Specyfikacje Caliber Rdd770

The Caliber Rdd770 is a high-performance gaming laptop with a powerful processor and an impressive graphics card. It features a 17.3-inch Full HD IPS display with an anti-glare coating, which produces crystal-clear visuals with vivid colors. The laptop is powered by an Intel Core i7-10875H processor and an NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q GPU. It offers 16GB DDR4 RAM, two 2TB M.2 NVMe SSDs, and a Killer Wi-Fi 6 AX1650 card for high-speed wireless connectivity. The laptop also has two USB 3.2 ports, one Thunderbolt 3 port, and an HDMI 2.0 port for connecting external devices. The Caliber Rdd770 is designed for gamers who want high-end performance and intense visuals.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacje Caliber Rdd770

Instrukcja funkcji nawigacji dostępna jest pod adresem: www. caliber. nl

RDN 575BT

1

2

3

16

19

7

5

6

8

9

21

4

15

17

18

20

10

22

11

23

12

24

25

13

14

26

1.

q: Włączanie i wyłączanie zasilania

2.

MOD: Wybieranie trybu

3.

12:Uruchamianie lub wstrzymywanie

odtwarzania

4.

MUte: Wyciszanie dźwięku wyjściowego

5.

BAnD: Wybieranie pasma (tuner)

6.

Przyciski kursora i przycisk zatwierdzania

7.

3: Zatrzymywanie odtwarzania

Funkcje podstawowe

Menu główne

Dotknij przycisku na ekranie 0, aby wyświetlić ekran główny. Na tym ekranie

można wybrać jeden z dostępnych trybów roboczych (Radio / DISC / Bluetooth /

SD / USB / AUX / AV / Muzyka Bluetooth) lub wejść do kalendarza, ustawień SWC

lub menu SETUP.

Sterowanie dźwiękiem

• Głośność

Potencjometrem [VOL] (7) dobrać poziom głośności.

• Ustawienia dźwięku

Naciśnięcie przycisku [SEL] (7) spowoduje wywołanie menu audio,

umożliwiające edycję opcji BASS / TREBLE / BALANCE / FADER.

Nacisnąć, aby wybrać i pokręcić, aby ustawić.

Uwaga: Po wybraniu fabrycznych ustawień korektora, opcje BASS i TREBLE

nie są dostępne.

• Pozostałe ustawienia dźwięku

Ustawienia takie jak zadanej korektora lub głośności można ustawić

poprzez dotknięcie ikony "EQ" w menu głównym.

Dzienny lub nocny tryb wyświetlania

Na górnym pasku ekranu dotknąć przycisk "Sun", aby zwiększyć jaskrawość.

Dotknąć jeszcze raz, aby zmniejszyć jaskrawość w porze nocnej.

Dotknąć jeszcze raz, aby ekran stał się czarny.

Konfiguracja

Menu konfiguracji włącza się, dotykając ikonę [SETUP] na ekranie głównym.

Dotknąć element, którego ustawienia należy zmienić. Regulować można dźwięk,

datę i czas, język, kalibrację, itd.

PRZEWoDNIK SZYBKIEGo StaRtU

8.

St/PrOG: Wybieranie trybu stereofonicznego

lub programowanie utworów do odtwarzania

(płyta/USB/SD)

9.

AMS/rPt: odtwarzanie chwilowe stacji

radiowych (tuner) / opcje powtarzania

10. 7 /seek: poprzedni utwór (płyta/USB/SD/BT)

/ przeszukiwanie częstotliwości w dół (tuner)

11. LOc/rMD: wybieranie lokalnych stacji (tuner)

/ opcje odtwarzania losowego (płyta/USB/SD)

12. OSD: Wyświetlanie menu odtwarzania

13. PBc: Sterowanie odtwarzaniem (płyta/USB/SD)

14. Przyciski numeryczne

15. tItLe: wyświetlanie tytułu (tylko DVD)

16. SUB-t: wybieranie podtytułu (tylko DVD)

17. SetUP: wyświetlanie menu konfiguracji

18. AnGLe: zmiana kąta

(tylko DVD - jeśli opcja dostępna)

19. SLOW: odtwarzanie w zwolnionym tempie

(tylko DVD)

20. Zwiększanie głośności

21. ZOOM: zbliżanie lub oddalanie (tylko DVD)

22. SeLect: Menu audio

23. 8 /seek: poprzedni utwór (płyta/USB/SD/BT)

/ przeszukiwanie częstotliwości w górę (tuner)

24. Zmniejszanie głośności

25. AUDIO: zmienianie metody wyprowadzania

dźwięku (tylko DVD)

26. GO tO: Przeszukiwanie wg czasu

(płyta/USB/SD/BT)

1. tFt monitor:

Slide-in/out Silnikowe 7 "TFT-LCD

ekran dotykowy

2. POWer / tFt:

- Zasilacz

- Otwierania / zamykania monitor TFT

3. MOD:

Wybierz między Radio/Disc/USB/SD/

AUX-in/Bluetooth/A2DP/AV-in

4. MUt:

Push: wycisz wyjście audio

Utrzymać: TFT podświetlenie ON / OFF

5. s / nAVI

- Uruchom nawigację

- Kąt nachylenia monitora TFT (4 stopnie)

6. w / MenU

- Otwórz menu

7. VOL / audio menu:

- Regulacja głośności (pokrętło)

- Regulacja dźwięku * (naciśnij, aby wejść)

* dostępne tylko wtedy, gdy zostanie

wybrany żaden EQ

8. LcD Screen:

Wyświetla utwór / stacja informacji

9. #1 / OSD:

Tuner: Ustawienie #1

Disc: pokaż na ekranie informacyjnym

Obsługa radia

Pasmo

Dotknąć przycisku [BAND], aby wybrać opcję FM1, FM2, FM3, AM1 lub AM2. W

każdym paśmie można zachować 6 stacji.

Funkcja wyszukiwania stacji radiowych

W trybie radia dotknąć i przytrzymać przycisk < lub >, aby uruchomić

automatyczne przeszukiwanie częstotliwości. Dotykać przycisk, aby ręcznie

zmieniać częstotliwość krok po kroku.

Zachowywanie stacji radiowych

W każdym paśmie, na ekranie znajduje się sześć ponumerowanych przycisków

(P1–P6), którymi można zachowywać i wywoływać wybrane stacje radiowe.

Dostroić stację, a następnie dotknąć i przytrzymać dowolny przycisk od P1–P6,

aż pojawi się krótki dźwięk. Stacja radiowa zostanie zachowana pod wybranym

numerem.

rDS

AF, TA i PTY to funkcje systemu RDS. Dotknąć odpowiednie przyciski ekranowe,

aby włączyć lub wyłączyć żądaną funkcję.

Uwaga: System RDS może być niedostępny w niektórych krajach.

Obsługa systemu Bluetooth

Parowanie

W telefonie komórkowym włączyć system Bluetooth i wyszukiwanie dostępnych

urządzeń. Wybrać opcję "RDN575BT Caliber", hasło "0000". Po pomyślnym

połączeniu logo Bluetooth będzie włączone, a przy braku połączenia logo będzie

migać.

Klawiatura numeryczna

Za pomocą klawiatury wpisać żądany numer telefonu. Dotknąć przycisk [CALL]

(zielony), aby wysłać numer.

Wykaz połączeń

Wyświetlanie książki telefonicznej oraz wykazu połączeń, jeśli wyrażono zgodę.

A2DP

Przejdź do trybu muzycznego Bluetooth, aby kontrolować odtwarzanie muzyki

z telefonu komórkowego za pomocą elementów sterujących wyświetlanych na

ekranie (opcja dostępna, gdy urządzenie obsługuje profil A2DP).

Połączenia przychodzące

• Odbieranie połączenia:

• Kończenie połączenia:

• Odrzucanie połączenia:

Operacje Disc/USB/SD

Umieścić kartę Disc / USB / SD do urządzenia. Urządzenie

automatycznie rozpocznie odtwarzanie zawartości, w przeciwnym

wypadku przejdź do trybu prawo.

Odtwarzanie dźwięku

Do sterowania odtwarzaniem dźwięku używać elementów ekranowych.

Odtwarzanie DVD / Video

Naciśnij przycisk [SEL] (7), aby wyświetlić opcje odtwarzania

Wyświetlanie obrazów

Nacisnąć przycisk [SEL] (7), aby wyświetlić opcje wyświetlania.

Wykaz plików lub katalogów

Aby wyświetlić zawartość pamięci USB lub karty SD, dotknąć przycisk ekranowy

0, aby wrócić aż do katalogu głównego. Pliki są dzielone na pliki dźwiękowe,

wideo i obrazy.

10. #2 / rPt:

Tuner: Ustawienie #2

Disc: wybrać tryby powtarzania

11. #3:

Tuner: Ustawienie #3

12. #4 / rDM:

Tuner: Ustawienie #4

Disc: Tryb odtwarzania losowego

13. #5 / StOP:

Tuner: Ustawienie #5

Disc: zatrzymać odtwarzanie

14. #6 / PAU:

Tuner: Ustawienie #6

Disc: Pauza

15. czytnik USB

(max. 32GB)

16. 7:

Automatyczne wyszukiwanie / poprzedni utwór

17. ':

Wysunąć płytę

18. AUX In socket:

Nadaje się do 3, 5 mm jack

19. 8:

Automatyczne wyszukiwanie / następny utwór

20. reL:

Odłącz przycisku na przedniej

21. Karta GPS SD

(tylko dla SD z mapami navi)

22. czytnik kart SD

23. reSet:

Zresetować urządzenie do ustawień

fabrycznych

dotknąć zielony róg połączenia

przychodzącego

dotknąć czerwony róg

dotknąć czerwony róg połączenia

przychodzącego

Specyfikacje Caliber Rdd770

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacje Caliber Rdd770

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacje Caliber Rdd770