Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa 3m 5613505

Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa 3m 5613505 to kompendium wiedzy dotyczącej bezpiecznych praktyk i procedur w miejscu pracy. Książka zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące zasad bezpieczeństwa, zarządzania, higieny i użytkowania. Podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich pracowników, którzy chcą dbać o bezpieczeństwo w swojej pracy. Książka zawiera przykłady dobrej praktyki, a także niezbędne informacje na temat podstawowych zagrożeń i procedur bezpieczeństwa, których każdy pracownik powinien przestrzegać. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące przygotowania planu ewakuacyjnego w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji i zalecenia dotyczące zapobiegania wypadkom.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa 3m 5613505

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów metodycznych do e‑podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

iEkSlvqpSw_d5e237

Materiały do lekcji 1. 1. Wszechobecne zagrożenia1. Wszechobecne zagrożenia

RM1Nr8NiVbUz61
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3. 0.

Materiały do lekcji 1. 2. Zadania obrony cywilnej i ochrona ludności1. Zadania obrony cywilnej i ochrona ludności

R16ePddTqC43w1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 1. 4. Ostrzeganie i alarmowanie1. Ostrzeganie i alarmowanie

R1A2UBOmg18kE1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 1. 5. Ewakuacja ludności i zwierząt1. Ewakuacja ludności i zwierząt

R1EpKNZ7hvBXZ1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 2. Zagrożenia naturalne – pożary2. Zagrożenia naturalne – pożary

R1GAcOhgSCXxE1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 2. Zagrożenia naturalne – powodzie2. Zagrożenia naturalne – powodzie

R13TTh1yAHTOy1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 2. 3. Inne zagrożenia naturalne2. Inne zagrożenia naturalne

R1B9nRZWWzzah1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 2. Wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofy2. Wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofy

RlPOq4C3P6RcZ1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 2. Zagrożenia w domu i szkole2. Zagrożenia w domu i szkole

R1EuRCxK7eWXv1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 2. 6. Oznakowanie i substancje toksyczne2. Oznakowanie i substancje toksyczne

RJIuL3tshYJo11
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 2. 7. Promieniowanie i energia atomowa2. Promieniowanie i energia atomowa

Rjp0ifpoTKId61
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 2. 8. Ochrona przed skażeniami2. Ochrona przed skażeniami

R12n3WkbqlvJl1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 3. Pierwsza pomoc - podstawy3. Pierwsza pomoc - podstawy

R1KQ1urlhmCZy1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dorosłych

R1NhbCDty8Df41
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 3. Uwaga! Wypadek! 3. Uwaga! Wypadek!

RfkgvQfcOejqP1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 3. Tamowanie krwotoku3. Tamowanie krwotoku

R14GDrQtHoR5h1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 3. Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn3. Udzielanie pomocy przy złamaniach, zwichnięciach i skręceniach kończyn

RdP9W1NLAdYUv1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 3. 9. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia3. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

Rg4N4d0s8PuaH1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 3. 10. Oparzenia termiczne i chemiczne3. Oparzenia termiczne i chemiczne

RUPETYLd1Uw9m1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 3. 11. Wychłodzenia i odmrożenia3. Wychłodzenia i odmrożenia

RBp3nvNLj77tv1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Materiały do lekcji 3. 13. Porażenie prądem3. Porażenie prądem

R1CxRMkquQuNp1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Sprawdziany dział 1. Bezpieczeństwo i obrona cywilna

R12SzwExIXr9q1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Sprawdziany dział 2. Zagrozenia naturalne i spowodowane działalnością człowieka

RnE26kEbSruyP1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Sprawdziany dział 3. Pierwsza pomoc

RSaA1TfGtve4J1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Test na „wejście” do gimnazjum

RAmduVpD9P3wY1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Test na „wyjście” z gimnazjum

R1KkGKYQGefIV1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Program nauczania do gimnazjum

Ram1hDnUGT7Ic1
materiały metodyczne

Źródło: Lesław WełyczkoPaweł Nowak, licencja: CC BY 3.

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

Znany i lubiany podręcznik, który wprowadza uczniów w zagadnienia bezpiecznej obsługi urządzeń używanych w zakładach gastronomicznych – poprawiony i uaktualniony. Pozbawiony zbyt szczegółowych charakterystyk materiałów (okazały się niepotrzebne uczniom), uzupełniony o omówienie nowych technologii stosowanych w gastronomii anti-griddle, thermomix, pacojet i wiele innych. Przedstawiono także zasady bezpiecznego przygotowywania dań kuchni molekularnej – np. pracy z ciekłym azotem.

Autorki kładą nacisk na kwestie minimalizacji negatywnego wpływu zakładów gastronomicznych na środowisko, nie tylko wskazując konkretne rozwiązania technologiczne (oszczędność energii, wody, fotowoltaika, segregacja odpadów), ale także uczulając ucznia na tę problematykę.

Treść publikacji uzupełniają liczne fotografie i rysunki wyjaśniające zasady działania poszczególnych urządzeń. Kody QR kierują do filmów, które prezentują szczegółowo charakterystykę i obsługę wybranego sprzętu gastronomicznego.

Sprawdź pozostałą ofertę do nauki zawodu http://sklep. pl/technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych/

Zobacz fragment publikacji>>

Rok wydania:2021Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:159295EAN-13:9788302196287ISBN:

Paczka

Waga0. 501 kg

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Szkoła ponadpodstawowaEdukacja dla bezpieczeństwa

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

PODSTAWA PROGRAMOWA

1)

identyfikuje wyzwania dla bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, kategoryzuje je, przypisuje im właściwe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa całego państwa;(0)

2)

zna i wymienia zadania parlamentu, prezydenta, Rady Ministrów w dziedzinie obronności oraz elementy systemu obronnego państwa;

3)

omawia zadania, struktury organizacyjne oraz podstawowe uzbrojenie i wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

rozumie istotę oraz zna elementy składowe systemu bezpieczeństwa, jego poszczególne instytucje, charakter związków między nimi;

5)

zna i określa zakres działania wybranych organizacji proobronnych, które zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), zwanych dalej „organizacjami proobronnymi”;

6)

zna i wymienia nazwy formacji mundurowych układu pozamilitarnego państwa oraz wyjaśnia rolę i zadania tych służb w systemie bezpieczeństwa państwa;

7)

wymienia i uzasadnia geopolityczne, militarne i gospodarcze aspekty bezpieczeństwa państwa;

8)

zna i rozumie rolę świadczeń obywateli na rzecz obronności oraz zadań i kompetencji władz państwowych i samorządowych w tym zakresie;

9)

rozróżnia zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny;

10)

podaje przykłady zarządzeń, jakie mogą wydać władze w związku z kryzysem;

11)

orientuje się w podstawowych zasadach zarządzania kryzysowego i rozumie jego istotę; wyjaśnia znaczenie pojęć siatki bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej;

12)

stosując właściwą terminologię dokonuje analizy wybranych zjawisk społecznych (stany nadzwyczajne);

13)

w zakresie zagrożenia terrorystycznego wyjaśnia pojęcie terroryzmu; wymienia przykłady skutków użycia środków biologicznych, chemicznych i wybuchowych oraz omawia zasady zachowania się w przypadku zdarzeń terrorystycznych (np. w razie wtargnięcia uzbrojonej osoby do szkoły, centrum handlowego);

14)

wyjaśnia znaczenie cyberprzemocy, zna procedury postępowania w przypadku jej wystąpienia, wskazuje niewłaściwe zachowania dotyczące cyberprzemocy i wie, jaka powinna być na nie właściwa reakcja;

15)

wyjaśnia znaczenie cyberzagrożeń w wymiarze cywilnym i potrafi je rozpoznać oraz zna procedury postępowania w przypadku ich wystąpienia.wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w świecie;omawia podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej;wyjaśnia rolę i zasady funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego;wymienia i charakteryzuje ochotnicze służby i podmioty ratownicze, takie jak: ochotnicze straże pożarne, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;opisuje obowiązki pieszego i kierowcy w zakresie zachowania się na drodze w momencie przejazdu karetki pogotowia lub innego pojazdu z włączonymi sygnałami uprzywilejowania;identyfikuje obiekty opatrzone międzynarodowymi znakami ochrony dóbr kultury;rozpoznaje zagrożenia i ich źródła; zna zasady postępowania podczas pożaru, wypadku komunikacyjnego, w czasie zagrożenia powodzią, w przypadku katastrofy budowlanej, wycieku gazu z instalacji w budynku mieszkalnym, odnalezienia niewypału lub niewybuchu, zagrożenia lawiną, intensywnej śnieżycy;przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru lub innych klęsk żywiołowych;wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi oraz zna możliwości wykorzystania środków podręcznych i masek przeciwgazowych do ochrony ludzi przed szkodliwym wykorzystaniem toksycznych środków przemysłowych oraz bojowych środków trujących;omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych;wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność;charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, w szkole i w najbliższej okolicy; wymienia rodzaje i zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj środka gaśniczego w zależności od rodzaju pożaru (np. płonąca patelnia, komputer);wyznacza strefę bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.opisuje rolę układu oddychania, układu krążenia i układu nerwowego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu; rozumie, jakie są następstwa zaburzeń czynności tych układów;podaje definicję, wymienia cele i zadania pierwszej pomocy; wymienia działania wchodzące w zakres pierwszej pomocy;rozumie znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia oraz przedstawia jego rolę;podaje przykłady zagrożeń w środowisku domowym, ulicznym, wodnym, w przestrzeniach podziemnych, w lasach;przedstawia metody zapewnienia bezpieczeństwa własnego, osoby poszkodowanej i otoczenia w sytuacjach symulowanych podczas zajęć;podaje przykład aplikacji na telefon komórkowy wspierającej udzielanie pierwszej pomocy;zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; wymienia przedmioty, które powinny znaleźć się w apteczce np. domowej, samochodowej;

a)

wymienia objawy związane z najczęstszymi obrażeniami narządu ruchu,

b)

opisuje metody udzielania pierwszej pomocy w urazach kończyn,

c)

wyjaśnia cel doraźnego unieruchomienia kończyny (ograniczenie ruchu, zmniejszenie bólu, ograniczenie ryzyka pogłębiania urazu, umożliwienie bezpiecznego transportu),

d)

zna i stosuje zasady unieruchomienia złamań kości długich i stawów (zasada Potta),

e)

wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny oraz opatrunek uciskowy,

f)

w sytuacjach symulowanych prawidłowo unieruchamia kończynę po urazie w zastanej pozycji, wykorzystuje dostępny sprzęt do unieruchomienia złamanej kończyny,

g)

wymienia sytuacje, w których może dojść do urazów kręgosłupa,

h)

opisuje przykłady powikłań wynikających z urazu kręgosłupa,

i)

przedstawia metody przenoszenia poszkodowanych z urazem kręgosłupa,

j)

wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy;

Aplikacje dostępne w

Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa 3m 5613505

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa 3m 5613505

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ogólnej opieki i bezpieczeństwa 3m 5613505