Szkolenie w zakresie urządzeń 3temp 200001

Szkolenie w zakresie urządzeń 3temp 200001 jest specjalnym programem szkoleniowym, który ma na celu zapewnienie użytkownikom wiedzy i umiejętności do zarządzania urządzeniami 3temp 200001. Szkolenie obejmuje dziedziny takie jak bezpieczeństwo i wydajność, instalację, konfigurację, diagnostykę, naprawę i konserwację urządzeń 3temp 200001. Uczestnicy szkolenia będą również uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych i symulacjach, aby zapewnić im zrozumienie i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania urządzeniami 3temp 200001.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń 3temp 200001

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nasze sekcje z często zadawanymi pytaniami (FAQ) mogą pomóc odpowiedzieć na niektóre często zadawane pytania dotyczące szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

 • Dlaczego szkolenie w zakresie bezpieczeństwa jest ważne?

  Zapewnienie, że wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie BHP, może pomóc w ograniczeniu wypadków i urazów w miejscu pracy. Wszystkie osoby zaangażowane w program ŚOI muszą zostać odpowiednio przeszkolone. Materiały, treści, metody i częstotliwość szkoleń powinny być dopasowane do charakteru zagrożeń oraz używanych ŚOI.

  Polityka angażowania pracowników i regularne szkolenia przypominające dla wszystkich użytkowników ŚOI i osób z przypisanymi rolami w programie ŚOI pomagają zachować wiedzę i umiejętności wymagane do odniesienia sukcesu. Szkolenia powinny zawierać zarówno części teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne.

  Szkolenie jest dobre, ale ważne jest również, aby przetestować swoich pracowników, aby upewnić się, że rozumieją ważne pojęcia i/lub mogą wykazać, że wiedzą, jak bezpiecznie wykonywać zadania, ZANIM wyślesz ich do pracy. Nie zapomnij przetestować. Bez tego masz tylko nadzieję, że ludzie się nauczyli.

  W 3M wierzymy, że edukacja jest kluczem do ochrony. Nasz program szkoleniowy ŚOI jest dostosowywany do odbiorcy i zaprojektowany, aby zapewnić Twojej organizacji wsparcie produktowe i edukacyjne. Szkolenie może być prowadzone w wielu różnych formatach, od zajęć w klasie i praktycznej demonstracji (w Twoim zakładzie, centrum szkoleniowym 3M lub innym miejscu) po edukację online i webinaria.

 • Jak rozpoznać potrzeby szkoleniowe w zakresie BHP?

  Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, jest sprawdzenie miejsca pracy pod kątem zagrożeń. Twoje szkolenie w zakresie bezpieczeństwa nie będzie zbyt dobre, jeśli nie będziesz wiedzieć, przed jakimi zagrożeniami starasz się chronić swoich pracowników. Pomoże w tym dokładna i dobrze udokumentowana ocena ryzyka.

  Jednym ze świetnych modeli, których możesz użyć, jest przestrzeganie tak zwanej hierarchii środków zaradczych. Hierarchia środków zaradczych daje prosty wzór do użycia podczas próby kontrolowania zagrożeń — najpierw spróbuj wyeliminować, następnie zastąpić, potem zastosować środki inżynieryjne, środki kontroli pracy i ŚOI. Należy pamiętać, że środki ochrony indywidualnej są zawsze ostatecznością, a w niektórych przypadkach można używać kombinacji różnych rodzajów środków kontroli (na przykład środków kontroli inżynieryjnej i środków ochrony indywidualnej).

  Krajowe normy bezpieczeństwa stanowią metodę krok po kroku dla instruktorów bezpieczeństwa. Dobrym pomysłem jest również zapoznanie się z wymogami dotyczącymi szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, które agencje regulacyjne, takie jak OSHA, umieszczają w miejscu pracy.

  Jakie są lokalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i szkolenia BHP?

  Pracodawcy z siedzibą w Unii Europejskiej (a także w wielu innych krajach) są prawnie zobowiązani do zapewnienia adekwatnego i odpowiedniego przeszkolenia w zakresie wszystkich środków ochrony indywidualnej dostarczanych pracownikom. Ponadto wszystkie osoby zaangażowane w program ŚOI, a nie tylko pracownicy noszący ŚOI, muszą zostać odpowiednio przeszkolone.

  W przypadku wielu środków ochrony indywidualnej działanie lub ochrona zależy zarówno od sposobu ich używania, jak i od antropometrii użytkownika. Oba mogą się znacznie różnić, na przykład świadomość tego, jak używać ŚOI, jak je dopasowywać, sprawdzać, dbać i konserwować, jest ważna.

  Szkolenie na temat tego, jak rozpoznać zagrożenia i dlaczego istnieje potrzeba ochrony, może być nieocenione w zapewnieniu prawidłowego użytkowania i zgodności z użyciem środków ochrony indywidualnej, tj. środków, które są używane i noszone prawidłowo i we wszystkich okresach narażenia.

  Ważne jest, aby pamiętać, że treść, metoda i częstotliwość szkolenia powinny być dopasowane do charakteru zagrożeń, roli osoby w programie ŚOI i złożoności używanych ŚOI.

  Wskazówki dotyczące skutecznego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa

  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa powinno obejmować elementy teorii ułatwiającej zrozumienie zagrożenia i sposobów działania środków ochrony indywidualnej (ŚOI), a także umiejętność praktycznego sprawdzania i używania sprzętu.

  Użytkownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowego korzystania ze środków ochrony indywidualnej (ŚOI), ich prawidłowego dopasowania, noszenia oraz ograniczeń takiego sprzętu. Kierownicy i przełożeni powinni również mieć świadomość, dlaczego używa się ŚOI i jak ich używać we właściwy sposób. Osoby zajmujące się czyszczeniem, konserwacją, naprawą i testowaniem sprzętu oraz jego doborem do użytku również powinny przejść szkolenie.

  Na poziomie podstawowym szkolenie osób noszących ŚOI powinno obejmować:

  Zagrożenia i ryzyka w miejscu pracy, na które zmniejszy się narażenie dzięki ŚOI
  Prawidłowe stosowanie, ograniczenia i zakładanie/zdejmowanie ŚOI
  Procesy lub metody kontroli i utrzymywania ŚOI w dobrym, czystym stanie technicznym

  Istotne jest, aby zarówno pracownicy, jak i menedżerowie rozumieli zagrożenia dla ich zdrowia w miejscu pracy i wiedzieli, jak najlepiej się przed nimi chronić. Dlatego zapewniamy szeroki wybór szkoleń, dostosowanych do różnych branż i indywidualnych potrzeb.

  Dostępny jest również wybór dokumentów do pobrania, w tym narzędzia doboru, przewodniki po testach dopasowania oraz wskazówki dotyczące znaczenia ochrony.

  Czy mogę przeprowadzić szkolenie BHP online?

  Szkolenie konwencjonalne często może być trudne do zorganizowania. Ciężko pracujemy, aby nasze szkolenia i narzędzia były dostępne dla wszystkich, dlatego możemy zaoferować angażujące interaktywne szkolenia na tematy, które są dla Ciebie istotne:

  Zagrożenia w miejscu pracy i skutki zdrowotne
  Branżowe normy i przepisy
  Podejście do ochrony
  Środki ochrony indywidualnej 3M

  Uzyskaj dostęp do naszych zasobów online o dowolnej porze dnia, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat naszej aktualnej oferty środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Dowiedz się, czego chcesz i gdzie tego chcesz – w odpowiednim dla Ciebie tempie.

  Wierzymy, że wraz z produktem wysokiej jakości ważne jest, aby klient otrzymał również wysokiej jakości usługi. Zapewniamy nie tylko różne rodzaje szkoleń i edukacji, ale także wiele innych narzędzi do pobrania, takich jak narzędzia doboru, przewodniki po testach dopasowania oraz wskazówki dotyczące znaczenia ochrony.

08. 02. 2023
(2 dni)
Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania

szczegóły »

Warszawa
08. 2023 Dokumentacja techniczna urządzeń - etap wytwarzaniai rejestracji urządzeń (urządzenia ciśnieniowe)

szczegóły »

Gliwice
09. 2023 Niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki podczas eksploatacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

szczegóły »

Szczecin
09. 2023
(2 dni)
Badania wizualne VT-2p

szczegóły »

Gliwice
09. 2023 WEBINARIUM: Wymagania norm PN-EN ISO 3834 oraz PN-EN 1090-1 dla producentów elementów konstrukcji i konstrukcji stalowych

szczegóły »

Lublin
13. 2023
(10 dni)
Nadzór i kontrola robót spawalniczych

szczegóły »

Gliwice
14. 2023 Poziomy nienaruszalności SIL - automatyka zabezpieczająca

szczegóły »

Gliwice
15. 2023 Aktualne wymagania stawiane naprawiającym i modernizującym urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu

szczegóły »

Lublin
16. 2023 Nowoczesne metody i techniki badawcze stosowane przez UDT-CLDT w badaniach urządzeń technicznych

szczegóły »

Bydgoszcz
16. 2023 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

szczegóły »

Gliwice
20. 2023
(5 dni)
Badania wizualne VT-1i2

szczegóły »

Warszawa
20. 2023
(5 dni)
Badania magnetyczne-proszkowe MT-1i2

szczegóły »

Gliwice
21. 2023 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych

szczegóły »

Gliwice
21. 2023 Bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych na placach budów

szczegóły »

Gliwice
21. 2023 Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE

szczegóły »

Gliwice
22. 2023 Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu montowane na pojazdach - informacje dla diagnostów

szczegóły »

Gliwice
23. 2023
(2 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2. stopnia z metody wizualnej VT-2R

szczegóły »

Warszawa
23. stopnia w metodzie magnetycznej MT-2R

szczegóły »

Gliwice
23. 2023
(2 dni)
Badania magnetyczno-proszkowe MT-2p

szczegóły »

Gliwice
23. 2023
(5 dni)
Badania ultradźwiękowe UT-2p

szczegóły »

Gliwice
23. 2023 Niezbędnik badań nieniszczących

szczegóły »

Gliwice
23. 2023 Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektywy PED

szczegóły »

Łódź
23. 2023 Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych. Co powinny wiedzieć służby eksploatacyjne użytkownika odpowiedzialne za BHP i PPOŻ

szczegóły »

Ostrów Wlkp.
23. 2023 Wymagania wobec przedsiębiorców na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

szczegóły »

Poznań
24. 2023
(3 dni)
Aktualizacja wiedzy na potrzeby recertyfikacji 2. stopnia z metody ultradźwiękowej UT-2R

szczegóły »

Gliwice
24. 2023 Niezbędnik obróbki cieplnej

szczegóły »

Gliwice
27. 2023
(5 dni)
Badania wizualne VT-1i2

szczegóły »

Gdańsk
27. 2023 Zapewnienie bezpieczeństwa maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE

szczegóły »

Opole
28. 2023 Pomiary elektryczne stacji ładowania AC - zagadnienia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Wykonywanie prób funkcjonalnych i pomiarów elektrycznych na stacji ładowania

szczegóły »

Warszawa
28. 2023 Kotły płomienicowo-płomieniówkowe według PN-EN 12953 - wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i oceny zgodności

szczegóły »

Gliwice
28. 2023 Bezpieczna eksploatacja dźwigów - aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

szczegóły »

Lublin
02. 03. stopnia z metody wizualnej VT-2R

szczegóły »

Gdańsk
06. 2023
(14 dni)
Badania radiograficzne RT-1i2

szczegóły »

Gliwice
07. 2023 Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych - zmiany 2022

szczegóły »

Zielona Góra
08. 2023 Bezpieczna eksploatacja zawiesi - Hakowy

szczegóły »

Rzeszów
08. 2023 Montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie wg PN-EN 1591-4

szczegóły »

Warszawa
09. 2023 Wymagania dla zbiorników i rurociągów z tworzyw sztucznych do magazynowania i transportu wodoru

szczegóły »

Bydgoszcz
09. 2023 Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów

szczegóły »

Gdańsk
09. 2023 Aktualne wymagania dla dźwigów – aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

szczegóły »

Gliwice
09. 2023 Zasady bezpiecznej eksploatacji dźwigów - dźwigi elektryczne z dowolnym systemem sterowania

szczegóły »

Gliwice
09. 2023 Zespoły urządzeń ciśnieniowych w świetle dyrektywy 2014/68/UE

szczegóły »

Opole
13. 2023
(4 dni)
Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT-1

szczegóły »

Poznań
13. 2023
(5 dni)
Badania penetracyjne PT-1i2

szczegóły »

Gliwice
15. 2023 Bezpieczna eksploatacja zawiesi - hakowy

szczegóły »

Warszawa
16. stopnia z metody penetracyjnej PT-2R

szczegóły »

Gliwice
16. 2023
(2 dni)
Badania penetracyjne PT-2p

szczegóły »

Gliwice
16. 2023 Nadzór i kontrola robót spawalniczych - aktualizacja wiedzy

szczegóły »

Gliwice
16. 2023 Podstawowe wymagania techniczne i przepisy prawne dla uczestników rynku elektromobilności w Polsce - stacje ładowania pojazdów

szczegóły »

Łódź
16. 2023 Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu eksploatowane na placach budów

szczegóły »

Ostrów Wlkp.
16. 2023 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych

szczegóły »

Radom
16. 2023 Analiza zagrożeń i ryzyka – wymagania Urzędu Dozoru Technicznego

szczegóły »

Wrocław
17. 2023 Co z tymi materiałami? – zagadnienia prawne w powiązaniu z wymaganiami rynku. Omówienie zagadnień w oparciu o UDT: "Warunki odbioru materiałów hutniczych"

szczegóły »

Gliwice
20. 2023
(10 dni)
Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT-1i2

szczegóły »

Warszawa
20. 2023
(4 dni)
Badania radiograficzne RT-2p

szczegóły »

Gliwice
20. 2023
(5 dni)
Badania ultradźwiękowe UT-3

szczegóły »

Gliwice
21. stopnia z metody radiograficznej RT-2R

szczegóły »

Gliwice
21. 2023 Modernizacja dźwigów osobowych - wymagania prawne, praktyczne rozwiązania

szczegóły »

Gliwice
21. 2023 Aktualizacja wiedzy związanej z bezpieczną eksploatacją urządzeń transportu bliskiego - zasady przedłużania ważności uprawnień do obsługi UTB

szczegóły »

Poznań
22. 2023 Eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych - wybrane zagadnienia

szczegóły »

Olsztyn
22. 2023 Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych podnośnikowych

szczegóły »

Poznań
23. 2023 Zespoły maszyn a dyrektywa 2006/42/WE i analiza ryzyka w oparciu o PN-EN ISO 12100 z określeniem wymaganego PL funkcji bezpieczeństwa

szczegóły »

Szczecin
23. 2023 Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych

szczegóły »

Gdańsk
23. 2023 Badania niszczące

szczegóły »

Gliwice
23. 2023 Zapewnianie bezpieczeństwa urządzeń na placach zabaw

szczegóły »

Łódź
23. 2023 Modernizacja dźwigów osobowych - wymagania prawne, praktyczne rozwiązania

szczegóły »

Poznań
24. 2023 Niezbędnik przeróbki plastycznej

szczegóły »

Gliwice
27. 2023
(5 dni)
Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT-2

szczegóły »

Warszawa
27. 2023
(5 dni)
Badania wizualne VT-1i2

szczegóły »

Poznań
28. 2023 Podstawowe wymagania techniczne i przepisy prawne dla uczestników rynku elektromobilności w Polsce - stacje ładowania pojazdów

szczegóły »

Gliwice
28. 2023
(2 dni)
Podstawy sztuki audytorskiej – wg normy 19011

szczegóły »

Gliwice
29. 2023 Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami dyrektyw PED oraz SPVD

szczegóły »

Rzeszów
06. 04. 2023 Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE oraz normy zharmonizowane PN-EN 81-20 i PN-EN 81-50

szczegóły »

Gdańsk
12. 2023 Auditor wewnętrzny według wymagań normy ISO 9001

szczegóły »

Gliwice
12. 2023 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych - pakiet wytycznych i interpretacji dotyczących podległości i rejestracji urządzeń technicznych

szczegóły »

Gorzów Wlkp.
12. 2023 Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych - zmiany 2022

szczegóły »

Lublin
13. 2023 Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych - zmiany 2022

szczegóły »

Bydgoszcz
13. 2023 Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja rurociągów przesyłowych oraz technologicznych gazu ziemnego

szczegóły »

Gliwice
17. 2023
(4 dni)
Badania wizualne VT-3

szczegóły »

Gliwice
17. 2023
(5 dni)
Badania magnetyczno-proszkowe MT-1i2

szczegóły »

Gliwice
17. 2023
(7 dni)
Ocena radiogramów RTI

szczegóły »

Poznań
18. 2023 Ocena stanu technicznego konstrukcji (ustroju nośnego) jako kolejny etap działań związanych z resursem

szczegóły »

Gliwice
19. 2023 Zasady uwalniania osób z unieruchomionych dźwigów osobowych

szczegóły »

Gliwice
19. 2023 Sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących UTB - zmiany w przepisach

szczegóły »

Kielce
19. 2023 Podstawowe wymagania techniczne i przepisy prawne dla uczestników rynku elektromobilności w Polsce -stacje ładowania pojazdów

szczegóły »

Poznań
19. 2023 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych

szczegóły »

Rzeszów
20. stopnia z metody magnetycznej MT-2R

szczegóły »

Gliwice
20. 2023
(2 dni)
Badania magnetyczne MT-2p

szczegóły »

Gliwice
20. 2023 Niezbędnik spawalniczy

szczegóły »

Gliwice
20. 2023 Wymagania w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych

szczegóły »

Koszalin
20. 2023 Podstawowe zasady projektowania rurociągów przemysłowych według normy PN-EN 13480 z 2017 r.

szczegóły »

Łódź
20. 2023 Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu montowane na pojazdach - informacje dla diagnostów

szczegóły »

Poznań
20. 2023 Podstawowe zagadnienia spawalnictwa w przemyśle gazowniczym

szczegóły »

Tarnów
20. 2023 Ocena stanu technicznego konstrukcji (ustroju nośnego) jako kolejny etap działań związanych z resursem

szczegóły »

Wałbrzych
21. 2023 Sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących UTB - zmiany w przepisach

szczegóły »

Białystok
21. 2023 Aktualizacja wiedzy związanej z bezpieczną eksploatacją urządzeń transportu bliskiego – zasady przedłużania ważności uprawnień do obsługi UTB

szczegóły »

Gliwice
21. 2023 Zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

szczegóły »

Koszalin
21. 2023 Bezpieczna eksploatacja żurawi - wybrane zagadnienia

szczegóły »

Radom
24. 2023
(5 dni)
Badania wizualne VT-1i2

szczegóły »

Gliwice
25. 2023 Wymagania wobec przedsiębiorców na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

szczegóły »

Rzeszów
26. 2023 Gazociągi - wymagania odbiorowe

szczegóły »

Gliwice
26. 2023 Kwalifikowanie technologii spawania oraz egzaminowanie personelu wykonującego połączenia nierozłączne

szczegóły »

Poznań
27. stopnia z metody wizualnej VT-2R

szczegóły »

Gliwice
27. 2023
(2 dni)
Badania wizualne VT-2p

szczegóły »

Gliwice
27. 2023 Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE

szczegóły »

Gliwice
27. 2023 Zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

szczegóły »

Siedlce
28. 2023 Auditor wewnętrzny według wymagań normy ISO 14001

szczegóły »

Gliwice
08. 05. 2023
(5 dni)
Badania wizualne VT-1i2

szczegóły »

Warszawa
08. 2023
(17 dni)
Badania ultradźwiękowe UT-1i2

szczegóły »

Gliwice
08. 2023
(14 dni)
Kurs podstawowy G-3 (BASIC)

szczegóły »

Gliwice
09. 2023 Poziomy nienaruszalności SIL - automatyka zabezpieczająca

szczegóły »

Wrocław
11. stopnia z metody wizualnej VT-2R

szczegóły »

Warszawa
15. 2023
(10 dni)
Nadzór i kontrola robót spawalniczych

szczegóły »

Gliwice
16. 2023 Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych

szczegóły »

Poznań
17. 2023
(2 dni)
Wymagania i przepisy prawne dotyczące stacji ładowania w Polsce. Pomiary elektryczne stacji ładowania AC - zajęcia teoretyczne i praktyczne

szczegóły »

Warszawa
17. 2023 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych - pakiet wytycznych i interpretacji dotyczących podległości i rejestracji urządzeń technicznych

szczegóły »

Ostrów Wlkp.
17. 2023 Bezpieczna eksploatacja zawiesi

szczegóły »

Poznań
18. 2023 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych - pakiet wytycznych i interpretacji dotyczących podległości i rejestracji urządzeń technicznych

szczegóły »

Białystok
22. 2023 Wymagania w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych

szczegóły »

Gdańsk
25. 2023 Ocena stanu technicznego konstrukcji (ustroju nośnego) jako kolejny etap działań związanych z resursem

szczegóły »

Bielsko Biała
25. 2023
(5 dni)
Badania ultradźwiękowe UT-2p

szczegóły »

Gliwice
25. 2023 Podstawowe zagadnienia spawalnictwa w przemyśle gazowniczym

szczegóły »

Gliwice
25. 2023 WEBINARIUM: Podstawowa wiedza z zakresu dyrektyw ATEX (2014/34/UE) oraz ATEX user (1999/92/WE)

szczegóły »

Łódź
25. 2023 Bezpieczna eksploatacja zawiesi - praktyczne zalecenia dotyczące bezpiecznej pracy hakowych

szczegóły »

Tarnów
26. stopnia z metody ultradźwiękowej UT-2R

szczegóły »

Gliwice
31. 2023 Urządzenia i systemy ochronne pracujące w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - dyrektywy ATEX

szczegóły »

Gliwice
31. 2023 Wszystko co trzeba wiedzieć o urządzeniach zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia - niezbędnik informacyjny

szczegóły »

Gliwice
02. 06. 2023 Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych - zmiany 2022

szczegóły »

Gliwice
06. 2023 Montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie wg PN-EN 1591-4

szczegóły »

Warszawa
12. 2023
(5 dni)
Badania wizualne VT-1i2

szczegóły »

Warszawa
12. 2023
(5 dni)
Badania penetracyjne PT-1i2

szczegóły »

Gliwice
12. 2023
(7 dni)
Badania radiograficzne RT-3

szczegóły »

Gliwice
12. 2023
(7 dni)
Badania magnetyczno-penetracyjne MTPT-3

szczegóły »

Gliwice
15. stopnia z metody wizualnej VT-2R

szczegóły »

Warszawa
15. stopnia z metody penetracyjnej PT-2R

szczegóły »

Gliwice
15. 2023
(2 dni)
Badania magnetyczne MT-2p

szczegóły »

Gliwice
22. 2023 Nadzór i kontrola robót spawalniczych - aktualizacja wiedzy

szczegóły »

Gliwice
26. stopnia z metody wizualnej VT-2R

szczegóły »

Gliwice
07. 09. 2023 WEBINARIUM: Aktualne wymagania dla dźwigów -aktualizacja wiedzy dla konserwatorów

szczegóły »

Kraków
20. 2023 Bezpieczna eksploatacja żurawi wieżowych na placach budów

szczegóły »

Gliwice
11. 10. 2023 Montaż połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie wg PN-EN 1591-4

szczegóły »

Warszawa
12. 2023 Pomiary w instalacjach elektrycznych urządzeń transportu bliskiego

szczegóły »

Bielsko Biała
19. 2023 Ocena stanu technicznego konstrukcji (ustroju nośnego) jako kolejny etap działań związanych z resursem

szczegóły »

Gliwice
17. 11. 2023 Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych - zmiany 2022

szczegóły »

Gliwice
17. 2023 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

szczegóły »

Gliwice
22. 2023 Bezpieczna eksploatacja butli przeznaczonych do magazynowania i transportu tlenu medycznego

szczegóły »

Gliwice

Cechuje nas kompetencja, profesjonalizm, solidność oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta.

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki zakres szkoleń, resursów oraz usługi z zakresu doradztwo techniczno-prawnego i nadzorów. 

Zapraszamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

CT Szkolenia tworzy zespół specjalistów z doświadczeniem pracy w Transportowym Dozorze Technicznym.

Zdobytą ekspercką wiedzę chcemy przekazywać dalej, wyposażając uczestników kursów w kwalifikacje zawodowe zwiększające atrakcyjność na rynku pracy. Kompleksowo przygotowujemy do egzaminu w ramach starannie przygotowanych kursów, wierząc, że sukces naszych klientów jest naszym sukcesem.

0+

Przeprowadzonych
szkoleń

Nasze kursy i szkolenia zawodowe

Nasze kursy to sposób na pozyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie urządzeń UDT / TDT oraz maszyn do robót zmiennych. Prowadzimy je z najwyższą starannością i dbałością o jakość kształcenia. Ponadto oferujemy resurs oraz doradztwo technologiczno-prawne, wykorzystując wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę.

Obsługa urządzeń UDT / TDT

Nasze kursy zawodowe dotyczą zróżnicowanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. To między innymi suwnice, żurawie czy podesty ruchome, których obsługa wymaga dobrej znajomości zagadnień teoretycznych i praktycznych metod wydajnej pracy.

Obsługa maszyn do robót ziemnych Możemy przeprowadzić kurs zawodowy w zakresie obsługi koparki, koparko-ładowarki lub ładowarki. W ten sposób przygotowujemy uczestników naszych szkoleń do pracy w ramach robót ziemnych. Dbamy o praktyczne umiejętności i o to, by egzamin nie stanowił problemu.

Konserwacja urządzeń UDT / TDT Przygotowaliśmy także kursy zawodowe, których celem jest nauka konserwacji poszczególnych urządzeń UDT / TDT, takich jak suwnice, urządzenia do manipulacji kontenerami, dźwigniki czy wózki podnośnikowe. Pełen wykaz naszych kursów znajdziesz w odpowiedniej zakładce.

Resurs Na zamówienie wykonujemy resurs: określenie projektowanej żywotności eksploatacyjnej urządzenia (PŻE), stopień jej wykorzystania czy ocenę stanu technicznego. Naszym celem jest bezpieczna i przewidywalna praca urządzeń transportu bliskiego zgodnie z rzeczywistymi warunkami użytkowania.

Doradztwo Proponujemy doradztwo w trakcie prac z urządzeniami, które obejmuje dozór techniczny. Wspieramy zarówno w doborze urządzeń, rozwiązywaniu problemów i projektowaniu, jak i pomagamy interpretować prawo czy tworzyć dokumentację i ekspertyzy. Korzystamy tu z własnego doświadczenia w inspektoracie UDT.

Kontakt Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! Udzielimy wszystkich niezbędnych odpowiedzi.

Firma szkoleniowa – Szkolenia zawodowe Gdańsk

Nasze zajęcia obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne problemy i metody.

Tak wyposażamy uczestników w cenione umiejętności i wiedzę, którą mogą realnie wykorzystać w pracy. Wiemy, czego oczekują pracodawcy, a jakie są wymogi prawne i Urzędu Dozoru Technicznego. Tym samym nasza oferta kursów i ich przebieg odpowiada na realne potrzeby.

Dlaczego warto wybrać szkolenia i kursy zawodowe w CT Szkolenia?

Nasza oferta jest skierowana do osób, którym zależy na zdobyciu cenionych kwalifikacji zawodowych. Przygotowujemy w formie kursów do egzaminów Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego, korzystając z własnej praktyki i zaplecza teoretycznego.

Doświadczenie Naszą firmę tworzą specjaliści z doświadczeniem zdobytym podczas pracy w Transportowym Dozorze Technicznym. To przekłada się na doskonałą znajomość poszczególnych zagadnień.

Szeroka oferta Stworzyliśmy rozbudowaną ofertę szkoleń w zakresie urządzeń transportu bliskiego, maszyn do robót ziemnych oraz do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, odpowiadającą na potrzeby różnych branż.

Kompleksowa usługa Prowadzimy kursy zawodowe w formie wykładów starannie przygotowujących do egzaminu. Na zajęciach przedstawiamy praktykę obsługi lub konserwacji urządzeń, prawo ich dotyczące oraz zagadnienia teoretyczne.

Czy warto podjąć kursy zawodowe?

Decydując się na kurs, zyskujesz możliwość zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy poprzez zdobycie cenionych kwalifikacji. Dodatkowe kompetencje dają szansę na zmianę ścieżki zawodowej i lepsze zarobki.

Czy po kursie lub szkoleniu otrzymam certyfikat?

Kurs zawodowy lub szkolenie dla dorosłych jest ścieżką przygotowującą do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego oraz egzaminu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Nie wydajemy więc certyfikatów ale przeprowadzone przez nasz szkolenie daje uczestnikowi wiedzę i umiejętności, które pozwalają na zdanie egzaminu oraz uzyskanie odpowiedniego certyfikatu w UDT / TDT oraz IMBiGS.

Czy po kursie łatwo zdobyć pracę?

Uczestnik kursu zyskuje kwalifikacje zawodowe, które znacznie ułatwiają znalezienie pracy. Po otrzymaniu uprawnień może poszukiwać opłacalnego stanowiska — warto mieć na uwadze, że proponowane przez nas szkolenia wyposażają w rzadkie umiejętności, które na rynku pracy cenione i opłacane są wyżej.

Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w biurze lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Uzupełnij podstawowe dane i opisz czego potrzebujesz. Na Twoją wiadomość odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Biuro ul. Potokowa 2, 80-283 Gdańsk

W związku z wejściem w życie ustawy RODO uaktualniliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zapoznaj się z naszą Polityka Prywatności i plików Cookies.
Akceptuję Szczegóły

Szkolenie w zakresie urządzeń 3temp 200001

Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń 3temp 200001

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń 3temp 200001