Przed użyciem Craftsman 38514

Craftsman 38514 to model uniwersalnej maszyny do szycia łatwej w obsłudze, która jest zaprojektowana z myślą o początkujących. Posiada ona proste rozwiązania techniczne, które pozwalają na łatwą obsługę, a przy tym szybkie i precyzyjne wykonywanie prac. Maszyna ta jest wyposażona w wiele funkcji i opcji, które pozwalają na szycie różnych rodzajów materiałów, takich jak dzianina, skóra, jeans czy też satyna. Maszyna pozwala na szycie w różnych kierunkach, co pozwala na elastyczność i możliwość tworzenia ciekawych projektów. Przed użyciem maszyny Craftsman 38514, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i uważnie przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących jej użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Przed użyciem Craftsman 38514

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2023. 202 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 30 stycznia 2023 r.

Art. 48.  [Działania podejmowane przed użyciem broni palnej]

1. 

Przed użyciem broni palnej uprawniony podejmuje następujące działania:

1)

identyfikuje swoją formację albo służbę okrzykiem przez wskazanie jej pełnej nazwy lub ustawowego skrótu, a w przypadku uprawnionego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 - okrzykiem: "Ochrona! ";

2)

wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do:

a)

natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,

c)

odstąpienia od użycia przemocy.

2. 

W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawniony uprzedza o użyciu broni palnej okrzykiem: "Stój, bo strzelam! ", a jeżeli wezwanie to okaże się nieskuteczne, oddaje strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku.

3. 

Od procedury, o której mowa w ust. 1 i 2, lub jej poszczególnych elementów, w szczególności od oddania strzału ostrzegawczego, można odstąpić, jeżeli:

1)

ich zrealizowanie groziłoby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby lub

2)

jest to niezbędne dla zapobieżenia wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. z 2022 r. poz. 2632), a inne środki ze względu na okoliczności mogłyby okazać się niewystarczające.

4. 

Przed rozpoczęciem konwoju lub doprowadzenia uprawniony uprzedza osobę pozbawioną wolności, w stosunku do której zgodnie z art. 45 pkt 4 lit. b i c możliwe jest użycie broni palnej, o możliwości użycia w stosunku do niej broni palnej w przypadku podjęcia przez nią próby ucieczki.

iPhone ma wbudowaną ładowalną baterię litowo‑jonową. Baterie litowo‑jonowe to obecnie najbardziej wydajne źródło energii dla urządzeń. Są one lżejsze od tradycyjnych baterii, ładują się szybciej, są trwalsze i zapewniają dłuższy czas pracy po każdym ładowaniu.

Aby dowiedzieć się, jak działają baterie i jak z nich optymalnie korzystać, odwiedź witrynę Baterie litowo‑jonowe Apple.

Omówienie ładowania baterii

Ikona baterii w prawym górnym rogu ekranu pokazuje poziom jej naładowania lub status ładowania. Jeśli synchronizujesz lub używasz iPhone’a, ładowanie może trwać dłużej.

Jeśli poziom naładowania baterii iPhone’a jest bardzo niski, na ekranie może pojawić się obrazek prawie wyczerpanej baterii. Wskazuje on, że iPhone wymaga ładowania przez około 10 minut przed jego użyciem. Jeśli zaczynasz ładować baterię iPhone’a, ale jest ona prawie zupełnie rozładowana, ekran może pozostawać pusty przez około 2 minuty, zanim pojawi się ikona niskiego poziomu naładowania baterii. Zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Jeśli iPhone lub iPod touch nie ładuje się.

Ładowanie baterii

Aby naładować iPhone’a, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Podłącz iPhone’a do źródła zasilania, używając przewodu do ładowania (dołączonego) oraz zasilacza Apple USB (sprzedawanego osobno). Zobacz: Zasilacze do iPhone’a.

 • Umieść iPhone’a ekranem w górę na ładowarce MagSafe lub MagSafe Duo (podłączonej do zasilacza Apple USB‑C o mocy 20 W lub innego zgodnego zasilacza), albo na ładowarce z oznaczeniem „Qi‑Certified”. (Ładowarka MagSafe, ładowarka MagSafe Duo, zasilacze oraz ładowarki „Qi‑Certified” są sprzedawane osobno). com/pl-pl/guide/iphone/iphac0f12e49/16. 0">Ładowarki i baterie zewnętrzne MagSafe do iPhone’a i Ładowarki bezprzewodowe do iPhone’a z oznaczeniem „Qi‑Certified”.

  Uwaga: Możesz także używać zasilaczy innych firm oraz ładowarek z oznaczeniem „Qi Certified”, zgodnych z przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz międzynarodowymi i regionalnymi normami bezpieczeństwa. Zobacz sekcję „Ładowanie” w dokumencie Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania iPhone’a.

 • Podłącz iPhone’a do komputera przy użyciu przewodu.

  Upewnij się, że komputer jest włączony. Jeśli iPhone jest podłączony do komputera, który jest wyłączony, jego bateria może się rozładowywać zamiast ładować. iPhone jest ładowany, jeśli na ikonie baterii wyświetlana jest ikona .

  Uwaga: Nie próbuj ładować iPhone’a, podłączając go do klawiatury, jeśli nie ma ona zasilanego gniazda USB.

Podłączenie iPhone’a do gniazda zasilania lub umieszczenie go na ładowarce bezprzewodowej może uruchomić tworzenie backupu w iCloud lub synchronizację bezprzewodową z komputerem. com/pl-pl/guide/iphone/iph3ecf67d29/16. 0">Tworzenie backupu iPhone’a i Synchronizowanie obsługiwanej zawartości.

OSTRZEŻENIE: Jeśli podejrzewasz, że do gniazda ładowania iPhone’a dostała się jakaś ciecz, nie ładuj iPhone’a przy użyciu tego gniazda. Aby uzyskać ważne informacje na temat narażenia na działanie cieczy oraz inne ważne informacje dotyczące bezpiecznego używania i ładowania baterii iPhone’a, zobacz:

Włączanie trybu niskiego zużycia energii

Tryb niskiego zużycia energii zmniejsza ilość energii zużywanej przez iPhone’a, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Optymalizuje on wydajność pod kątem najważniejszych zadań, między innymi takich jak wykonywanie i odbieranie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiadomości i wiadomości email oraz dostęp do Internetu. Na modelach iPhone’a obsługujących technologię wyświetlania ProMotion tryb niskiego zużycia energii ogranicza częstotliwość odświeżania ekranu do 60 klatek na sekundę. W trybie niskiego zużycia energii iPhone może wykonywać wolniej niektóre zadania.

Uwaga: Jeśli iPhone automatycznie przełączył się w tryb niskiego zużycia energii, wyłączy ten tryb, gdy poziom naładowania baterii przekroczy 80%.

Tryb niskiego zużycia energii możesz ręcznie włączać i wyłączać w następujący sposób:

 • W Ustawieniach: Przejdź do Ustawień  i stuknij w Bateria.

 • W centrum sterowania: Przejdź do Ustawień, stuknij w Centrum sterowania, a następnie wybierz Tryb nisk. zuż. energii, aby dodać go do centrum sterowania.

Zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Używanie trybu niskiego zużycia energii, aby wydłużyć czas pracy baterii w telefonie iPhone lub iPadzie.

Optymalizowanie ładowania baterii iPhone’a

iPhone obsługuje funkcję pomagającą zmniejszać szybkość starzenia się baterii, redukując czas, przez jaki bateria jest w pełni naładowana. Funkcja ta używa techniki uczenia maszynowego w celu analizy Twoich zwyczajów dotyczących ładowania, a następnie wstrzymuje ładowanie baterii powyżej 80% do momentu, gdy będzie to potrzebne.

Aby włączyć zoptymalizowane ładowanie baterii, przejdź do Ustawień  i stuknij w Bateria > Kondycja i ładowanie baterii.

Czas eksploatacji baterii oraz liczba cykli ładowania różnią się w zależności od sposobu używania urządzenia oraz ustawień. Bateria iPhone’a powinna być serwisowana oraz poddana recyklingowi przez Apple lub autoryzowany serwis Apple. Odwiedź witrynę Serwis i recykling baterii.

Aby dowiedzieć się, jak zmaksymalizować wydajność i trwałość baterii, zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Bateria i wydajność telefonu iPhone.

Ładowanie iPhone’a „czystszą energią” (tylko Stany Zjednoczone)

Podczas używania funkcji ładowania „czystą energią“ (iOS 16. 1 lub nowszy) iPhone korzysta z prognozy emisji dwutlenku węgla przez lokalną sieć energetyczną, aby ładować baterię w okresach produkcji czystszej energii. iPhone analizuje Twoje zwyczaje dotyczące ładowania go i dzięki temu może osiągnąć pełne naładowanie, zanim będziesz go potrzebować.

Aby włączyć ładowanie „czystą energią“, przejdź do Ustawień 

Zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Korzystanie z funkcji ładowania iPhone’a „czystą energią“.

12 PL

Wskazówki dot. bezpieczeństwa / Przed użyciem / Użycie

Maksymalne obciążenie

Kontrola wzrokowa drabiny
przed użyciem

Sprawdź nogi drabiny

Przed użyciem zwrόć uwagę
na całkowite rozwarcie
drabiny

Maksymalna liczba
użytkownikόw na drabinie

Boczne zstępowanie z drabiny
nie jest dozwolone

Ustawić na rόwnym podłożu

Unikać wychylania w bok

Wykluczyć zanieczyszczenia
na podłożu

Ustawić na mocnym podłożu

Tylko jedna osoba na każdym
odcinku drabiny/drabiny ze
stopniami

Wchodzić lub schodzić z
drabiny z twarzą w kierunku
drabinyPrzed użyciemPrzed użyciem drabiny składanej należy doko-

nać kontroli wzrokowej. Proszę sprawdzić
wszystkie części pod względem funkcjonalności
oraz uszkodzeń.

Proszę usunąć wszystkie zanieczyszczenia z

drabiny składanej, takie jak mokra farba, brud,
olek lub śnieg.

Proszę zaryglować wszystkie drzwi oraz okna

(oprόcz wyjść awaryjnych) w zasięgu prac na
drabinie.

Urządzenia blokujące, o ile znajdują się, mu-

szą być przed użyciem całkowicie zabezpie-
czone.

Proszę się zbytnio nie wychylać, jeśli znajdują

się państwo na drabinie. Należy zająć pozycję
na środku drabiny oraz stać z obydwoma
nogami na tym samym schodku / szczeblu.

Proszę nie używać drabiny w celu przemiesz-

czenia się na inną płaszczyznę.

Proszę unikać prac, ktόre mogły by spowodo-

wać boczne obciążenie drabiny, na przykład
wiercenie z boku w mocnych materiałach (n. p.
ściany lub betonu).

Użycie

Drabinę składaną rozstawićProszę rozstawić ramy

1

oraz

3

do oporu

(Rysunek A). Stopnie

4

5

rozkładają się

(Rysunek B), a blokada

2

zaskakuje (Rysunek C).

Drabinę składaną złożyć

Proszę zwolnić blokadę

oraz pociągać

rόwnocześnie gόrny stopień

w gόrę w kie-

runku uchwytu drabiny (Rysunek D). Stopnie

oraz

zakładają się w gόrę, a ramy

dolegają do siebie (Rysunek E).

53511_pow_Content_LB4. indd 12

21. 06. 10 10:38

Przed użyciem Craftsman 38514

Bezpośredni link do pobrania Przed użyciem Craftsman 38514

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przed użyciem Craftsman 38514