Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Hitachi Edpj32

Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Hitachi Edpj32 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą zainstalować i skonfigurować urządzenie Hitachi Edpj32. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji sprzętu, instalacji oprogramowania i jego aktualizacji oraz konfiguracji sieci. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące ustawień i innych ważnych informacji dotyczących funkcji i bezpieczeństwa. Po jego przeczytaniu użytkownik powinien być w stanie skonfigurować i zainstalować urządzenie Hitachi Edpj32 szybko i bezpiecznie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Hitachi Edpj32

E-podręcznik. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk. Elektryk. ELE. 02/EE. 05. Cz. 2 - w Księgarni WSiP

 • Przejdź do menu głównego
 • Przejdź do treści

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik do kwalifikacji EE. 05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach elektronik i technik elektronik w pełni pokrywa również materiał do kwalifikacji ELE. 02 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych) do podstawy programowej 2019.

Część 2 podręcznika prezentuje wiedzę oraz uczy umiejętności praktycznych dotyczących budowy i konserwacji instalacji elektrycznych (omówiono w nim takie zagadnienia, jak: ochrona przeciwporażeniowa, wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej, rodzaje kabli i przewodów, sprzęt i osprzęt w instalacjach elektrycznych, budowa i rodzaje instalacji, wskaźniki energetyczne, zasady i zakres konserwacji instalacji elektrycznych, badania i pomiary instalacji elektrycznych, normy i przepisy prawa). Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania wiedzy.

Obowiązkowa pozycja w przygotowaniach do egzaminu zawodowego! Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy.

Korzystanie z e-podręcznika

 1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
 2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
 3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
 4. Zaloguj się.
 5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
 6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
 7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYSymbol:E613M8

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręczniki szkolne WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Podręczniki WSiP do zawodu technik elektronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji:ELM. 02EE. 22E. 20E. 6

 • Zobacz katalog

  Kup w sklepie

  Pobierz formularz

  Skontaktuj się z nami

 • Kwalifikacja ELM. 02 / EE. 03
  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

  Kwalifikacja EE. 22
  Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  Kwalifikacja E. 20
  Eksploatacja urządzeń elektronicznych
  Kwalifikacja E. 6
  Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
  Efekty kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk, technik elektronik, technik informatyk Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
  Nowość

  Poradnik Elektryka 2001W zakresie projektowania instalacji elektrycznych niskiego napiecia /do 1kV/ prądu przemiennego w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysowych.Poradnik jest przeznaczony dla monterów elektryków zajmujących się montażem oraz eksploatacją instalacji urządzeń elektroenergetycznych

  MICHAŁ SZREDER

  W ZAKRESIE
  PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
  NISKIEGO NAPIĘCIA(DO1KV)
  PRĄDU PRZEMIENNEGO W POMIESCZENIACH
  MIESZKALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH.

  GDAŃSK 2001

  1. Wymagania ogólne
  1. 1
  1. 2

  Instalacje i obwody elektryczne -pojęcia podstawowe. BRAK
  Symbole graficzne niektórych urządzeń i elementów instalacji
  elektrycznych
  1. 3 Charakterystyczne elementy instalacji elektrycznej w budynku
  mieszkalnym
  1. 4 Układy zasilania instalacji elektrycznych
  1. 5
  Rodzaje pracy urządzeń elektrycznych
  1. 6
  Wpływ środowiska na urządzenia elektryczne i sposoby ochrony
  przed jego szkodliwymi wpływami.
  1. 6. 1 Klasyfikacja wpływów środowiska
  1. 2 Sposoby ochrony urządzeń przed szkodliwymi wpływami
  środowiska
  1. 3 Zasady doboru urządzeń elektrycznych

  2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać instalacje
  elektryczne
  2. 1
  2. 1. 2
  2. 3
  2. 4
  2. 5
  2. 6
  2. 7
  2. 8
  2. 9

  Dokumentacja techniczna
  opis techniczny
  Plany instalacji elektrycznej
  Schematy instalacji elektrycznej
  Pobór mocy przez niektóre odbiorniki elektryczne używane w
  gospodarstwach domowych
  Podział instalacji elektrycznych odbiorczych
  Moce obliczeniowe i prądy szczytowe
  Złącza i główne rozdzielnice
  Wewnętrzne linie zasilające (wlz)
  Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

  3. Zasady doboru oraz zabezpieczenia przewodów i kabli
  elektroenergetycznych
  3. 1
  3. 2
  3. 3
  3. 4
  3. 5

  Oznaczenia przewodów i kabli elektroenergetycznych do
  układania na stałe i do odbiorników ruchomych. BRAK
  Zakresy zastosowania niektórych typów przewodów
  elektroenergetycznych do układania na stałe i przewodów
  szynowych. BRAK
  Obciążalność prądowa długotrwale przewodów i kabli
  Zasady wyznaczania przekroju żył przewodów
  Wyznaczanie przekroju przewodów ze względu na obciążalność
  prądową długotrwałą i obciążalność zwarciową

  3. 6
  3. 7
  3. 8
  3. 9
  3. 10

  Wyznaczanie przekroju przewodów ze względu na dopuszczalny
  spadek napięcia
  Wyznaczanie przekroju żył przewodów ochronnych, uziemiających i
  wyrównawczych
  Zabezpieczenia przewodów i kabli przed skutkami przeciążeń
  Zabezpieczenia przewodów i kabli przed skutkami zwarć
  Dobór zabezpieczeń i przekroju przewodów w obwodach
  jednofazowych

  4. Zasady projektowania instalacji elektrycznych
  4. 1
  4. 2
  4. 3
  4. 4

  Instalacje elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych
  Schemat układu zasilania budynku mieszkalnego
  Układ instalacji mieszkaniowej
  Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub
  basen natryskowy
  4. 5 Zaprojektowanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu

  5. Przepięcia

  1. 4 Układy zasilania instalacji eklektycznych
  Na wymagania dotyczące źródeł i układów zasilania instalacji elektrycznych
  mają wpływ:
  a)
  b)
  c)
  d)

  Przeznaczenie instalacji
  Liczba i rodzaj zainstalowanych odbiorników
  Liczba obwodów
  Moc zapotrzebowania

  Przy projektowaniu instalacji elektrycznej wybór układu zasilania zależy od:
  d)
  e)
  f)

  Rodzaju prądu (stały przemienny)
  Liczby przewodów i sposobu uziemienia sieci
  Spodziewa się wartości prądów zwarcia na zaciskach przyłączeniowych
  Możliwości i warunków dostawy mocy i energii
  Rodzaju wpływów środowiska
  Przepięć wewnętrznych oraz spadków i wahań napięcia

  Sposoby uziemienia sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia
  Pierwsza litera
  Druga litera
  Trzecia i czwarta litera
  T
  N
  C
  Bezpośrednie połączenie
  Funkcje przewodów
  jednego punktu
  dostępnych części
  neutralnych i ochronnych
  (neutralnego) układu sieci z
  przewodzących z
  pełni jeden przewód w
  ziemią
  uziemionym punktem
  całym układzie sieci
  neutralnym układu sieci
  S
  neutralnych o ochronnych
  (neutralnego) układu sieci z przewodzących z
  pełnią oddzielnie
  Przewody w całym układzie
  sieci
  C-S
  w części układu pełni jeden
  przewód a w części układu
  oddzielnie przewody
  Nie występują
  I
  Wszystkie części będące
  Bezpośrednie połączenie z
  pod napięciem są izolowane ziemią podległych ochronie
  od ziemi lub punkt neutralny
  układu sieci jest połączony z przewodzących niezależnie
  ziemią przez impedancje o
  od uziemienia punktu
  dużej wartości
  neutralnego sieci
  od ziemi lub punkt neutralny dostępnych części
  ziemią przez impedancje o od uziemienia punktu
  neutralnego sieci

  Oznaczenie układu sieci
  TN-C
  Rys1. 4a

  TN-S
  Rys1. 4b

  TN-C-S
  Rys 1. 4c

  TT
  Rys1. 4c

  IT
  Rys1. 4e

  Podział sieci ze względu na liczbę przewodów czynnych

  Sieci prądu przemiennego -układ
  jednofazowy
  2-przewody (L+N)
  2-przewody (L+PEN)
  3-przewody (L+N+PE)

  Sieci prądu przemiennego -układ trójfazowy
  2-przewody (3x L)
  4-przewody (3x L+N)
  4-przewody(3x L+PE)
  4-przewody(3x L+PEN)
  5-przewody(3x L+N+PE)

  SPIS TREŚCI

  Sieci prądu stałego
  2-przewody (2xL
  3-przewody(2xL+M)
  3-przewody(2xL+PE)

  1. 5 RODZAJE PRACY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
  Przy doborze urządzeń elektrycznych należy zwrócić uwagę na rodzaj ich pracy.
  Norma PN-88/E-06701 wyróżnia 8 rodzajów pracy maszyn elektrycznych i odbiorników
  energii elektrycznej użytkowanych w różnych warunkach technicznych i środowiskowych
  oznaczonymi symbolami S1-S2
  S1- praca ciągła ze stałym obciążeniem, trwającym przez czas dłuższy niż 4T, do
  osiągnięcia ustalonego przyrostu temperaturowego
  S2- praca dorywcza-praca ze stałym obciążeniem, trwającym przez określony czas (10, 30,
  do 60 i 90 minut. ) po którym następuje przerwa w pracy trwająca tak długo, żeby każda cześć
  maszyny osiągnęła temperaturę nie różniącą się od temperatury otoczenia więcej niż 2 stopnie
  S3- Praca przerywana - praca okresowa, przy czym każdy okres obejmuje czas pracy
  maszyny przy obciążeniu o stałej wartości oraz czas przerwy, trwający do osiągnięcia przez
  maszynę równowagi cieplnej (15, 25, 40, 60%)Czas pracy łącznie z rozruchem i hamowaniem
  elektrycznym. czas trwania całego okresu -10 minut
  S4 -praca przerywana z dużą liczbą łączeń i rozruchów - praca okresowa, obejmująca
  rozruch, prace przy stałym obciążeniu, hamowanie, mechaniczne oraz postój trwająca do czasu
  osiągnięcia przez maszynę stanu równowagi cieplnej
  S5- praca przerywana z dużą liczbą łączeń i hamowaniem elektrycznym -praca okresowa
  (podobna, jak S4) dla pracy S4 iS5 podaje się względny czas trwania obciążenia, momenty
  bezwładności silnika IM i urządzenia obciążającego zredukowanego do wału silnika Iext oraz
  liczbę łączeń na godzinę
  S6- praca przerywana z przerwami jałowymi - praca podobna do S3, tym ze po czasie pracy
  maszyny pod obciążeniem nie występuje wyłączenie maszyny, w czasie przerwy pracuje na
  biegu jałowym
  S7- praca długotrwała z dużą liczbą łączeń i hamowań elektrycznych - praca podobna do S1
  , z tym że, po cyklu pracy maszyny występuje hamowanie elektryczne a następnie rozruch,
  co powoduje znaczny przyrost temperatury (wyższy niż w S1) dla pracy S7 podaje się
  momenty bezwładności IM i Iext oraz liczbę łączeń na godzinę
  S8- praca długotrwała z okresowymi zmianami obciążenia i prędkości obrotowej

  2001-02-18

  1. 2 Sposoby ochrony urządzeń przed szkodliwymi wpływami
  Urządzenia są budowane z przeznaczeniem do pracy na zewnątrz pomieszczeń(wykonanie
  napowietrzne) lub w budynkach (wykonanie wnętrzowe. Wyposaża się je w osłony
  zapewniające wymagane bezpieczeństwo ludzi oraz ochronę przed zniszczeniem i
  niepoprawnym działaniem wskutek przedostania się do ich wnętrza ciał stałych, pyłu wody
  oraz przed uszkodzeniem mechanicznym.
  Oznaczenia stopnia ochrony osłon składają się z liter IP i dwóch cyfr określających cechy
  osłon a także z liter IPXX i następujących po nich dużych liter(A, B, C, D, H, M, S, W)
  określających zakres ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych oraz informacją
  rodzaju aparatu, odporności na różne warunki pogodowe itp.
  Klasyfikacje osłon ze względu na ochronę przed dotknięciem i przed dostaniem się ciał stałych oraz przed
  dostępem wody PN-92|/E-08106
  Pierwsza cyfra
  druga cyfra
  Oznaczenie Ochrona ludzi przed dotknięciem części Ochrona urządzeń przed Ochrona przed działaniem
  cechy IP
  pod napięciem i ruchomych
  przedostaniem się ciał
  wody
  stałych
  0
  Brak
  1
  Ochrona przed przypadkowym
  Ochrona przed dostaniem Pionowo padające krople
  dotknięciem wierzchem dłoni
  się ciał stałych o średnicy
  50 mm i większych
  2
  Ochrona. 2 0Przed dotknięciem palcem
  Jw. Lecz o średnicy 12
  Pionowo padające krople
  mm i większej
  na urządzenia odchylone o
  15 stopni od położenia
  normalnego
  3
  Ochrona przed dotknięciem za
  Jw. Lecz o średnicy 2, 5 i Natrysk wody pod kątem
  pośrednictwem narzędzi i drutów o
  większej
  do 60 stopni z każdej
  średnicy 2. 5mm
  strony
  4
  Jw. lecz o średnicy 1mm i większej
  Jw. Lecz o średnicy 1mm i
  Rozbryzgiwana na
  obudowę z dowolnego
  kierunku
  5
  Jw.
  Ochrona przedostaniem
  Laną strugą na obudowę z
  się pyłu w ilości
  dowolnej strony
  utrudniającej działanie
  aparatu lub zmniejszającej
  bezpieczeństwo
  6
  Całkowita ochronna przed
  Lana silną strugą na
  przedostaniem się pyłu
  obudowę z dowolnej
  7
  -Obudowa zanurzona
  krótkotrwale w
  znormalizowanych
  warunkach brak wnikania
  wody w ilości wywołujące
  szkodliwe skutki
  8
  -Obudowa ciągle
  zanurzona w wodzie w
  uzgodnionych warunkach,
  lecz bardziej surowych niż
  wg cyfry 7

  Stopnie ochrony osłon oznaczone symbolami literowymi PN-92/e-08106
  Litery
  Zakres ochrony przed dostępem do
  Wymagania ochrony lub zakres
  części niebezpiecznych
  zastosowania
  A
  Ochrona przed dostępem wierzchem Mają być zachowane odpowiednie
  dłoni
  do części niebezpiecznych przy
  wciśnięciu próbnika dostępu o
  średnicy 50mm w każdy otwór
  osłony
  B
  Ochrona przed dostępem ochrona
  Jw. Lecz przy zastosowaniu
  przed dostępem palcem
  próbnika w postaci palca
  probierczego o średnicy 12mm i
  długości 80 mm
  Ochrona przed dostępem
  narzędziem
  próbnika w postaci pręta o średnicy
  2. 5mm i długości 100mm
  D
  Ochrona przed dostępem drutem
  1mm i długości 100mm
  H
  Aparat wysokiego napięcia
  M
  Ochrona przed wnikaniem wody
  gdy części ruchome urządzenia np. :
  wirnik maszyny są w ruchu
  gdy części ruchome urządzenia są
  nieruchome
  W
  Urządzenie nadaje się do
  stosowania w określonych
  warunkach pogodowych przy
  zapewnieniu dodatkowych środków
  ochrony lub zabiegów
  Podane w tablicy litery mogą być stosowane po symbolach IPXX i zawierają informacje dodatkowe o
  właściwościach osłon
  SPIS TRSŚCI

  1. 3 Zasady doboru urządzeń eklektycznych
  Dobór urządzeń polega na wyznaczeniu parametrów znamionowych i cech
  charakterystycznych urządzeń takich jak:
  a) Napięcie znamionowe
  b) Prądy znamionowe
  c) Moce znamionowe
  d) Odporność na wpływy środowiskowe
  e) Brak szkodliwego wpływu na prace innych urządzeń
  f) Dostępność
  g) Identyfikacja
  Urządzenia elektryczne mogą być użytkowane w różnych warunkach technicznych i
  środowiskowych, określonych przez
  a) Układ sieci zasilającej np. TN-S, TT, IT
  b) Napięcie sieci zasilającej
  c) Rodzaj i charakterystyka pomieszczeń np. Podłogi, ściany przewodzące, obecność
  konstrukcji metalowych itp.
  d) Rodzaj urządzeń stałe przenośne, ręczne
  Żeby zmniejszyć zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, na co mają wpływ
  wymienione wyżej czynniki, urządzenia wykonuje się w odpowiednich klasach
  ochronności (0, I, II, III): dotyczy to urządzeń prądu przemiennego o napięciu
  znamionowym nie wyższym niż 440v i napięciu względem ziemi nie wyższym niż 250 V.
  1. 6Wpływ środowiska na urządzenia elektryczne i sposoby
  ochrony przed jego szkodliwymi wpływami
  Norma PN-91/E-05009/03 podaje szczegółową kwalifikację wpływów środowiska oraz
  literowo - cyfrowy kod ich oznaczenia.
  Pierwsza, duża litera oznacza ogólną kategorię wpływu środowiska (A), użytkowanie,
  użytkownik (B), obiekt budowlany (C). Druga, duża litera oznacza rodzaj wpływu
  zewnętrznego. Cyfry po literach oznaczają intensywność każdego wpływu zewnętrznego.
  Kategoria
  A-środowisko

  Skrócony wykaz wpływów zewnętrznych
  Rodzaje wpływów zewnętrznych i ich intensywność
  AA OTOCZENIE
  AA1 -60, +3
  AA2 -40, +5
  AA3 -25, +5
  AA4 -5, +40
  AA5 +5, +40
  AA6 +5, +60
  AA7 -25, +55
  AA8 -50, +40
  AB WILGOTNOŚĆ
  AC WYSOKOŚC N. P. M(M)
  AC1 & lt; 2000
  AC2 & gt; /2000
  AD 50, WODA
  AD1 POMIJALNA
  AD2 KROPLE
  AD3 ROZPYLONA
  AD4 BRYZGI
  AD5 STRUMIEŃ
  AD6 FALE
  AD7 ZANURZENIE
  AD8 ZATOPIENIE
  AE CIAŁA STAŁA
  AE1 POMIJALNE
  AE2 MAŁE
  AE3 BARDZO MAŁE
  AE4 PYŁ NIEZNACZNY
  AE5 PYŁ UMIARKOWANY
  AE6 PYŁ ZNACZNY
  AF KOROZJA
  AF1 POMIJALNA
  AF2 ATMOSFERYCZNA
  AF3 SPORADYCZNA
  AF4 STAŁA
  AG UDERZENIA
  AG1 SŁABE

  AG2 ŚREDNIE
  AG3 MOCNE
  AG1 SŁABE
  AG2 ŚREDNIE
  AH WIBRACJE
  AH1 SSŁABE
  AH2 ŚREDNIE
  AH3 SILNE
  AJ INNE NAPRĘŻENIA MECHANICZNE
  AK FLORA
  AK1 BRAK ZAGROŻENIA
  AK2 ZAGROŻENIE
  AM PROMIENIOWANIE AM1 POMIJALNE
  AM2 PRĄDYBŁĄDZĄCE
  AM3 ELEKTROMAGNETYCZNE
  AM4 JONIZACYJNE
  AM5 ELEKTROSTATYCZNE
  AM6 INDUKCYJNE
  AN, NASŁONECZNIENIE
  AN1 SŁABE
  AN2 ŚREDNIE
  AN3 SILNE
  AP WSTRZĄSY SEJSMICZNE
  AP1 POMIJALNE
  AP2 SLABE
  AP3 ŚREDNIE
  AP4 SILNE
  AQ WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE
  AQ1 POMIJALNE
  AQ2 POŚREDNIE
  AQ3 BEZPOŚREDNIE
  AR RUCH POWIETRZA
  AR1 SŁABY
  AR2 ŚREDNI
  AR3 SILNY

  B- użytkowanie

  AS WIATR
  AS1 SŁABY
  AS2 SREDNI
  AS3 SILNY
  BA ZDOLNOŚĆ OSÓB
  BA1 PRZECIĘTNA
  BA2 DZIECI
  BA3 UPOŚLEDZONA
  BA4 POINSTRUOWANA
  BA5 Z KWALIFIKACJAMI
  BB REZYSTANCJA
  BC KONTAKT Z ZIEMIĄ
  BC1 BRAK

  BC2 RZADKI
  BC3 CZĘSTY
  BC4 CIĄGŁY
  BD EWAKUACJA
  BD1 MAŁE ZAGESZCZENIE -ŁATWE WYJŚCIE
  BD2 MAŁE ZAGESZCZENIE-TRUDNE WYJŚCIE
  BD3 DUŻE ZAGESZCZENIE-ŁATWE WYJŚĆIE
  BD4 DUŻE ZAGESZCZENIE - TRUDNE WYJŚCIE

  C - obiekty budowlane

  BE MATERIAŁY
  BE1 BRAK ZAGROŻENIA
  BE2 ZAGROŻENIE POŻAROWE
  BE3 ZAGROŻENIE SKAŻENIEM
  CA MATERIAŁY
  CA1 NIEPALNE
  CA2 PALNE
  CB KONSTUKCJA
  CB1 ZAGROŻENIE POMIJALNE
  CB2 ROZPRZESTRZENIANIE POŻARU
  CB3 PRZEMIESZCZALNA
  CB4 ELASTYCZNA

  SPIS TRESCI

  2. 4 Pobór mocy przez niektóre odbiorniki elektryczne używane w
  gospodarstwach domowych.
  Nazwa
  odbiornika
  Lampa z 1
  żarówką
  Żyrandol z
  kilkoma
  żarówkami
  świetlówką
  Kuchnia 4płytowa z
  piekarnikiem
  Kuchenka
  2płytowa
  Prodiż
  Rożen
  Grzałka nurkowa
  Żelazko
  Ogrzewacz
  akumulacyjny do
  Młynek
  mikser, wirówka
  do soków
  Chłodziarka
  absorpcyjna
  sprężarkowa
  Pralka bez
  grzejnika
  Pralka z grzałką
  Zmywarka do
  naczyń
  Odkurzacz
  Wentylator
  stołowy
  Telewizor 19-23
  calowy

  Moc
  znamionowa
  40-150

  Moc pobierana
  Czynna
  w
  120-400

  25-40

  5500-7000

  1600-2400

  500-650
  1300-1800
  300-1000
  400-100
  600-2000

  Uwagi

  4500-6700

  Pozorna
  VA

  70-170
  75-170

  8-15 W na każdy
  metr kwadratowy
  Jw.

  10-20 W na 1litr
  120-250

  100-160

  160-280

  180-450

  300-800

  2000-3500
  1900-300

  2100-3700
  2000-3200

  160-1000
  10-55

  280-1400
  25-130
  150-400
  Lub cyfrowy60150
  40-80

  Radio odbiornik
  Pojemność 40100 litrów
  Pojemność 85240 litrów

  2. 5 Podział instalacji elektrycznych odbiorczych
  W celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa pracy odbiorników elektrycznych
  instalacje elektryczne odbiorcze dzieli się na obwody:
  1. Obwód oświetleniowy
  2. Obwód gniazd wtyczkowych
  3. Obwód siłowy dla odbiorników o mocach rzędu 2kw i większych
  W mieszkaniach wymagana liczba obwodów zależy od rodzaju i mocy zainstalowanych
  odbiorników.
  Jeden obwód oświetleniowy powinien zasilać najwyżej 20 wypustów oświetleniowych z
  żarówkami lub 30 wypustów ze świetlówkami.
  Jeden obwód gniazd wtyczkowych powinien zasilać nie więcej niż 10 gniazd
  wtyczkowych(gniazdo podwójne lub potrójne liczy się jako jedno gniazdo).
  W mieszkaniach wydzielono obwody dotyczące takich odbiorników, jak:
  - kuchnie elektryczne, rożna
  - pralki, suszarki
  - zmywarki do naczyń
  - urządzenia grzewcze klimatyzacyjne
  - przepływowe i zbiornikowe podgrzewacze wody
  W budownictwie mieszkaniowym oddzielnie obwody wykonuje się do zasilania:
  - pracowni i warsztatów podręcznych
  - oświetlenia garaży
  - instalacji dzwonkowych domofonów alarmów
  - hydroforów
  - wind
  W dużych budynkach mieszkalnych i na terenie zakładów przemysłowych tablice
  rozdzielcze w miejscach zabezpieczeń powinny posiadać tzw. "rezerwę", czyli
  możliwość podłączenia dodatkowych obwodów odbiorczych.
  W budynkach mieszkalnych obwody gniazd wtyczkowych prowadzi się sposób
  pierścieniowy natomiast w budownictwie przemysłowym instalacje wykonuje się w
  sposób pierścieniowych wprawdzie wydłuża długość przewodów, ale zapewnia większą
  niezawodność zasilania.
  Obciążenia obwodów, zwłaszcza w sieciach trójfazowych powinny być równomiernie
  rozłożone, by nie powodować przegrzewania przewodów i niepotrzebnego zadziałania
  zabezpieczeń i wyłączenia obwodów instalacji elektrycznej.
  2. 6 Moce obliczeniowe i prądy szczytowe
  Obliczeniowe moce szczytowe są potrzebne do wyznaczania odpowiednich przekrojów żył
  przewodów oraz prądów znamionowych zabezpieczeń przetężeniowych wewnętrznych linii
  zasilających (wlz).
  Obecnie obowiązują przepisy według ustaleń COBR. Przepisy te podają, ze moc
  zapotrzebowania Pm=P1+MP2
  Gdzie P1-moc odbiornika o największym poborze mocy w mieszkaniu?
  P2-moc zapotrzebowana przez jedną osobę w mieszkaniu?
  M= liczba osób, dla których mieszkanie zostało zaprojektowane
  W dużych, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obciążenia szczytowe wlz oblicza się
  jako iloczyny sumy obciążeń obliczeniowych wszystkich mieszkań zasilanych z danej wlz i
  współczynnika jednoczesności kj o wartości zależnej od liczby mieszkań. Wartości
  współczynnika kj podaje poniższa tabela:
  Zasilanie
  Zasilanie trójfazowe Zasilanie trójfazowe
  jednofazowe
  Współczynnik
  Liczba mieszkań
  jednoczesności
  zasilanych z jednej
  kj
  wlz lub jednego
  złącza
  1-3
  4-6
  0. 8
  0. 9
  7-9
  0. 65
  10-12
  0. 50
  0. 7
  13-15
  0. 45
  0. 6
  16-18
  0. 40
  0. 55
  19-21
  0. 38
  7-8
  0. 5
  22-24
  0. 36
  9-10
  25-27
  0. 35
  11-12
  0. 43
  28-33
  0. 34
  13-14
  0. 41
  34-48
  0. 33
  15-16
  0. 4
  40-45
  0. 32
  17-18
  0. 39
  46-50
  0. 31
  19-20
  51-60
  0. 30
  21-25
  61-80
  0. 29
  26-30
  81-100
  0. 28
  31-35
  101 i więcej
  0. 27
  36-40
  41-45
  0. 3
  81--100
  W zależności od poboru mocy i wielkości mieszkania zasilanie dala mieszkań
  zgazyfikowanych może być jedno lub trójfazowe, natomiast dla mieszkań
  niezgazyfikowanych powinno być trójfazowe. Dlatego trzeba przewidywać, jaka będzie
  potrzebna moc zapotrzebowania na ten okres czasu. Obciążenie złączy w budynkach

  mieszkalnych, o dwóch i większej liczbie wlz należy obliczyć jako sumę obciążeń dla
  odbiorników w pomieszczeniach administracyjnych, handlowych usługowych i innych
  zasilanych z tego złącza.
  Moc obliczeniową PBm dla kilku (N) charakterystycznych grup odbiorników obliczamy ze
  wzoru
  PBm = kji * Pni

  Kji- współczynnik jednoczesności i-tej grupy odbiorników
  Pni-moc zainstalowana i-tej grupy odbiorników
  Współczynniki
  jednoczesności kji
  Rodzaje odbiorników
  Budynki biurowe
  Oświetleniowe
  0. 95
  Zasilane z gniazd
  0. 1
  wtyczkowych
  Urządzenia ogrzewania i
  klimatyzacji
  Kuchnie
  0. 6-0. 85
  Windy
  0. 9-1
  Inne
  0. 3

  Szpitale
  0. 7-0. 9
  0. 1-0. 2
  0. 5-1
  0. 8

  Dla obiektów niemieszkalnych obliczeniową moc szczytową można wyznaczyć metodą
  współczynnika zapotrzebowania, korzystając ze wzoru:
  PBm = kz * Pni

  Kz-współczynnik zapotrzebowania mocy obiektu (ujęty w poniższej tabeli)
  Pni-suma mocy znamionowych wszystkich odbiorników w danej grupie.

  Obiekt
  (pomieszczenie)
  Szkoły przedszkola
  Hotele pensjonaty
  Lecznice szpitale
  Domy towarowe
  supermarkety
  Małe biura
  Duże biura
  Stolarnie

  Współczynnik Kz
  0. 4-0. 7
  0. 5-0. 2-0. 6

  Rzeźnie
  Piekarnie
  Pralnie
  Zakłady metalowe

  0. 3

  Place budowy
  Tunele (oświetlenie)

  0. 4
  1. 0

  Na wartość współczynnika zapotrzebowania Kz ma wpływ obiektu, a mianowicie dla
  obiektów dużych współczynnik Kz przyjmuje mniejsze wartości.
  Obliczeniowa moc szczytowa jest konieczna dla wyznaczenia obliczeniowego prądu
  szczytowego IBm który jest potrzebny do określenia przekroju żył przewodów i doboru
  określonego zabezpieczenia różnych aparatów i urządzeń. Do tego też jest potrzebna
  znajomość obliczeniowego szczytowego współczynnika cos &, który jest podawany w
  tablicach razem ze współczynnikiem Kz.
  W obiektach nieprzemysłowych, w których przeważają odbiorniki oświetleniowe i urządzenia
  grzejne oporowe, można przyjąć cos & m=1

  PBm
  IBm =Un cos? m
  Obwody jednofazowe
  PBm
  IBm =3Un cos?
  Obwody trójfazowe
  2. 7 Złącza i główne rozdzielnice.
  Złącza umieszczone w skrzynce złączeniowej lub we wnęce służy do połączenia instalacji
  odbiorczych obiektu z siecią elektroenergetyczną.
  Złącze może zasilać jedno wlz lub kilka wlz, to w tym drugim przypadku, za złączem powinna
  być zainstalowana główna rozdzielnica z zabezpieczeniami poszczególnych linii oraz
  zabezpieczeniami obwodów administracyjnych. Złącze posiada główne oddzielne złącze za
  wyjątkiem budynków mieszkalnych bliźniaczych lub szeregowych zasilanych z jednego
  złącza, umieszczonych na zewnątrz budynków. W budynkach jednorodzinnych skrzynki
  złączeniowe umieszcza się tylko wewnątrz przy zasilaniu z linii napowietrznej, a na zewnątrz
  przy zasilaniu z linii kablowych.
  Złącza buduje się najczęściej trójfazowe. Jeżeli budynek ma dwie lub trzy klatki schodowe, to
  w każdej z nich prowadzi się osobno wlz. Przy wielu klatkach schodowych zasila się budynek
  wieloma złączami, tak aby na jedno złącze przypadło 3 (wyjątkowo 4 w niższych
  budynkach)klatek schodowych i wlz.
  Bezpośrednio przy głównej tablicy rozdzielczej budynku umieszcza się:
  1. Główny odłącznik oświetlenia zwany TOPE
  2. Tablice rozdzielczą administracyjną (zasila obwody: windy, kotłowni, pralni, oświetlenia
  klatki schodowej, piwnic, strychu, wejścia do budynku, domofonu, itp. )
  2. 8 Wewnętrzne linie zasilające
  Wewnętrzne linie zasilające prowadzi się wewnątrz budynków w rurkach stalowych lub
  izolacyjnych zewnętrzną osłoną stalową a także w specjalnych kanałach instalacyjnych
  (budynki wysokie)
  Wymagania dotyczące doboru przekroju żył przewodów wlz to:
  1. Obciążalność prądowa nie mniejsza niż spodziewane szczytowe obciążenie prądowe.
  2. Odpowiednio dobrane zabezpieczenia przetężeniowe.
  3. Nieprzekraczanie dopuszczalnych spadków napięcia (tabela).
  Dopuszczalne spadki napięcia (%) w instalacjach elektrycznych
  Wewnętrzne Wewnętrzne linie
  Instalacje
  linie
  zasilające
  odbiorcze
  Zasilane ze
  Zasilane ze stacji
  Zasilane z
  Zasilane
  Rozdział
  wspólnej
  transformatorowych wewnętrznych bezpośrednio z sieci
  instalacji
  w obiekcie
  linii
  elektroenergetycznej
  budowlanym
  zasilających
  1kv
  Instalacje o Un
  & gt; & gt; 42V wspólnie
  dla
  odbiorników
  oświetleniowych
  i grzejnych
  & gt; & gt; 42V nie
  - & lt; 42 V

  odbiorcze

  2

  3

  4

  bezpośrednio z
  głównych
  rozdzielnic stacji
  transformatorowych
  7

  6

  9

  --

  Wlz powinny być wykonywane przewodami na napięcie znamionowe, co najmniej 750V
  o żyłach miedzianych o przekrojach nie mniejszych niż:
  -2. 5mm2 przy zasilaniu trzech i więcej instalacji odbiorczych.
  4mm2 przy zasilaniu trzech więcej instalacji odbiorczych.
  Każde odgałęzienie od wlz wykonane przewodami o przekrojach żył miedzianych, co
  najmniej 2. 5mm2 i powinno posiadać zabezpieczenie nadprądowe (odpowiednio
  stopniowane) umieszczone w zamykanych szafkach lub wnękach (rozdzielnice
  mieszkaniowe).
  Obciążenia poszczególnych faz wewnętrznych linii zasilających powinny być zbliżone do
  siebie, by nie wywoływać niedopuszczalnej asymetrii napięć.
  W budynkach wysokich, o dużej liczbie mieszkań lub znacznym poborze mocy stosuje się
  dwie lub więcej wewnętrznych linii zasilających, by zwiększyć niezawodność zasilania. 9 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14. 12. 1994 r.
  Zawiera wymagania dotyczące instalacji elektrycznej tak, aby zapewnić:
  - Ciągłą dostawę energii elektryczną o parametrach odpowiednich dla potrzeb
  użytkowników
  - Bezpieczeństwo przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych, w tym ochrona przed
  porażeniem elektrycznym, pożarem, wybuchem, przepięciami
  - Ochrony ludzi i środowiska przed skażeniami, drganiami, hałasem, polem
  elektromagnetycznym przekraczającym wartości dopuszczalne
  - Dostępność złączy dla dozoru i obsługi oraz ochrona złączy przed uszkodzeniami,
  wpływami atmosferycznymi, przed dostępem osób nieupoważnionych
  - Odpowiednią ochronę przeciwporażeniową przez stosowanie osobnych przewodów
  neutralnych N i ochronnych PE stosowanie połączeń wyrównawczych głównych i
  miejscowych stosowanie nadmiarowych wyłączników instalacyjnych i wyłączników
  różnicowoprądowych
  - Łatwość wymiany instalacji poprzez prowadzenie przewodów w rurkach lub
  korytkach w liniach prostych, równolegle do ścian, bez konieczności niszczenia
  konstrukcji budynków
  - Pomiar użycia poprzez instalowanie liczników w mieszkaniach i w samodzielnych
  lokalach odpowiednio zabezpieczonych
  - Bezpieczeństwo mieszkańców budynków wielorodzinnych przez zastosowanie
  instalacji domofonowej
  - Bezpieczeństwo ludziom i stabilność środowiskowa w budynkach wysokich szpitalach
  hotelach bankach domach handlowych itp. Poprzez zasilanie z dwóch niezależnych
  źródeł zasilania z zastosowaniem urządzeń samoczynnego załączenia zasilania
  awaryjnego (rezerwowego)
  - Realizacje w dowolnym czasie w budynkach wielorodzinnych i użyteczności
  publicznej doprowadzenia instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
  - bezpieczeństwo ludzi ze względu na charakter pomieszczeń jak i liczbę osób
  mogących tam znajdować się przez zastosowanie oświetlenia awaryjnego, oświetlenia
  pszeszkodowego i ewakuacyjnego (dotyczy to pomieszczeń produkcyjnych
  magazynowych garaży sal widowiskowych i sportowych muzeów szpitali banków
  dworców obiektów handlowych
  - Niezawodność zasilania poprzez podział instalacji na oddzielne obwody i stosowanie
  przewodów o żyłach miedzianych do 10mm2
  - Oszczędność zużycia materiałów instalacji poprzez prowadzenie jej najkrótszą drogą

  Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z
  wymaganiami norm oraz przepisów z uwzględnieniem wymagań technicznych wynikających
  z:
  - Przeznaczenia obiektu (pomieszczenia: mieszkalne, ogólnego przeznaczenia,
  warsztatowe przemysłowe lub inne)
  - Technologii budowy obiektu oraz rodzaju i właściwości zastosowanych materiałów
  budowlanych

  -

  Rodzaju i mocy zainstalowanych odbiorników energii
  Warunków środowiska oddziałującym szkodliwie na instalacje oraz urządzenia i nich
  samych na otoczenie.
  Instalacje elektryczne wykonuje się jako przewody izolowane jedno - i wielożyłowe, jako
  kable elektroenergetyczne bądź jako przewody szynowe. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać instalacje
  2. 1 Dokumentacja techniczna

  2. 1 Opis techniczny
  Dokumentacja techniczna zwana inaczej, zwana projektem stanowi podstawowy dokument,
  dzięki któremu wykonawca może wykonać instalację elektryczną inne rodzaje instalacji i
  urządzeń stosowanych w budownictwie.
  Podstawa wykonania projektu instalacji elektrycznej stanowi projekt ogólnobudowlany, założeni8a techniczno-ekonomiczne (ZTE) oraz różnego rodzaju uzgodnienia,
  przepisy prawne, dokumenty z tym związane między inwestorem a przyszłym właścicielem
  bądź użytkownikiem danego obiektu budowlanego.
  Między innymi przy projektowaniu zasilania energią elektryczna potrzebne są uzgodnienia i
  zatwierdzenia przez Zakład Energetyczny danego rejonu.
  Na każdą dokumentacje techniczną instalacji elektrycznej składają się 3 zasadnicze części:
  1. Opis techniczny. Plany instalacji elektrycznej. Schematy instalacji elektrycznej.
  Opis techniczny zawiera przede wszystkim takie elementy jak:
  1. Przeznaczenie i miejsce (nazwa obiektu, dokładny adres) wykonania instalacji
  elektrycznej. Ujęte to też jest w harmonogramie pracy w projekcie ogólnobudowlanym i w ZTE. Zakres wykonania instalacji elektrycznej(np. instalacja
  oświetleniowa, siłowa, odgromowa sygnalizacyjna itp. )
  3. Obliczenia potrzebne do doboru przewodów i kabli oraz zabezpieczeń
  przeciwzwarciowych
  4. Sposób wykonania instalacji elektrycznej, co ma związek z przeznaczeniem
  projektowanego obiektu
  5. Podział instalacji na obwody z podaniem przekroju i rodzaju zastosowanych
  przewodów bądź kabli
  6. Dla każdego obwodu podane właściwego zabezpieczenia
  7. Różnego rodzaju uzgodnienia, zatwierdzenia, podpisy
  8. Spis norm przepisów technicznych a, także powoływanie się na inne projekty
  techniczne (w tym projekt ogólno-budowlany)
  9. Zestawienie materiałów i urządzeń.

  2. 2 Plany instalacji elektrycznej
  plany instalacji elektrycznej rysuje się metodą topograficzną, tj. na uproszczonym planie,
  szkicu poszczególnych kondygnacji budynku, najczęściej w skali 1:1000 nanosi się trasy
  przewodów, zaznaczając typ i przekrój przewodu a także rozmieszczenie tablic
  rozdzielczych gniazd wtyczkowych łączników instalacyjnych wypustów oświetleniowych,
  miejsce doprowadzenia pionu. Plan może zawierać informacje na temat sposobu ułożenia
  przewodów i inne rozwiązania konstrukcyjne.

  2. 3 Schematy instalacji elektrycznej
  Schemat instalacji elektrycznej rysowany najczęściej jednoliniowo(rzadziej wieloliniowo)
  ma pokazać układ funkcjonalny instalacji elektrycznej. W oparciu o symbole graficzne
  schemat przedstawia połączenia różnych urządzeń i elementów instalacji elektrycznej w
  sposób przejrzysty i prosty.
  Szczegóły wykonawcze, np. : dotyczące połączeń w puszkach rozgałęźnych czy w listwach
  zaciskowych pokazująca też w sposób graficzny schematy wieloliniowo.
  3. 3. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i kabli
  elektroenergetycznych.
  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów Iz określona jest wzorem:
  z=

  S? dd kod S

  kd?

  s- przekrój przewodnika
  ? dd=vdd_-v0 -przyrost temperatury dopuszczalny długotrwale
  kod -współczynnik oddawania ciepła do otoczenia
  S - powierzchnia oddawania ciepła do otoczenia
  kd -współczynnik strat dodatkowych wywołanych wpływem zmiennych pól magnetycznych
  ? - rezystywność materiału przewodowego
  Ze względu na trudności ustalenia dokładnej wartości współczynników kod i kd prąd ustala się
  w sposób przybliżony. Między innymi sposób ułożenia przewodu wpływa na intensywność
  wymiany ciepła z otoczeniem, a tym samym na obciążalność prądowa długotrwałą.. W
  pierwszych warunkach, według dotychczasowych przepisów polskich (przepisy budowy
  urządzeń elektroenergetycznych wyd.. WEMA Warszawa 1980). Aktualnie trwa proces zmian
  polskich norm i dostosowania ich do standardów zachodnioeuropejskich w oparciu o
  przygotowaną nowa polską normę oznaczoną PN-IEC 364-523 instalacje elektryczne w
  obiektach budowlanych. Podane wartości prądu Iz zależą od sposobu ułożenia przewodów

  Obciążalność prądowa długotrwała Izo izolacji polwinitowej (DY, LY, LGg, Dyd, Lyd, LgY, ADY, ALY
  itp. ) ułożonych w rurkach stalowych albo pod wspólną osłoną w pomieszczeniach o obliczonej
  temperaturze otoczenia 25 0C
  Przewody o żyłach

  miedzianych

  Przekrój znamionowy
  mm

  Liczba przewodów

  obciążonych prądem

  1

  15

  13

  1. 5

  19

  17

  2. 5

  27

  24

  33

  31

  46

  40

  10

  62

  55

  16

  84

  74

  25

  110

  86

  35

  136

  120

  50

  170

  150

  70

  209

  185

  95

  253

  224

  289

  256

  335

  297

  382

  338

  240

  448

  397

  300

  515

  456

  Obciążalność prądowa długotrwała Iz(A) przewodów jednożyłowych o izolacji gumowej lub
  polwinitowej (DY, LY, LGg, Dyd, Lyd, LgYd, ADY, ALY, ADYd itp. ) ułożonych w rurkach
  izolacyjnych lub pod wspólną osłoną z materiału izolacyjnego w pomieszczeniach o
  obliczeniowej temperaturze otoczenia 25 stopni Co

  Przekrój
  znamionowy
  mm2

  2. 5
  10
  16
  25
  35
  50
  70
  95
  120
  150
  185
  240
  Przewody o
  żyłach
  miedzianych
  Liczba
  przewodów
  obciążonych
  prądem
  13
  17
  24
  31
  40
  55
  74
  98
  224
  256
  297
  338
  397
  12
  15
  21
  28
  36
  49
  66
  87
  107
  134
  165
  199
  228
  265
  302
  354
  407

  Obciążalność prądowa długotrwała (A) kabli elektroenergetycznych o izolacji gumowej
  lub polwinitowej o napięciu 0, 6KV ułożonych w ziemi o obliczonej temperaturze
  otoczenia 25 oC
  Przewody o żyłach miedzianych

  Liczba żył obciążonych prądem

  3-4

  60

  37

  82

  100

  61

  135

  405

  720

  355

  640

  305

  560

  260

  485

  210

  415

  25

  175

  340

  145

  278

  225

  455

  840

  715

  1140-1290

  605

  1040-1130

  535

  920-955

  obciążalność prądowa długotrwała Iz przewodów wielożyłowych o izolacji gumowej lub polwinitowej
  (YDY, YDYp, YDYt, YDYpp, YADY, YALY, YADYp, YADYpp itp. ) ułożonych pojedynczo
  bezpośrednio w tynku lub na tynku w pomieszczeniach o obliczonej temperaturze otoczenia 25 0C

  mm2
  Przewody o żyłach
  Liczba żył obciążonych
  19
  34
  45
  58
  80
  139
  174
  217
  267
  322
  369
  428

  22
  30
  51
  123
  154
  192
  236
  285
  327
  379

  Sposoby ułożenia przewodów
  oznaczenie
  Inny sposób ułożenia przewodów lub kabli
  - przewody wielożyłowe ułożone bezpośrednio na ścianie
  - przewody jednożyłowe w rurkach w zamkniętym kanale
  kablowym
  - przewody wielożyłowe w rurkach w ścianie
  - przewody jednożyłowe w korytkach na ścianie
  - przewody jednożyłowe w rurkach w wentylowanym
  kanale podłogowym
  - przewody jedno i wielożyłowe w rurkach lub kanałach
  instalacyjnych w ścianie murowanej
  - przewody jednożyłowe na ścianie, na podłodze lub na
  suficie
  - przewody wielożyłowe bezpośrednio na ścianie
  murowanej
  - przewody wielożyłowe na podłodze
  - przewody jedno i wielożyłowe w otwartym lub
  wentylowanym kanale kablowym \przewody
  wielożyłowe w korytkach lub rurkach w powietrzu na
  ścianie murowanej lecz z mnożni kem 0. 8 jeżeli długość
  rurek lub korytka jako ochrony mechanicznej przekracza
  1m
  - kable jednożyłowe w przepustach w ziemi
  - kable jedno i wielożyłowe ułożone bezpośrednio w
  ziemi
  Obciążalność prądowa długotrwała (A) przewodów i kabli o izolacji (PVC) i dopuszczalnej temperaturze
  otoczenia 30 oC w ziemi

  Sposób
  ułożenia
  żył
  A

  B

  C

  D

  Liczba żył
  obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych

  11
  14. 5
  19. 5
  26
  46
  61
  99
  119
  151
  182
  210
  273
  320
  367

  10. 5
  18
  42
  56
  73
  89
  108
  136
  164
  188
  216
  248
  286
  328

  13. 5
  17. 5
  32
  41
  57
  76
  101
  125
  232
  269
  -

  15. 5
  68
  111
  171
  207
  239
  63
  85
  112
  138
  168
  213
  258
  299
  344
  392
  461
  530

  96
  1119
  144
  184
  223
  259
  294
  341
  403
  464

  29
  38
  47
  81
  104
  148
  183
  246
  278
  312
  360
  39
  52
  67
  86
  103
  122
  179
  203
  230
  257
  336

  Charakterystyczne sposobu ułożenia przewodów elektroenergetycznych
  Oznaczenie
  Wyjaśnienia dodatkowe
  Przewody ułożone w ścianach
  wykonanych z materiałów o
  bardzo dobrej izolacji
  termicznej
  - przewody
  jednożyłowe w
  rurkach lub kanałach
  izolacyjnych
  wielożyłowe ułożone
  bezpośrednio w
  ścianach
  B1
  Przewody jednożyłowe
  ułożone w rurkach lub
  kanałach izolacyjnych na
  ścianie oraz przewody jedno i
  wielożyłowe ułożone w
  rurkach w murze
  B2
  Przewody wielożyłowe w
  izolacyjnych na ścianie lub na
  podłodze
  Przewody oponowe (w
  powłoce) ułożone na ścianie
  lub w ścianie pod tynkiem:
  jednożyłowe ułożone
  - na ścianie lub na
  wielożyłowe lub
  wtynkowe pod
  tynkiem
  E
  Przewody wielożyłowe
  oponowe prowadzone
  (zawieszone) w powietrzu lub
  w pobliżu ścian, lecz w
  odległości większej niż 0. 3
  średnicy przewodu od ściany
  F
  oponowe (w powłoce)
  prowadzone (zawieszone) w
  powietrzu lub w pobliżu
  ścian, lecz odległości
  większej niż średnica
  przewodu od ściany

  Obciążalność prądowa długotrwała (A) przewodów o żyłach miedzianych, ułożonych w różny
  sposób w temperaturze otoczenia 30 0C wg DIN 0298
  obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych obciążonych
  188

  1511
  269

  239

  37
  90
  110
  14
  33
  77
  18. 5
  43
  60
  126
  20
  27
  48
  118
  145
  Obciążalność prądowa długotrwała (A) kabli elektroenergetycznych 0. 6/1kV o żyłach
  miedzianych ułożonych w różny sposób w ziemi o temperaturze 20Co wg DIN VDE 0298
  Przekrój Izolacja z polwinitu Vdd=700C
  Powłoka polwinitowa

  54
  160
  206
  249
  296
  365
  438
  499
  561
  637
  743

  44
  75
  128
  157
  275
  313
  353
  399
  137
  196
  287
  326
  366
  414
  481

  127
  163
  2282
  336
  382
  428
  483
  561

  Powłoka
  ołowiana
  78
  131
  162
  283
  323
  362
  409
  474

  Izolacja z polwinitu ciepło odpornego
  Vdd=900C
  82
  177
  229
  402
  482
  550
  618
  701
  819

  64
  143
  173
  204
  252
  303
  346
  390
  441
  511

  115
  149
  178
  211
  255
  310
  352
  396
  449
  521

  109
  251
  307
  416
  465
  526
  610

  Obciążalność prądowa długotrwała (A) kabli elektroenergetycznych 0. 6/1kV o żyłach miedzianych
  ułożonych w różny sposób w powietrzu o temperaturze 300C wg DIN VDE 0298

  79
  105
  140
  212
  331
  386
  442
  511
  612

  106
  159
  202
  244
  282
  324
  371
  436

  176
  271
  314
  361
  412
  484

  169
  261
  321
  374
  494
  590

  72
  218
  266
  487
  559
  648
  779

  53
  130
  195
  247
  305
  355
  407
  469
  551

  Dla przewodów aluminiowych wystarczy pomnożyć *0. 77
  102
  170
  208
  381
  507
  606

  71
  328
  404
  471
  541
  626
  749

  3. 4 Zasady wyznaczania przekroju żył przewodów
  Przekrój żył przewodów i kabli zasilających dobiera się tak, aby w warunkach pracy
  normalnej nie następowało nagrzewanie się przewodów ponad temperaturę graniczną
  dopuszczalnie długotrwałą oraz, żeby odpowiednia była jakość energii elektrycznej
  dostarczonej odbiorcom, zwłaszcza odpowiedni poziom napięcia, by nie było dużych
  odchyleń od napięcia znamionowego.
  Wyznaczenie przekroju żył przewodów odbywa się następująco:
  1. Wyznacza się przekrój przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą i
  obciążalność zwarciową
  2. Sprawdza się czy dobrany przekrój przewodów jest wystarczający ze względów
  mechanicznych
  3. Sprawdza się czy nie zostaną przekroczone dopuszczalne spadki napięcia dla
  przewodów o przekroju większym od ustalonego według warunków podanych wyżej.
  4. Sprawdza się skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
  5. Sprawdza się koszty roczne (dotyczy linii napowietrznych)
  Przekrój przewodów S ze względu na obciążalność zwarciową oblicza się ze wzoru:

  Kc*Ip*:Tz
  S=
  J1s

  Ip=

  Sz
  :3*Un

  Ip-składowa okresowa początkowa prądu zwarciowego
  Tz- czas zwarcia
  Sz- moc zwarciowa
  Kc- współczynnik zmienności prądu zwarciowego (najczęściej =1. 05)
  J1s-gestość dopuszczalna jednosekundowego prądu zwarciowego
  Dobrane przekroje przewodów powinny mieć także wartości, aby w przypadku
  zwarć temperatura żył przewodów nie przekroczyła temperatury granicznej
  dopuszczalnej krótkotrwale I odpowiadające im wartości obciążalności
  prądowej długotrwałej były w odpowiednim stosunku do prądów
  znamionowych bezpieczników, nadmiarowych wyłączników innych
  zabezpieczeń oraz, aby w przypadku jednofazowych zwarć doziemnych
  następowało zadziałanie zabezpieczeń nadprądowych w odpowiednio krótkim
  czasie. 5 Wyznaczanie przekroju przewodów ze względu na
  obciążalność prądową długotrwałą i obciążalność zwarciową
  Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą Iz polega na
  wyznaczeniu z tablic obciążalności przewodów dla określonych typów przewodów
  warunków ich ułożenia i odpowiednich warunków środowiskowych, przy spełnieniu
  warunku:
  Iz >= IBm
  Ibm - obliczeniowy prąd szczytowy.
  Dotyczy to przewodów zasilających odbiorniki z obciążeniem o stałej wartości (praca ciągła S1).
  Przy obciążeniu dorywczym (S2) przewód o obciążalności Iż może być obciążony prądem Izd według
  wzoru

  Izd= Kd *Iz

  Kd=

  1-x

  x- etd*T
  td - czas trwania obciążenia dorywczego
  T- cieplna stała czasowa przewodu
  Przy obciążeniu przerywanym (S3) przewody mogą być obciążone prądem
  IZp= kp*Iz
  kp, kd - współczynniki dla różnych przekrojów przewodów, dla wybranych czasów td i tp
  (przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych)
  Jeżeli przewody są użytkowane trwale w temperaturze otoczenia V0' innej od obliczeniowej
  temperatury otoczenia V0 to ich obciążalność prądowa długotrwała Iz' może być obliczona
  według wzoru
  Vdd-Vo'
  Iz= Iz Vdd-Vo
  Przykład doboru przekroju kabla:
  Dwiema liniami kablowymi łączącymi dwie rozdzielnice 6kV
  przesyłana jest moc 4, 8
  MWA Moc zwarcia na szynach A wynosi 200MVA czas trwania zwarcia 0. 5 s współczynnik
  kc = 1. 05 kable aluminiowe rdzeniowe ułożone są w ziemi równolegle obok siebie w
  odległości 30 cm. Dobrać przekroje kabli

  4. 8MVA
  Sz=200MVA
  Rozwiązanie:?
  1. Prąd płynący w dwóch kablach

  IBm=

  4. 8*1000000
  =
  =462A
  3 *Un
  3 *6*1000

  2. Prąd płynący w jednym kablu
  462
  IBm= 2 =231A
  3. Z tabeli obciążalności (podane niżej)odczytujemy, że dla kabla AKFtA 3*150mm2
  prąd Iz=290A
  4. Z tabeli współczynników poprawkowych (dla kabli ułożonych równolegle) odczytujemy
  kg=0. 9
  5. Obciążalność prądowa długotrwała przy uwzględnieniu współczynnika kg
  Iż=290*0. 9=261A
  6. Sprawdzamy warunek doboru
  Iz>=IBm
  261A & gt; 231A
  Dobór na obciążalność prądową długotrwałą prawidłowy.
  7. Z tabeli temperatury granicznej przewodów i kabli odczytujemy temperaturę na
  warunki zwarciowe.
  Dla kabli o izolacji papierowej i napięciu znamionowym do 6kv temperatura graniczna
  dopuszczalna długotrwale Vdd = 700C temperatura graniczna dopuszczalna przy zwarciu
  Vdz =2000C
  8. Z tabeli obciążalności zwarciowej jednosekundowej odczytujemy gęstość dopuszczalną
  jednosekundowego prądu zwarciowego J1s=89A/mm2
  9. Prąd zwarciowy

  Ip=200*1000000
  3*6*1000

  8. Przekrój na warunki zwarciowe
  Kc*Ip* Tz 1. 05*19267* 0. 5
  = 161mm2
  J1s
  9. Uwzględniając warunki zwarciowe dobieramy kable o przekroju o stopień większym a
  więc AKFtA 3*185mm2

  Obciążalność długotrwała przy prądzie przemiennym kabli elektroenergetycznych trójżyłowych o
  napięciu znamionowym 6 i 10 kV o izolacji papierowej lub poliwinitowej, ułożonych pojedynczo
  bezpośrednio w ziemi, o obliczeniowej temperaturze otoczenia +20 oC.
  Kable o napięciu 6 kV
  Kable o napięciu znamionowym
  10 kV
  O izolacji papierowej rdzeniowej, O izolacji i
  O izolacji papierowej rdzeniowej,
  opancerzone lub nie opancerzone i powłoce
  o powłoce ołowianej opancerzone
  o:
  polwinitowej
  lub nie opancerzone z osłoną
  - powłoce ołowianej
  Z żyłą ochronną włóknistą lub polwinitową
  osłonie włóknistej lub
  lub
  poliwinitowej
  opancerzone, z
  - powłoce aluminiowej z
  osłoną
  osłoną polwinitową
  polwinitową
  Z żyłami
  miedzianymi
  aluminiowymi
  Mm2
  100
  88
  135
  155
  190
  200
  180
  220
  215
  270
  225
  250
  315
  300
  260
  290
  280
  350
  325
  405
  330
  410
  375
  470
  Obciążalność długotrwała kabli o powłoce aluminiowej opancerzonych z osłoną polwinitową jest
  mniejsza o 5% od wartości podanych w tablicy
  Współczynniki poprawkowe do tablic obowiązujące przy równoległym ułożeniu bezpośrednio w
  ziemi do 10 kabli w jednej warstwie i ponad 10 do 20 kabli w dwóch warstwach
  Liczba kabli
  ułożonych
  równolegle
  5

  Odległość między sąsiednimi kablami w świetle w mm
  0. 86
  0. 78
  0. 73
  0. 69

  0. 88
  0. 82
  0. 77
  0. 74

  0. 99
  0. 84
  0. 80
  0. 77

  400
  0. 91
  0. 83
  0. 80

  7 lub 8
  9 lub 10
  11 lub 12

  0. 67
  0. 63
  0. 60
  0. 52

  0. 72
  0. 69
  0. 66
  0. 57

  0. 75
  0. 70
  0. 61

  0. 76
  0. 74
  0. 64

  13 lub 14
  15 lub 16
  17 lub 18
  19 lub 20

  0. 48
  0. 47
  0. 46

  0. 54
  0. 53
  0. 52
  0. 51

  0. 58
  0. 57
  0. 56
  0. 55

  0. 62
  0. 61
  0. 59

  Obciążalność zwarciowa jednosekundowa ( w A), przeliczona na 1 mm2 przekroju przewodu lub żyły
  kabla.
  Temperatura
  przewodu w
  chwili
  wystąpienia
  zwarcia
  o
  65
  Materiał przewodu lub kabla
  Miedż
  Aluminium i staloalminium
  Temperatura graniczna dopuszczalna przy zwarciach w o C
  141
  133
  114
  153
  146
  129
  92
  158
  152
  142
  132
  116
  98

  167
  161
  115

  94
  91
  84
  69
  44

  1501
  93
  62
  59
  56

  97
  65

  113
  83
  75

  3. Wyznaczanie przekroju przewodów ze względu na dopuszczalny
  spadek napięcia.
  Po dobraniu zabezpieczenia obwodu (zagadnienie omówione w dalszej części kursu) i po
  dobraniu odpowiedniego przekroju przewodów kabla należy sprawdzić dopuszczalne spadki
  napięcia. Jeżeli długość obwodu jednofazowego jest mniejsza niż 15 ma obwodu
  trójfazowego mniejsza od 20 m, to nie ma potrzeby sprawdzenia przekroju przewodów na
  dopuszczalny spadek napięcia według uproszczonych wzorów:

  In*L
  s>= 70 - w obwodach jednofazowych, oświetleniowych, o przewodach aluminiowych o
  dopuszczalnym spadku napięcia 2%
  s>= 105 - w obwodach jednofazowych zasilających silniki i urządzenia grzejne o
  przewodach aluminiowych, o dopuszczalnym spadku napięcia 3%
  (przewody aluminiowe nie stosuje się obecnie stosowane są jedynie kable)
  s>= 210 -w obwodach trójfazowych zasilających silniki i urządzenia grzejne, o przewodach
  aluminiowych, o dopuszczalnym spadku napięcia 3%
  (dla przewodów miedzianych stosuje się o jeden stopień niżej)

  s- przekrój przewodu (mm2)
  In -prąd znamionowy odbiornika pojedynczego (A)(gdy jest to prąd zasilający grupę
  odbiorników, to nazywa się prądem obciążenia Ibm
  L - długość obwodu (m)

  Spadek napięcia od transformatora do rozdzielni odbiorczej nie powinien przekraczać 3-5%
  W sieciach rozdzielczych niskiego napięcia, w układzie sieci promieniowych, spadek napięcia
  od rozdzielnicy początkowej do rozdzielnicy końcowej oblicza się jako suma spadków
  napięcia na poszczególnych odcinkach sieci, według wzoru i schematu:
  n-1

  ? U1n=?? Ui(i+1)
  i=1

  Przykład wykonania sieci rozdzielczej A) sieć promieniowa wielostopniowa B)schemat do
  obliczania spadków napięcia
  Procentowy spadek napięcia? U% dla obwodów jednofazowych
  200
  ? U% = Un IBm(Rcos? + X sin? )
  L
  Rezystancja przewodu (? -konduktywność przewodu)
  gdzie: R=
  ? *s
  ? =56m/Ohm*mm2 dla żył miedzianych
  ? =33m/Ohm*mm2 dla żył aluminiowych
  X=x'*L*10-3 x'- reaktancja jednostkowa przewodów (mOhm/m)
  x'=0. 07÷0. 08 mOhm/m dla instalacji w rurkach
  x'=0. 25÷0. 30 mOhm/m dla kabli x' = 0. 1 dla linii napowietrznych niskiego napięcia.

  W obliczeniach reaktancje można pominąć dla przewodów i kabli ułożonych w rurkach o
  przekroju nie większym niż 50 mm2 dla przewodów miedzianych. Wówczas? U% obliczamy
  ze wzorów:
  ? U% =

  200PL
  - dla obwodów jednofazowych
  ? s*Un2

  ? U% =

  100PL
  - dla obwodów trójfazowych gdzie P - moc czynna (W)
  ? s*Un2

  Przykład
  Dla toru 3-fazowego o napięciu 380/220V pokazanego na poniższym rysunku dobrać
  przekroje przewodów o żyłach miedzianych na dopuszczalny spadek napięcia, stosując trzy
  metody obliczeń. Dopuszczalny spadek napięcia wynosi? U%= 7%

  Rozwiązanie.
  Dopuszczalny spadek napięcia
  Un
  380
  ? Ud =100? Ud% = 100 *7 = 26. 6 V
  !. Metoda stałego przekroju

  s=

  3*19250
  ? IxcLAx= 3 (15*400+20*350+25*250) = 1489, 6
  ? *Ud
  56*26. 6

  s=22. 4mm2

  Ud-(? Ud)
  Dobrano przekrój s =25mm2
  Sprawdzenie spadku napięcia
  c
  xy
  3 I xy*L
  3? 15*50 35*100 60*250?
  ? U =
  ?
  = 56 *? 25 + 25 + 25? =23. 8 & lt;? Ud
  ?
  ?
  ?
  sxy

  2. Metoda stałej gęstości prądu
  J=

  ?? Ud
  3 *L xycos xy?
  (cos? )=1

  J=

  56*26, 6
  =2. 15A/mm2
  3 *(250+100+50)

  Ixy
  Sxy= J
  SAL=2. 15 =27. 9 mm2 dobrano przekrój SAL = 35mm2
  S12=2, 15 =16. 3 mm2 dobrano przekrój S12=16mm2
  S23=

  2. 15 =7mm dobrano przekrój S23=10mm

  3? 15*50 35*100 60*250?
  ? U= 56? 10 + 16 + 35? +22. 3V & lt;? Ud
  ?
  ?
  3. Metoda minimalnego zużycia materiału przewodowego(dotyczy prądu gałęziowego)
  C=

  3
  ? Icxy Lxy=56*26, 6 ( 15 *50+ 35*100 + 60+250)
  ? *? Ud

  C = 3. 16
  Sxy = C Icxy
  SAL = 3. 16* 60 = 24. 48 mm2 dobrano przekrój SAL = 25mm2
  S12=3. 16* 35 =18. 69 mm2 dobrano przekrój S23= 16mm2

  Sprawdzenie spadku napięcia
  3? 15*50 35*100 60*250?
  ? U= 56? 10 + 16 + 25? +26. 7V & gt;? Ud
  ?
  ?
  Warunek spadku napięcia nie jest spełniony, dobieramy przekrój o jeden stopień większy:
  S12=25mm2, pozostałe przekroje przewodów bez zmian.
  3? 15*50 35*100 60*250?
  ? U= 56? 10 + 16 + 25? +24. 34 V & lt;? Ud
  ?
  ?
  Dobrano przekroje: SA1=25mm2, S12=25mm2, S23=16mm2

  Sprawdzenie zużycia materiału przewodowego w trzech stosowanych metodach
  1. Vp +SL = 25*400 +100 000
  2. VJ= 35*250 +16*100 +10*50+10850
  3. VM=25*250+25*100+16*50+9550
  Minimalne zużycie materiału przewodowego wypadło przy trzeciej metodzie ostatecznie
  dobieramy przekroje przewodów SA1=25mm2, S12=25mm2, S23=16mm2
  3. 7 Wyznaczanie przekroju żył przewodów ochronnych uziemiających i
  wyrównawczych.
  Najmniejszy dopuszczalny przekrój żył przewodów ochronnych PE i uziemiających E zależy
  od materiału i od przekroju żył fazowych przewodu, co ilustruje poniższa tabela:
  Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne przewodów PE i uziemiających E

  Przekrój sL przewodów fazowych instalacji
  sL <= 16
  25;35
  sL >= 50

  Najmniejszy dopuszczalny przekrój
  przewodów ochronnych i uziemiających
  sL
  0. 5 sL

  Przekroje przewodów są podane przy założeniu, że żyły przewodów ochronnych i uziemiających są wykonane
  z tego samego materiału co przewody fazowe; w razie użycia innych materiałów przekroje przewodów
  ochronnych i uziemiających należy tak dobrać, aby uzyskać tę samą konduktancje

  Na przekrój przewodów ochronnych ma wpływ układ sieci zasilającej odbiorniki stałe lub
  odbiorniki ruchome. Przekrój przewodu ochronnego aluminiowego w instalacjach ułożonych
  na stałe powinien być równy przekrojowi przewodu zerowego, co pokazuje poniższa
  tabela a przekrój przewodu ochronnego stalowego powinien być sześciokrotnie większy.
  Przekroje przewodu fazowego lub żyły
  fazowej (Al. ) (mm2)
  Przekrój przewodu zerowego lub żyły
  zerowej (Al. ) (mm2)
  Dla odbiorników zainstalowanych na stałe przekrój żył przewodów ochronno-neutralnych
  PEN miedzianych nie może być mniejszy niż 10mm2, a przewodów aluminiowych 16 mm2.
  Dla odbiorników zainstalowanych na stałe dla przekroju przewodów poniżej 10 mm2 nie
  wolno łączyć przewodu ochronnego PE z przewodem zerowym N.

  Gdy przewody ochronne PE i uziemiające E nie są jedną z żył przewodu wielożyłowego to
  w przypadku ich ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi dopuszczalny ich przekrój nie
  może być mniejszy niż 2. 5 mm2
  , a gdy nie ma takiej ochrony - 4 mm2.
  W przypadku przewodów uziemiających miedzianych i stalowych ułożonych w ziemi przy
  ochronie przeciwkorozyjnej, przekrój żył powinien być nie mniejszy niż 16 mm2, a gdy nie
  ma takiej ochrony - 25 mm2 dla przewodów miedzianych i 50 mm2 dla przewodów
  stalowych.
  Przekrój przewodów wyrównawczych głównych CC powinien być nie mniejszy niż połowa
  największego przekroju przewodu ochronnego PE w danej instalacji elektrycznej. Dla
  przewodów wyrównawczych miedzianych, przekrój ich nie powinien być większy niż 25
  mm2, natomiast dla innych materiałów przewodów, musi dany przekrój zapewnić taką daną
  obciążalność prądową jak przewód miedziany 25 mm2.
  Dla przewodów wyrównawczych miejscowych przekrój ich nie powinien być mniejszy od
  najmniejszego przekroju przewodów ochronnych PE dla połączeń części przewodzących
  dostępnych oraz połowy przekroju przewodu ochronnego PE dla części przewodzących
  dostępnych i obcych.
  Przeciążeniowe silników o częstych rozruchach, nawrotach). Nie stosujemy zabezpieczeń
  przeciążeniowych w przypadku, gdy: cześć obwodu instalacji elektrycznej nie przekracza
  długości 3m i nie zawiera rozgałęzień ani gniazd wtyczkowych, jest zabezpieczona przed
  zwarciami i wpływami zewnętrznymi i nie znajduje się pobliżu materiałów łatwopalnych.
  W przypadku przewodów wyrównawczych nieuziemionych przekrój ich nie powinien być
  mniejszy od przekroju przewodów fazowych. 8 Zabezpieczenia przewodów i kabli przed skutkami
  przeciążeń.
  Przewody i kable oraz różne urządzenia elektroenergetyczne muszą posiadać zabezpieczenia
  przeciwprzetężeniowe, powodujące samoczynne wyłączanie obwodów spod napięcia w
  przypadku wystąpienia groźnych przeciążeń i zwarć w instalacji elektrycznej. Zabezpieczenia
  te, których zestawy obejmuje poniższa tabela, oraz coraz powszechniej stosowane
  wyłączniki różnicowoprądowe PI, muszą być odpowiednio dobrane tak aby czas ich
  zadziałania był wystarczająco krótki, by nie została przekroczona temperatura dopuszczalna
  żył przewodów, kabli i uzwojeń urządzeń elektrycznych.
  Urządzenia i zestawy urządzeń zabezpieczających przed skutkami zwarć i przeciążeń przewodów i
  urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia

  Rodzaj urządzeń
  zabezpieczających
  Bezpieczniki klasy:
  g- o pełno zakresowej zdolności
  wyłączania
  a- o nie pełno zakresowej
  zdolności wyłączania
  Wyłączniki z wyzwalaczami:
  - przeciążeniowymi
  - zwarciowymi
  bezzwłocznymi
  - zwarciowymi o krótkiej
  zwłoce czasowej
  Zestaw urządzeń:
  - bezpiecznik
  - stycznik lub sterownik
  silnikowy z
  przekaźnikiem
  przeciążeniowym
  - wyłącznik z
  wyzwalaczami:
  zwarciowym
  bezzwłocznym
  silnikowy z przekaźnikiem
  przeciążeniowym

  Rodzaj zabezpieczenia
  Przeciążeniowe
  Zwarciowe
  +

  +
  Oznaczenie: zabezpieczenie można stosować (+) lub nie (-)

  Z powyższego zestawienia wynika że w przypadku przeciążeń przewodów i urządzeń
  elektrycznych stosujemy jako zabezpieczenia:
  - bezpieczniki klasy g
  - wyłączniki z wyzwalaczami przeciążeniowymi
  - styczniki lub sterowniki silnikowe z przekaźnikami przeciążeniowymi.
  Ostatnio jako zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć zaczęto stosować
  przekaźniki elektroniczne.
  Dobór zabezpieczeń wynika z odpowiedniej relacji charakterystyk czasowo-prądowych
  bezpieczników, nadmiarowych wyłączników samoczynnych, wyzwalaczy i przekaźników
  termicznych w stosunku do charakterystyk czasowo-prądowych chronionych urządzeń
  elektroenergetycznych przy zapewnieniu znamionowych warunków pracy, na przykład
  odpowiedniej temperatury otoczenia, określonych warunków chłodzenia. Dobiera się
  odpowiednią wartość prądu zadziałania zabezpieczenia, większą od długotrwałej
  obciążalności prądowej przewodów Iz, tak by nie przekroczyć temperatury granicznej
  przewodów, przy spełnianiu warunków:

  IB <= In <= Iz
  I2<= 1, 45 Iz
  In - prąd obliczeniowy odbiornika
  IB - prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia
  I2 - prąd zadziałania zabezpieczenia.
  Zgodnie z aktualnymi normami, w instalacjach elektrycznych w budynkach mieszkalnych do
  zabezpieczenia przewodów i kabli przed skutkami przeciążeń stosuje się bezpieczniki
  topikowe klasy gL (dawniej Bi - Wts) i nadmiarowe wyłączniki instalacyjne. Do
  zabezpieczeń silników przed skutkami przeciążeń stosujemy bezpieczniki klasy gM (dawniej
  Bi - Wtz), nadmiarowe wyłączniki instalacyjne, wyłączniki z wyzwalaczami
  (przekaźnikami) przeciążeniowymi, styczniki lub sterowniki z przekaźnikami
  przeciążeniowymi.
  W przypadku stosowania bezpieczników szybko działających gL zabezpieczające przewody
  instalacji ułożonych (oznaczonych: A, B1, B2, C, E) dopuszcza się prąd zadziałania
  bezpieczników I2 = 1. 45Inb, gdy temperatura otoczenia jest niższa od temperatury
  obliczeniowej przy spełnieniu warunku IB <= In <= Iz. Wadą stosowania bezpieczników w
  przypadku występowania długotrwałych prądów przeciążeniowych, jest ich niezadziałanie w
  odpowiednio krótkim czasie co prowadzi do nadmiernego nagrzania się przewodów do
  temperatury przekraczającej wartość dopuszczalną (może to spowodować uszkodzenie
  izolacji przewodów a w konsekwencji doprowadzić do stanu zwarcia). z tego względu, w
  przypadku takich zagrożeń, dobiera się prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej nieco
  mniejszy niż to wynika z obliczeń i warunków przeciążeniowych.

  Umowny czas prób oraz probiercze dolny Inf i górny If wkładek topikowych bezpieczników

  Wkładki typu

  gG

  gL

  aM
  gTr
  gR
  aR

  Zakresy prądu
  znamionowego
  wkładek
  6-16
  20-63
  80-160
  200-400
  &amp; gt; 400
  6-10
  16-25
  32-63
  Wszystkie wartości
  prądu
  mocy wszystkie
  prądy Im

  80-100
  125-250
  315-630

  Umowny czas
  prób
  h

  Prąd probierczy (krotność prądu
  znamionowego)

  60 s

  Inf
  1. 25
  1. 0

  If
  1. 9
  1. 75
  6. 3

  1. 1

  2. 7
  1. 8
  30s
  3. 0
  2. 2
  315-630
  Im = Sn/? 3 *U, przy czym Sn - moc transformatora oznaczona na wkładce.
  Aby takich sytuacji uniknąć i aby pełniej wykorzystać obciążalność przewodów stosuje się
  coraz częściej samoczynne łączniki z wyzwalaczami (przekaźnikami) przeciążeniowymi z
  nastawialnymi prądami zabezpieczeń. Podobnie jak bezpieczniki, łączniki samoczynne
  posiadają własne charakterystyki czasowo-prądowe, określające wartość prądu nastawienia
  wyzwalacza w temperaturze 20-40Co przy przeciążeniu we wszystkich biegunach łącznika.
  Gdy przeciążenie występuje w jednym lub dwóch biegunach łącznika trójbiegunowego to
  prądy zadziałania zwiększą się odpowiednio o 20% i 10%. Przy przeciążeniach prądem
  I2=1. 45In czas wyłączenia jest nie dłuższy od czasu umownego 1h lub 2h (zależy od
  konstrukcji łączników).
  Jako zabezpieczenia przeciążeniowe w łącznikach samoczynnych stosuje się wyzwalacze,
  przekaźniki termo bimetalowe (reagują na przep0ływ nadmiernego prądu w instalacji
  elektrycznej)oraz pozystorowe czujniki temperaturowe (reagują na nadmierną temperaturę
  izolacji przewodów, przekraczającą wartość dopuszczalną, jako zabezpieczenie
  przeciążeniowe silników o częstych rozruchach, nawrotach). Nie stosujemy zabezpieczeń
  przeciążeniowych w przypadku gdy: cześć obwodu instalacji elektrycznej nie przekracza

  długości 3m i nie zawiera rozgałęzień ani gniazd wtyczkowych, jest zabezpieczona przed
  3. 9 Zabezpieczenia przewodów i kabli przed skutkami zwarć
  Zabezpieczenia zwarciowe stanowią:
  - Bezpieczniki klasy gL i klasy aM (do zabezpieczania silników)
  - Nadmiarowe wyłączniki instalacyjne jedno -dwu-trój i czterobiegunowe,
  - Wyłączniki samoczynne z wyzwalaczami zwarciowymi,
  - Wyłączniki różnicowoprądowe PI
  Dobór zabezpieczeń zwarciowych jest analogiczny do doboru zabezpieczeń
  przeciążeniowych i opiera się o znajomość odpowiednich charakterystyk czasowoprądowych. Aktualnie są produkowane wyłączniki z wyzwalaczami zwarciowymi o
  charakterystykach czasowo-prądowych typu B, C, D, K, R (przedstawione niżej). Jeszcze
  niedawno stosowano wyłączniki o charakterystykach typu H, L, U, G o krotnościach prądu
  zadziałania (jest to stosunek prądu Inz, który wywołuje zadziałanie wyzwalacza
  zwarciowego do prądu nastawczego Inp. Wyzwalacza przeciążeniowego) bezzwłocznego
  równych odpowiednio 2-3; 3, 5-5; 6-9; 7-10. Wyłączniki o charakterystykach typ B
  zastąpiły wyłączniki o charakterystykach typu L, a typu C pozostałe.

  In
  Charakterystyki czasowo-prądowe wyzwalaczy nadprądowych wyłączników typu R, B, C, D
  In - prąd znamionowy

  Wymagania w stosunku do wyłączników samoczynnych i bezpieczników są takie, aby
  prąd zadziałania wyzwalaczy zwarciowych (dotyczy wyłączników) i prąd probierczy górny
  (dotyczy bezpieczników) był nie mniejszy od spodziewanych prądów zwarciowych w miejscu
  ich zainstalowania oraz czas czas zadziałania zabezpieczeń na tyle krótki, aby temperatura żył
  przewodów lub kabli nie przekroczyła wartości granicznej dopuszczalnej przy zwarciu dla
  danego typu przewodów lub kabla. Czas ten mierzony jest w sekundach, obliczamy ze wzoru:
  ? s?
  tkm=? k I? 2
  ?

  ?

  Gdzie: s - przekrój przewodu
  k - współczynnik zależny od rodzaju materiału żył i izolacji przewodu (podany
  w poniższej tabeli)
  I - prąd zwarciowy.
  Wartość współczynnika k różnych rodzajów przewodów

  Rodzaj przewodu
  Przewody o izolacji z gumy powszechnego
  użytku, z butelenu, z polietylenu
  usieciowanego lub z gumy etylenowo propyle nowej:
  - Z żyłami miedzianymi
  - Z żyłami aluminiowymi
  Przewody o izolacji z PVC
  - Z żyłami aluminiowymi

  Wartość współczynnika
  A*s1/2/mm2

  Na przykład czas zadziałania wyzwalaczy zwarciowych jednoczłonowych
  bezzwłocznych w wyłącznikach samoczynnych wynosi 0. 02-0. 04s. Człony zwłoczne działają
  po czasie 0. 5s nastawionym w specjalnym mechanizmie zegarowym lub przekaźniku
  czasowym. Wyłączniki samoczynne wyposażone w wyzwalacze nadprądowe i wyzwalacze
  cieplne spełniają wymagania, co do selektywności działania zabezpieczeń zwarciowych
  (schemat i budowę wyłącznika podano poniżej).

  Wyłącznik samoczynny a) układ połączeń przedstawiający podstawowe elementy składowe;
  b) szkic budowy
  1- podstawa; 2, 3 - styki: stały i ruchomy; 4 - komora gaszeniowa; 5 - wyzwalacz nadprądowy
  elektromagnetyczny; 6- wyzwalacz cieplny; 7 - cewka podnapięciowa; 8 - dźwignia napędu; 10 - obudowa

  W domowych instalacjach elektrycznych do zabezpieczeń przed skutkami przeciążeń i
  zwarć stosuje się wyłączniki instalacyjne natablicowe. Budowane są one na napięcia 440,
  prąd znamionowy do 125A, a zwarciowa zdolność wyłączania do 25kA. Prąd zadziałania It
  jest równy 1. 45-krotnemu prądowi znamionowemu wyzwalacza przeciążeniowego
  wyłącznika. Stosuje się też wyłączniki instalacyjne wkrętowe o prądzie znamionowym do
  25A, do wkręcania w gniazda bezpiecznikowe E27. Od kilku lat produkowane są
  jednobiegunowe ( w obwodach jednofazowych) wyłączniki instalacyjne selektywne typu S90
  (schemat podany poniżej), o prądzie znamionowym od 20 do 100A, o charakterystyce
  czasowo-prądowej typu C. Zestaw trzech wyłączników jednobiegunowych tworzy wyłącznik
  trójbiegunowy (obwody trójfazowe). Trzech.
  Wyłączniki typu S90 mają szereg zalet, między innymi można nimi zastąpić
  powszechnie stosowane bezpieczniki, przy spełnianiu warunków selektywnego zadziałania
  połączonych szeregowo zabezpieczeń przetężeniowych zarówno w instalacjach odbiorczych
  jak i zasilających a także umożliwiających szybkie załączanie obwodów po wyłączeniu
  zwarcia.

  Wyłącznik instalacyjny selektywny typu S90: a)układ połączeń; b) przykładowe miejsce jego
  zainstalowania w instalacji elektrycznej
  1 - gałąź główna, 2 - gałąź ograniczająca, 3 - obwód pomiarowy, Rogr - opornik ograniczający, B -
  bimetale, M - wyzwalacz nadprądowy elektromagnetyczny, WI - wyłączniki instalacyjne zwykłe
  (nieselektywne)

  Przy przeciążeniu selektywne działanie wyłączników jest spełnione, jeśli stosunek
  prądów znamionowych wyłączników instalacyjnych wynosi 1:1. 6 (Stosunek ten dotyczy też
  selektywnego działania kolejnych, szeregowo połączonych bezpieczników), a także, gdy jest
  pewien margines czasowy (powyżej 100ms) między charakterystykami prądowo- czasowymi
  kolejnych wyłączników).
  Ogólnie można powiedzieć, że zabezpieczenia przetężeniowe działają selektywnie,
  gdy ich pasmowe charakterystyki prądowo-czasowe nie przecinają się ani nie mają wspólnych
  obszarów działania.
  W krajach o przodującej technice powszechnie stosuje się jako zabezpieczenia
  przeciwzwarciowe wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe PI. Działają one na

  upływ prądu z instalacji (na przykład przy uszkodzeniu izolacji przewodów)do ziemi, dlatego
  nie wolno uziemiać przewodu neutralnego za wyłącznikiem. Ostatnio w naszym kraju zaczęto
  produkować wyłączniki różnicowoprądowe dwubiegunowe (jednofazowe) o działaniu
  pośrednim (zależnym od napięcia zasilającego) typu P190, P191 na prąd znamionowy ciągły
  16A, 40A i znamionowy prąd wyzwalający (czułość) 0. 01A; 0. 03A a także wyłączniki
  różnicowoprądowe czterobiegunowe (trójfazowe) o działaniu bezpośrednim typu P400 na
  prąd znamionowy ciągły 25A, 40A, 63A, i na znamionowy prąd wyzwalający 0. 03A;0. 3A i
  0. 5A. Stosuje się też w naszym kraju przekaźniki różnicowoprądowe typu PRP o działaniu
  pośrednim, do współpracy z wyłącznikami wyposażonymi w, wyzwalacze podnapięciowe i
  napięciowe wzrostowe lub też ze stycznikami. Zaletą przekaźników PRP i wyłączników
  różnicowoprądowych o działaniu pośrednim jest możliwość nastawienia czułości i czasów
  opóźnienia działania w szerokich granicach. I tak np. czułość przekaźników PRP może być
  nastawiona od 30mA do 2A, a czas opóźnienia działania od 0. 04s do 5s. Zasilanie
  przekaźnika może być jednofazowe (PRP-1R), trójfazowe (PRP-3R), trójfazowe
  czteroprzewodowe (PRP-4R). Przekaźnik ten zadziała również przy całkowitym zaniku
  napięcia zasilającego.
  Produkowane obecnie wyłączniki różnicowoprądowe są wyposażone w wyzwalacze
  (przekaźniki) różnicowoprądowe, przeciążeniowe i zwarciowe. Wyłączniki te maja
  znamionową zdolność łączeniową od 1. 5kA do 10kA.
  Najczęściej w obwodach zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowym nie
  stosuje się bezpieczników, za wyjątkiem, gdy prądy zwarciowe mogą przekroczyć prądy
  wyłączalne wyłączników, wówczas bezpieczniki trzeba zastosować (wartości prądu
  znamionowego bezpieczników klasy gL i gG instalowanych z wyłącznikami
  różnicowoprądowymi firmy Siemens podaje tabela)
  Prąd znamionowy wyłączników, A
  Zdolność wyłączalna wyłączników, kA
  Największy prąd znamionowy
  bezpieczników, A, do 380V
  bezpieczników, A do 660V

  63

  80

  125

  4. 0
  160

  Ze względu na wytrzymałość cieplną zwarciową przewodów określa graniczne
  dopuszczalne prądy zwarciowe i czasy trwania zwarcia dla konkretnych wartości przekrojów
  przewodów, co ilustruje poniższy wykres.

  Można mówić o skutecznej ochronie przeciwporażeniowej, jeśli charakterystyka
  czasowa-prądowa przewodu przebiega powyżej charakterystyki czasowo-prądowej
  odpowiednio dobranego zabezpieczenia, co jest pokazane na poniższym rysunku:

  Charakterystyki czasowo-prądowe: 1-przewodu, 2-bezpieczników, 3-wyłącznika samoczynnego,
  zabezpieczających skutecznie przewody przed prądami zwarciowymi.

  Z analizy charakterystyk czasowo -prądowych przewodów, bezpieczników oraz wyzwalaczy
  (przekaźników) przeciążeniowych i zwarciowych, przedstawionych na poniższych
  wykresach, wynika, że przewody nie są zabezpieczone przed skutkami zwarć, jeśli prądy
  zwarciowe są mniejsze od prądu IkB. Żeby zapewnić skuteczne zadziałanie zabezpieczeń,
  należy obliczyć prądy zwarciowe płynące przez dany przewód i porównać z prądami IkA i IkB
  (dla układu a)musi być I >= IkA; dla układu b)musi być I &amp; gt; IkB. Gdy nie jest to spełnione,
  należy zainstalować odpowiednio dobrane dodatkowe bezpieczniki lub inne wyłączniki.

  Charakterystyki czasowo- prądowe przewodów (1) bezpieczników (2) oraz wyzwalaczy (przekaźników)
  przetężeniowych łączników samoczynnych (3), przy których w pewnych zakresach prądów zwarciowych nie są
  spełnione warunki ochrony w układzie: a) z bezpiecznikami; b) z wyłącznikami.

  Przy doborze przewodów na warunki zwarciowe trzeba zwrócić uwagę na ochronę
  przeciwporażeniową, gdzie wymagania wyłączania prądów zwarciowych (na przykład w
  obwodach odbiorczych czas wyłączania rzędu dziesiętnych części sekundy) są większe, niż to
  wynika z zastosowania zabezpieczeń zwarciowych. Dlatego, czasami dobiera się przewody o
  większym przekroju, niż to wynika z warunku obciążalności prądowej, czy też stosuje się
  zabezpieczenia o mniejszym prądzie znamionowym, czy też inne rodzaje zabezpieczeń (na
  przykład opisane wcześniej wyłączniki różnicowoprądowe spełniają role zabezpieczeń
  zwarciowych jak i stanowią ochronę dodatkową przeciwporażeniową). 10 Dobór zabezpieczeń i przekroju przewodów w obwodach
  jednofazowych.
  Dla każdego obwodu jednofazowego, przy doborze zabezpieczeń i przekroju przewodów
  postępuje się następująco:
  1. Obliczamy prąd obciążenia obwodu Iobc(A) ze wzoru:

  Iobc = U
  Gdzie: S- moc pobierana z instalacji (VA)
  U - napięcie znamionowe instalacji (V).
  Przy sumowaniu mocy pobieranej prze odbiorniki, zakłada się jednocześnie ich użytkowanie. Dobieramy zabezpieczenie w postaci na przykład bezpiecznika lub nadmiarowego
  wyłącznika instalacyjnego o prądzie znamionowym Inb lub Inw najbliższym większym
  od prądu obciążenia obwodu, przy spełnieniu warunku:

  Inb >= Iobc lub Inw >= Iobc
  3. Dobieramy przekrój żył przewodów, korzystając z tabeli podanej poniżej. W
  przypadku gdyby długość obwodu przekraczała 15 m, należy sprawdzić, czy przekrój
  ten jest wystarczający ze względu na spadek napięcia. Można tutaj skorzystać z
  uproszczonych wzorów na przekrój s(mm2) o żyłach aluminiowych ze względu na
  dopuszczalny spadek napięcia:

  Iobc*l
  S >= 70

  dla obwodów oświetleniowych przy dopuszczalnym spadku napięcia 2%

  S >= 105 dla obwodów zasilających silniki i urządzenia grzejne, przy dopuszczalnym
  spadku napięcia 3%

  Przykład:
  Dobrać zabezpieczenie w postaci nadmiarowego wyłącznika instalacyjnego i przekrój
  przewodu o żyłach aluminiowych, przewidziany do ułożenia w rurkach winidurowych dla
  obwodu gniazd wtyczkowych w kuchni, o długości 10m, zasilających jednocześnie niżej
  wymienione odbiorniki o mocach:
  1. Rożen (1600 VA)
  2. Ogrzewacz przepływowy do wody(600 VA)
  3. Robot kuchenny(550 VA)
  4. Chłodziarka sprężarkowa(240 VA)
  5. Wentylator (50 VA)
  SUMA mocy odbiorników (3040 VA)

  S 3040
  Iobc = U = 220 = 13. 8 A
  Najmniejszy dopuszczalny przekrój przewodów w domowych instalacjach elektrycznych, zależnie od
  zastosowanego zabezpieczenia nadprądowego
  Prąd
  wkładki
  bezpiecznikowej
  albo
  nadmiarowego
  wyłącznika
  instalacyjnego
  32

  Wymagana Wymagany przekrój przewodów (mm2), co najmniej
  obciążalność
  Przewody miedziane
  długotrwała Jednożyłowe w rurkach
  Kabelkowe DYp YDY
  przewodów,
  lub w listwach
  bezpośrednio na tynku
  co najmniej
  izolacyjnych albo pod
  lub wtynkowe Dyt
  wspólną osłoną z
  materiału izolacyjnego
  Dwa
  Trzy
  Dwużyłowe Trójżyłowe
  przewody
  razem
  prowadzone prowadzone
  Korzystając z podanej tabeli dobieramy nadmiarowy wyłącznik instalacyjny o prądzie
  znamionowym 16 A (zgodnie z warunkiem Inw >= Iobc) oraz przewód ADY300 1*4 mm2
  przewód jednożyłowy aluminiowy o izolacji poliwinitowej do układania w pomieszczeniach
  suchych w rurkach pod tynkiem na napięcie znamionowe 300V, o przekroju 4 mm2. Dla
  zapewnienia prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej i dla zasilenie gniazd wtyczkowych
  należy zainstalować 3 przewody razem prowadzone we spójnej rurce, o podanym wyżej
  przekroju żył.
  SPIS TERŚCI

  4. 1 Instalacje elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych
  Według obowiązujących ostatnio w Polsce przepisów moc zainstalowana w przeciętnym
  mieszkaniu M4 powinna wynosić 6KW. Tymczasem przy użytkowaniu wielu urządzeń
  elektrycznych, takich jak np. kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowy, zbiornikowy
  podgrzewacz wody, elektryczne podłogowe ogrzewanie, maszyna do zmywania naczyń,
  pralka, lodówka, telewizory, magnetofony dają w sumie moc 40-50 kW (bez elektrycznego
  ogrzewania moc ta wynosi 15-20kW). W związku, z czym aktualnie istniejąca instalacja
  elektryczna, czy nowo projektowana instalacja nie nadaje się do takiego obciążenia, gdyż są
  za małe przekroje przewodów, za małe prądy zabezpieczeń, za małe prądy zabezpieczeń
  nadprądowych, za małe ilości gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych.
  W zaleceniach stawianych przez COBR,, Elektromontaż" w pomieszczeniach mieszkalnych
  należy przestrzegać takich zasad jak:
  - W pokojach 1 gniazdo wtyczkowe podwójne na 4-6 m2 powierzchni, nie mniej niż 2
  gniazda na pokój,
  - W kuchni 4-5 gniazd ze stykiem ochronnym, w tym jedno gniazdo 16A
  - W przedpokoju, co najmniej 1 gniazdo.
  - W łazience 1 lub 2 gniazda ze stykiem ochronnym, w tym jedno 16/a do zasilania
  pralki.
  Dla porównania podano w poniższej tabeli ustalenia norm niemieckich DIN
  dotyczących liczby gniazd wtyczkowych, wypustów oświetleniowych oraz obwodów do
  wydzielonych odbiorników.

  Minimalne wyposażenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszkalnych
  Rodzaj pomieszczenia

  Rodzaj odbiorników oraz
  urządzeń

  Wymagana liczba
  Gniazd
  wtyczkowych

  Pokoje

  Kuchnie

  Łazienka

  Ubikacja(w. c. )
  Pomieszczenie
  gospodarcze

  Przedpokój (korytarz)
  Pomieszczenie do
  majsterkowania
  wypoczynkowe(loggia,
  balkon, taras)
  Piwnica
  Piwnica korytarz

  Wypustów
  oświetleniowych

  Obwodów
  odbiorników o
  mocy >= 2 kW

  Gniazda wtyczkowe, oświetlenie

  Gniazda wtyczkowe, oświetlenie
  Oświetlenie

  Gniazda wtyczkowe,
  oświetleniowe w pokoju o
  powierzchni:
  do 8 m2
  powyżej12do 20 m2
  powyżej 20m2
  powyżej 20 m2
  oświetleniowe:
  nisze kuchenne
  kuchnie
  kuchnia elektryczna
  zmywarka do naczyń
  podgrzewacz wody
  wentylator, wyciąg
  oparów
  oświetleniowe
  Pralka elektryczna
  Piecyk elektryczny
  Podgrzewacz wody
  Pralka
  Suszarka do bielizny
  Prasowalnicza
  Wyciąg powietrza
  Zalecane strefy układania przewodów i wysokość, na których powinny być zlokalizowane
  łączniki i gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach mieszkalnych, wg DIN18015
  Wskazówki doboru średnic wewnętrznych rur elektroinstalacyjnych (z PCV) w zależności od liczby żył
  przewodów typu DY oraz LY

  23
  48

  Liczba przewodów we wspólnej osłonie
  Minimalne średnice wewnętrzne rur, mm
  Wymagania stawiane instalacji elektrycznej wykonanej przy pomocy rurek instalacyjnych są
  następujące:
  1. Połączenia przewodów należy wykonać tylko w puszkach rozgałęźnych (stosowane
  również puszki przelotowe nie służą do łączenia przewodów). Puszki rozgałęźne należy tak rozmieszczać, aby odległość prostego odcinka rurki nie
  przekraczała 6m. Oraz między sąsiednimi puszkami były najwyżej dwa zagięcia rurki. Promień krzywizny zagiętych rurek powinien być łagodny, i tak np. dla rurek
  winidurowych stosunek promienia zagięcia rurki do jej średnicy zewnętrznej powinien
  wynosić 6. Przewody wchodzące do rurek muszą posiadać pewien luz, w związku, z czym musi
  być odpowiedni dobór średnicy wewnętrznej rurki Dw w stosunku do liczby i średnicy
  zewnętrznej d wciąganych jednakowych przewodów, którą można obliczyć według
  poniższej tabeli:
  Liczba wciąganych
  8

  Najmniejsza dopuszczalna średnica wewnętrzna rurki
  Dw(mm)
  W instalacjach nowo
  Przy wymianie przewodów
  zakładanych
  na nowe
  1. 35d
  1. 3d
  2. 6d
  2. 25
  2. 75d
  2. 5d
  3. 25d
  2. 85
  3. 8d
  4. 2d
  3. 5d
  4. 0d

  5. Przewody w rurkach układa się tylko w pomieszczeniach suchych i przejściowo
  wilgotnych.
  6. W jednej rurce należy układać przewody należące tylko do jednego obwodu
  7. Rurki układa się tylko w liniach poziomych i pionowych.
  Ostatnio w budownictwo mieszkaniowym zaczęto wykonywać instalacje elektryczne
  przy zastosowaniu listew i kanałów elektroinstalacyjnych, o stopniu ochrony IP30,
  montowanie w specjalnych wykończonych ścianach, sufitach, filarach, a także w
  przystosowanych do tego meblach. Instalacja taka wyposażona w zestawy gniazd
  wtyczkowych, łączników, przycisków sterujących zapewnia dużą elastyczność wykonania
  instalacji w razie potrzeby. Ten sposób wykonania instalacji elektrycznej jest drogi, ale
  zalety, jakie posiada, a także względy estetyczne, czynią go bardziej atrakcyjnym na
  przyszłość w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
  Różnice między listwami a kanałami elektroinstalacyjnymi tkwią głównie w wymiarach
  (listwy mają wymiary mniejsze, co widać w poniższym zestawieniu), a tym samym w
  sposobie prowadzenia instalacji (listwy prowadzi się na styku ścian z podłogą, wokół
  okien, drzwi, kanały na podłodze przy ścianach) i innym zakresie zastosowania ( w
  kanałach można poprowadzić więcej obwodów niż w listwach).

  Niektóre dane techniczne rur i kanałów elektroinstalacyjnych firmy,, Polam"

  Rury
  typ Średnice,
  mm
  Zewnętrzne
  wewnętrzne
  RB16 16 14. 2
  RB18 18. 6 16. 6
  RB20 20 17. 6
  RB21 20. 4 18. 0
  RB22 22. 5 20. 1
  RB25 25 22. 4
  RB28 28. 3 25. 5
  RB37 37. 0 34. 0
  RB47 47. 0 43. 8

  Listwy
  Typ

  Wymiary
  zewnętrzne
  LS1710, 1
  LS1715, 1
  LS3210, 1
  LS3215, 1
  LS3230, 1
  LS4040. 1
  LS5018. 2
  LS5018, 2
  LOS5018, 3

  17*10
  17*15
  32*10
  32*15
  32*30
  40*40
  50*18
  50*18

  Kanały Kanały
  Powierzchnia Typ
  przekroju
  740
  1528
  340+340
  220+460
  2*220+230
  KI6040, 1
  KI9040, 1
  KI9060, 1
  KI6060, 1
  KI13060
  KI11560
  KI19060
  KI23060

  60*40
  90*40
  90*60
  60*60
  130*60
  150*60
  190*60
  230*60

  Kanały
  Powierzchnia
  wewnętrznego
  1730
  2680
  4370
  2912
  3460
  5280
  6640
  10800

  4. 2 Schematy układu zasilania budynku mieszkalnego
  Małe i średnie budynki mieszkalne, biurowe, sklepy oraz niektóre obiekty przemysłowe są zasilane
  z sieci niskiego napięcia poprzez stacje transformatorowe o wtórnym napięciu 400/230V.
  Duże domy towarowe, hotele, szpitale, szkoły, biurowce są zasilane z własnych stacji
  transformatorowych.
  W dużych miastach, o zwartej zabudowie, stosuje się przeważnie układy sieci kratowe. Sieci te
  pracują jako otwarte i istnieje możliwość ich rozcięcia poprzez zastosowanie złączy dwuwylotowych.
  W mniejszych miastach zasilanie budynków mieszkalnych i innych obiektów odbywa się w
  układach pętlowych pojedynczych lub wielokrotnych oraz promieniowych jedno i wielostopniowych
  (przedstawiono to poniżej. )

  Układy zasilania odbiorców niskiego napięcia: a)pętlicowy; b) promieniowy napowietrzny
  1 - złącze dwuwylotowe, 2 - urządzenie sterujące samoczynnie siecią oświetleniową, 3 - złącze latarni

  Oświetlenie ulic i parków w miastach jest dokonywane ze specjalnych sieci oświetleniowych
  zasilanych z wydzielonych stacji transformatorowych, z których mogą być zasilane inne obiekty.
  Siec zewnętrzna łączy się z instalacją wewnętrzną budynku za pośrednictwem krótkiego
  odcinka linii lub kabla zwanego przyłączem i skrzynki zawierającej bezpieczniki zwanej złączem.
  Obiekty budowlane na wsi są zasilane najczęściej z napowietrznych sieci promieniowych,
  dlatego są zasilane z przyłączy napowietrznych. Natomiast w miastach obiekty budowlane są
  przeważnie zasilane z przyłączy kablowych.

  Przyłącza najczęściej wykonuje się jako trójfazowe (trzy przewody fazowe i przewód
  zerowy), wyjątkowo do zasilania małych domów(najwyżej dwa mieszkania), przyłącza
  jednofazowe (przewód fazowy i przewód zerowy).
  W przypadku przyłącza napowietrznego wykonuje się je przewodem kabelkowym z
  linką nośną YADYn jako dwu i czterożyłowe o przekrojach 2. 5; 4;6 i 10mm2 co wystarcza do
  zasilania domów jedno i dwurodzinnych oraz niedużych gospodarstw rolnych i małych
  warsztatów (w przyszłości będą stosowane przewody samonośne cztero- i pięciożyłowe,
  W których przewód zerowy będzie także przewodem nośnym).
  W przypadku przyłącza kablowego wykonuje się j kablem, np. YAKY, który
  wprowadza się przelotowo do złącza, w którym jest zabezpieczony bezpiecznikami
  stacyjnymi.
  Przykład układu zasilania budynku mieszkalnego podano na poniższym schemacie.

  schemat układu budynku mieszkalnego trzypiętrowego o dwóch klatkach schodowych zawierających 28
  mieszkań wyposażonych w instalacje gazową(tzn. bez kuchni elektrycznej)
  1 - złącze, 2 - główna rozdzielnica budynku, 3 - główny odłącznik oświetlenia, 4 - tablica rozdzielcza
  administracyjna, 5 - wewnętrzna linia zasilająca (WLZ), 6- tablica rozdzielcza piętrowa, 7 - odgałęzienie od
  WLZ do mieszkania, 8 - tablica rozdzielcza mieszkaniowa
  4. 3 Układ instalacji mieszkaniowej
  Wymagania wykonania instalacji elektrycznej, pod kątem projektowania w
  pomieszczeniach mieszkalnych (zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi komisji IEC oraz
  CENELEC):
  1.

  Przewody powinny być prowadzone(w tynku, pod tynkiem itp. ) poziomo
  lub pionowo a w podłodze i na suficie możliwie najkrótszą drogą.

  Przewody wtynkowe typu YDYt, YDYp mogą być stosowane wyłącznie w
  pomieszczeniach suchych i nie wolno układać ich na ścianach wykonanych
  z materiałów palnych..

  3.

  Połączenia przewodów wtynkowych powinny być wykonywane tylko w
  puszkach rozgałęźnych - CPR, do której przewodami podłącza się
  wszystkie gniazda wtyczkowe, łączniki i wypusty oświetleniowe).

  4.

  W celu zwiększenia pewności zasilania gniazda wtyczkowe łączy się
  przewodami w układzie pierścieniowym.

  5.

  Aby ograniczyć prowadzenie przewodów po ścianach i na suficie gniazda
  wtyczkowe instaluje się często tuż nad listwą przypodłogową.

  6.

  Przewody do wypustów sufitowych układa się w podłodze wyższej
  kondygnacji(w budynkach wielopiętrowych).

  7.

  W budynkach wielkopłytowych przewody układa się w stropach lub w
  podłogach oraz w ścianach w specjalnych kanałach, rurkach, korytkach i
  bruzdach wcześniej przygotowanych w prefabrykowanych płytach, a także
  na styku elementów budowlanych oraz w listwach przypodłogowych.

  8.

  Przy układaniu przewodów, koniecznie trzeba mieć pewien ich zapas, mając
  na względzie osiadanie elementów wtyczkowych, łączników.

  9.

  W budynkach wznoszonych metodami uprzemysłowionymi należy
  stosować przewody miedziane o przekroju do 6 mm2 w celu zapewnienia
  odpowiedniej trwałości instalacji.

  10.

  Należy zawsze wydzielać obwody oświetleniowe, obwody gniazd
  wtyczkowych i obwody, do których moc podłączonych odbiorników
  przekracza 2000 W.

  11.

  Do układania przewodów w betonie należy stosować karbowane rurki
  polipropylenowe, do których wciąga się przewody jednożyłowe, izolowane
  miedziane typu DG, LG, DY, LY.

  12.

  Nie należy układać przewodów na ciągach kominowych, wzdłuż rur
  ogrzewczych.

  13.

  Przez łazienkę nie powinny przechodzić przewody do zasilania innych
  pomieszczeń.

  14.

  Nie wolno prowadzić przewodów od wypustów sufitowych do innych
  wypustów.

  15.

  Cewkę prądową licznika energii elektrycznej włącza się w przewód fazowy.

  16.

  Przy oświetlaniu korytarzy i klatek schodowych trzeba zapewnić możliwość
  załączania i wyłączania lamp z dwóch miejsc przy pomocy dwóch
  przełączników zmiennych (schodowych końcowych), a z trzech i więcej
  miejsc przy pomocy dwóch przełączników zmiennych (schodowych
  końcowych), a z trzech i więcej miejsc - przełączników zmiennych w
  połączeniu z przełącznikami krzyżowymi (schodowymi pośrednimi).

  17.

  Do sterowania klatek schodowych w budynkach wielopiętrowych stosuje
  się specjalne przekaźniki czasowe zwane,, automatami schodowymi" oraz
  dodatkowe przełączniki umożliwiające załączanie i wyłączanie oświetlenia
  w ciągu dnia, wieczoru nocy.

  18.

  Obowiązuje zasada stopniowania zabezpieczeń nadprądowych.

  Sposób rozmieszczenia wypustów oświetleniowych, łączników, gniazd
  wtyczkowych, rozdzielnicy w domku jednorodzinnym jednopoziomowym
  przedstawiono na poniższym rysunku.
  Zasilanie domku jednorodzinnego z elementami zabezpieczeń nadprądowych,
  przeciążeniowych i przeciwporażeniowych, stanowiących wyposażenie rozdzielnicy,
  wraz z podziałem na wydzielone obwody odbiorcze przedstawiono na poniższym
  schemacie. (Przyjęto tutaj zasadę, rzadziej stosowaną, że odbiorniki oświetleniowe i
  gniazda wtyczkowe w jednym pomieszczeniu zasilane są z jednego wspólnego
  obwodu).
  Instalacje należy wykonać przewodami o żyłach miedzianych YDYt o
  przekroju 1. 5 mm2, jako zabezpieczenia nadprądowe typu B o prądach znamionowych
  16 A oraz zabezpieczenie na zasilaniu wyłączniki instalacyjne typu B, o prądzie
  znamionowym 25A i wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30 mA (dotyczy to
  pomieszczeń mieszkalnych i garażu). W kuchni i w łazience obwody siłowe
  wydzielone należy wykonać przewodami o żyłach miedzianych YDYt, ale o
  większym przekroju, a mianowicie 2. 5 mm2, a jako zabezpieczenie nadprądowe
  zastosować wyłącznik instalacyjny typu B o prądzie znamionowym 20A, a na

  zasilaniu zastosować zarówno wyłącznik instalacyjny o prądzie znamionowym 40A i
  wyłącznik różnicowoprądowy o czułości 100mA. Zasilanie budynku ze złącza, z
  zabezpieczeniem nadprądowym w postaci trójfazowego wyłącznika instalacyjnego lub
  trzech bezpieczników o prądzie znamionowym 63A.
  Do sterowania odbiorników oświetleniowych zastosowano łączniki
  jednobiegunowe, szeregowe (świecznikowe) i schodowe.
  Ogrzewanie elektryczne w budynkach mieszkalnych i gospodarczych jest
  realizowane dwiema metodami:
  1.
  Ogrzewanie akumulacyjne za pomocą grzejników akumulacyjnych
  lub instalacji grzejnych podłogowych akumulacyjnych.
  Ogrzewanie podłogowe przy użyciu specjalnych przewodów
  oporowych grzejnych.
  Piece akumulacyjne pobierają energię elektryczną w godzinach nocnych (2200
  - 600), kiedy to energia jest najtańsza i wymagają zasilania z wydzielonej rozdzielnicy
  z wykorzystaniem licznika dwutaryfowego.
  Instalacje grzejne podłogowe są całkowicie niewidoczne, zapewniają
  równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu i możliwość nastawiania
  pożądanej temperatury w pomieszczeniu i możliwość nastawienia pożądanej
  temperatury na termoregulatorze lub mikroprocesorowego układu sterowania.
  Ochronę przeciwporażeniową dla elektrycznej instalacji grzejnej podłogowej
  realizuje się przez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie
  wyzwalającym równym 30mA.
  Do podgrzewania wody w gospodarstwach domowych stosuje się elektryczne
  podgrzewacze zbiornikowe wody o mocy 2-4kW.

  Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych w części mieszkalnej

  SPIS TREŚCI

  4. 4 Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w
  wannę lub basen natryskowy.
  Ze względu na znacznie zwiększone zagrożenie porażeniowe w pomieszczeniach z
  wanną lub basenem natryskowym norma PN-91/E-05009-701 określa szczegółowe zasady
  dotyczące wyposażenia ich w instalacje i urządzenia elektryczne w czterech strefach, które
  określone są następująco:
  - strefa 0 to wnętrze wanny lub basenu natryskowego,
  - strefa 1 to przestrzeń, której rzut poziomy wyznaczają zewnętrzne krawędzie
  wanny lub basenu,
  - strefa 2 to przestrzeń, której rzut poziomy wyznacza płaszczyzna o szerokości 0, 6
  m na zewnątrz od granicy strefy,
  - strefa 3 to przestrzeń, której rzut poziomy wyznacza płaszczyzna o szerokości
  2. 4m na zewnątrz od granicy strefy 2.
  Wysokość stref wynosi 2. 25 m od podłogi.
  Strefa 2 - 0. 6 m
  Strefa 3 - 2. 4 m
  W pomieszczeniu powinny być wykonane połączenia wyrównawcze
  przewodem miedzianym o przekroju 4 mm2 łączące wszystkie części przewodzące
  obce, znajdujące się w strefach1, 2, 3, ze sobą oraz przewodami ochronnymi.
  W strefie 0 można stosować jedynie urządzenia zasilane napięciem o wartości
  nie przekraczającej 12V. W strefach 1, 2, 3, nie wolno instalować urządzeń
  rozdzielczych, sprzętu łączeniowego i puszek rozgałęźnych.
  W strefie 3 można instalować gniazda, jeżeli są one:
  - zasilane indywidualnie z transformatora, separacyjnego,
  - zasilanie napięciem bardzo niskim nie większym niż 50 V w układzie SELV lub
  PELV,
  - zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym o czułości 30 mA.
  W poszczególnych strefach mogą być układane jedynie przewody niezbędne
  do zasilania odbiorników znajdujących się w tych strefach. Przewody te powinny
  posiadać izolacje wzmocnioną a przewody wielożyłowe zewnętrzną powlokę
  izolacyjną. Dotyczy to przewodów instalowanych na ścianach oraz w ścianach i
  stropach na głębokości do 5 cm.
  Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony co najmniej:
  - w strefie 0: IPX7
  - w strefie 1: IPX5
  - w strefie 2: IPX4
  - w strefie 3: IPX1
  - w łazienkach publicznych w strefach 2 i 3: IPX5

  Jeśli chodzi o urządzenia elektryczne o napięciu 220V, 380V to mogą być
  niektóre z nich instalowane w strefach przy założeniach:
  - w strefie 1 można instalować jedynie podgrzewacze wody zainstalowane na stałe,
  - w strefie 2 można instalować jedynie oprawy oświetleniowe II klasy ochronności
  oraz podgrzewacze wody,
  - we wszystkich strefach mogą być stosowane grzejniki instalowane w podłodze,
  pod warunkiem pokrycia ich metalowa siatką lub blachą, objętą połączeniami
  wyrównawczymi.
  4. 5. Zaprojektowanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu
  Przy projektowaniu instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy określić pewne
  warunki wstępne, które można ująć w następujący sposób:
  Należy określić zakres wykonania instalacji elektrycznej (np. instalacja
  siłowa, oświetleniowa, w jednym projekcie część siłową i oświetleniową
  instalacji.
  Należy uzgodnić i dokonać zatwierdzenia przez Zakład energetyczny mocy
  elektrycznej zapotrzebowanej i warunków zasilania energią elektryczną (typ
  układu zasilania - w mieszkaniach zasilanie z sieci typu TN, jednorazowe
  lub trójfazowe).
  Znając zasady projektowania instalacji elektrycznej możemy przystąpić do tworzenia
  dokumentacji technicznej w sposób następujący:
  1. Dokonać podziału instalacji elektrycznej na obwody (narysować
  odpowiedni schemat elektryczny). Należy ustalić, czy przewody mają być układane w rurkach izolacyjnych
  pod tynkiem, czy też przewody układane na ścianie w tynku, czy też
  przewody układane w listwach i kanałach instalacyjnych. Należy dobrać odpowiednie natężenie oświetlenia w poszczególnych
  pomieszczeniach, stosując odpowiednie źródła światła (głównie żarówki
  kompaktowe- energooszczędne do oświetlenia ogólnego o odpowiednim
  strumieniu świetlnym i mocy elektrycznej oraz świetlówki i żarówki
  halogenowe do oświetlenia miejscowego). Według przepisów wymagane
  natężenie oświetlenia w miejscach pracy czytelniach, pokojach biurowych,
  salach wykładowych wynosi 300-500 lx, na przykład w poczekalniach 100150 lx. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór oprawy oświetleniowej (w
  łazienkach oprawy wykonaniu szczelnym umieszczone w strefie 3) do
  źródła światła. Oprawa zapewnia odpowiedni kąt rozsyłu światła i
  nieodpowiednie jej ułożenie może wpłynąć na zmianę strumienia
  świetlnego (jego zmniejszenie). Poza tym oprawy z żarówkami silnie
  nagrzewają się w czasie świecenia, w związku, z czym na oprawach jest
  podawana największa dopuszczalna moc żarówki. Jest żyrandol o mocy
  zainstalowanych żarówek 150-300 W oraz dodatkowo w miejscach pracy
  żarówki. Przeciętnym pokoju o powierzchni ok. 20m2 o białym suficie i
  jasnych ścianach potrzebny jest żyrandol o mocy zainstalowanych żarówek
  150- 300W oraz dodatkowo w miejscach pracy lampy przenośne z żarówką
  o mocy 75 W. Do każdego wydzielonego obwodu należy zsumować moc pobieraną przez
  odbiorniki, należące do każdego obwodu i obliczyć prąd obciążenia.
  5. Każdy obwód należy zabezpieczyć przed przetężeniami bezpiecznikowymi
  lub nadmiarowym wyłącznikiem instalacyjnym o prądzie znamionowym
  najbliższym większym od prądu obciążenia obwodu (dobieramy
  zabezpieczenie z odpowiednich tabel, wartości znamionowe prądów tych

  zabezpieczeń gwarantuje szybkie ich zadziałanie w razie zwarcia
  doziemnego i pełnią funkcję ochrony przeciwporażeniowej). Korzystając z tej samej tabeli dla danego zabezpieczenia dobieramy
  wymagany przekrój przewodów dla każdego obwodu. Jeśli długość jakiegoś obwodu przekracza 15 m obliczamy potrzebny
  większy przekrój przewodu niż to podano w tabeli ze względu na
  dopuszczalny spadek napięcia.
  8. Na schemacie elektrycznym na każdym obwodzie zaznaczamy typ i
  przekrój przewodów, a także żył, oraz prądy znamionowe zabezpieczeń.
  9. Rysujemy plan mieszkania w odpowiedniej skali nanosząc instalacje
  elektryczną stosując odpowiednie symbole.
  10. Sporządzamy opis techniczny wraz ze szczegółowym zestawieniem
  zastosowanych przewodów, zabezpieczeń opraw oświetleniowych, źródeł
  światła łączników, gniazd wtyczkowych, osprzętu elektroinstalacyjnego i
  innych elementów jak np. rurek izolacyjnych, jeśli były zastosowane.
  Przykład planu instalacji elektrycznej w mieszkaniu przedstawia poniższy
  rysunek.
  Ochrona przepięciowa
  ZEWNĘTRZA OCHRONA ODGROMOWA
  Zewnętrzną ochronę odgromową tworzą przewody lub przewodzące elementy
  konstrukcji budynku, których zadaniem jest odprowadzanie prądu piorunowego
  od punktu uderzenia do ziemi. Prawidłowo wykonana instalacja odgromowa
  chroni obiekty budowlane przed pożarem oraz uszkodzeniami mechanicznymi
  . Obecnie jej zadaniem jest również ograniczenie wartości impulsowego pola
  elektromagnetycznego wewnątrz obiektów budowlanych.

  WEWNĘTRZA OCHRONA ODGROMOWA
  Zadaniem wewnętrznej ochrony odgromowej jest ograniczenie poziomu
  przepięć dochodzących do poszczególnych urządzeń. Wymaga to rozwiązania
  szeregu problemów dotyczących zasad:
  o Doprowadzenia przewodzących instalacji do obiektów budowlanych
  o Układania przewodów wewnątrz obiektu
  o Uziemienia
  o Doboru i właściwego instalowania elementów i układów ochrony
  przeciwprzepięciowej

  KLASY OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ

  o (B)-odgromniki stosowane są w miejscach doprowadzenia przewodów
  sieci elektroenergetycznej do obiektu budowlanego posiadającego
  instalacje odgromową. Ich zadaniem jest ochrona odgromowa i
  wyrównanie potencjałów.
  o (C)-ograniczniki przepięć instalowane w miejscach rozgałęzienia się
  instalacji w budynku(rozdzielnice piętrowe, oddziałowe itp. )
  o (D)-ograniczniki przepięć instalowane w gniazdach lub bezpośrednio w
  chronionych urządzeniach
  KLASY WEDŁUG NORMY PN-93/E-05009/443

  Dobór zabezpieczeń

  Podział
  ograniczników
  przepięć na klasy

  Miejsce
  zainstalowania

  Poziom
  ochrony

  Obciążalno
  ść prądowa

  A- odgromniki

  -nie wymaga ochrony
  przed bezpośrednim
  kontaktem
  -może być przeciążony lub
  zniszczony podczas
  bezpośredniego uderzenia
  pioruna

  Zgodnie z
  IEC99.

  5kv

  stosowane w
  niskonapięciowyc
  h napowietrznych
  liniach
  elektroenergetycz

  nych

  -wysoka wytrzymałość
  izolacji nawet w
  niekorzystnych warunkach
  atmosferycznych

  B- odgromniki

  -wymaga ochrony

  do ochrony przed
  piorunowym wg
  DIN VDE0185,
  w IV kategorii
  przepięciowej wg
  IEC664 oraz PN93/e--05009/443

  -nie występuje ryzyko
  uszkodzenia lub
  zapłonu gdy
  obciążymy do
  wymaganego zakresu

  C ograniczniki
  przepięć wg

  DIN VDE0100 w
  II kategorii
  przepięciowej
  wgIEC664 oraz
  PN-93/E05009/443

  D ograniczniki
  przepięć
  przeznaczone do
  montowania w
  gniazdach
  wtykowych lub
  puszkach II
  kategoria
  przepięciowa wg
  EC664 oraz PN93/e-05009/443

  &amp; lt; 4kV

  Prądy
  udarowe
  100ka(10/3
  50)

  &amp; lt; 1. 5_2. 5kV

  Od 5kv do
  15kv
  kształt(8/20
  )

  &amp; lt; 1_1. 5kV

  Od 1. 5ka
  do 5kv
  kształt
  (8/20)

  -wymaga ochrony
  Typowe warianty systemu ochrony:
  o układ jednostopniowy - w niewielkich obiektach bez instalacji
  piorunochronej (tylko układ ograniczników klasy c- drugi stopień
  ochrony) lub w przypadku ochrony urządzeń o odporności udarowej
  6kv instalowanych obiektach posiadających instalacje piorunochronną
  (tylko układ odgromników tworzących pierwszy stopień ochrony
  ). Zadaniem odgromników jest wyrównywanie potencjałów podczas

  wyładowania w budynek oraz ograniczenie przepięć atmosferycznych
  i łączeniowych.
  o Układ wielostopniowy -typowy układ ochronny stosowany w
  obiektach posiadających instalacje piorunochronną. Zadaniem
  ograniczników drugiego stopnia, jest ograniczenie udarów
  przepuszczonych przez odgromniki.
  ZALECANE UKŁADY POŁĄCZEŃ w zależności od systemu
  połączeń sieci wprowadzanej do obiektu
  Rysunki

  BEZPIECZNIKI

  PRZEKRÓJ

  F1, F2, F3

  A2

  A3

  Gl/gG
  Gl/gG

  10mm2
  16mm2
  25mm2
  35mm2
  MINIMALNE PRZEKROJE PRZEWODÓW
  SPIS TREŚCI

  Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Hitachi Edpj32

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Hitachi Edpj32

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Hitachi Edpj32