Procedury instalacji uaktualnienia Asus E402ma

Instalacja lub aktualizacja systemu operacyjnego w Asus E402ma jest bardzo łatwa i bezproblemowa. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że komputer jest wyłączony i podłączony do zasilania. Następnie należy włożyć płytę z oprogramowaniem do napędu optycznego. Następnie należy wybrać opcję instalacji lub aktualizacji systemu operacyjnego i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu instalacji lub aktualizacji systemu komputer powinien automatycznie uruchomić się ponownie. Po zakończeniu instalacji lub aktualizacji systemu operacyjnego wszystko powinno działać prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji uaktualnienia Asus E402ma

Istnieją różne sposoby uaktualniania, migrowania i ponownego instalowania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT.

Ostrzeżenie

Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 8. 1.

Komponent serwera ESET PROTECT w wersji 8. jest niezgodny z komputerami 32-bitowymi (w architekturze x86). Próba uaktualnienia serwera 32-bitowego z wersji 6. 5–7. 0 do 8. 1 zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli uaktualnienie zostało już przeprowadzone i system nie działa, konieczne jest ponowne ręczne zainstalowanie wszystkich komponentów programu ESET PROTECT w oryginalnej wersji.

Przed uaktualnieniem przeprowadź migrację bieżącego rozwiązania ESET PROTECT na komputer 64-bitowy i dopiero po pomyślnej migracji uruchom zadanie uaktualnienia.

ESET PROTECT 8. 1 używa protokołu LDAPS jako domyślnego protokołu synchronizacji z usługą Active Directory.

Jeśli zaktualizowano program z wersji 6. 5-7. 1 na komputerze z systemem Windows do wersji ESET PROTECT 8. 1 i używano wcześniej synchronizacji z usługą Active Directory, zadania synchronizacji zakończą się niepowodzeniem w programie ESET PROTECT 8.

Uaktualnianie z programu ERA 5. generacji

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane – zobacz Migracja z wersji ERA 5. x.

Uaktualnij produkt ERA 6. 5 lub ESMC 7. x do wersji ESET PROTECT 8. 1

Wybierz jedną z procedur uaktualniania:

Jeśli Twoja infrastruktura korzysta ze składnika proxy ERA, najpierw uaktualnij proxy ERA.

Ponowne instalowanie lub migrowanie programu ESET PROTECT 8 pomiędzy serwerami

Migrowanie z jednego serwera na inny lub ponowna instalacja serwera ESET PROTECT.

WAŻNE

Aby dokonać migracji z jednego serwera ESET PROTECT na drugi, należy wyeksportować wszystkie urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESET PROTECT lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów programu ESET PROTECT nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESET PROTECT.

Inne procedury

Zmiana adresu IP lub nazwy hosta na serwerze ESET PROTECT.

Centrum pobierania | Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

[Płyta główna] Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS płyty głównej?

ASUS oferuje trzy sposoby aktualizacji oprogramowania BIOS płyty głównej

● Zaktualizuj BIOS w menu BIOS (EZ Flash) — zob. strona często zadawanych pytań (FAQ): [Płyta główna] ASUS EZ Flash 3 – Wprowadzenie

● Zaktualizuj BIOS w systemie Windows (EZ Update) — zob. com/pl/support/FAQ/1012152/">[Płyta główna] Aktualizacja EZ – Wprowadzenie

● Zaktualizuj BIOS, przechodząc do opcji Shutdown (wyłączenie) lub Uninstall CPU (odinstaluj procesor) (USB BIOS FlashBack); ma zastosowanie tylko do niektórych modeli. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twoja płyta główna obsługuje funkcję USB BIOS FlashBack — zob. com/pl/support/FAQ/1038568/">[Płyta główna] Jak używać USB BIOS FlashBack™?

*Adnotacja:

1. Aktualizacja BIOS może wiązać się z ryzykiem nieuruchomienia się komputera. Przed aktualizacją BIOS należy najpierw utworzyć kopię zapasową danych.

2. Starsze modele płyt głównych mogą mieć nieco inny interfejs użytkownika.

3. Na czas procesu aktualizacji podłącz urządzenie do zasilania i pamiętaj, aby nie używać klawiatury, myszy ani nie odłączać urządzenia USB.

4. Jeśli po zapoznaniu się z treścią często zadawanych pytań (FAQ) działanie jest nadal utrudnione lub odbiegające od normy, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS w celu aktualizacji BIOS.

Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1: Czy starszą wersję BIOS płyty głównej można przywrócić zamiast nowszej wersji?

Odp. 1: Jest to uzależnione od treści, których aktualizacja BIOS dotyczy, dlatego też nie można kategorycznie potwierdzić, że można przywrócić jakąkolwiek starszą wersję BIOS. Jeśli masz problemy z aktualizacją BIOS, zwróć się do Centrum Serwisowego ASUS, aby uzyskać dodatkową pomoc. Jeśli musisz przywrócić starszą wersję BIOS, możesz nadal używać aplikacji EZ Flash lub EZ Update, aby potwierdzić, czy przywrócenie starszej wersji BIOS jest możliwe.

Pyt. 2: Po pomyślnej aktualizacji BIOS i ponownym uruchomieniu ekran jest czarny. Jak rozwiązać ten problem?

Odp. 2: Wyczyść układ CMOS, aby upewnić się, że komputer może się uruchomić — zob. często zadawane pytania (FAQ): Jak wyczyścić układ CMOS? Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z działem wsparcia produktu ASUS.

Pyt. 3: Ekran i pasek postępu zatrzymały się podczas aktualizacji BIOS. Jak rozwiązać ten problem?

Odp. 3: Odczekaj 3–5 minut. Jeśli nic się nie zmieni, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS w celu potwierdzenia, czy konieczne jest przesłanie urządzenia do naprawy.

Pyt. 4: Nowo zakupiony procesor nie uruchamia się. Na oficjalnej witrynie internetowej ASUS procesor jest wymieniony na liście procesorów wymagających aktualizacji. Jak rozwiązać ten problem?

Odp. 4: Metoda 1: Jeśli stary procesor, który jest wymieniony na liście pomocy technicznej na oficjalnej witrynie internetowej ASUS, możesz włączyć, zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji i użyj nowego procesora.

Metoda 2: Sprawdź, czy płyta główna obsługuje USB BIOS FlashBack. Jeśli tak, możesz użyć narzędzia USB BIOS FlashBack do aktualizacji BIOS z poziomu opcji statusu Shutdown (wyłączenie).

Metoda 3: Jeśli nie możesz zaktualizować BIOS z wykorzystaniem żadnego z powyższych rozwiązań, skontaktuj się z Centrum Serwisowym ASUS, aby uzyskać usługę aktualizacji.

Pyt. 5: Jeśli wersja BIOS płyty głównej jest znacznie starsza niż wersja określona na oficjalnej witrynie internetowej ASUS, czy konieczna jest aktualizacja do każdej wersji po kolei, aż do wersji najnowszej?

Odp. 5: Bez szczególnej przyczyny nie ma potrzeby aktualizowania do każdej wersji, wystarczy aktualizacja do wersji najnowszej.

*Przed aktualizacją BIOS to najnowszej wersji, dostępna jest specjalna wersja BIOS, która musi zostać zaktualizowana w niektórych modelach.

Procedury instalacji uaktualnienia Asus E402ma

Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji uaktualnienia Asus E402ma

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji uaktualnienia Asus E402ma