy. O jakich modyfikacjach mowa? Przede wszystkim o:

Wyposażeniu obudowy w dwa dodatkowe wentylatory Thermaltake Riing 120 mm RED + zamiana jednego standardowego wentylatora NZXT na tenże wentylator;Odpowiednie ułożenie kabli z wykorzystaniem kabli zasilających Phanteks;Wzbogacenie zestawu o dwie dodatkowe taśmy LED RGB;Wyciszenie obudowy przy pomocy specjalnie przeznaczonych do tego mat.

Warto jednak zacząć od samego początku, a mianowicie od wyposażenia obudowy w dodatkowe wentylatory Thermaltake Riing 120 mm. Warto wspomnieć, że do ich montażu zmobilizowało nas fabryczne wyposażenie obudowy NZXT S340 Elite. W modelu tym zamontowano fabrycznie jedynie dwa wentylatory wyciągające (jeden umieszczony z tyłu obudowy, za chłodzeniem CPU, drugi umieszczony u góry obudowy). Konieczna była więc rozbudowa o dwa przednie wentylatory wciągające. Trzeba podkreślić, że ich dołożenie pozwoliło o obniżenie ogólnej temperatury wewnątrz o około dwa stopnie.

Co więcej, wentylatory te przykręca się do obudowy w standardowy sposób. Wyposażono je w specjalne, gumowane podkładki antywibracyjne. Należy policzyć to na duży plus.

Kolejny krok to nic innego jak ułożenie kabli. Wbrew pozorom ma ono duże znaczenie. Bezpośrednio wpływa bowiem na poprawną cyrkulację powietrza. Obudowa S340 Elite została jednak przystosowana do tego typu operacji. Wyposażono ją w dodatkową maskownicę, za którą bez trudu ukryjemy najgrubsze z kable, a także dodatkowe zatrzaski, które pozwolą na zabezpieczenie tych nieco cieńszych.

Co więcej, odpowiednie ułożenie przewodów to nie wszystko. Jeśli chcecie, aby wasz sprzęt wyglądał naprawę dobrze, bądź wasze przewody są na tyle krótkie, że nie pozwalają na wygodne i łatwe podłączenie każdego z podzespołów, to warto sięgnąć po dodatkowe „przedłużki”. Bez trudu znaleźć możecie takie, które będą pasować do kolorystyki waszego sprzętu. W naszym wypadku idealne okazały się czarno-czerwone przedłużki firmy Phanteks. Nie dość, że świetnie wpasowały się one w ogólną kolorystykę, to dołączone do zestawu plastikowe grzebienie pozwoliły na ich wygodne ułożenie.

Fani dodatkowego dobrze wyglądającego sprzętu mogą zdecydować się też na zakup gotowego zestawu oświetlenia LED. Zestawy tego typu często wyposaża się w sterownik, niezbędne przewody oraz najczęściej dwie taśmy RGB. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oświetlenie wykonać samemu. W naszym przypadku jedna z taśm znalazła swoje miejsce w górnej krawędzi. Druga zaś, na samym dole. Wystarczyło jedynie podłączyć je do głównego sterownika (został on umieszczony w specjalnej wnęce przeznaczonej na montaż dysków HHD). Warto jednak pamiętać, że kontrola natężenia oświetlenia oraz jego koloru możliwa jest dzięki specjalnemu pilotowi. Aby mogłaby być ona jednak skuteczna, dobrze jest jednak umieścić diodę podczerwoną w miejscu, do którego będziemy mieć łatwy dostęp (w naszym przypadku znalazła się ona obok nośnika SSD umieszczonego w pionie).

Konserwacja komputera? To proste! — wyciszanie

Wiele osób narzeka też na poziom hałasu, jaki generuje komputer w trakcie grania czy też wykonywania nieco bardziej zaawansowanych obliczeń. Czy da się temu jakkolwiek zaradzić? Co prawda najprostszym i najszybszym sposobem jest ręczne wybranie ustawienie krzywej wentylatorów. Tyczy się to przede wszystkim chłodzenia karty graficznej. Bez trudu skontrolować można również działanie wentylatorów zamontowanych w obudowie, które zostały podłączone bezpośrednio do złącz na płycie głównej (ewentualnie do zamontowanego w obudowie kontrolera obrotów).

Ciekawym rozwiązaniem okazuje się jednak wyciszenie obudowy. Niektóre dostępne na ryku modele wyciszono fabrycznie. Bez trudu można też kupić specjalne zestawy, których montaż powinien pozytywnie wpłynąć na ogólny poziom hałasu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadany model obudowy wyciszyć samemu. Wystarczy jedynie zakupić odpowiednią matę wyciszającą (w naszym przypadku była to mata poliuretanowa. Wymagane było jedynie jej odpowiednie docięcie).

Do jej montażu można wykorzystać na przykład taśmę dwustronną. Przestrzegamy przed montażem tego typu mat przy pomocy klejów tapicerskich (jest on zalecany jedynie przy wykorzystaniu paneli w dobrze wietrzonych pomieszczeniach) oraz innych materiałów (na przykład klej silikonowy), który może wchodzić w reakcję z materiałem. Wiele zależy jednak od samej maty (konkretnie od materiału, z jakiego została wykonana).

Jak wyciszenie obudowy wpłynęło na ostateczny poziom głośności? Pokusiliśmy się o pomiar zarówno przed wyciszeniem, jak i po, a wszystko to przy tej samej procedurze testowe, której użyliśmy do sprawdzenia temperatur.

Poziom Głośności (dB)~46 dBZ wyciszeniem~42 dB
NZXT S340 Elite
Bez wyciszenia

Trzeba przyznać, że wyciszanie obudowy w naszym przypadku zniwelowało hałas o 4 dB. Co prawda dla niektórych wartość ta nie okaże się to warta zachodu, jednak mimo wszystko na sposób ten powinni zwrócić uwagę przede wszystkim Ci, którzy walczą o możliwie wydajną, jednak cichą maszynę. Tym bardziej że jedyny koszt to zakup odpowiedniej maty wyciszającej. Reszta to tak naprawdę poświęcony czas na jej dopasowanie do poszczególnych części obudowy.

Jeśli nasz materiał zachęcił Was do przeprowadzenia porządków w komputerze, to w pierwszej kolejności upewnijcie się, że dysponujecie wszelkimi niezbędnymi narzędziami. Dobrej jakości pastę termoprzewodzącą, wentylatory oraz inne elementy znaleźć możecie na stronie sklepu x-kom.

Pasty termoprzewodzące:

Thermal Grizzly Aeronaut 1gArctic Silver Silver 5 3, 5g

Wentylatory:

Raijintek Auras 120mm RGBSilentiumPC Sigma HP Corona RGBFractal Design Prisma AL-12 ARGBCorsair ML Pro RGB 120

Chłodzenia wieżowe:

Do 100 złotych: SilentiumPC Fera 3Cooler Master Hyper 103Do 200 złotych: SilentiumPC Fortis 3,  SilentiumPC Grandis 2,  Be Quiet! Shadow Rock 3Za więcej niż 200 złotych: Noctua NH-D15

Chłodzenia wodne jednoczęściowe:

Do 300 złotych: SilentiumPC Navis RGBZa więcej niż 300 złotych: Corsair Hydro Series H115i Pro RGB,  NZXT Kraken X72 RGB

Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ehc944ba

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ehc944ba

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji podzespołów z ilustrowaną listą części Electrolux Ehc944ba