Schematy połączeń Cisco D9040

Schematy połączeń Cisco D9040 są specjalnie zaprojektowanymi rozwiązaniami, które służą do łączenia i wspomagania przepływu danych między węzłami sieci. Są one często używane w sieciach korporacyjnych, aby połączyć różnorodne urządzenia sieciowe, takie jak serwery, punkty dostępowe do sieci, przełączniki, routery i inne. Schematy połączeń Cisco D9040 są dostępne w wersjach 10/100/1000 Mbps i 10/100/1000/10000 Mbps, a także w postaci połączeń przewodowych i bezprzewodowych. Oferują one wydajne i wysoce skalowalne łączenie sieci, oferując wszystkie funkcje potrzebne do zabezpieczenia komunikacji i przepływu danych. Schematy połączeń Cisco D9040 są skalowalne, zapewniając wysoką wydajność, wydajność i niezawodność.

Ostatnia aktualizacja: Schematy połączeń Cisco D9040

Wszyscy wolimy grafikę, obrazy lub inny rodzaj reprezentacji wizualnej od zwykłego tekstu.

Zwykły tekst nie jest zabawny i nie może zatrzymać naszej uwagi przez długi czas. Czasami trudno to też zrozumieć. Jest więc oczywiste, że korzystne jest używanie wykresów do przedstawiania złożonych relacji lub struktur.

A, jeden z nich to schemat sieciowy.

Nie tylko pomaga on wszystkim w zespole zrozumieć struktury, sieci i procesy, ale także jest przydatny w zarządzaniu projektami, utrzymaniu struktur sieciowych, debugowaniu itp.

Schematy sieci pokazują, jak działa sieć. Ten przewodnik po diagramie sieciowym nauczy Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć, od tego, czym jest diagram sieciowy do jego symboli i jak go wykonać.

Creately oferuje proste narzędzia do rysowania diagramów sieciowych lub można po prostu wybrać istniejący szablon.

 • Czym są diagramy sieciowe?
 • Jakie są używane symbole?
 • Powszechnie przyjęte warunki
 • Jakie są zastosowania diagramu sieciowego?
 • Rodzaje schematów sieci
 • Jak rysować schematy sieciowe?
 • Szablony diagramów sieci
 • Częste błędy, których należy unikać
 • Najlepsze praktyki w zakresie rysowania schematu sieci
 • Czym są Diagramy Sieciowe?

  Jak sama nazwa wskazuje, jest to wizualna reprezentacja klastra lub małej struktury urządzeń sieciowych. Pokazuje ona nie tylko elementy składowe tej sieci, ale także pokazuje, jak są one ze sobą połączone.

  Chociaż początkowo do przedstawiania urządzeń wykorzystywano schematy sieciowe, obecnie są one szeroko stosowane również do zarządzania projektami.

  Schematy sieci mogą być dwojakiego rodzaju

  Fizyczne: Ten typ schematu sieci pokazuje rzeczywistą fizyczną relację pomiędzy urządzeniami/komponentami tworzącymi sieć.

  Logiczne: Ten typ schematu pokazuje, jak urządzenia komunikują się ze sobą i jak informacje przepływają przez sieć. Używany jest głównie do przedstawiania podsieci, urządzeń sieciowych i protokołów routingu.

  Jakie są używane symbole diagramów sieciowego?

  Są to powszechnie używane symbole używane na schematach sieciowych. Istnieje jednak wiele innych symboli, które mogą sprawić, że Twój diagram sieciowy będzie precyzyjny i przejrzysty.

  Po wybraniu szablonu schematu sieciowego, Creately automatycznie ładuje odpowiednie symbole wraz z nazwami pod nim, aby ułatwić i przyspieszyć pracę.

  Czy to nie jest łatwe?

  Poniżej znajduje się zrzut ekranu z tablicy rozdzielczej Creately, a symbole są oznaczone czerwonym kółkiem w celu odniesienia. Jedyne co musisz zrobić, to przeciągnąć i upuścić symbol oraz stworzyć swój własny diagram sieciowy.

  Powszechnie akceptowane warunki

  Istnieje kilka definicji stosowanych w diagramach sieciowych, które powinny być znane.

  Działalność: Jest to operacja, która jest powszechnie przedstawiana za pomocą strzałki (służącej głównie do wskazywania kierunków) z końcówką oraz punktem początkowym.

  Może być z 4 typów:

  Działalność poprzedzająca ma być ukończony przed rozpoczęciem kolejnej czynności.

  Działalność następcza nie może być rozpoczęta do czasu zakończenia działań przed ich zakończeniem. Ta czynność następcza powinna być w bezpośrednim następstwie.

  Równoczesna działalność ma być rozpoczęta w tym samym czasie.

  Aktywność manekina nie wykorzystuje żadnych zasobów, ale przedstawia zależność.

  Wydarzenie jest przedstawiane przez koło (znane również jako węzeł) i oznacza zakończenie jednego lub więcej działań i rozpoczęcie nowych. Wydarzenia można podzielić na trzy rodzaje:

  Połączyć zdarzenie jest miejscem, gdzie jedna lub więcej czynności łączy się ze zdarzeniem i łączy.

  Burst to wydarzenie, gdzie jeden lub więcej aktywność pozostawia zdarzenie.

  Wydarzenie “Merge and Burst” to miejsce, w którym jedno lub więcej działań łączy się i wybucha jednocześnie.

  Sekwencjonowanie odnosi się do pierwszeństwa relacji pomiędzy urządzeniami lub działaniami. Następujące pytania mogą pomóc w ustaleniu

 • Jaka praca będzie następować lub poprzedzać?
 • Jakie prace mogą (lub będą) odbywać się jednocześnie?
 • Co kontroluje początek i koniec?
 • Jakie są zastosowania diagramów sieciowych?

  Diagramy sieciowe można wykorzystywać do wielu działań, w tym do

 • Strukturyzacja sieci domowej lub biurowej
 • Zrozumienie i rozwiązywanie wszelkich błędów i usterek
 • Uaktualnić lub zaktualizować istniejącą sieć.
 • Dokumentacja dotycząca wejścia na pokład, komunikacji, planowania itp
 • Śledzenie komponentów, urządzeń lub zadań
 • Przedstawić proces i kroki, jakie należy podjąć podczas realizacji projektu
 • Rodzaje diagramów sieciowych

  Topologia magistrali

  Są to najłatwiejsze do skonfigurowania i wymagają mniejszej długości kabla niż inne topologie. Komputery lub sieć są podłączone do jednej linii (z dwoma punktami końcowymi) lub szkieletowej. Stąd popularnie nazywana jest również topologią linii. com/blog/wp-content/uploads/2017/10/Bus-Topology-Network-Diagram-Example. jpg" alt="topologii" width="875" height="419" srcset="https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Bus-Topology-Network-Diagram-Example. jpg 875w, https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Bus-Topology-Network-Diagram-Example-300x144. jpg 300w" sizes="(max-width: 875px) 100vw, 875px" data-old-src="data:image/svg+xml, %3Csvg%20xmlns='http://www. org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20875%20419'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset="https://d3n817fwly711g. jpg 300w" data-lazy-src="https://creately. jpg"/>

  Podczas gdy większość magistrali jest liniowa, istnieje jeszcze jedna forma sieci magistrali, która nazywa się “Distributed bus”. Ta topologia sieci łączy różne węzły do wspólnego punktu transmisji i ten punkt ma dwa lub więcej punktów końcowych do dodawania kolejnych odgałęzień.

  Topologia magistrali jest zazwyczaj stosowana w przypadku małej sieci i wymaga połączenia urządzeń w sposób liniowy. Jednakże, jeśli autobus (lub linia) ulegnie awarii lub ma błąd, trudno jest zidentyfikować problem i rozwiązać go.

  Pierścień

  Jak sama nazwa wskazuje, sieć jest w formie pierścienia. Każde urządzenie/węzeł łączy się z dokładnie dwoma innymi, aż stanie się kołem. Informacja jest przesyłana od węzła do węzła (w sposób okrężny) aż do momentu dotarcia do miejsca przeznaczenia.

  Łatwo jest dodać lub usunąć węzeł z topologii pierścienia, inaczej niż w topologii magistrali. Jeśli jednak któryś z kabli ulegnie uszkodzeniu lub awarii któregoś z węzłów, wówczas cała sieć ulegnie awarii. com/blog/wp-content/uploads/2017/10/Ring-Network-Diagram-Example. jpg" alt="Ring Network Diagram Example" width="547" height="429" srcset="https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Ring-Network-Diagram-Example. jpg 547w, https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Ring-Network-Diagram-Example-300x235. jpg 300w" sizes="(max-width: 547px) 100vw, 547px" data-old-src="data:image/svg+xml, %3Csvg%20xmlns='http://www. org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20547%20429'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset="https://d3n817fwly711g. jpg"/>

  Gwiazda

  Każdy węzeł jest oddzielnie i indywidualnie połączony z piastą, tworząc w ten sposób gwiazdę. Wszystkie informacje przechodzą przez węzeł przed wysłaniem ich do miejsca docelowego.

  Podczas gdy topologia gwiazdy zajmuje dużo więcej długości kabla niż inne, awaria jakiegokolwiek węzła nie wpłynie na sieć. Nie tylko to, każdy węzeł może być łatwo zdemontowany w przypadku jakiegokolwiek złamania lub awarii. Jeśli jednak piasta ulegnie awarii, sieć zostanie zablokowana. com/blog/wp-content/uploads/2017/10/Star-Network-Diagram-Example. jpg" alt="Diagram sieci gwiezdnej Przykład" width="533" height="427" srcset="https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Star-Network-Diagram-Example. jpg 533w, https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Star-Network-Diagram-Example-300x240. jpg 300w" sizes="(max-width: 533px) 100vw, 533px" data-old-src="data:image/svg+xml, %3Csvg%20xmlns='http://www. org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20533%20427'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset="https://d3n817fwly711g. jpg"/>

  Siatka

  W tego typu diagramie sieci każdy węzeł przekazuje dane dotyczące sieci. Może być dwojakiego rodzaju: pełna siatka i częściowo połączona siatka.

  Podczas gdy każdy węzeł jest połączony ze sobą w pełnej siatce; węzły są połączone ze sobą na podstawie ich wzorców interakcji w częściowo połączonej siatce. com/blog/wp-content/uploads/2017/10/Mesh-Network-Diagram-Example. jpg" alt="Mesh Network Diagram Example" width="411" height="373" srcset="https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Mesh-Network-Diagram-Example. jpg 411w, https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Mesh-Network-Diagram-Example-300x272. jpg 300w" sizes="(max-width: 411px) 100vw, 411px" data-old-src="data:image/svg+xml, %3Csvg%20xmlns='http://www. org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20411%20373'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset="https://d3n817fwly711g. jpg"/>

  Drzewo

  Jest to połączenie topologii autobusu i gwiazdy. com/blog/wp-content/uploads/2017/10/Tree-Network-Diagram-Example. jpg" alt="Drzewo Diagram sieciowy Przykład - Diagram sieciowy Przykład " width="762" height="391" srcset="https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Tree-Network-Diagram-Example. jpg 762w, https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Tree-Network-Diagram-Example-300x154. jpg 300w" sizes="(max-width: 762px) 100vw, 762px" data-old-src="data:image/svg+xml, %3Csvg%20xmlns='http://www. org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20762%20391'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset="https://d3n817fwly711g. jpg"/>

  Jak narysować diagram sieciowy

  Najlepiej jest zacząć od mapowania diagramu za pomocą papieru i długopisu. Kiedy już to zrobisz, możesz przejść do dowolnego narzędzia do tworzenia diagramów (np. Creately) zaprojektowanego do tego celu.

  Jak wspomniano wcześniej, wszystko co musisz zrobić to przeciągnąć i upuścić symbole, linie, kształty itp. w celu zobrazowania połączeń. Możesz również wybrać jeden z tysiąca szablonów, które mamy na Creately, aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

  Wybierz topologię sieci: W zależności od celu końcowego, topologia będzie się różnić. Schematy sieci dla osobistej sieci domowej są znacznie prostsze (i w większości liniowe) w porównaniu z siecią typu rack lub siecią VLAN dla biura.

  Po uzyskaniu wszystkich szczegółów dotyczących połączeń, urządzeń itp., które chcesz uzyskać, możesz zacząć od narzędzia do tworzenia schematów.

  W programie Creately można skorzystać z jednego z wielu dostępnych szablonów diagramów sieciowych.

  Po wybraniu szablonu diagramu;

 • Dodaj odpowiednie wyposażenie (poprzez wstawienie symboli): Jak pokazano powyżej, Creately ładuje odpowiednie kształty, narzędzia, strzałki itp. Możesz zacząć od umieszczenia na stronie komputerów, serwerów, routerów, firewalli itp.
 • Oznaczyć symbole/urządzenia: Dodaj nazwy komponentów dla jasności dla każdego, kto chce się do nich odwołać. Jeśli nie chcesz dodawać nazwisk (bo może będzie to wyglądało na zagracone), możesz je ponumerować i mieć załącznik, wzdłuż którego każdy element zostanie opisany.
 • Narysuj linie łączące: Użyj linii i strzałek kierunkowych, aby zobrazować sposób, w jaki każdy komponent jest połączony. Aby zrozumieć, w jaki sposób należy rysować linie i strzałki, należy zapoznać się z częścią dotyczącą najlepszych praktyk.
 • Szablony diagramów sieci

  Szablon diagramu sieci biurowej

  Szablon diagramu sieci VLAN

  Szablon podstawowego diagramu sieci

  Przykłady różnych diagramów sieciowych

  Wspólny schemat sieci Błędy

  Pętla

  Jak sama nazwa wskazuje, jest to sytuacja, w której kończy się tworzenie niekończącej się pętli na schemacie sieciowym Dangling

  Jest to sytuacja, w której zdarzenie jest odłączone od innej aktywności. W czasie, gdy dana czynność łączy się ze zdarzeniem, nie ma żadnej czynności, która rozpoczynałaby się lub wyłaniała z tego zdarzenia. Stąd to zdarzenie jest odłączone od sieci. Dummy

  To nie istnieje i jest wyimaginowane. Jest on używany na diagramie sieciowym (zwykle reprezentowana przez kropkowaną strzałkę), aby pokazać zależność lub łączność między dwoma lub więcej działaniami.

  Na przykład, A i B są równoległe. C jest zależne od A; D jest zależne od A i B. Ta zależność jest pokazana za pomocą strzałki kropkowanej. com/blog/wp-content/uploads/2017/10/Dummy. jpg" alt="Głupek" width="667" height="236" srcset="https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Dummy. jpg 667w, https://d3n817fwly711g. net/uploads/2017/10/Dummy-300x106. jpg 300w" sizes="(max-width: 667px) 100vw, 667px" data-old-src="data:image/svg+xml, %3Csvg%20xmlns='http://www. org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20667%20236'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset="https://d3n817fwly711g. jpg"/>

  Schemat sieci Najlepszych Praktyk

  Podobnie jak w przypadku innych schematów, schematy sieciowe mają kilka powszechnie akceptowanych symboli. Są jeszcze inne rzeczy, które chciałbyś zrobić, aby być może było to bardziej pociągające.

  Jeśli jednak planujesz wykorzystać diagram do celów oficjalnych, prezentacji lub wyświetlania itp., zawsze lepiej jest stosować standardowe symbole.

  Ale, nie denerwuj się. Zawsze możesz używać symboli, które chcesz, ale upewnij się, że podajesz informacje w sposób łatwy do zrozumienia i znalezienia.

  Jeszcze kilka innych wskazówek:

 • Unikaj używania strzałek, które przecinają się
 • Użyj prostych strzałek
 • Nie przedstawiać czasu za pomocą długości strzałek
 • Zawsze używaj strzałek od lewej do prawej.
 • Używaj minimalnych manekinów (w razie potrzeby użyj ich do swojego projektu)
 • Sieć powinna mieć tylko jeden punkt wejścia znany jako zdarzenie początkowe i jeden punkt pojawienia się, który jest znany jako zdarzenie końcowe.
 • Jaka jest Twoja opinia na temat tego przewodnika po diagramach sieci?

  Mam nadzieję, że ten post (a raczej przewodnik! ) pomoże ci stworzyć niesamowite diagramy sieciowe. Są one genialne, jeśli chcesz pokazać skomplikowane sieci lub procesy w prostszy sposób.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rysowania diagramów sieciowych lub jakiekolwiek sugestie dotyczące ulepszenia tego przewodnika, przejdź dalej i zostaw komentarz.

  O Autorze

  Chhavi Agarwal jest wolnym strzelcem w dziedzinie techniki i marketingu, pisarzem/blogerem i współzałożycielem Content Writer Guru. Ona ściśle współpracuje z firmami B2C/B2B, a pomaga zwiększyć ich obecność w Internecie poprzez tworzenie treści. Kiedy ona nie pisze (jej pierwsza miłość! ), podróżuje po Indiach ze wszystkimi swoimi szalonymi gadżetami i fedorami, dokumentując swoje doświadczenia na Pani. Daaku Studio (blog podróżniczy). Możesz połączyć się z nią na LinkedIn

  Po podaniu numeru schematu połączeń otrzymasz odpowiedni schemat połączeń.

  Prawidłowe formaty wprowadzania danych są podane pod "Pomoc".

  Jeżeli do schematu połączeń dołączona jest legenda, można ją również uzyskać, podając numer legendy (w prawym dolnym rogu na schemacie połączeń) w górnym polu (w rozwijanym polu "Nr KMS" wybrać LEGENDA).

  Uwaga

  Schemat połączeń jest otwierany w wyskakującym okienku. Jeżeli aktywna jest funkcja blokowania wyskakujących okienek, nie można wyświetlić schematu połączeń. Należy zezwolić na wyświetlanie wyskakujących okienek z naszej strony.
  (Narzędzia ->Blokowanie wyskakujących okienek->Ustawienia blokowania wyskakujących okienek)

  Włączniki schodowe od tradycyjnych różnią się tym, że włączanie i wyłączanie jednego źródła światła może znajdować się w dwóch różnych miejscach. W tradycyjnych włącznikach, aby włączyć i wyłączyć światło korzystamy z tego samego kontaktu, w przypadku takich miejsc jak klatki schodowe, światło włączamy na parterze, a wyłączamy na pietrze i odwrotnie. Istnieje także możliwość sterowania źródłem światła z więcej niż dwóch miejsc, wówczas stosuje się włączniki schodowe z wyłącznikiem krzyżowym.


  Oświetlenie klatki schodowej - to trzeba wiedzieć

  • wyłącznik schodowy może być pojedynczy lub podwójny - należy on do grupy łączników świecznikowych nazywanych także grupowymi, bo obsługuje więcej niż jeden obwód
  • rozwiązanie to doskonale sprawdza się także w długich i dużych pomieszczeniach, np. na korytarzach, w ciągach komunikacyjnych itp. instalacja włącznika schodowego wymaga dodatkowych przewodów łączących wyłącznikiwłączniki schodowe wystepują w wersji natynkowej oraz podtynkowejwyłączniki schodowe mogą być również czasowe, czyli same wyłączają światło po upływie kilkudziesięciu sekund (tzw. wyłącznik zwierny)
  Zobacz koniecznie >> Oświetlenie schodów i ciągów komunikacyjnych

  Schemat podłączenia włącznika schodowego

  Instalacja obejmuje dwa kontakty umieszczone w skrajnych punktach (na różnych kondygnacjach lub na przeciwległych ścianach) oznaczone jako P1 i P2. Łączy się je za pomocą przewodów fazowych (L) i neutralnych (N), które przymocowane są zaciskami gwintowymi. Gdy nie występuje przerwanie obwodu elektrycznego, światło jest włączone. Gdy jeden z kontaktów zostanie naciśnięty obwód otwiera się, a światło gaśnie.

  Zobacz także:

  Schematy połączeń Cisco D9040

  Bezpośredni link do pobrania Schematy połączeń Cisco D9040

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Schematy połączeń Cisco D9040