Rozwiązywanie problemów Asus E5803

Rozwiązywanie problemów z Asus E5803 może być czasochłonne, ale dzięki odpowiednim narzędziom i przydatnym wskazówkom można je szybko rozwiązać. Najważniejsze jest, aby sprawdzić, czy problem dotyczy oprogramowania, sprzętu czy sieci. Jeśli problem dotyczy oprogramowania, można sprawdzić, czy zostało zainstalowane najnowsze oprogramowanie i czy system operacyjny jest aktualny. Można również sprawdzić, czy pliki systemowe są poprawnie skonfigurowane. Jeśli problem dotyczy sprzętu, można sprawdzić, czy wszystkie podzespoły, takie jak karty graficzne, dyski twarde i karty sieciowe, są poprawnie podłączone i skonfigurowane. Jeśli problem dotyczy sieci, można sprawdzić, czy jest dostęp do Internetu i czy są poprawnie skonfigurowane ustawienia sieci. Jeśli po wykonaniu wszystkich tych kroków w dalszym ciągu występują problemy, można skontaktować się z firmą Asus, aby uzyskać dalszą pomoc.

Ostatnia aktualizacja: Rozwiązywanie problemów Asus E5803

FAQ

Baterie litowo-jonowe używane w laptopach to produkty eksploatacyjne. Laptopy są zaprojektowane do korzystania z baterii litowo-jonowych, a baterie są produktem podlegającym zużyciu. Ze względu na właściwości chemiczne jonów litu pojemność baterii zmniejsza się wraz z upływem czasu, środowiskiem użytkownika i zachowaniem. Dlatego może się wydawać, że żywotność baterii nie jest zgodna z oczekiwaniami, ale jest to normalne zjawisko. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Centrum informacji o bateriach ASUS.
Z wyjątkiem efektu starzenia się baterii, szybkość rozładowywania baterii zależy również od operacji oprogramowania laptopa lub ustawień zarządzania energią systemu. Na przykład, uruchamianie programów wymagających dużej mocy obliczeniowej, takich jak oprogramowanie graficzne, oprogramowanie do gier i odtwarzanie wideo, przyspieszy zużycie baterii, a nawet niektóre aplikacje mogą nadal działać w tle, które mogą zajmować zasoby i żywotność baterii. Jeśli zauważysz, że żywotność baterii jest krótka, zapoznaj się z poniższymi krokami i zoptymalizuj ustawienia.

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o aktualny system operacyjny Windows na Twoim komputerze:

 • Windows 11
 • Windows 10

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 • Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / sterowniki / aplikacje
 • Sprawdź stan baterii
 • Zoptymalizuj ustawienie, aby zmaksymalizować żywotność baterii
 • Sprawdź, które aplikacje powodują rozładowanie baterii
 • Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / sterowniki / aplikacje

  Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

  Jak zaktualizować wersję BIOS w systemie Windows

  Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS notebooka?

  Aby wykonać aktualizację systemu Windows i aktualizację sterowników, tutaj możesz dowiedzieć się więcej:

  Jak uruchomić Windows Update

  Jak zaktualizować sterowniki za pośrednictwem obsługi klienta w MyASUS

  Jeśli problem będzie się powtarzał po zaktualizowaniu BIOS/Windows/sterowników do najnowszej wersji, przejdź do następnego rozdziału, aby rozwiązać problem.

  Powrót do spisu treści

  Sprawdź stan baterii

  Użytkownik może sprawdzić, czy stan baterii jest dobry, poprzez diagnostykę baterii w MyASUS. Jeśli stan baterii jest zły, zalecamy odwiedzenie centrum napraw ASUS w celu wymiany baterii w celu przywrócenia jej pełnej wydajności i pojemności.

  1. Wpisz i wyszukaj [MyASUS] na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
   Brak wyświetleń oznacza, iż oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze; zapoznaj się z tematem Jak zainstalować MyASUS? .

  2. W MyASUS wybierz [Customer Support] (obsługa klienta) . com/images/2022/09/05/d2938d9f-5dad-4357-9d67-96417b7d5743. png"/>
  3.  [System Diagnosis] (diagnostyka systemu)  wybierz [Battery problems] (problemy z baterią) . Więcej informacji w temacie Diagnostyka systemu MyASUS - wprowadzenie
   Adnotacja: Jeśli w MyASUS nie ma zakładki Diagnostyka systemu, oznacza to, iż komputer nie obsługuje tej funkcji; pomiń ten krok i przejdź do następnego. com/pl/support/FAQ/1045676/">Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję "Obsługa klienta"? .
  4. Podłącz zasilacz i kliknij [Checkup] (sprawdź) . com/images/2022/09/05/8331fcb5-bdd7-4bfc-87d8-75a8206d733b. png"/>
  5. Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, oznacza to, że stan baterii może być zły, odwiedź centrum napraw ASUS w celu wymiany baterii.
   Jeśli nie znaleziono problemu, oznacza to, że stan baterii jest dobry, ale być może niektóre aplikacje, oprogramowanie lub ustawienia systemowe powodują szybsze zużycie baterii. Zapoznaj się z następnym krokiem, aby zoptymalizować ustawienia systemu i sprawdzić, które aplikacje powodują rozładowanie baterii. com/images/2022/09/05/2e68576d-ba46-4111-9921-8525525e291d. png"/>

  Zoptymalizuj ustawienie, aby zmaksymalizować żywotność baterii

  Zoptymalizuj ustawienia systemu Windows

  Spróbuj dostosować poniższe ustawienia systemowe, aby oszczędzać baterię.

 • Zmniejsz liczbę uruchomionych aplikacji: Aplikacja zużywa pamięć i energię, nawet jeśli okno aplikacji jest zminimalizowane lub działa w tle. Zamknij aplikacje, aby oszczędzać energię baterii.
 • Zmniejsz jasność ekranu: Zmniejszenie jasności ekranu skutecznie wydłuży żywotność baterii.
 • Wyłącz podświetlenie klawiatury: Wyłączenie podświetlenia klawiatury może oszczędzić baterię.
 • Usuń nieużywane urządzenia peryferyjne: Ze względu na urządzenia zewnętrzne będą również zużywać energię baterii, nawet jeśli nie są używane. Usuń urządzenia peryferyjne, aby oszczędzać baterię.
 • Wyłącz funkcję bezprzewodową / Bluetooth: Jeśli nie korzystasz z funkcji bezprzewodowej lub Bluetooth, wyłącz ją, aby oszczędzać baterię.
 • Zmień plan zasilania: Wybierz ASUS Recommended (plan zalecany przez ASUS), aby automatycznie zrównoważyć wydajność ze zużyciem energii. Jeśli twój laptop nie oferuje tego planu, wybierz Balanced (zrównoważony).
 • Zmień tryb zasilania: jeśli chcesz uzyskać najlepszą żywotność baterii, kliknij prawym przyciskiem myszy [Ikona baterii] na pasku zadań, a następnie wybierz [Ustawienia zasilania i uśpienia]

  Możesz zmienić tryb zasilania na Zrównoważony lub Najlepsza wydajność energetyczna. com/images/2022/09/05/95ce4eef-bb0f-4924-9b72-8f922cc9d2e7. png"/>
 • Dostosuj ustawienia Oszczędzania baterii

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy [Ikona baterii] na pasku zadań, a następnie wybierz [Ustawienia zasilania i uśpienia]. png"/>
 • Kliknij pole [Oszczędzanie baterii], aby rozwinąć więcej opcji baterii. com/images/2022/09/05/08b461cd-118e-4c61-bc02-b92e16113053. png"/>
 • W polu Włącz oszczędzanie baterii automatycznie możesz wybrać poziom naładowania baterii z listy rozwijanej.
  Oszczędzanie baterii włączy się automatycznie, gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, co jest ustawieniem domyślnym. com/images/2022/09/05/74396856-a801-4295-93bb-46caded132a1. png"/>
 • Włącz opcję [Obniż jasność ekranu podczas korzystania z oszczędzania baterii]. Po przejściu w tryb oszczędzania baterii automatycznie zmniejszy jasność ekranu, aby wydłużyć żywotność baterii. com/images/2022/09/05/1ec9d10e-045c-4f8e-a3f5-2fa093af6eed. png"/>
 • Wybierz różne opcje baterii do odtwarzania filmów na baterii. W ustawieniach systemu Windows wybierz [Aplikacje], a następnie wybierz [Odtwarzanie wideo]. com/images/2022/09/05/dcc8b971-9eba-47af-961e-aa0fbd0169c4. png"/>
 • Kliknij pole Opcje baterii, aby rozwinąć więcej opcji. Podczas oglądania filmów i wideo na zasilaniu bateryjnym można wybrać opcję Optymalizuj pod kątem żywotności baterii.
  Możesz także zaznaczyć to pole, aby odtwarzać wideo w niższej rozdzielczości przy zasilaniu z baterii, aby wydłużyć czas pracy na baterii. com/images/2022/09/05/581a94de-56de-4b78-ab2e-da4d5bbe6b84. png"/>
 • Dostosuj ustawienia zasilania, gdy komputer nie jest używany

 • Wpisz i wyszukaj [Ustawienia zasilania, uśpienia i baterii] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]. com/images/2022/09/05/2041fcf6-1bfd-4bc8-92b9-2af0027bae12. png"/>
 • Kliknij pole Ekran i tryb uśpienia, aby rozwinąć więcej opcji. Dostosuj czas wyłączenia ekranu przy zasilaniu bateryjnym. Żywotność baterii można znacznie wydłużyć, wybierając krótki czas bezczynności wyświetlacza. com/images/2022/09/05/82e7b908-c37e-4f82-9383-fdc04e76dbfb. png"/>
 • Dostosuj ilość czasu, po której urzadzenie się uśpi na zasilaniu bateryjnym. Jeśli komputer jest bezczynny i nie używasz go, system Windows automatycznie przejdzie w tryb uśpienia o niskim poborze mocy
 • W trybie hibernacji oszczędzi więcej energii niż w trybie uśpienia. Wpisz i wyszukaj [Wybierz plan zasilania] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]. com/images/2022/09/05/65831436-a2e0-4f91-a607-00f3c047ed08. png"/>
 • Kliknij [Wybierz sposób zamykania pokrywy]. com/images/2022/09/05/86e5c679-4ad3-43fc-bdb4-613b22681920. png"/>
 • Wybierz opcję [Hibernacja] na baterii.
  Tryb hibernacji zużywa mniej energii niż tryb uśpienia, a po ponownym uruchomieniu komputera wracasz do miejsca, w którym zostało. Musisz wznowić pracę, naciskając przycisk zasilania, gdy komputer jest w trybie hibernacji. com/images/2022/09/05/0a1e159a-5703-4e2a-b3bf-9a6a1473161a. png"/>
 • Jeśli chcesz wyświetlić hibernację w menu zasilania, kliknij [Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne], ta opcja będzie możliwa do modyfikacji. com/images/2022/09/05/43fa1836-c5d4-4a14-a0ce-859dd63fbf76. png"/>
 • Sprawdź, które aplikacje powodują rozładowanie baterii

  Sprawdź, które aplikacje zużywają najwięcej energii baterii

 • Kliknij pole [Zużycie baterii], aby rozwinąć więcej opcji baterii. com/images/2022/09/05/82720f43-5a4e-4eda-b92d-7520a56a8d52. png"/>
 • You can change [Time period]④ to check which applications are consuming the most battery power.
  When you are not using this application, closing or uninstalling it will improve battery life. Możesz zmienić [Okres czasu], aby sprawdzić, które aplikacje zużywają najwięcej energii baterii.
  Gdy nie korzystasz z tej aplikacji, jej zamknięcie lub odinstalowanie wydłuży żywotność baterii. com/images/2022/09/05/7d501503-19ce-4b30-9d40-da349b521c8f. png"/>
 • W tym oknie możesz również wybrać aplikację i pozwolić systemowi Windows zdecydować, czy ta aplikacja może działać w tle, czy nie. Możesz spróbować, aby aplikacja nie działała w tle, co poprawi żywotność baterii.
  Kliknij ikonę [Więcej opcji] pod aplikacją, a następnie wybierz [Zarządzaj aktywnością w tle]. com/images/2022/09/05/0c0616bf-b13e-4133-93d3-d11f624236ea. png"/>
 • Na stronie ustawień tej aplikacji zmień ustawienie opcji [Pozwól tej aplikacji działać w tle]. com/images/2022/09/05/c36550e7-f1d9-422f-9da1-bd74400c9878. png"/>
 • Sprawdź żywotność baterii w trybie awaryjnym

  Niektóre aplikacje w systemie Windows zużywają więcej energii baterii, więc może to mieć wpływ na żywotność baterii. Spróbuj zmierzyć żywotność baterii w trybie awaryjnym i porównać ją z działaniem w systemie operacyjnym Windows. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o Jak przejść do trybu awaryjnego? .

  Jeśli różnica w czasie użytkowania jest znaczna, oznacza to, że niektóre aplikacje lub programy działające w tle mogą szybciej zużywać energię baterii w systemie Windows. Jeśli nie wiesz, które aplikacje to powodują, spróbuj zresetować komputer. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o: 

  Uwaga: Wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer.

  Jak zresetować system i usunąć moje osobiste pliki, aplikacje i ustawienia?

  Jak zresetować system i zachować osobiste pliki?

  Jeśli problem nie został rozwiązany za pomocą powyższego rozwiązania i informacji, skontaktuj się z centrum obsługi klienta ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.

  Windows 10 operating system

 • Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / sterowniki / aplikacje
 • Sprawdź stan baterii
 • Zoptymalizuj ustawienie, aby zmaksymalizować żywotność baterii
 • Sprawdź, które aplikacje powodują rozładowanie baterii
 • Zaktualizuj na laptopie do najnowszej wersji i potwierdź oprogramowanie BIOS / sterowniki / aplikacje

  Aktualizowanie oprogramowania zwykle pomaga w utrzymaniu stabilności i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy sprawdzanie i częste aktualizowanie do najnowszej wersji na swoim laptopie. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o:

  Powrót do spisu treści

  Sprawdź stan baterii

  Użytkownicy mogą sprawdzić, czy stan baterii jest dobry, diagnozując baterię w MyASUS. Jeśli stan baterii jest zły, zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną ASUS w celu wymiany baterii w celu przywrócenia pełnej wydajności i pojemności.

 • Wpisz i wyszukaj [MyASUS] w pasku wyszukiwania Windows①, a następnie kliknij [Otwórz]②.
  Jeśli nie ma wyników wyszukiwania, oznacza to, że Twój komputer może go nie zainstalować i zapoznaj się z Jak zainstalować MyAsus?
 • W MyASUS wybierz [Obsługa klienta].
 • W [Diagnoza systemu] wybierz pozycję [Problemy z baterią]. com/pl/support/FAQ/1045716">Diagnostyce systemu w MyASUS.
  Uwaga: Jeśli w MyASUS nie ma zakładki System Diagnosis, co oznacza, że Twój komputer nie obsługuje tej funkcji, zignoruj ten krok i przejdź do następnego. com/pl/support/FAQ/1045676">Dlaczego w aplikacji MyASUS widzę tylko funkcję „Obsługa klienta”? .
 • Podłącz zasilacz sieciowy, a następnie kliknij [Sprawdź].
 • Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd, oznacza to, że stan baterii może być zły, prosimy o kontakt z pomocą techniczną ASUS w celu wymiany baterii.
  Jeśli nie znaleziono problemu, oznacza to, że stan baterii jest dobry, ale być może niektóre aplikacje, oprogramowanie lub ustawienia systemowe powodują zwiększone zużycie baterii. Zapoznaj się z następnym krokiem, aby zoptymalizować ustawienia systemu i sprawdzić rozładowanie baterii aplikacji.

  Zoptymalizuj ustawienie, aby zmaksymalizować żywotność baterii

  Zoptymalizuj ustawienia systemu Windows

  Spróbuj dostosować poniższe ustawienia systemu, aby oszczędzać baterię.

 • Zmniejsz liczbę uruchomionych aplikacji: Ze względu na aplikację zużywa pamięć i energię, nawet jeśli okno aplikacji jest zminimalizowane lub działa w tle.
 • Zmniejsz jasność ekranu: Zmniejsz jasność ekranu, co skutecznie wydłuży żywotność baterii.
 • Wyłącz podświetlenie klawiatury: wyłączenie podświetlenia klawiatury może oszczędzać energię baterii.
 • Usuń nieużywane urządzenia peryferyjne: urządzenia zewnętrzne również zużywają energię baterii, nawet jeśli nie są używane. Usuń urządzenia peryferyjne, aby oszczędzać energię baterii.
 • Wyłącz funkcję Wifi/Bluetooth: Jeśli nie korzystasz z funkcji bezprzewodowej lub Bluetooth, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.
 • Zmień plan zasilania: Wybierz Zalecane przez ASUS, automatycznie zrównoważa wydajność i zużycie energii. Jeśli Twój laptop nie ma tego planu, wybierz Zrównoważony. png"/>
 • Zmień tryb zasilania: Jeśli chcesz uzyskać najlepszą żywotność baterii, możesz zmienić tryb zasilania na Lepsza bateria lub Oszczędzanie baterii. com/images/2020/08/20/d3f457ff-01d2-40b5-b9ac-ed0f7825071f. png"/>
 • Kliknij [ikona baterii], która znajduje się po prawej stronie paska zadań, a następnie kliknij [Ustawienia baterii]. com/images/2020/08/20/beef3492-f848-4060-a888-c5698fbb3fab. png"/>
 • W sekcji Oszczędzanie baterii wybierz [Włącz automatycznie oszczędzanie baterii, jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej]. com/images/2022/09/05/15b415cd-bc3f-4750-9db2-70fb504c7b5b. png"/>
 • Możesz również użyć suwaka, aby dostosować wartość procentową. com/images/2022/09/05/9aa91996-4368-440b-8f50-035a79166df4. png"/>
 • Wybierz opcję [Obniż jasność ekranu w trybie oszczędzania baterii]. com/images/2022/09/05/98e398fc-9eb5-41af-8f75-be89fc45e055. png"/>
 • W sekcji Więcej opcji zapisywania kliknij opcję [Zmień ustawienia baterii do odtwarzania wideo]. com/images/2022/09/05/e1378d08-93a7-4ad6-a7eb-e5d465d257a0. png"/>
 • W opcjach baterii możesz wybrać opcję Optymalizuj pod kątem jakości wideo lub Optymalizuj pod kątem żywotności baterii podczas oglądania filmów i wideo przy zasilaniu z baterii.
  Możesz także wybrać opcję Wolę odtwarzać wideo w niższej rozdzielczości na baterii, aby wydłużyć czas pracy na baterii. com/images/2022/09/05/4496216c-2a4e-4f7a-a2dc-cf7fefbc31c4. png"/>
 • Wpisz i wyszukaj [Ustawienia zasilania i uśpienia] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]. com/images/2020/08/20/61424d05-5a57-4c1e-ada6-702b39264465. png"/>
 • Dostosuj czas wyłączenia ekranu przy zasilaniu bateryjnym. com/images/2022/09/05/2648808f-2d8c-4bef-8e19-751f1b536b41. png"/>
 • Dostosuj ilość czasu, po której urządzenie uśpi się na zasilaniu bateryjnym. com/images/2022/09/05/2a2bf7de-09b4-4c06-8ed6-f23915af9c6c. png"/>
 • Zaoszczędzi to więcej energii w trybie hibernacji niż w trybie uśpienia. Kliknij [Dodatkowe ustawienia zasilania]. com/images/2022/09/05/cf623cac-f377-4055-af0c-718503770398. png"/>
 • Kliknij [Wybierz, co robi zamknięcie pokrywy]. com/images/2020/08/20/1ca8dee9-c197-45df-b8b9-df32f584b67d. png"/>
 • Wybierz opcję [Hibernacja] na baterii. com/images/2020/08/20/fcfada63-61d9-4060-a96f-7e9a9e62891a. png"/>
 • Jeśli chcesz wyświetlić hibernację w menu zasilania, kliknij [Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne], ta opcja będzie możliwa do modyfikacji. com/images/2020/08/20/3d04259e-d0df-4581-94a1-5d484b2e2ee1. png"/>
 • Sprawdź, które aplikacje powodują rozładowanie baterii

 • Kliknij [ikona baterii], która znajduje się po prawej stronie paska zadań, a następnie kliknij [Ustawienia baterii]. com/images/2020/08/20/f3e231df-66c4-40d1-aadc-db3d37bcf7e0. png"/>
 • W Przeglądzie kliknij [Sprawdź, które aplikacje wpływają na żywotność baterii]. com/images/2022/09/05/3b5ff0b6-63a9-41f1-b17b-57d22032b1ca. png"/>
 • Możesz zmienić [Okres czasu], aby sprawdzić, które aplikacje zużywają najwięcej energii baterii.
  Gdy nie korzystasz z tej aplikacji, jej zamknięcie lub odinstalowanie wydłuży żywotność baterii. com/images/2022/09/05/3b99e2f5-277a-4c31-a8bb-3442aa149377. png"/>
 • W tym oknie możesz również wybrać aplikację i pozwolić systemowi Windows zdecydować, czy ta aplikacja może działać w tle, czy nie.
  Możesz spróbować, aby aplikacja nie działała w tle, co poprawi żywotność baterii. com/images/2022/09/05/c93c401a-18c4-4f72-858b-cb1a42a5bc0f. png"/>
 • Uwaga: Wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj komputer.

 • KategoriaZasilanie/ Bateria
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 244601.

  WPROWADZENIE

  W Menedżerze urządzeń jest wyświetlana lista wszystkich urządzeń zainstalowanych na komputerze z systemem Windows XP. Wśród informacji wyświetlanych w Menedżerze urządzeń może być wymienione urządzenie Nieznane urządzenie z umieszczonym obok niego żółtym znakiem zapytania. Ustalenie przyczyny wyświetlania tego nieznanego urządzenia może być utrudnione, ponieważ dostępnych jest niewiele wskazówek. W tym artykule omówiono możliwe przyczyny wyświetlania nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń.

  Więcej informacji

  Główną przyczyną wyświetlania pozycji Nieznane urządzenie w Menedżerze urządzeń jest niepoprawne działanie jednego z urządzeń. Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać zaktualizowany sterownik dla urządzenia.

  Należy skorzystać z następujących metod, aby umożliwić rozpoznanie danego urządzenia przez system Windows.

  Metoda 1. Witryna Windows Update

  Należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby sprawdzić, czy ta witryna sieci Web automatycznie wykrywa zaktualizowany sterownik dla danego urządzenia. Należy zainstalować wszystkie zalecane sterowniki.

  http://www. com

  Metoda 2. Pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika z Internetu

  Podczas pobierania sterownika z Internetu należy pobrać wersję sterownika przeznaczoną dla systemu Windows XP, jeśli wyświetlanych jest kilka wersji systemu Windows. Należy skorzystać z jednej z następujących opcji:

  • Odwiedź witrynę sieci Web producenta komputera, jeśli urządzenie zostało dostarczone razem z komputerem.

  • Odwiedź witrynę sieci Web producenta urządzenia, jeśli urządzenie zostało zainstalowane po zakupie komputera.

   Odwiedź witrynę sieci Web producenta urządzenia, jeśli urządzenie zostało preinstalowane na komputerze, a producent nie dysponuje zaktualizowanym sterownikiem.

  Należy znaleźć sekcję Drivers (Sterowniki) lub sekcję Download (Pobieranie) w witrynie sieci Web i odszukać nazwę urządzenia. Następnie należy pobrać i zainstalować wersję sterownika przeznaczoną dla systemu Windows XP.

  Sekcja przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych

  Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z pomocą techniczną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://support. com/contactus

  Przyczyny wyświetlania nieznanych urządzeń w Menedżerze urządzeń

  Brak sterownika dla urządzenia. Jeśli sterownik dla urządzenia jest niedostępny, w Menedżerze urządzeń urządzenie jest wyświetlane jako Nieznane urządzenie i umieszczane w gałęzi Inne urządzenia. Ta sytuacja bardzo często występuje w przypadku urządzeń kompozytowych korzystających z uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) i zgodnych ze standardem IEEE 1394. Ponadto podczas przeglądania właściwości urządzenia w Menedżerze urządzeń może być wyświetlany stan Kod błędu 1 lub Kod błędu 10.

  Uwaga Urządzenia USB i IEEE 1394 zazwyczaj funkcjonują poprawnie bez dodatkowych sterowników urządzeń, ponieważ są konfigurowane przez sterowniki uwzględnione w systemie Windows dla tych typów magistrali. Jeśli jednak urządzenie jest niezgodne ze zdefiniowanymi i dostarczonymi sterownikami klasy Windows, jest wymagany dodatkowy sterownik urządzenia. Jeśli magistrala nie może zidentyfikować urządzenia, uznaje je za urządzenie kompozytowe i zgłasza je jako takie urządzenie w Menedżerze urządzeń.

  Używany jest sterownik urządzenia przeznaczony dla systemu Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows 95. Nie można używać w systemie Windows XP plików sterowników urządzeń wirtualnych (vxd) typowych dla sterowników systemu Windows 98 lub Windows 95. Próba zainstalowania ich na komputerze z systemem Windows XP może skutkować pojawieniem się urządzania w Menedżerze urządzeń jako nieznanego urządzenia. Ta sytuacja zazwyczaj występuje wówczas, gdy producent sterownika nie wprowadza wyraźnego rozróżnienia tych dwóch sterowników lub zakłada, że system Windows XP może korzystać z plików vxd systemów Windows 98 lub Windows 95.

  Nierozpoznany identyfikator urządzenia. Każde urządzenie sprzętowe ma specjalny identyfikator używany przez interfejs Plug and Play. Ten identyfikator może uwzględniać kilka typów, takich jak identyfikator dostawcy, identyfikator urządzenia, identyfikator podsystemu, identyfikator dostawcy podsystemu lub identyfikator wersji. Jeśli identyfikator urządzenia jest niedostępny lub komputer z systemem Windows XP nie rozpoznaje identyfikatora urządzenia, urządzenie może być wyświetlane w Menedżerze urządzeń jako nieznane urządzenie.

  Uwaga Programy, które wymagają haków wirtualnych w sprzęcie, mogą tworzyć te urządzenia. Ponadto wiadomo, że urządzenia tworzące mostki między różnymi typami magistrali, takie jak sterownik urządzenia umożliwiający emulowanie magistrali SCSI lub interfejsu ATAPI (AT Attachment Packet Interface) przez urządzenie portu równoległego, generują odpowiedź w postaci nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń.

  Uszkodzony sprzęt lub oprogramowanie układowe. Uszkodzony sprzęt lub oprogramowanie układowe może być przyczyną wyświetlania urządzenia jako Nieznane urządzenie w Menedżerze urządzeń. Sterowniki urządzeń tylko programowych nie ujawniają identyfikatora urządzenia i nie ma standardowej metody instalowania tych urządzeń. Niektórzy producenci instalują urządzenia za pomocą programu instalacyjnego InstallShield lub w podobny sposób. Należy pamiętać, że oprogramowanie zainstalowane przy użyciu innych metod może nie zostać usunięte całkowicie podczas usuwania w Menedżerze urządzeń. Konieczne może więc być sprawdzenie rejestru w celu upewnienia się, że wszystkie wpisy zostały usunięte.

  Rozwiązywanie problemów — dla użytkowników zaawansowanych

  Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem

  Za pomocą dowolnej z poniższych metod należy ustalić, czy nieznane urządzenie jest tworzone przez oprogramowanie:

  Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym

  Ta metoda nie jest niezawodna, jednak uruchomienie komputera w trybie awaryjnym może być jedną z najłatwiejszych metod ustalenia, czy nieznane urządzenie jest tworzone przez oprogramowanie.

  Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, należy nacisnąć klawisz F8 po ponownym uruchomieniu komputera. W wyświetlonym menu opcji zaawansowanych systemu Windows należy wybrać opcję Tryb awaryjny przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Jeśli nieznane urządzenie nie jest już wyświetlane w Menedżerze urządzeń, prawdopodobnie nie jest urządzeniem sprzętowym.

  Sprawdzenie folderu Autostart

  Jeśli są podejrzenia, że przyczyną wyświetlania nieznanego urządzenia jest określony program, należy sprawdzić folder Autostart na komputerze, aby ustalić, które programy są skonfigurowane do uruchamiania podczas uruchamiania komputera. Folder Autostart znajduje się w następującej lokalizacji na dysku twardym, gdzie C jest dyskiem, na którym jest zainstalowany system Windows, a profil_użytkownika jest profilem danego użytkownika:

  C:\Documents and Settings\profil_użytkownika\Menu Start\Programy

  Użycie narzędzia Informacje o systemie

  Narzędzie Informacje o systemie może być użyteczne, gdy konieczne jest ustalenie przyczyny wyświetlania nieznanego urządzenia.

  Aby za pomocą narzędzia Informacje o systemie wyświetlić listę programów uruchamianych podczas uruchamiania komputera, wykonaj następujące czynności:

   Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg msinfo32, a następnie kliknij przycisk OK.

   Rozwiń węzeł Środowisko oprogramowania, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Programy grupy Autostart.

   Wyświetlana jest lista programów skonfigurowanych do uruchamiania podczas uruchamiania komputera.

   Sprawdź, czy w dzienniku zdarzeń zostały zarejestrowane błędy związane z tymi programami. Jeśli zostanie odnajdziesz zdarzenie związane z programem uwzględnionym na tej liście, usuń ten program. Utworzenie nieznanego urządzenia przez program nie zawsze oznacza jednak, że urządzenie nie działa, z wyjątkiem okoliczności, w których program jest uzależniony od uruchomienia danego urządzenia.


  Aby za pomocą narzędzia Informacje o systemie wyświetlić listę urządzeń powodujących problemy, wykonaj następujące czynności:

  Rozwiń węzeł Składniki, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Urządzenia powodujące problemy.

  Lista urządzeń zainstalowanych na komputerze, które mogą być przyczyną problemów, jest wyświetlana w okienku szczegółów w następujący sposób:

  W kolumnie Urządzenie jest wyświetlana pospolita nazwa urządzenia lub nazwa sterownika skojarzonego z urządzeniem.

  W kolumnie Identyfikator urządzenia PNP są wyświetlane identyfikatory urządzeń, takie jak identyfikator PCI (Peripheral Component Interconnect), identyfikator ISA i identyfikator dla innych typów magistrali, lub nieznany typ.

  W kolumnie Kod błędu jest wyświetlany kod błędu skojarzony z określonym problemem. Często kod błędu Menedżera urządzeń ułatwia ustalenie, jaki obiekt utworzył nieznane urządzenie. Jeśli na przykład komputer generuje komunikat o błędzie „Zły lub brakujący sterownik urządzenia”, zależnie od typu urządzenia w obszarze Urządzenia powodujące problemy mogą być wyświetlane trzy typy wpisów:

  Identyfikator urządzenia PCI PnP:

  Nazwa urządzenia | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Kod błędu

  Identyfikator ISA PnP:

  Nazwa urządzenia |? \PNP0000\0

  Zły lub niezgodny sterownik urządzenia:

  Nazwa urządzenia | ROOT\UNKNOWN\0000

  Wyświetlenie pliku Setupapi. log

  Jeśli nazwa urządzenia jest znacząca, należy za pomocą informacji w pliku Setupapi. log ustalić przyczynę wyświetlania nieznanego urządzenia. Domyślnie plik Setupapi. log znajduje się w folderze%SystemRoot%.

  Czasami wyświetlana nazwa urządzenia może być myląca. Na przykład urządzenie wyświetlane jako urządzenie szeregowe w Menedżerze urządzeń w rzeczywistości może nie być związane z portem szeregowym. Ta sytuacja zazwyczaj występuje wówczas, gdy dostępny jest częściowy identyfikator Plug and Play, a Menedżer urządzeń interpretuje go jako urządzenie szeregowe. Przyczyną tej interpretacji może być niezgodny identyfikator określony przez urządzenie. W tym przypadku również można rozwiązać problem, odszukując program z grupy Autostart, który może zachowywać się niepoprawnie.

  Należy pamiętać, że zwykłe usunięcie nieznanego urządzenia w Menedżerze urządzeń nie jest skutecznym rozwiązaniem, jeśli przyczyną wyświetlania nieznanego urządzenia jest program. Należy usunąć program, a następnie ponownie uruchomić komputer. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym nieznane urządzenie jest nadal wyświetlane w Menedżerze urządzeń, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy w zakresie usuwania urządzenia.

  Rozwiązywanie problemów ze sprzętem

  Aby ustalić przyczynę występowania nieznanego urządzenia, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

  Usunięcie z komputera urządzeń sprzętowych

  Należy pojedynczo usuwać urządzenia sprzętowe, aż nieznane urządzenie zniknie z Menedżera urządzeń. Ta metoda może być czasochłonna i nie zawsze jest skuteczna.

  Ustalenie, czy sterownik urządzenia jest opatrzony podpisem cyfrowym

  Jeśli podczas instalowania sterownika urządzenia system Windows wykryje, że ten sterownik nie jest opatrzony podpisem cyfrowym, może zostać zwrócony komunikat ostrzegawczy z opcją anulowania lub kontynuowania instalacji. Ten komunikat jest wyświetlany tylko wtedy, gdy komputer jest skonfigurowany do wyświetlania komunikatów ostrzegawczych w przypadku próby zainstalowania przez program instalacyjny sterownika urządzenia bez podpisu cyfrowego.

  Uwaga Sterownik urządzenia podpisany cyfrowo może być nadal wyświetlany jako nieznane urządzenie w Menedżerze urządzeń.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podpisywania sterowników dla systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://www. mspx

  Instalację sterowników urządzeń, które nie zawierają podpisu cyfrowego, można zablokować. Taką strategię można zastosować w celu zapobieżenia wszelkim umyślnym próbą zdestabilizowania komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:

   Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg control sysdm. cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

   Kliknij kartę Sprzęt.

   W obszarze Sterowniki kliknij przycisk Podpisywanie sterowników, a następnie kliknij opcję Zablokuj — nigdy nie instaluj niepodpisanego oprogramowania sterownika.

   Kliknij przycisk OK dwa razy.

   Aby wyświetlić listę zainstalowanych na komputerze sterowników urządzeń bez podpisów cyfrowych, należy skorzystać z dowolnej z następujących metod:

   Wyświetlenie pliku Setupapi. log

   Należy odszukać wpisy przypominające następujące:

   Plik (C:\Windows\inf\ntapm. inf) nie jest podpisany cyfrowo, data sterownika zostanie zignorowana.

   Instalowanie sekcji epatapi_inst z C:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt. inf
   Niepodpisany lub podpisany niepoprawnie sterownik (C:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt. inf) został zainstalowany dla karty Parallel ATAPI Adapter. Błąd 0xe000022f: Plik INF, pochodzący z innego źródła, nie zawiera podpisu cyfrowego.
   Kopiowanie pliku C:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt. mpd do C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt. mpd.
   Niepodpisany lub podpisany niepoprawnie sterownik (C:\documents and settings\nazwa_użytkownika\moje dokumenty\parallel port test drivers\epatapnt. mpd) został zainstalowany dla karty Parallel ATAPI Adapter.

   Użycie narzędzia Weryfikacja podpisu pliku

   Narzędzie Weryfikacja podpisu pliku wyświetla listę wszystkich niepodpisanych sterowników zainstalowanych na danym komputerze. Tworzy dziennik Sigverif. txt znajdujący się w folderze%SystemRoot%. Należy wyświetlić ten plik, korzystając z dowolnego edytora tekstów, takiego jak Notatnik. Aby za pomocą narzędzia Weryfikacja podpisu pliku wyświetlić listę sterowników bez podpisów cyfrowych, wykonaj następujące czynności:

   Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg sigverif, a następnie kliknij przycisk OK.

   Kliknij pozycję Zaawansowane, kliknij kartę Wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj inne pliki nie podpisane cyfrowo.

   Kliknij pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

   Zlokalizuj i zaznacz folder %SystemRoot%\System32\Drivers, kliknij przycisk OK dwa razy, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij.

   Należy zapoznać się z tą listą, a następnie skontaktować się z producentem sterownika, aby dowiedzieć się, jak uzyskać zaktualizowany sterownik opatrzony podpisem cyfrowym.

   Urządzenia USB oparte na starszych wersjach specyfikacji USB mogą tworzyć duplikaty urządzeń pojawiające się po podłączeniu urządzenia, a następnie znikające po odłączeniu urządzenia. Ponadto urządzenie może działać prawidłowo, ale może tworzyć nieznane urządzenie bez skojarzenia. Przyczyną zazwyczaj jest oprogramowanie układowe, które jest przestarzałe lub niepoprawnie skonfigurowane. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem urządzenia w celu uzyskania zaktualizowanego oprogramowania układowego.

   W przypadku ręcznego zainstalowania sterownika dla urządzenia Plug and Play, które zostało już wykryte i zainstalowane na komputerze, może pojawić się zduplikowane urządzenie. Ten problem można rozwiązać przez usunięcie tego zduplikowanego urządzenia.

   Podobne problemy i ich rozwiązywanie — dla użytkowników zaawansowanych

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zarządzania urządzeniami za pomocą Menedżera urządzeń w systemie Windows XP, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   283658 Jak zarządzać urządzeniami w systemie Windows XP

   307970 Jak skonfigurować urządzenia przy użyciu Menedżera urządzeń w systemie Windows XP

   304514 Jak skonfigurować Menedżera urządzeń do wyświetlania szczegółowych informacji

   310126 Rozwiązywanie problemów z konfliktami urządzeń za pomocą Menedżera urządzeń

   283361 Menedżer urządzeń nadal wyświetla urządzenie po próbie jego usunięcia

   310123 Objaśnienie kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń w systemie Microsoft Windows XP Professional

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Informacje o systemie, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   308549 Opis narzędzia Informacje o systemie (Msinfo32. exe) systemu Windows XP

   300887 Jak korzystać z przełączników narzędzia Informacje o systemie (MSINFO32)

   Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów przy użyciu narzędzia Msconfig, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   310560 Jak rozwiązywać problemy z konfiguracją przy użyciu narzędzia konfiguracji systemu Windows XP

   Jeśli wymienione tu artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dodatkowych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

   http://support. com Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Szukaj w pomocy technicznej firmy Microsoft.

   Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy link do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązywania problemów z klawiaturą notebooka

  https://www. com/watch? v=D7ZBaDXTrLE

  Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o twój aktualny system operacyjny Windows:

  • Windows 11
  • Windows 10

  System operacyjny Windows 11

  Spis treści:

 • Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze
 • Klawisze nie reagują
 • Symbole na ekranie nie odpowiadają wciskanym klawiszom 
 • Klawisze skrótów nie działają prawidłowo
 • Nie działają niektóre lub wszystkie klawisze

  Jeśli klawiatura nie działa, należy zapoznać się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów:

  Aktualizacja BIOS / Aktualizacje zbiorcze Windows / Aktualizacja sterowników

  Aktualizowanie oprogramowania zwykle pomaga w utrzymaniu stabilności i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy sprawdzanie i częste ich aktualizowanie. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zaktualizować BIOS:

  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS w systemie Windows?

  Jak zaktualizować oprogramowanie BIOS za pomocą programu EZ Flash?

  Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym jak wykonać aktualizację systemu Windows i aktualizację sterowników:

  Jak korzystać z Windows Update

  MyASUS 3 — Obsługa klienta

  Jeżeli po zaktualizowaniu sterowników, BIOS-u, systemu Windows problem nadal występuje, należy przejść do następnego rozdziału w celu rozwiązania problemu.

  Zainstaluj ponownie sterownik w Menedżerze urządzeń

  1. W pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz i wyszukaj pozycję [Device Manager], a następnie kliknij przycisk [Otwórz].
  2. Odinstaluj sterownik klawiatury. Kliknij strzałkę obok pozycji [Klawiatury], a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [nazwa klawiatury] i wybierz opcję [Odinstaluj urządzenie].
  3. Kliknij przycisk [Odinstaluj]. com/images/2022/04/21/044c822a-99d3-414a-9c9c-e7a9eb95ae96. png"/>
  4. Usuń wszystkie urządzenia z kategorii Klawiatury, a następnie uruchom ponownie komputer. Sterownik zostanie automatycznie zainstalowany po ponownym uruchomieniu komputera. Aby sprawdzić, czy klawiatura działa prawidłowo:

  Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z klawiaturą

 • Wpisz i wyszukaj [Rozwiąż problemy z komputerem] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Otwórz]. com/images/2022/04/21/2c3bca0b-37a1-46b7-b3f6-bf8a484f70c3. png"/>
 • W oknie rozwiązywania problemów wybierz opcję [Inne narzędzia do rozwiązywania problemów]. com/images/2022/04/21/b7de619b-0530-4ba2-aa12-0e20f841b7c7. png"/>
 • Kliknij przycisk [Uruchom] na elemencie Klawiatura. com/images/2022/04/21/f19d2fae-bb27-47f2-bdca-dc0d2a6f0b43. png"/>
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykryć i rozwiązać problemy. Jeśli po użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów nadal nie widać klawiatury, przejdź do następnego kroku.
 • Przywracanie systemu z punktu przywracania

  Jeśli problem z klawiaturą wystąpił niedawno i jeśli kiedykolwiek został utworzony punkt przywracania systemu lub istnieje możliwość automatycznego przywrócenia systemu, spróbuj przywrócić komputer do stanu sprzed wystąpienia problemu, aby go rozwiązać. Tutaj można dowiedzieć się więcej o tym, jak wykonać Punkt przywracania systemu.

  Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozdziału w celu znalezienia rozwiązania.

  Zresetuj komputer

  Jeśli po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozwiązywaniem problemów usterka nadal występuje, Należy wykonać kopię zapasową plików osobistych, a następnie przywrócić pierwotną konfigurację komputera. Tutaj można dowiedzieć się więcej na temat:

  Jak zresetować system i usunąć moje osobiste pliki, aplikacje i ustawienia?

  ak zresetować system i zachować osobiste pliki?

  Powrót do Spisu treści

  Klawisze nie reagują

  Jeśli po naciśnięciu klawisza występuje krótkie opóźnienie, zanim symbol zostanie wyświetlona na ekranie, funkcja Klawisze filtru może być włączona. Spróbuj wyłączyć Klawisze filtru i sprawdź, czy klawisze są bardziej responsywne.

 • Wpisz i wyszukaj [Ustawienia klawiatury ułatwienia dostępu] na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk [Otwórz]. com/images/2022/04/21/d4edceac-681f-4f6b-9131-3a5044783118. png"/>
 • Wyłącz funkcję [Klawisze filtru]. com/images/2022/04/21/d7fbbe79-d6ef-486b-a7e8-2f5d90fb160f. png"/>
 • Jeśli po jednokrotnym naciśnięciu klawisza na ekranie wyświetlane są dwa lub więcej znaków, spróbuj wyregulować opóźnienie powtarzania klawiszy.

 • Wpisz i wyszukaj [Panel sterowania] na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk [Otwórz]. com/images/2022/04/21/295e4d6c-bda9-4e5c-a974-9a16a39d746c. png"/>
 • Kliknij przycisk [Kategoria] w prawym górnym rogu ekranu i wybierz pozycję [Duże ikony]. com/images/2022/04/21/9707784b-7b12-40d5-bc0a-9956aa0349e6. png"/>
 • Wybierz pozycję [Klawiatura]. com/images/2022/04/21/2c6898c4-8699-4ed4-b727-12d642f1cb31. png"/>
 • Przeciągnij suwak [Opóźnienie powtarzania] do pozycji Długie, a następnie kliknij przycisk [Zastosuj] i [OK]. com/images/2022/04/21/02221705-2f26-4828-9ce4-f950a79bdffc. png"/>
 • Symbole na ekranie nie odpowiadają wciskanym klawiszom

  Jeśli podczas naciskania określonych klawiszy na ekranie wyświetlane są tylko znaki numeryczne, funkcja NumLock może być wyłączona. Spróbuj włączyć funkcję NumLock i sprawdź, czy klawisze działają prawidłowo.

 • Wpisz i wyszukaj [Uruchom] w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Open]. com/images/2022/04/21/cf44afaf-cb7f-45eb-b603-97554f7cde0e. png"/>
 • W oknie Uruchom wpisz [osk], a następnie kliknij przycisk [OK]. com/images/2022/04/21/7c7add4e-89dc-4699-819b-4562cc6c2006. png"/>
 • Po otwarciu klawiatury ekranowej kliknij przycisk [Opcje].
 • Zaznacz pole wyboru [Włącz klawiaturę numeryczną], a następnie kliknij przycisk [OK]. com/images/2022/04/21/65e23b3f-eb9a-4c67-8f73-d7602248f487. png"/>
 • Kliknij przycisk [NumLock] w klawiaturze ekranowej i podświetl ten przycisk, aby włączyć funkcję NumLock.
 • Jeśli po naciśnięciu klawisza na ekranie wyświetlany jest niewłaściwy znak, należy sprawdzić, czy ustawiony preferowany język jest prawidłowy.

 • W pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz i wyszukaj pozycję [Ustawienia językowe], a następnie kliknij przycisk [Otwórz]. com/images/2022/04/21/0b28ee72-2cf0-4d3d-894a-1a77a644a562. png"/>
 • Upewnij się, że preferowany język jest poprawny. Jeśli jest on nieprawidłowy, kliknij przycisk [Dodaj język].
  Zauważ: Upewnij się, że laptop jest połączony z Internetem, ponieważ proces aktualizacji tego wymaga. com/images/2022/04/21/157b1f76-ea66-45db-b5bd-0b34dcbb3a83. png"/>
 • Wyszukaj żądany język, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. com/images/2022/04/21/d9428bf2-9b94-4b39-878f-631d35ec95eb. png"/>
 • Kliknij przycisk [Zainstaluj]. Język zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. 
 • Jeśli masz kilka języków wprowadzania, możesz kliknąć ikonę Więcej obok języka, a następnie wybrać opcję [Przesuń w górę], aby ustawić język jako domyślny. com/images/2022/04/21/0d1b21b7-177e-4662-9c60-6248dab85851. png"/>
 • Po zakończeniu instalacji kliknij ikonę Więcej obok zainstalowanego języka, a następnie wybierz opcję [Opcje językowe]. com/images/2022/04/21/3a3822d5-50c0-4b14-8045-39d36a2e3425. png"/>
 • Upewnij się, że klawiatura jest prawidłowa. Jeśli jest ona nieprawidłowa, kliknij przycisk [Dodaj klawiaturę]. com/images/2022/04/21/d5464455-b4b1-4707-90f5-d8937c3714da. png"/>
 • Klawisze skrótów nie działają prawidłowo

  Jeśli klawisze skrótów w notebooku ASUS utracą swoją funkcję, możesz automatycznie zaktualizować sterownik i narzędzie za pośrednictwem MyASUS, aby rozwiązać problem. Można również ręcznie pobrać najnowszy sterownik i narzędzie z oficjalnej strony internetowej firmy ASUS. com/pl/support/FAQ/1038301">jak wyszukiwać i pobierać sterowniki.

  W tej tabeli wymieniono niektóre z popularnych klawiszy szybkiego dostępu wraz z ich funkcjami oraz wymaganymi sterownikami i narzędziami, które należy pobrać i zainstalować.

  Zauważ: Uwaga: Funkcje klawiszy skrótu mogą się różnić w zależności od różnych modelu; zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika.

  Funkcje

  Wymagane sterowniki i narzędzia

  F1/F2/F3

  Wł/Wył głośników i regulacja głośności

  1. Zainstaluj sterownik ASUS System Control Interface
  2. Zainstaluj sterownik audio

  F4/F5

  Jasność monitora

  Nie jest wymagana instalacja sterowników i narzędzi

  F6

  Włączanie i wyłączanie touchpada

  2. Zainstaluj sterownik dla panelu dotykowego

  F10

  Włączanie i wyłączanie kamery

  2. Zainstaluj sterownik dla kamery

  Fn+Esc

  Włączanie lub wyłączanie funkcji przycisków funkcyjnych

  Zainstaluj sterownik ASUS System Control Interface

  Klawisze skrótów

  Uwaga: Jeśli funkcja Jasność monitora/włączanie i wyłączanie/przełączanie trybu wyświetlania nie działa, spróbuj sprawdzić aktualizację systemu Windows. Dowiedz się więcej na temat Jak uruchomić aktualizację systemu Windows.

  Jeśli Twój laptop należy do serii Gaming NB i napotkasz problem "Przełączania trybu wyświetlania", sprawdź, czy funkcja klawisza Win jest wyłączona w Konfiguracji systemu aplikacji Armoury Crate. (Wyłączenie klawisza Windows spowoduje jednoczesne wyłączenie funkcji "Przełącz tryb wyświetlania").

  W tym artykule X513UA jest używany jako przykład do znalezienia i zainstalowania sterownika oraz narzędzia wymaganego do rozwiązania problemu, gdy klawisze skrótu panelu dotykowego tracą swoją funkcję. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak sprawdzić nazwę modelu.

 • Przejdź do strony pomocy technicznej ASUS na oficjalnej stronie firmy ASUS i wpisz nazwę modelu X513UA w polu wyszukiwania. Kliknij lewym przyciskiem myszy model X513UA na liście rozwijanej
 • Na stronie pomocy technicznej urządzenia X513UA kliknij przycisk [Driver & Utility]. com/images/2022/04/21/b327a13d-022d-4375-98b1-762740bab324. png"/>
 • Wybierz odpowiednio model i system operacyjny. com/images/2022/04/21/28eef6d0-b6c0-4113-95d4-212b0afd7830. png"/>
 • Zgodnie z powyższą tabelą, klawisz skrótu touchpada wymaga zainstalowania [sterownika interfejsu sterowania systemem ASUS] i [sterownika dla touchpada]. Po pierwsze, znajdź najnowszą wersję [sterownika ASUS System Control Interface] w kategorii Software and Utility. Kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk DOWNLOAD, aby rozpocząć pobieranie i zakończyć instalację. com/images/2022/04/21/64a05890-13db-4413-868c-5dbf93faff32. png"/>
 • Następnie w kategorii Urządzenia wskazujące znajdź najnowszą wersję sterownika touchpada [ASUS Precision TouchPad driver]. Ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk DOWNLOAD, aby rozpocząć pobieranie i zakończyć instalację
 • Po zakończeniu pobierania i instalacji uruchom ponownie komputer, a następnie naciśnij klawisz skrótu F6, aby włączyć lub wyłączyć funkcję touchpada.
  Uwaga: Jeśli po aktualizacji sterownika i narzędzia problem nadal występuje, sugerujemy odinstalowanie oprogramowania antywirusowego, jeśli zostało ono już zainstalowane w laptopie.
 • Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz aplikację MyASUS i spróbuj rozwiązać go za pomocą Diagnostyki systemu. Kliknij w baner!

  System operacyjny Windows 10

  Spis treści:

 • Niektóre lub wszystkie klawisze nie działają
 • Niska czułość klawiszy
 • Niepoprawne odwzorowanie wpisanych fraz na ekranie
 • Skróty klawiszowe nie działają poprawnie
 • Q & A
 • Niektóre lub wszystkie klawisze nie działają

  Zaktualizuj i zatwierdź BIOS / pakiety Windows / sterowniki do najnowszej wersji na swoim laptopie

  Aktualizacja oprogramowania zwykle pomaga w stabilizacji i optymalizacji systemu, dlatego zalecamy jego częstą weryfikację i aktualizację na laptopie do najnowszej wersji. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

  Jak używać Winflash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS w systemie Windows?

  Jak używać EZ Flash do aktualizacji wersji oprogramowania BIOS notebooka?

  Przeprowadzenie aktualizacji systemu Windows i sterowników — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uruchomić usługę Windows Update.

  Jeśli problem utrzymuje się po dotychczasowej aktualizacji BIOS i Windows Update, kontynuuj do następnego kroku w ramach rozwiązywania problemów.

  Zainstaluj ponownie sterownik w menedżerze urządzeń

 • Wpisz i wyszukaj [Device Manager] (menedżer urządzeń) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  [Keyboards] (klawiatury) , a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy [nazwa klawiatury] i wybierz [Uninstall device] (odinstaluj urządzenie) . com/images/2020/04/24/c7f49d51-f10e-43c0-a614-4725bb29e2bf. png"/>
 • Kliknij [Uninstall] (odinstaluj) . com/images/2020/04/24/98a552f0-a7f6-4dc9-b3f3-c9f74ff3a5b8. png"/>
 • Usuń wszystkie urządzenia z kategorii klawiatur, a następnie uruchom ponownie komputer. Przetestuj poprawność działania klawiatury.
 • Wpisz i wyszukaj [Troubleshoot settings] (ustawienia rozwiązywania problemów) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . com/images/2020/04/24/c58eccd0-fc83-46af-b2a6-588361fdd9e7. png"/>
 • W oknie rozwiązywania problemów wybierz [Keyboard] (klawiatura) , a następnie kliknij [Run the troubleshooter] (uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów) . com/images/2020/04/24/bce95a59-22a4-49cc-b722-76238d6ae51f. png"/>
 • Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, aby wykryć i rozwiązać problemy. Jeśli po użyciu narzędzia do rozwiązywania problemów nadal brakuje dysku, przejdź do następnego kroku.
 • Użyj punktu przywracania, aby przywrócić system

  Jeśli kiedykolwiek utworzono punkt przywracania lub automatyczny punkt przywracania systemu, należy spróbować przywrócić system z punktu przywracania najbliższego ostatniemu normalnemu uruchomieniu systemu; aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z tematem Jak używać punktu przywracania do przywracania systemu? .

  Zresetuj system

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany po zakończeniu wszystkich czynności w ramach rozwiązywania problemów, wykonaj kopię zapasową plików osobistych, a następnie zresetuj system — tutaj zamieszczonych jest więcej informacji:

  Windows 10 — Jak zresetować system i usunąć wszystkie moje pliki osobiste?

  Windows 10 — Jak zresetować system i zachować moje pliki osobiste?

  Powrót do spisu treści

  Niska czułość klawiszy

  Jeśli występuje krótkie opóźnienie, zanim znak pojawi się na ekranie po naciśnięciu klawisza, funkcja klawiszy filtrów może być włączona. Wyłącz funkcję klawiszy filtrów i sprawdź, czy klawisz reaguje lepiej.

 • Wpisz i wyszukaj [Ease of Access keyboard settings] (ułatwienia dostępu — ustawienia klawiatury) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . com/images/2020/04/24/731322e7-4b2e-4412-88b8-5ea198144d39. png"/>
 • Wyłącz funkcję [Use Filter Keys] (użyj funkcji klawiszy filtrów) . com/images/2020/04/24/ad6a984a-ce16-4dfb-9742-bdf81b10fd52. png"/>
 • Jeśli zauważysz, że po jednokrotnym naciśnięciu klawisza na ekranie pojawiają się co najmniej dwa znaki, spróbuj dostosować opóźnienie powtarzania klawisza.

 • Wpisz i wyszukaj [Control Panel] (panel sterowania) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . com/images/2020/04/24/8ee5150e-7f84-4ee3-824d-af4f8626894c. png"/>
 • Kliknij [Category] (kategoria) w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [Large icons] (duże ikony) . com/images/2020/04/24/587b0291-7bae-4c94-a2d9-4b161aea7dd0. png"/>
 • Wybierz [Keyboard] (klawiatura) . com/images/2020/04/24/2ce8b654-c815-4f08-9d57-c03384b137b2. png"/>
 • Przeciągnij suwak [Repeat delay] (opóźnienie powtarzania), aby nadać status długie , a następnie kliknij [Apply] (zastosuj) i [OK] . com/images/2020/04/24/872b9bc8-3072-49df-9348-f006a1782efa. png"/>
 • Niepoprawne odwzorowanie wpisanych fraz na ekranie

  Jeśli zauważysz, że po naciśnięciu niektórych klawiszy, na ekranie są wyświetlane znaki numeryczne, funkcja NumLock może być wyłączona. Spróbuj włączyć funkcję NumLock i sprawdź, czy klawisze działają poprawnie.

 • Wpisz i wyszukaj [Run] (uruchom) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . com/images/2020/04/24/441afa1a-581b-4272-b7b7-c9378b33b2c9. png"/>
 • Wprowadź [osk] w oknie Uruchom , a następnie kliknij [OK] . com/images/2020/04/24/e5fb38bc-904c-4953-bffa-f87980922bdd. png"/>
 • Po otwarciu klawiatury ekranowej kliknij [Options] (opcje) . com/images/2020/04/24/ebade360-c1b1-40d3-8921-23eae8815bb3. png"/>
 • Zaznacz pole [Turn on numeric key pad] (włącz klawiaturę numeryczną) , a następnie kliknij [OK] . com/images/2020/04/24/54bab386-b63e-4cec-b7a0-0da59adc6ad0. png"/>
 • Kliknij [NumLock] na klawiaturze ekranowej i podświetl ten klawisz, aby włączyć funkcję NumLock. com/images/2020/04/24/05847953-13f8-45e6-919e-2140ab7af97d. png"/>
 • Jeśli po naciśnięciu klawisza wystąpi taki błąd, ale na ekranie wyświetla się niewłaściwy znak, upewnij się, że preferowany język jest poprawny.

 • Wpisz i wyszukaj [Language settings] (ustawienia języka) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) . com/images/2020/04/24/adbe1f44-d038-41c8-b778-f43148b4a490. png"/>
 • Upewnij się, czy preferowany język jest poprawny . Jeśli jest niepoprawny, kliknij [Add a preferred language] (dodaj preferowany język) .
  Adnotacja: Upewnij się, że laptop znajduje się w dostępnym środowisku sieciowym, a następnie połącz się z Internetem, ponieważ jest to proces aktualizacji online. com/images/2020/04/24/6474cb49-70f2-4555-bb4e-4af8a13329fc. png"/>
 • Wyszukaj język, którego potrzebujesz , a następnie kliknij [Next] (dalej) . com/images/2020/04/24/c1f7ec3c-cecb-479c-bce7-2634ca0477d2. png"/>
 • Kliknij [Install] (zainstaluj) , a system pobierze i zainstaluje język automatycznie. 
 • Jeśli masz wiele języków, możesz kliknąć strzałkę , aby ustawić wybrany język jako domyślny . com/images/2020/04/24/3a8efdde-bd2e-442e-b011-5ab0ca0b1e86. png"/>
 • Po zakończeniu instalacji wybierz zainstalowany język , a następnie kliknij [Options] (opcje) . com/images/2020/04/24/13dc64ae-2f03-4b70-bdba-0b0cc0590135. png"/>
 • Sprawdź, czy klawiatura jest odpowiednia . Jeśli jest nieodpowiednia, kliknij [Add a keyboard] (dodaj klawiaturę) . com/images/2020/04/24/8ff3da29-b6a8-46e8-8ef2-09c17883e68a. png"/>
 • Skróty klawiszowe nie działają poprawnie

  Urządzenia mają status Modem Standby, a dyski twarde są szyfrowane podczas wysyłki z fabryki ze względu na domyślne ustawienia Microsoft. Jeżeli skrót klawiszowy na urządzeniu ASUS utracił swoją funkcjonalność, to w celu przywrócenia jego działania można automatycznie aktualizować sterownik przez program ASUS Live Update (lub MyAsus). Istnieje również możliwość ręcznego pobrania najnowszych sterowników i narzędzi z oficjalnej witryny ASUS.

  Poniższa tabela przedstawia instrukcję korzystania z popularnych skrótów klawiszowych oraz sterowników i aplikacji potrzebnych do ich działania.

  Adnotacja: Funkcje klawiszy skrótu mogą się różnić w zależności od modelu — zapoznaj się z instrukcją obsługi.

  Klawisze funkcyjneFunkcjeWymagany sterownik i narzędzieFn+F9Włączenie/wyłączenie touchpada

  1. Zainstaluj sterownik ATKACPI i narzędzie ATK Hotkey
  2. Zainstaluj sterownik touchpada

  Fn+F10/F11/F12

  Wycisz / regulacja głośności

  2. Zainstaluj sterownik karty dźwiękowej

  Fn+F5/F6/F7/F8

  Jasność wyświetlacza/włączanie i wyłączanie/przełączanie trybu wyświetlania

  Nie ma potrzeby instalowania żadnych sterowników ani narzędzi

  Fn+C

  Przełączanie trybu "ASUS Splendid"

  2. Zainstaluj ASUS Splendid

  Fn+F2

  Włączenie/wyłączenie Wi-Fi

  2. Windows 8/8. 1/10: Zainstaluj ASUS Wireless Radio
  Control Windows 7: Zainstaluj Wireless Console3

  Adnotacja: Adnotacja: Jeśli funkcja jasności monitora/włączania i wyłączania/przełączania trybu wyświetlania nie działa, sprawdź usługę Windows Update; więcej informacji w temacie Jak korzystać z usługi Windows Update? .

  Adnotacja: Jeżeli twój laptop jest urządzeniem z serii notebooków gamingowych i masz problem z „przełączaniem trybu wyświetlania”, sprawdź czy funkcja klawisza Win jest wyłączona w konfiguracji systemu aplikacji Armoury Crate. (Wyłączenie klawisza Win spowoduje także wyłączenie funkcji „przełączania trybów wyświetlania”).

  X756UQ zostało użyte jako przykład w tym artykule do znalezienia i zainstalowania sterownika i narzędzia wymaganego do rozwiązania problemu, jeżeli klawisze skrótów touchpada utraciły swoją funkcję. com/pl/support/">strony wsparcia ASUS na oficjalnej witrynie ASUS i wprowadź nazwę modelu X756UQ w polu wyszukiwania . Kliknij lewym przyciskiem myszy X756UQ z listy rozwijanej

 • Na stronie wsparcia X756UQ kliknij [Driver & Utility] (sterowniki i narzędzia) . com/images/2021/05/24/5cd39a30-a04c-426e-a55d-ad223ee02b69. png"/>
 • Wybierz odpowiedni model i system operacyjny . Poniżej dla przykładu wybrano Windows 10 64-bit. com/images/2021/05/24/0906d780-b818-4891-974a-388b953b1073. png"/>
 • Zgodnie z powyższą tabelą skrót klawiaturowy touchpada wymaga instalacji [sterownika ATKACPI i narzędzia ATK Hotkey] oraz [sterownika touchpada]. Najpierw znajdź najnowszą wersję ATKPackage w kategorii ATK. Kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk DOWNLOAD (pobierz), aby rozpocząć pobieranie i dokończyć instalację . com/images/2021/05/24/932f0dbc-30c2-4dbd-bcfc-2ed98aa1c937. png"/>
 • Następnie znajdź najnowszą wersję sterownika touchpada [ASUS Smart Gesture] w kategorii TouchPad. Ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk DOWNLOAD (pobierz), aby rozpocząć pobieranie i dokończyć instalację
 • Po zakończeniu pobierania oraz instalacji uruchom ponownie urządzenie, żeby zacząć używać skrótu klawiszowego (Fn+F9) w celu włączania lub wyłączania touchpada.
  Adnotacja: Jeśli problem nie ustąpi po aktualizacji sterowników i oprogramowania, zalecamy odinstalowanie oprogramowania antywirusowego, jeśli zostało już zainstalowane na laptopie.
 • Pytania i odpowiedzi:

  Pytanie: Dlaczego nie mogę znaleźć sterownika ATKACPI na witrynie wsparcia ASUS?

  Odpowiedź: Sterownik i narzędzie skrótów klawiaturowych są różne w zależności od generacji laptopów ASUS. Wykonaj poniższe kroki na schemacie blokowym, aby znaleźć odpowiedni sterownik i narzędzie na witrynie wsparcia ASUS.

  Krok ①②: Na stronie wsparcia ASUS sprawdź film demonstracyjny, aby dowiedzieć się, czy dostępny jest interfejs ASUS System Control Interface V2 (sterownik).

  Jeśli tak , pobierz sterownik ASUS System Control Interface V2 i MyASUS (zgodnie z ilustracją 1 poniżej).

  Jeśli nie , sprawdź, czy jest dostępny sterownik skrótu klawiszowego ASUS (pakiet ATK).

  Krok : Jeśli tak, pobierz sterownik skrótu klawiaturowego ASUS (ATK Package) i aplikację skrótów klawiaturowych ASUS (zgodnie z ilustracją 2 poniżej).

  Krok ⑥⑦: Jeśli nie ma sterownika ATK Package, pobierz go.

   

  Kliknij obraz, który będzie prowadził do sklepu Microsoft, aby pobrać narzędzie; więcej informacji w temacie Wprowadzenie do skrótów klawiaturowych ASUS.

  Oto odniesienia do sterowników:

  Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. Kliknij w baner!

  Rozwiązywanie problemów Asus E5803

  Bezpośredni link do pobrania Rozwiązywanie problemów Asus E5803

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rozwiązywanie problemów Asus E5803