Podręcznik krok po kroku Asus Ve208 Series

Podręcznik krok po kroku Asus Ve208 Series dostarcza użytkownikom wszystkich informacji niezbędnych do korzystania z monitów wyposażonych w ten model. Podręcznik oferuje szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i korzystania z monitora. Podręcznik zawiera także przydatne porady dotyczące użytkowania monitora, a także informacje na temat bezpieczeństwa i zabezpieczeń. Podręcznik można znaleźć na stronie internetowej producenta i jest dostępny w wersji online i drukowanej. Przeczytanie podręcznika pozwoli użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał monitora i cieszyć się jego funkcjami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik krok po kroku Asus Ve208 Series

Routery ASUS obsługują kilka typów połączeń z siecią WAN (sieć rozległa). Typy są wybierane z rozwijanego menu obok Typu połączenia WAN. Pola ustawień różnią się w zależności od wybranego typu.

Zapoznaj się z filmem powyżej lub wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować połączenie internetowe dla routera.

Krok 1: Podłącz komputer do routera bezprzewodowego za pomocą kabla sieciowego.

W tym przykładzie wykorzystano urządzenie [RT-AC66U B1].

 1. Podłącz adapter AC modemu do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
 2. Podłącz adapter AC routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
 3. Użyj innego kabla sieciowego, aby podłączyć modem do portu WAN routera bezprzewodowego.
 4. Użyć kolejnego kabla sieciowego, aby podłączyć komputer do portu LAN routera bezprzewodowego.

Krok 2: Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź na stronę http://router. com/pl, to aby przejść do strony logowania routera (sieciowy interfejs graficzny).

Bezprzewodowe routery ASUS wykorzystują interfejs konfiguracyjny oparty o stronę internetową, który pozwala na skonfigurowanie urządzenia za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari lub Google Chrome.

Adnotacja: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

Krok 3: Na stronie logowania wprowadź swoją nazwę użytkownika do logowania oraz hasło i kliknij [Sign In] (zaloguj).. com/images/2020/10/15/e2ba31b6-1449-4950-81ba-b73ec2b9f76c. png"/>

Adnotacja: Jeżeli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnych ustawień fabrycznych. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? , aby dowiedzieć się więcej.

Krok 4: Podczas logowania się do sieciowego interfejsu graficznego po raz pierwszy, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony szybkiej konfiguracji internetowej (QIS).

Adnotacja: Powiązne informacje należy potwierdzić u dostawcy usług internetowych (ISP)

Krok 5: Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informaqcji na temat konfiguracji, przejdź do [WAN] > [Internet Connection] (połączenie internetowe).

Lista typów połączenia WAN:

 • Automatyczne IP
 • Statyczne IP
 • PPPoE
 • PPTP
 • L2TP

Automatyczne IP

Uruchom WAN: włącza lub wyłącza WAN. Przy domyślnym typie połączenia, możesz uzyskać nowy adres IP poprzez włączenie i wyłączenie WAN.

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe. Typowym zastosowaniem dla NAT jest router podłączony do siecie LAN i uzyskujący IP z sieci WAN. W sieci LAN, każde urządzenie sieciowe ma prywatny adres IP (LAN IP), ale tylko jeden z adresów IP jest adresem publicznym (WAN IP). Aby udzielić urządzeniom sieciowym dostępu do Internetu, router zmienia prywatny adres IP na własny, publiczny adres IP dla wszystkich pakietów wychodzących. Router zapisuje wszystkie wymagane informacje w tableli (Tabela NAT), aby przychodzące pakiety danych zostały przypisane do odpowiedniego urządzenia sieciowego.

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

Połącz z serwerem DNS automatycznie: pozwala routerowi uzyskać adres IP automatycznie poprzez serwer DNS od dostawcy usług internetowych.

Uwierzytelnienie: to pole może być zależne od dostawcy usług internetowych. Upewnij się u dostawcy usług internetowych, czy to pole jest wymagane, jeśli tak - wypełnij je.

Nazwa hosta: Możesz ustawić nazwę hosta dla swojego routera. Jest to czasami wymagane przez dostawce usług internetowych.

Adres MAC: Adres MAC (Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Dostawcy usług internetowych monitorują adresy MAC urządzeń podłączonych do ich usług i mogą zablokować podłączenie nowego urządzenia do sieci Internet. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
* Skontaktuj się z dotawcą usług internetowych i poproś o dodanie adresu MAC do listy akceptowalnych adresów.
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłaczonego do sieci.

Częstotliwość odpytywania DHCP: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często. Aby temu zapobiegać zmień częstotliwość odpytywania DHCP.
W domyślnym trybie agresywnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 20 sekund i podejmie trzy kolejne próby.
W trybie normalnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 120 sekund i podejmie dwie kolejne próby.

Statyczne IP

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów źródłowych lub końcowych na nowe.

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez bramę.

Adres IP: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz go wpisać w tym polu.

Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maske podsieci w tym polu.

Brama domyślna: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz podać bramę domyślną w tym polu.

Serwer DNS: to pole pozwala podać adres serwera DNS, z którym kontaktuje się router.

Uwierzytelnienie: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często.
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłączonego do sieci.

PPPoE

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe.

Uzyskaj WAN IP automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie adres IP od dostawcy usług internetowych.

Połącz z serwerem DNS automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie połączenie z sererem DNS dostawcy usług internetowych.

Nazwa użytkownika: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

Hasło: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach. To pole jest opcjonalne i pozwala skonfigurować rozłączanie połączeń z dostawcą internetowym po określonym czasie. Wartość zero wyłącza tę funcję.

MTU: Rozmiar największego datagramu dla pakietów PPPoE. Dymyślną wartością jest 1492. Zmień tę wartość, tylko gdy dostawca łącza internetowego tego wymaga.

MRU: Rozmiar największego pakietu danych PPPoE.

Nazwa usługi: możesz ustawić nazwę usługi w tym polu. Czasami dostawca łącza tego wymaga.

Nazwa Koncentratora PPPoE: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej. Ustal to z dostawcą usługi i wypełnij, jeśli jest wymagane.

Dodatkowe ustawienia pppd: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

Uruchom połączenie VPN + DHCP: Możesz zdecydować, czy włączyć połączenie VPN i DHCP, czy też nie.

Adres MAC: Adres MAC(Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierotnie podłaczonego do sieci.

PPTP

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maskę podsieci w tym polu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to Modem USB, PPPoE, PPTP lub L2TP. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to PPPoE.

Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach.

Ustawienia PPTP: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwe lub adres IP serwera VPN.

L2TP

Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwę lub adres IP serwera VPN.

Często zadawane pytania (FAQ)

Przekierowanie portów działa tylko z sieciami wewnętrznymi/intranetowymi (LAN), ale nie można uzyskać do nich dostępu przez Internet (WAN).

 • Najpierw upewnij się, że funkcja przekierowywania portów jest poprawnie skonfigurowana. Odnieś się do powiązanej sekcji często zadawanych pytań (FAQ): Jak skonfigurować serwer wirtualny/zasady przekierowywania portów?
 • Pamiętaj, że jeżeli router wykorzystuje adres IP prywatnej sieci WAN (takiej, jak podłączona przez inny router/switch/modem z wbudowaną funkcją routera/Wi-Fi), może potencjalnie dojść do umieszczenia routera w obrębie wielowarstwowej sieci NAT. Usługa DDNS i przekierowywanie portów nie będą funkcjonowały poprawnie w takim środowisku. Powiązana sekcja często zadawanych pytań (FAQ): [Router bezprzewodowy] Wprowadzenie i konfiguracja DDNS
 • Zakresy prywatnych sieci IPv4:
  Klasa A: 10. 0. 0 – 10. 255. 255
  Klasa B: 172. 16. 0 – 172. 31. 255
  Klasa C: 192. 168. 0 – 192. 255

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  Podręcznik nauczyciela do pozycji „POLSKI krok po kroku 2” został opracowany z myślą o lektorach, którzy pragną nauczać w sposób skuteczny, twórczy i angażujący studenta. Stanowi on nie tylko poręczne narzędzie na zajęciach, lecz przede wszystkim ma być źródłem inspiracji i gotowych pomysłów. Szczegółowe wskazówki metodyczne zawierają odpowiedzi na najczęściej stawiane przez nauczycieli pytania:
  - jak krok po kroku wprowadzać i trenować kolejne zagadnienia gramatyczne?
  - jak dostosować materiały z podręcznika do indywidualnych potrzeb każdego studenta?
  - jak pracować w grupach dużych i zróżnicowanych pod względem poziomu?
  - jak motywować kursantów do mówienia tylko po polsku?
  - jak uczyć, by zachęcać, a nie nużyć?

  Podręcznik nauczyciela zawiera:
  - komentarz metodyczny do wszystkich dialogów, tekstów, ćwiczeń i tabel
  - ponad 70 zupełnie nowych gier komunikacyjnych, służących „rozgadaniu” oraz automatyzacji gramatyki i słownictwa
  - ponad 150 opisów dodatkowych działań aktywizujących uczniów, często nie wymagających kserowania
  - zestawy zadań pisemnych do każdej lekcji
  - odsyłacze do najbardziej przydatnych ćwiczeń z portalu

  e-polish. eu

  - odsyłacze do dodatkowych tekstów, dialogów i nagrań z portalu

  - 5 testów ewaluacyjnych wraz z transkryptami nagrań (do pobrania)
  - transkrypty nagrań z podręcznika (do pobrania)
  - klucze odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń z podręcznikaObszerne kompendium wiedzy, jak skutecznie i atrakcyjnie nauczać polskiego!

  Więcej informacji
  EAN9788394117894
  AutorJoanna Stanek, Iwona Stempek
  Rok Wydania2021
  PrzedmiotNauczaniaJęzyk polski
  WydawnictwoPolish-courses. com

  Wprowadzenie

  Ze względu na swoje możliwości coraz większą popularność na rynku zdobywają urządzenia łotewskiego producenta kryjącego się pod marką Mikrotik.

  Część użytkowników je kocha, część szczerze nienawidzi.

  Moim celem jest przedstawienie Ci możliwości i rozwiązań które możesz wdrożyć na urządzeniach ze stajni Mikrotika w sposób jasny i szczegółowy w taki sposób żebyś z nauki czerpał satysfakcję.

  Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem to raczej nie będzie artykuł dla Ciebie.

  Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu będziesz należał do miłośników Mikrotika potocznie zwanego Mietkiem.

  Założenia

  Uważam, że zawsze przed przystąpieniem do wdrożenia (nawet tak małego jak domowy router) warto poświęcić chwilę i spisać sobie co chcemy osiągnąć.

  Powyższa nauka wywodzi się z własnych błędów 😉 Uwierzcie mi, po prostu warto to zrobić.

  Zatem nasze dzisiejsze założenia to:

  1. Konfiguracja adresu IP po stronie WAN
  2. Aktualizacja oprogramowania routera
  3. Konfiguracja adresu IP po stronie LAN
  4. Konfiguracja serwera DHCP
  5. Konfiguracja NAT / maskarady
  6. Konfiguracja sieci WiFi

  Pierwsze połączenie z urządzeniem

  Wszystkie czynności będę wykonywał na urządzeniu Mikrotik HAP AC2 który według mnie jest idealnym wyborem do domu lub małego biura.

  Posiada karty sieciowe pracujące na częstotliwości 2Ghz i 5Ghz, 5 gigabitowych portów LAN oraz port USB do którego możemy podłączyć na przykład modem LTE. To wszystko zamknięte jest w ładnej nowoczesnej gumowanej obudowie o niewielkich wymiarach.

  Do konfiguracji urządzenia można używać interfejsu www (odradzam) oraz programu winbox (polecam) który można pobrać z oficjalnej strony producenta.

  Winbox nie wymaga instalacji. Trzeba go tylko uruchomić.

  Po podłączeniu routera do prądu, kabla sieciowego pomiędzy komputerem z którego będziemy konfigurować urządzenie a routerem (zalecam port nr 2 w routerze do podłaczenia PC ze względu na to, że zwyczajowo w port 1 wpinamy internet od naszego dostawcy. ) uruchamiamy winboxa. Naszym oczom ukazał się interfejs za pomocą którego zalogujemy się do routera.

  Klikamy zakładkę Neighbors zaznaczoną na poniższym screenie.

  Jeśli podłączyliśmy komputer do routera a router do prądu w zakładce pokaż się nasze urządzenie. Będzie to wyglądało podobnie do poniższego screena.

  Winboxem możemy się podłaczyć do naszego routera na dwa sposoby:

  1. Za pomocą adresu IP (klikając na adres IP w kolumnie IP Address)
  2. Za pomocą mac-telnet (klikając na adres w kolumnie MAC Address)

  Przy konfiguracji polecam używać opcji nr 2 ze względu iż domyślnie routery MT posiadają adres IP 192. 168. 88. 1 zatem jeśli chcialibyśmy nawiązać z nim połączenie nasz komputer musiałby mieć adres IP z teg samej podsieci (czyli w tym wypadku 192. X). Przy połączeniu za pomocą mac-telnet komputer może mieć adres z innej podsieci.

  Zatem połączmy się z naszym urządzeniem. Klikamy na adres w kolumnie MAC Address, wpisujemy domyślny login i hasło (w przypadku MT jest to admin bez hasła) i klikamy przycisk Connect.

  Jeśli wszystkie czynności wykonaliśmy poprawnie i winbox podłączy się do MT zobaczymy ekran taki jak na poniższym screenie:

  Naciskamy przycisk Remove Configuration i czekamy aż MT się zrestartuje bez początkowej konfiguracji. W praktyce oznacza to, że MT nie będzie miał adresu IP (192. 1), serwera DHCP oraz paru innych rzeczy. Chcemy wszystko zrobić krok po kroku według swoich założeń. Znacznie wygodniej jest skonfigurować wszystko od zera niż wprowadzać zmiany do istniejącej konfiguracji.

  Po dłuższej chwili łaczymy się do MT za pomocą mac-telnet, w zakładce Neighbors będzie widziany z adresem IP 0. 0. 0 (co jest normalnie ponieważ nie ma nadanego adresu IP w konfiguracji)

  Bezwzględnie musimy ustawić hasło dla użytkownika admin (domyślnie admin jest bez hasła). Zatem otwieramy System > Users i klikamy dwukrotnie na użytkownika admin. Następnie klikamy przycisk Password i dwukrotnie wpisujemy nowe hasło zatwierdzając Apply.

  Zmianę hasła możemy również wykonać wpisując poniższe polecenie w oknie konsoli (New Terminal) oczywiście zamieniając nasze_hasło na hasło docelowe. Uzyskany efekt będzie dokładnie taki sam jak wyklikany z winboxa. Osobiście wolę korzystać z winboxa niż z konsoli.

  /user set admin password=nasze_hasło 

  Konfiguracja adresu IP po stronie WAN

  Konfiguracja zależy od tego w jaki sposób Twój ISP przydziela adres IP. Możesz dostawać go automatycznie za pomocą mechanizmu DHCP lub statycznie. W artykule opiszę jak skonfigurować router dla obu przypadków. Jeśli Twój ISP wymaga statycznej konfiguracji przygotuj sobie:

  1. adres IP
  2. maskę podsieci
  3. bramę

  Na potrzeby tego artykułu założyłem, że porty 2-5 w routerze będą w bridge (będą działały jak switch) a do protu 1 będzie wpięty WAN (internet od ISP).

  Statyczny adres IP

  Jeśli Twój ISP przydziela Ci adres dynamicznie możesz pominąć ten kawałek i przejść do następnego punktu.

  W IP > Addresses za pomocą ADD (niebieski plus) dodajemy adres IP który otrzymaliśmy od naszego ISP. Wpisujemy go w formacie X. X. X/24 (gdzie /24 to nasza maska podsieci) lub X. X/255. 255. 0 (IP/MASK) obie formy są poprawne.

  Z listy rozwijanej Interface wybieramy ether1 – czyli pierwszy port urządzenia (ten do którego mamy podłączony WAN). Zatwierdzamy OK.

  Lub za pomocą konsoli oczywiście zamieniając adres i maskę na nasze wartości.

  /ip address add address=192. 150. 222/255. 0 interface=ether1 

  Mamy nadany adres IP na interfejsie lecz aby nasze połączenie działało poprawnie musimy dodać jeszcze bramę sieciową (default gateway) po to aby nasz router wiedział gdzie kierować zapytania o inne adresy IP (bardzo upraszczając).

  Przystępujemy do dzieła!

  IP > routes, klikamy ADD (niebieski plus, dokładnie taki sam jak wcześniej) i w polu Gateway wpisujemy adres naszej bramy który dostaliśmy od ISP. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

  /ip route add gateway=192. 1 

  Mamy adres IP, mamy bramę no to powinniśmy mieć internet. Sprawdźmy zatem czy nasze połączenie działa jak należy. Najprostszą znaną mi metodą jest wykorzystanie protokołu ICMP za pomocą narzędzie PING. Aby to zrobić otwieramy nowe okno konsoli za pomocą przycisku New Terminal, w oknie terminala wpisujemy ping google. pl w efekcie tego polecenia wysyłamy z routera zapytanie korzystając z protokołu ICMP do serwera google. pl który powinien nam odpowiedzieć. Jako informację zwrotną powinniśmy otrzymać czas odpowiedzi (im mniejszy tym lepiej) wyrażony w ms.Co się wydarzyło? Czemu nie otrzymaliśmy odpowiedzi od serwera google?

  Spróbujmy zamiast nazwy domenowej google. pl puścić pinga do serwera DNS udostępnianego przez google.

  Wpiszmy w konsoli ping 8. 8. 8 (te cztery ósemki to adres IP serwera DNS google).

  Sukces! Serwer 8. 8 odpowiedział nam. W kolumnie TIME mamy czasu odpowiedzi na poszczególne zapytania wyrażone w ms (milisekundach). Oznacza to w praktyce, że zapytaliśmy serwer 8. 8 a on nam odpowiedział po upływie 39 ms, następnie 37 ms, 42 ms i tak dalej. Im krótsza droga do serwera tym krótszy czas odpowiedzi.

  Czemu zatem udało nam się otrzymać odpowiedź od serwera 8. 8 a nie udało nam się otrzymać odpowiedzi od serwera google. pl?

  Odpowiedz jest prosta. Pod każdą domeną kryje się adres IP. Za translacje domeny na adres IP odpowiadają serwery DNS których my nie skonfigurowaliśmy. Zatem wysyłając zapytanie do serwera google. pl nasz router nie ma pojęcia jaki adres IP kryje się pod nazwą google. pl natomiast wysyłająć pinga do 8. 8 (czyli zamiast domeny podając bezpośrednio adres IP) wie gdzie ma kierować zapytanie i otrzymujemy odpowiedz.

  Naprawmy swój błąd i skonfigurujmy serwery DNS na naszym mietku.

  IP > DNS i w polu Servers wpisujemy adresy serwerów DNS. Możemy wykorzystaćserwery DNS naszego ISP lub skorzystać z ogólnodostępnych np od google lub opendns. Ja z przyzwyczajenia zawsze korzystam z serwerów google które mają adresy 8. 8 i 8. 4. Pole Servers rozszerzamy na dwa wpisy korzystając ze strzałki w dół.

  Sprawdzamy czy ustawienie serwerów DNS pomogło i czy jesteśmy w stanie uzyskać odpowiedź od serwera google. pl za pomocą poznanego nam wcześniej polecenia ping.

  /ip dns set servers=8. 8, 8. 4 

  Dynamiczny adres IP

  Tutaj sytuacja jest znacznie prostsza. Na porcie nr 1 (tym gdzie mamy wpięty kabel od ISP) musimy uruchomić klienta DHCP który pobierze adres IP z serwera DHCP od ISP.

   IP > DHCP Client ADD (niebieski plus), w Interface wybieramy ether1 (ponieważ wskazujemy na którym interfejsie klient DHCP ma pobrać adres), zatwierdzamy OK.

  /ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no 

  W tej sekcji warto też omówić najważniejsze ustawienia klienta DHCP.

  Use Peer DNS – jeśli zaznaczymy router pobierze automatycznie serwery DNS i ustawi je jako domyślne

  Use Peer NTP – jeśli zaznaczymy router pobierze serwer NTP (serwer synchronizacji czasu) automatycznie

  Add Default Route – bardzo ważne ustawienie w naszym wypadku, jeśli ustawimy na yes MT doda domyślną bramę otrzymaną z serwera DHCP. W większości podstawowych wypadków zaznaczamy yes. Sprawa może się zmienić np. jeśli mamy więcej niż jedno łącze ale o tym w późniejszych artykułach. W naszym wypadku jeśli wybierzemy no nie będziemy mieli internetu.

  Sprawdzmy zatem czy klient DHCP którego przed chwilą uruchomiliśmy otrzymał z serwera DHCP adres IP, bramę oraz serwery DNS.

  Wchodzimy w IP > Addresses

  Na obu screenach widzimy, że dostaliśmy adres IP (w tym przypadku 192. 102). Litera D po lewej stronie przed adresem oznacza, że adres jest dynamiczny, otrzymany z serwera DHCP a nie statyczny wpisany ręcznie. (D = dynamic), ta sama zasada dotyczy innych dynamicznych wpisów np bramy.

  Sprawdzimy jeszcze czy otrzymaliśmy domyślną bramę oraz serwery DNS.

  IP > Routes

  Na powyższych screenach widzimy, że od serwera DHCP otrzymaliśmy 3 adresy serwerów DNS

  • 8. 8
  • 8. 4
  • 1. 1. 1

  Mamy adres IP, mamy bramę i serwery DNS no to powinniśmy mieć internet.

  Aby to zrobić otwieramy nowe okno konsoli za pomocą przycisku New Terminal, w oknie terminala wpisujemy ping google. Jako informację zwrotną powinniśmy otrzymać czas odpowiedzi (im mniejszy tym lepiej) wyrażony w ms.

  EDIT 20. 03. 2020

  Dziękuję za zwrócenie uwagi czytelnikom i użytkownikom grupy na FB. Absolutnie nie należy wystawiać na świat niezabezpieczonego urządzenia. Od momentu konfiguracji WAN nasz router jest dostępny ze świata (w większości przypadków). Należy go dodatkowo zabezpieczyć i używać trudnych do złamania haseł. Zapraszam do zapoznania się z moim artykułem dotyczącym zabezpieczenie routera.

  Aktualizacja oprogramowania routera

  Skoro mamy już dostęp do internetu na naszym routerze (aktualnie tylko na nim a nie na komputerze za routerem, do tego dojdziemy 😉) zróbmy aktualizację oprogramowania routera (RouterOS) do najnowszej stabilnej wersji.

  System > Packages > Check For Updates (przycisk)

  Channel: wybieramy stable (używając dużego skrótu myślowego, nie chcemy być beta testerami więc wybieramy soft z gałęzi stabilnej, chociaż niektórzy twierdzą, że w przypadku mikrotika zawsze jesteśmy beta testerami 😉)

  Download&Install (przycisk)

  Po tej operacji MT pobierze z serwera najnowsze oprogramowanie a następnie zresetuje się w celu instalacji.

  Na poniższym screenie widać, że nasza wersja oprogramowania to 6. 44. 4 a najnowsza dostępna w gałęzi stable to 6. 46. 4

  /system package update install 

  Po ponownym podłączeniu nasz MT przywita nas już najnowszą stabilną wersją softu.

  Wersja softu wyświetlana jest również w nagłówku okna winbox wraz z adresem MT, oraz nazwą urządzenia i architekturą zastosowanego procesora (w tym wypadku HAP AC2, arm)

  To nie koniec aktualizacji. Prawidłowa aktualizacja wymaga abyśmy podnieśli jeszcze firmware.

  SYSTEM > Routerboard > Upgrade (przycisk) > YES

  Wykonujemy restart MT

  SYSTEM > Reboot > YES

  /system routerboard upgrade/system reboot 

  Po tych dwóch restartach mamy urządzenie zaktualizowane do najnowszego softu stable. Możemy teraz przejść do konfiguracji naszej sieci LAN którą opisuje w części nr 2 artykułu.

  Podręcznik krok po kroku Asus Ve208 Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik krok po kroku Asus Ve208 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik krok po kroku Asus Ve208 Series